Trung Tâm Đào Tạo VTE, Ho Chi Minh City Video November 28, 2017, 9:43am

Videos by Trung Tâm Đào Tạo VTE in Ho Chi Minh City. Đào tạo và cấp chứng chỉ ngắn hạn: Nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ mầm non, văn thư - thư ký, hướng dẫn viên du lịch, an toàn lao động...

Mến tặng các cô giáo mầm non - người ươm những mầm xanh cho đấ...

Mến tặng các cô giáo mầm non - người ươm những mầm xanh cho đất nước
Bài hát: Tâm tình cô giáo mầm non, một bài hát của TS. Lê Thống Nhất... rất hay và ý nghĩa.
Nguồn: Lê Phong-Giao ART

Other Trung Tâm Đào Tạo VTE videos

Mến tặng các cô giáo mầm non - người ươm những mầm xanh cho đấ...
Mến tặng các cô giáo mầm non - người ươm những mầm xanh cho đất nướcBài hát: Tâm tình cô giáo mầm non, một bài hát của T...

C