Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM in Ho Chi Minh City. Trang thông tin chính thức của Phòng Đào tạo Sau đại học Trường ĐH Khoa học T?

Other Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM videos

𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 | CÙNG NHÌN LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐẦY TỰ HÀO TRONG LỄ TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ - THẠC SĨ NĂM 2023💑 Vừa qua, Trường Đại h...

[CÙNG NHÌN LẠI NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐẦY CẢM XÚC TRONG LỄ TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ, THẠC SĨ NĂM 2022]🎊Trong tháng 6 năm 2022, Trườ...