Phòng Đào Tạo - ĐH SPKT Tp.HCM

Phòng Đào Tạo - ĐH SPKT Tp.HCM

Phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Thông báo kế hoạch học môn học Giáo dục Quốc phòng –An ninh cho khóa 2018
http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/b817c0f8-7e5c-416d-9de1-8b1f30030d92/thong-bao-ke-hoach-hoc-mon-hoc-giao-duc-quoc-phong-an-ninh-cho-khoa-2018

Phòng Đào Tạo - ĐH SPKT Tp.HCM's cover photo

👉👉👉Quyết định ban hành biểu đồ KH Giảng dạy & Học tập hệ chính qui năm học 2019 - 2020
http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/41b70b13-9de8-4634-89ea-61be8ae7d9ba/quyet-dinh-ban-hanh-bieu-do-kh-giang-day-hoc-tap-he-chinh-qui-nam-hoc-2019-2020

Danh sách đăng ký dự Lễ tốt nghiệp tháng 6/2019 (dành cho sv hệ chính qui TN tháng 1+3/2019)
http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/57e122d0-34b1-4ad6-acc6-37c9a0a84245/danh-sach-dang-ky-du-le-tot-nghiep-thang-6-2019-danh-cho-sv-he-chinh-qui-tn-thang-13-2019

aao.hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Thời gian đăng ký thi AVĐR và AVDV sẽ kết thúc vào 11h00 ngày 16/05/2019 (BUỔI SÁNG HÔM NAY). Các bạn SV chưa đăng ký thì nhanh chóng đến phòng Đào tạo đăng ký nhe.
Sau thời gian trên PĐT sẽ chốt danh sách và gởi dữ liệu về đơn vị tổ chức thi.
Thân ái!

http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/290a18ed-1d1c-46e8-95af-fdbe4d8e2ce2/thong-bao-dang-ky-thi-kiem-tra-trinh-do-tieng-anh-dau-ra-va-tieng-anh-dau-vao-thang-05-2019

aao.hcmute.edu.vn

🔖🔖🔖[THÔNG BÁO] đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu ra và tiếng Anh đầu vào tháng 05/2019
http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/290a18ed-1d1c-46e8-95af-fdbe4d8e2ce2/thong-bao-dang-ky-thi-kiem-tra-trinh-do-tieng-anh-dau-ra-va-tieng-anh-dau-vao-thang-05-2019

aao.hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Thông báo v/v nhận bằng và đăng ký dự Lễ tốt nghiệp tháng 6/2019 (dành cho hệ chính qui đợt tốt nghiệp tháng 1 + 3/2019)
http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/da1533c7-d403-41f5-8fdb-f25c96a07d66/thong-bao-v-v-nhan-bang-va-dang-ky-du-le-tot-nghiep-thang-6-2019-danh-cho-he-chinh-qui-dot-tot-nghiep-thang-1-3-2019

aao.hcmute.edu.vn

🔖🔖🔖[Thông báo về việc nhận chứng chỉ AVĐR đợt thi tháng 03/2019]

Thời gian: Ngày 27, 28 và 29 tháng 03 năm 2019.
+ Sáng: Từ 08h00 đến 11h00
+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h00
Địa điểm: Phòng Đào tạo (A1 - 202)

Lưu ý:
+ Chỉ có giấy chứng nhận điểm AVĐR cho những bạn Sinh viên thi đạt từ 450 điểm trở lên.
+ Khi đi nhận giấy chứng nhận điểm AVĐR, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
+ Sinh viên kiểm tra và cung cấp lại thông tin về ngày thi, ca thi, phòng thi khi đến nhận chứng chỉ.
+ Sau thời gian trên, tất cả giấy chứng nhận điểm AVĐR sẽ được chuyển về trung tâm IEG.
Trân trọng./.

Các bạn sinh viên đã lên kế hoạch tăng tốc để chuẩn bị cho mùa thi?

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 3/2018-2019 hệ chính qui (ngày 20/03/2019)
Sinh viên CÓ/KHÔNG có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa quản sinh viên để kiểm tra chi tiết hoặc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo A1-201 (gặp cô Hạnh). Thời gian khiếu nại đến 9g00 ngày 25/03/2019. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ được giải quyết vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo
https://goo.gl/vKvi9z

Các bạn đã sẵn sàng chưa?

[THÔNG BÁO]: V/v Lịch thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu ra và tiếng Anh đầu vào đợt thi tháng 03/2019

Thông tin chi tiết tại: http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/7c48ea44-a2e4-4ffd-9bdf-659a2af57c6b/thong-bao-v-v-lich-thi-kiem-tra-trinh-do-tieng-anh-dau-ra-va-tieng-anh-dau-vao-dot-thi-thang-03-2019

🎀🎀Các bạn sinh viên lên kế hoạch ôn thi nào!!!🎀🎀
💞💞[THÔNG BÁO]: V/v đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu ra và tiếng Anh đầu vào tháng 03/2019

Dự kiến vào 02 ngày chủ nhật 10/03/2019 và ngày 17/03/2019 cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Tất cả các Sinh viên Khóa 2016 trở về trước muốn đủ điều kiện năng lực ngoại ngữ để xét Tốt nghiệp ra trường và các Sinh viên chưa đạt chuẩn Anh văn đầu vào theo quy định của nhà trường.
2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp.
3. Lệ phí thi:120.000 đồng/ SV.
4. Thời gian đăng ký: Từ 08h00 ngày 20/02/2019 đến 11h00 ngày 01/03/2019.
5. Địa điểm đăng ký: Sinh viên đăng ký và đóng tiền lệ phí vào giờ hành chính tại phòng A1-202 – Tòa nhà Trung tâm.

http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/715d7dc7-1e2a-48d4-b037-48891c11846a/thong-bao-v-v-dang-ky-thi-kiem-tra-trinh-do-tieng-anh-dau-ra-va-tieng-anh-dau-vao-thang-03-2019

Thông báo về việc nhận chứng chỉ AVĐR đợt thi tháng 01/2019

Thời gian: Ngày 21 và 22 tháng 02 năm 2019.
Sáng: Từ 08h00 đến 11h00
Chiều: Từ 13h30 đến 16h00
Địa điểm: Phòng Đào tạo (A1 - 202)

Lưu ý:
+ Chỉ có giấy chứng nhận điểm AVĐR cho những bạn Sinh viên thi đạt từ 450 điểm trở lên.
+ Khi đi nhận giấy chứng nhận điểm AVĐR, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
+ Sinh viên kiểm tra và cung cấp lại thông tin về ngày thi, ca thi, phòng thi khi đến nhận chứng chỉ.
+ Sau thời gian trên, tất cả giấy chứng nhận điểm AVĐR sẽ được chuyển về trung tâm IEG.
Trân trọng./.

[01/10/19]   Hiện tại Phòng Đào tạo đã mở thêm 4 lớp:

🔖🔖🔖LCT150105 - Những nguyên lý cơ bản CN Mác-Lênin

Các bạn sinh viên vào đăng ký nhe!

[01/08/19]   Hiện tại Phòng Đào tạo đã mở thêm lớp:
1. PLCS330846 - Điều khiển lập trình
2. ACSY330346 - Hệ thống điều khiển tự động
Các bạn sinh viên vào đăng ký nhe!

[01/08/19]   #đkmh
Hiện tại Phòng Đào tạo đã mở 3 lớp VBPR131085 - Lập trình Visual Basic thứ 3,4,5 tiết 1-4.
Các bạn sinh viên vào đăng ký nhe!

[01/07/19]   #đkmh
Hiện tại Phòng Đào tạo đã mở 1 lớp ADPR131185 - Lập trình quản lý (MS Access) thứ 2 tiết 1-4.
Các bạn sinh viên vào đăng ký nhe!

🎊🎊🎊Link ảnh lễ tốt nghiệp tháng 12 năm 2018🔖🔖🔖

Anh chị Tân Tiến Sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân xem và download ảnh tốt nghiệp tháng 12 năm 2018 tại đây: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KnZNy6cCct4IE92IQ4QbOOAC7J5nSAY6

Mọi thắc mắc xin vui lòng email về địa chỉ: [email protected] hoặc [email protected]

Trân trọng./.

Danh sách tốt nghiệp hệ chính qui đợt 2/2018-2019 (ngày họp xét 03/01/2019)
Sinh viên có tên trong Danh sách tốt nghiệp hệ chính qui đợt 2/2018-2019 (ngày họp xét 03/01/2019) vui lòng đóng lệ phí làm bằng tốt nghiệp theo thông báo chi tiết tại đây (ngày đóng lệ phí làm bằng TN thứ 6 11/01/2019 tại A1-201).
* Lưu ý:
- Kể từ tháng 12/2018 không cấp CHỨNG CHỈ SƯ PHẠM bậc 2 cho ngành SƯ PHẠM TIẾNG ANH (do đã thay đổi tên ngành tiếng Anh phù hợp).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm tốt nghiệp sinh viên vui lòng nhận tại Phòng Quan hệ Doanh nghiệp từ thứ 6 ngày 11/01/2019 (thông báo chi tiết vui lòng xem tại web phòng Quan hệ Doanh nghiệp).
https://goo.gl/ohY8ih

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 2/2018-2019 đối với hệ chính qui (ngày 28/12/2018 - chốt)
https://goo.gl/SCr4pz

💞💞💞Các bạn sinh viên tranh thủ các ngày nghỉ lễ ôn bài nhé!!!

🔖🔖🔖[Thông báo] Lịch thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu ra TOEIC tháng 01/2019

[Nguồn]: http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/64d6db72-9462-4d39-80d2-ca6abca9e4f4/thong-bao-lich-thi-kiem-tra-trinh-do-tieng-anh-dau-ra-toeic-thang-01-2019

[12/27/18]   Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 2/2018-2019 đối với hệ chính qui (ngày 27/12/2018)
https://goo.gl/wkYJpu

Thông báo kế hoạch đăng ký & chỉnh sửa môn học qua mạng HK2 - 2018 - 2019 (đại trà)

[Nguồn]: http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/c7a3522a-a091-47df-ada8-d6bc6ea947be/thong-bao-ke-hoach-dang-ky-chinh-sua-mon-hoc-qua-mang-hk2-2018-2019-dai-tra

aao.hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 2/2018-2019 đối với hệ chính qui (ngày 26/12/2018)
https://goo.gl/ibnDgD

aao.hcmute.edu.vn

aao.hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 2/2018-2019 đối với hệ chính qui (ngày 24/12/2018)
https://goo.gl/DneNBY

aao.hcmute.edu.vn

Lịch nghỉ tết dương lịch 01/01/2019!

⚠️⚠️⚠️[Lưu ý...Lưu ý...]⚠️⚠️⚠️
Thời hạn đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC tháng 11/2019 sẽ hết hạn vào 11h00 ngày 26/12/2018.
Các bạn Sinh viên chưa đăng ký thì nhanh chóng nhé.
Chi tiết thông báo tại:

http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/7dd5b550-10df-4d43-98e0-3596f9d0a1f6/thong-bao-dang-ky-thi-kiem-tra-trinh-do-tieng-anh-toeic-thang-01-2019

aao.hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 2/2018-2019 đối với hệ chính qui (ngày 21/12/2018)
https://goo.gl/ZTLNiX

aao.hcmute.edu.vn

aao.hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 2/2018-2019 đối với hệ chính qui (ngày 20/12/2018)
- Sinh viên có tên trong danh sách bên dưới vui lòng KIỂM TRA KỸ tất cả các thông tin (Họ tên (viết hoa để dấu có đúng không), Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh (phải là TỈNH), Phái, Dân tộc, Tôn giáo). Mọi sai sót về thông tin SV vui lòng phản hồi về phòng Tuyển sinh & Công tác SV (A1-203, điện thoại 02837221223 nội bộ 8170) trước 9g00 ngày 26/12/2018. Sau thời gian trên mọi sai sót về thông tin SV sẽ tự chịu trách nhiệm.

- Sinh viên CÓ/KHÔNG có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa quản sinh viên để kiểm tra chi tiết. Thời gian liên hệ Khoa để kiểm tra, khiếu nại đến 9g00 ngày 27/12/2018. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ được giải quyết vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo.

- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến bên dưới nhưng còn NỢ HỌC PHÍ phải hoàn thành việc đóng học phí trước ngày 27/12/2018. Đến hết 9g00 ngày 27/12/2018 SV chưa hoàn thành học phí xem như chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.
http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/b159d71b-2a97-412d-805a-b7ebd764a913/danh-sach-du-kien-tot-nghiep-dot-2-2018-2019-doi-voi-he-chinh-qui-ngay-20-12-2018

aao.hcmute.edu.vn

Bạn nào để quên điện thoại ở Phòng Đào tạo thì liên hệ Phòng Đào tạo A1 - 202 để nhận lại nhe!
Các bạn đến trước 4h30 hôm nay hoặc ngày mai để nhận lại.

aao.hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

Danh sách đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2/2018-2019
Sinh viên vui lòng xem thông báo chi tiết tại link https://goo.gl/NHWbeQ
Sinh viên đã đăng ký xét TN đợt 2/18-19 vui lòng đọc kỹ lại thông báo xét TN và nhớ theo dõi thông báo thường xuyên trên web phòng Đào tạo và trang online. Nhớ kỹ các mốc thời gian: Ngày đưa danh sách dự kiến TN (trước 25/12/2018); Ngày hạn chót phản hồi (trước 28/12/2018); Ngày họp xét TN (dự kiến 03/01/2019)
* Lưu ý:
- Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2/18-19 vui lòng kiểm tra KỸ thông tin cá nhân của mình trên trang online (HỌ TÊN, NGÀY SINH, NƠI SINH (phải là TỈNH), DÂN TỘC, TÔN GIÁO, PHÁI, ...). Thông tin nào không đúng vui lòng liên hệ phòng TUYỂN SINH & CÔNG TÁC SINH VIÊN tại A1-203 hoặc gọi điện 028 37221223 nội bộ 8170 để điều chỉnh đúng trước 24/12/2018.

aao.hcmute.edu.vn

Mọi thứ đã sẵn sàng!
Hẹn các Anh/Chị tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Kỹ sư, Cử nhân ngày mai 9/12/18 tại HỘI TRƯỜNG #HCMUTE nhé!

⚠️⚠️⚠️Thông báo Số ghế ngồi dự lễ Tốt nghiệp ngày 09/12/2018
Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây: http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/b138b002-11f4-4123-a64e-92fc2565dff3/thong-bao-so-ghe-ngoi-du-le-tot-nghiep-ngay-16-12-2018

⚠️⚠️⚠️[HOT....HOT...]🔖🔖🔖
Thông báo đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh TOEIC tháng 01/2019

1. Đối tượng: Tất cả các Sinh viên Khóa 2015 trở về trước, khoá 2016 hệ liên thông muốn có chứng nhận điểm TOEIC để xét Tốt nghiệp ra trường và các Sinh viên chưa đạt chuẩn Anh văn đầu vào theo quy định của nhà trường.
2. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp.
3. Lệ phí thi: 120.000 đồng/ SV.
4. Thời gian đăng ký: Từ 08h00 ngày 10/12/2018 đến 11h00 ngày 26/12/2018.
5. Địa điểm đăng ký: Sinh viên đăng ký và đóng tiền lệ phí vào giờ hành chính tại phòng A1-202 – Tòa nhà Trung tâm.
6. Ngày thi dự kiến: 06/01/2019 (chủ nhật)

Ghi chú:
• Các Sinh viên khóa 2017 trở về trước và khóa 2018 CLC tiếng Việt chưa đạt chuẩn trình độ Anh văn đầu vào có thể đăng ký tham gia kỳ thi này để lấy điểm xét Anh văn đầu vào chuẩn bị cho đợt ĐKMH học kỳ 2 năm học 2018 - 2019.

Nguồn: http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/7dd5b550-10df-4d43-98e0-3596f9d0a1f6/thong-bao-dang-ky-thi-kiem-tra-trinh-do-tieng-anh-toeic-thang-01-2019

[12/04/18]   [HCMUTE] - Hướng dẫn sơ đồ di chuyển nhận bằng lễ Tốt nghiệp

⚠️⚠️⚠️Thông báo Số ghế ngồi dự lễ Tốt nghiệp ngày 09/12/2018
Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây:

http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/c1dab735-c6cc-4205-9513-e284da9451ea/thong-bao-so-ghe-ngoi-du-le-tot-nghiep-ngay-09-12-2018

Chương trình Lễ tốt nghiệp tháng 12/2018
https://goo.gl/bd5rFU

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 09/12/2018 & 16/12/2018

* Ngày 09/12/2018:
Buổi sáng: Cao học, Khoa: ĐT Chất lượng cao
Buổi chiều: Khoa: In & Truyền Thông, Xây dựng, Điện - Điện tử
* Ngày 16/12/2018:
Buổi sáng: Khoa: Ngoại ngữ, Kinh tế, Công nghệ Thông tin, CN. Hóa học & Thực phẩm, Cơ khí Động lực
Buổi chiều: Khoa: CN. May & Thời trang, Cơ khí Chế tạo máy

Sơ đồ bố trí chổ ngồi ngày Lễ 09/12/2018 sẽ đăng trên Website vào ngày 30/11/2018.
Sơ đồ bố trí chổ ngồi ngày Lễ 16/12/2018 sẽ đăng trên Website vào ngày 10/12/2018.
Trường hợp đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách, các em vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo như sau:
Chụp lại phiếu đã đăng ký và gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc gọi điện thoại (028) 3722 1223 - số nội bộ: 8129
Ghi chú: các em không cần phải lên trực tiếp để phản hồi

Sinh viên xem Danh sách đăng ký dự lễ tốt nghiệp tháng 12/2018 vui lòng xem tại đây: http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/1905b8eb-350b-4157-aa27-943c461b192b/danh-sach-sinh-vien-dang-ky-tham-gia-du-le-tot-nghiep-ngay-09-12-2018-16-12-2018

aao.hcmute.edu.vn

Phòng Đào tạo

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ LỄ TỐT NGHIỆP NGÀY 09/12/2018 & 16/12/2018
* Lễ ngày 09/12/2018:
Buổi sáng: Cao học, Khoa: ĐT Chất lượng cao
Buổi chiều: Khoa: In & Truyền Thông, Xây dựng, Điện - Điện tử
* Lễ ngày 16/12/2018:
Buổi sáng: Khoa: Ngoại ngữ, Kinh tế, Công nghệ Thông tin, CN. Hóa học & Thực phẩm, Cơ khí Động lực
Buổi chiều: Khoa: CN. May & Thời trang, Cơ khí Chế tạo máy
Sơ đồ bố trí chổ ngồi ngày Lễ 09/12/2018 sẽ đăng trên Website vào ngày 30/11/2018.
Sơ đồ bố trí chổ ngồi ngày Lễ 16/12/2018 sẽ đăng trên Website vào ngày 10/12/2018.
Trường hợp đã đăng ký nhưng chưa có tên trong danh sách, các em vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo như sau:
Chụp lại phiếu đã đăng ký và gửi về địa chỉ email: [email protected] hoặc gọi điện thoại (028) 3722 1223 - số nội bộ: 8129
Ghi chú: các em không cần phải lên trực tiếp để phản hồi
https://goo.gl/nza61D

aao.hcmute.edu.vn

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


01 Võ Văn Ngân, Thủ Đức
Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
LED English House LED English House
7
Ho Chi Minh City, 7000

LED English House thành lập 04/08/2016, cộng đồng của những người đam mê Tiếng Anh và sẵn sàng thay đổi để chinh phục TIẾNG ANH. WE LOVE ENGLISH

Little UK Little UK
Quan 7
Ho Chi Minh City

Quyết Tâm Đậu Đại Học Quyết Tâm Đậu Đại Học
Ho Chi Minh City

Cùng học tập và chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng và vượt qua kỳ thi Đại học sắp tới nhé.

Gia Sư Nhân Văn Gia Sư Nhân Văn
82 Nguyễn Phúc Chu, P. 15, Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City

Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn TpHcm Điện Thoại: 0932 622 625 Địa Chỉ: 82 Nguyễn Phú Chu, P. 15, Q. Tân Bình

EnglishPlus.vn EnglishPlus.vn
40/2 TRAN DINH XU, DISTRICT 1
Ho Chi Minh City

Với 100% Giảng viên nước ngoài, Tại E+, bạn sẽ hiểu: Người Châu Âu đào tạo thế hệ trẻ của mình như thế nào.

Eeh Hcmc Vietnam Eeh Hcmc Vietnam
A1.19-Cao Ốc Phúc Thịnh 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên luyện IELTS / IELTS Writing Cấp Tốc (1 kèm 1, Nhóm nhỏ) cho học viên giỏi đạt 7.5, học viên yếu đạt 5.5- www.easyenglishhouse.com

Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Cảng Sài Gòn Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Cảng Sài Gòn
01 Trương Đình Hợi P18 Q.04
Ho Chi Minh City

TTDN Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Cảng Sài Gòn

CLB Tiếng Anh- Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh CLB Tiếng Anh- Cao đẳng Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

TALKATIVE ENGLISH SPEAKING CLUB (TESC club) Email: [email protected]

Gia Sư Quốc Tế Gia Sư Quốc Tế
191 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Quan 2
Ho Chi Minh City, 700000

Gia sư Quốc tế là nơi chuyên giảng dạy và cung cấp các khóa học bằng tiếng Anh cho học sinh đang học tại các trường quốc tế tại Việt Nam.

ACPI  School ACPI School
Ho Chi Minh City

“ĐẲNG CẤP LÀ CÓ THẬT”

Thực tập và việc làm Thực tập và việc làm
Ho Chi Minh City

Tiếng Anh Năng Động Tiếng Anh Năng Động
313/1 Nguyễn Văn Công, F3, Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 47858

Trung tâm Active English chuyên tổ chức các khoá học anh văn và luyện thi Cambridge cho trẻ em.http://tienganhchotre.com