2P DORM, Ho Chi Minh City Video June 4, 2016, 12:15pm

Videos by 2P DORM in Ho Chi Minh City. Dạy tiếng anh bằng phương pháp truyền động lực. giúp học viên học tiếng anh dễ dàng hơn. mất ít thời gian hơn

20 CỤM TỪ VIẾT TẮT CỰC "TEEN" KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT
Ad hay dùng nhưng nay mới hiểu hết nghĩa :v
LOL: Laugh out loud
OMG: oh my god
ILY: i love you
WTF: What the f**k?
PPL: People
TBH: To be honest
BTW: By the way
THX: thanks
JK: just kidding
YOLO: you only live once
ROFL: Rolling on the floor laughing
BRB: Be right back
IDC: I don't care
BFF: Best friends forever
Txt: text
BHD: Happy birthday
OMW: On my way
HMU: Hit me up
ROFLMAO: Rolling on floor laughing my a*** off
IKR: I know right?

Click to enable sound

Other 2P DORM videos

Cùng 2p dorm đón mùa giáng sinh gặp nhiều may mắn

20 CỤM TỪ VIẾT TẮT CỰC "TEEN" KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾTAd hay dùng nhưng nay mới hiểu hết nghĩa :v LOL: Laugh out loud OMG...

Thành quả sau 2 Tháng chuyên tâm tại 2P ENGLISH
Thành quả sau 2 Tháng chuyên tâm tại 2P ENGLISH...! Chính AD cũng không thể ngờ lun..! Thật là VI DIỆU ➡HỘI THẢO Tuyệt ...

Cái tâm trong nghề của thần tình yêu
Cái tâm trong nghề của thần tình yêu và cái kết cười ngất ngưỡng..!!

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C