THPT Lương Thế Vinh - Quận 1

THPT Lương Thế Vinh - Quận 1

Comments

𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).
✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học. Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:

➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================

𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.

Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn
𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎 𝐓𝐔𝐘Ể𝐍 𝐒𝐈𝐍𝐇 ĐẠ𝐈 𝐇Ọ𝐂 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐀𝐍 𝐓𝐎À𝐍 𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐔𝐘Ê𝐍 𝐍𝐆À𝐍𝐇 𝐂Ô𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐇Ệ 𝐏𝐇Ầ𝐍 𝐌Ề𝐌.
Năm 2022, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM vừa thông báo tuyển sinh năm 2022 với 120 chỉ tiêu đào tạo đại học.

Theo đó, Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TPHCM sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển 120 chỉ tiêu đại học, với tổ hợp môn xét tuyển là A00, A01, D90, đào tạo ngành An toàn thông tin (60 chỉ tiêu), chuyên ngành Công nghệ phần mềm (60 chỉ tiêu).

✅ Xem chi tiết:
➡️ http://hcmact.edu.vn/News/Detail?NewsId=23331
➡️ https://www.dangtintop.net/2022/02/phan-hieu-hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-tai-TP-ho-chi-minh-tuyen-sinh.html
➡️ https://vnexpress.net/hoc-vien-ky-thuat-mat-ma-uu-tien-thi-sinh-co-chung-chi-tieng-anh-4430629.html
=======================
𝐏𝐇Â𝐍 𝐇𝐈Ệ𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐍 𝐊Ỹ 𝐓𝐇𝐔Ậ𝐓 𝐌Ậ𝐓 𝐌Ã 𝐓Ạ𝐈 𝐓𝐏. 𝐇Ồ 𝐂𝐇Í 𝐌𝐈𝐍𝐇
🏣Địa chỉ: Số 17A, Đường Cộng Hoà, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
📞Điện thoại: 0903458774
🌎 Website: http://hcmact.edu.vn

Trường học

Operating as usual

Photos from THPT Lương Thế Vinh - Quận 1's post 17/03/2022

🍒CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO F0 SAU KHI ĐIỀU TRỊ COVID -19🍒
🌿🌿🌿 Người bệnh sau khi điều trị COVID-19 cần tăng nhu cầu dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe. Việc tăng dinh dưỡng thật sự cần thiết, dinh dưỡng giúp hỗ trợ và cải thiện "hàng rào" bảo vệ cơ thể như tế bào miễn dịch, các kháng thể, da, niêm mạc hô hấp, niêm mạc dạ dày làm tăng sức đề kháng. Vì vậy, ngày 21/3/2022 sắp tới, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm học sinh trường THPT Lương Thế Vinh sẽ được chia sẻ những thông tin quan trọng:
👨‍💻👨‍💻👨‍💻Chế độ dinh dưỡng cho F0 sau điều trị Covid -19
🥗🥗🥗Tăng cường ăn rau xanh và hoa quả
🥛🥛🥛Tăng cường bổ sinh nước
👎👎👎Một số thực phẩm cần hạn chế sau khi điều trị Covid-19.
Hoạt động tuyên truyền sẽ giúp học sinh có thêm ý thức về chăm sóc sức khỏe hậu Covid, từ đó nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch và hạn chế biến chứng.

Photos from Math LTV's post 15/03/2022

🆘🆘🆘 Tháng 3 Math LTV có gì? 🔥🔥🔥 DỰ ÁN THỐNG KÊ TOÁN 7
Thống kê là một khoa học được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh tế xã hội. Trong cuộc sống ta luôn gặp những vẫn đề thống kê như thống kê dân số mỗi năm của đất nước, thống kê số trứng gà được sản xuất sau một tháng hay là thống kê điểm kiểm tra học kì của một lớp học,... Từ đó giúp chúng ta nắm được tình hình của các hoạt động, cũng như diễn biễn các hiện tượng, từ đó dự đoán các khả năng xảy ra, góp phần phục vụ lợi ích con người ngày càng tốt hơn.
Trên tinh thần đó thầy và trò khối 7 trường THPT LƯƠNG THẾ VINH đã hoàn thành dự án thống kê 7 thành công, tốt đẹp.
Sắp tới kì thi giữa kì 2, ad chúc các bạn học sinh ôn thi thật tốt và luôn luôn giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo nguyên tắc 5K phòng chống dịch covid nhé!

15/03/2022

😍😍😍 [CHUYÊN MỤC: BÀI HỌC LÀM NGƯỜI QUA CA DAO TỤC NGỮ] 😍😍😍
---------THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN---------
Hôm nay, các bạn hãy cùng Page tìm hiểu một câu ca dao tục ngữ quen thuộc với chúng ta, qua cách nhìn và cảm nhận của cô Trương Thị Ngọc Trâm - Tổ Ngữ văn nhé!
🍀🍀🍀🍀

THPT Lương Thế Vinh
---------------------------------------------
🏫 THPT LƯƠNG THẾ VINH l LUONG THE VINH HIGH SCHOOL
📍Address: 131, Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
🌎 Website: thptluongthevinh.hcm.edu.vn
💌 Facebook: THPT Lương Thế Vinh - Quận 1
🎼 Youtube: THPT Lương Thế Vinh - Quận 1

[ CHUYÊN MỤC: BÀI HỌC LÀM NGƯỜI QUA CA DAO TỤC NGỮ ]
THẮNG KHÔNG KIÊU, BẠI KHÔNG NẢN
Hôm nay, các bạn hãy cùng Page tìm hiểu một câu ca dao tục ngữ quen thuộc với chúng ta, qua cách nhìn và cảm nhận của cô Trương Thị Ngọc Trâm nhé!

Lịch sử đất nước ta đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm. Vinh quang nhiều nhưng đắng cay cũng không ít. Một chặng đường dài trải qua mấy nghìn năm đã hun đúc nên một phẩm chất sáng ngời, làm nên một khí chất cứng cỏi phi thường của một dân tộc. Đó là tinh thần "Thắng không kiêu, bại không nản" mà ông cha ta đã xem như một viên ngọc quý để truyền dạy cho con cháu đời sau.

Trong mỗi chúng ta chắc hẳn đều quen thuộc với ca từ trong câu thơ của Tố Hữu:

"Ai chiến thắng mà không hề chiến bại

Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần."

Thắng bại, được mất! Đó là điều tất yếu trong cuộc sống mà ai cũng trải qua. Nhưng liệu ta đã ứng xử với những thành công, thất bại đúng cách chưa? Câu tục ngữ "Thắng không kiêu, bại không nản" đã tạo thành hai vế đối xứng, giọng điệu rắn rỏi, mạnh mẽ kết hợp cùng lời lẽ giản đơn, dễ hiểu. "Kiêu" là một lối sống ngạo mạn, tự cao, "nản' là sự chùn bước trước những khó khăn, buông xuôi trước những thử thách. Hai tính từ này chỉ sắc thái tiêu cực nhưng kết hợp với từ phủ định "không" phía trước càng khẳng định một cách mạnh mẽ lời tuyên ngôn cho một thái độ sống đúng đắn. Đứng trước chiến thắng, vinh quang ta không kiêu ngạo, đối mặt với thất bại ta không lùi bước. Đó là bài học đối nhân xử thế quý giá mà mỗi chúng ta nên khắc cốt ghi tâm.

Cuộc đời mỗi người như một dòng sông có lúc êm đềm, lặng lẽ, cũng có lúc chao đảo bởi gió mưa. Cũng như vậy, sự thành bại của cuộc đời con người nay được mai mất. Chúng ta không thể lườn trước được tương lai? Nên chăng, ngay từ bây giờ hãy tập cho mình một tâm thế vững vàng trước mọi biến động của cuộc sống. Thành công là cái đích đến của mọi sự nỗ lực bởi vậy nó luôn đi kèm với nhiều vui sướng tự hào, chúng ta được quyền sống với những cảm xúc đẹp đẽ ấy. Nhưng đừng để cảm xúc ấy ru ngủ chúng ta. Hãy để cho niềm vui và tự hào trở thành động lực hướng về những mục tiêu phía trước. Thật đáng lo ngại nếu thành công biến chúng ta thành kẻ kiêu căng, ngạo nghễ? Thái độ đó sẽ đạp đổ thành công, sẽ tạo sơ hở cho kẻ khác làm tổn thương và đánh gục ta? Và khi bạn thất bại thì nên xem đó là một bài học để chúng ta bước tiếp trên con đường chinh phục ước mơ. Bởi Savant từng nói: "Thất bại chỉ là tình trạng nhất thời, bỏ cuộc mới là sự thất bại vĩnh viễn". Sự thất bại biết đâu sẽ là cách thức để rèn luyện bản thân vững vàng, bản lĩnh hơn, để ta biến những mục tiêu, ước mơ thành hiện thực. Khi chúng ta dám đối diện với những thất bại nghĩa là chúng dám va chạm với điều mới mẻ, mạnh dạn mở ra một lối đi riêng. Có như thế thì mọi điều kỳ thú của cuộc sống sẽ mở ra trước mắt, chắp thêm đôi cánh để chúng ta đi đến những chân trời rộng mở. Ở đó ta chính là người gieo hạt để ươm mầm sự sống tươi đẹp và rạng rỡ. Đời người làm được như thế thì còn gì sung sướng hơn?

Hãy hồi tưởng về quá khứ để kiểm chứng chân lý sống đẹp đẽ nêu trên. Đất Việt nhỏ bé nhưng người Việt không hề nhỏ bé. Có biết bao thế hệ đã qua, họ để lại cho đời những thành tựu về cả vật chất lẫn tinh thần. Bởi trong họ đã thấm nhuần đạo lí: "Thắng không kiêu, bại không nản". Nhớ lại trận chiến trường kì của nghĩa quân Lam Sơn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Lê Lợi và vị quân sư tài ba, lỗi lạc Nguyễn Trãi, ta không khỏi bồi hồi, xúc động. Cuộc chiến kéo dài hàng chục năm trời, quân giặc hùng mạnh, hiếu chiến, quân ta bền bỉ, hoà hiếu. Cuối cùng thế cờ lật ngược, chúng ta đã phá vỡ trận tuyến của địch bằng tinh thần yêu nước sục sôi. Cả dân tộc hoà trong niềm vui thắng trận, niềm tự hào, kiêu hãnh khôn tả. Vậy nhưng đối với kẻ thù ta vẫn giữ được sự bình tĩnh, sáng suốt để đối xử đầy nhân nghĩa "Thần vũ chẳng giết hại/ Thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh", cho kẻ thù một còn đường sống, cấp thuyền tàu đưa về nước. Việc làm ấy, thời bấy giờ có ai làm được? Phải chăng, cả Lê Lợi và Nguyễn Trãi, những bậc vĩ nhân có tầm nhìn xa trông rộng, đã thấu hiểu lẽ đời vay trả. Hôm nay ta mở đường sống cho giặc cũng là để mai sau con cháu có nền thái bình lâu dài vững chắc! Và triều đại nhà Lê trong lịch sử là một minh chứng hùng hồn!

Không nói đâu xa, cách chúng ta vài chục năm, trong thời kì đen tối, khi đất nước ta chịu ách đô hộ của thực dân Pháp thì tinh thần ấy lại được tiếp nối và phát huy. Hàng trăm sĩ phu, trí thức yêu nước, họ đã thể hiện cái thần khí dân tộc, có khi kín đáo, có khi sôi nổi nhưng lúc nào cũng đầy quyết liệt. Khi dân tộc sống trong khói lửa, bom đạn chiến tranh, đời sống khó nhọc oằn vai. Vậy mà, cái tinh thần ấy vẫn cứ được đổ đầy thêm. Dù bị sự kiểm soát chặt chẽ, bị sự mua chuộc với nhiều chiêu trò của kẻ địch nhưng những con người như Nguyễn Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu....không hề xao động, không hề sợ hãi, họ sẵn sàng đối diện với hiểm nguy bởi tinh thần yêu nước còn cao hơn cả cái chết. Gặp muôn vàn khó khăn, thách thức, thất bại mà bước chân họ vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hay những tấm gương sáng như thầy Dương Quảng Hàm, Ca Văn Thỉnh, Đông Hồ… những nhà giáo mực thước và đầy can trường. Họ đã dạy cho bao thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam lòng căm thù giặc sâu sắc, ghét kiếp sống nô lệ. Nên dù có bị do thám, bị đày ải, bị tù tội thì ngọn lửa nhiệt huyết cứ càng bùng cháy hừng hực! Cả một thế hệ thật đáng tự hào! Và ngay cả trong chiến thắng, dân tộc ta cũng rất khiêm nhường! Sự khiêm nhường trên vinh quang đã khiến cho nhiều quốc gia phải nhìn với ánh mắt đầy tôn trọng.

Với tuổi đời trẻ, lứa tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống, thường hay vấp phải những sai lầm. Điều quan trọng là hãy đừng để những điều ấy quật ngã được mình, hãy đứng lên và dũng cảm đối mặt với chúng. Bước lên từ những thất bại chúng ta mới có thể thực sự trưởng thành và tạo được thành công vững chắc. Nói như vậy không có nghĩa là ta được phép dựa vào cái điều được coi là quy luật cuộc sống ấy mà coi thường thành bại. Hãy cố gắng hạn chế thất bại một cách tối thiểu, thành công sẽ sớm đến với bạn !

Chỉ bằng những ngôn từ bình dị nhưng câu tục ngữ "Thắng không kiêu, bại không nản" đã hàm chứa một tư tưởng sống vô cùng sâu sắc. Thiết nghĩ, những ai thấm nhuần tư tưởng ấy thì ước mơ sẽ nuôi dưỡng những ước mơ, thành công sẽ tiếp nối những thành công. Họ sẽ trở thành những con người tô thêm vẻ đẹp cho cuộc đời muôn hình vạn trạng này!
Bài viết đã được đăng trên link: https://rd.zapps.vn/detail/645137990274975361?zl3rd=815789662550058820&id=578510735736be68e727&zarsrc=33

Photos from Cột cờ Thủ Ngữ's post 11/03/2022

🌷🌷🌷 CHÚC MỪNG CÔ LÊ THỊ NGỌC KIM - TỔ SỬ GIÁO DỤC CÔNG DÂN ĐÃ XUẤT SẮC VÀO VÒNG 2 HỘI THI GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ GIỎI NĂM 2022 🌻🌻🌻

11/03/2022

🔥🔥🔥 THÔNG TIN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP 2022 🔥🔥🔥
😍😍😍 NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH BÁCH KHOA OPEN DAY 2022 😍😍😍

👉👉👉 Hiện các trường đại học, cao đẳng đang ráo riết xây dựng đề án tuyển sinh năm 2022. Điểm đáng chú ý nhất trong tuyển sinh năm 2022 là nhiều trường đại học mở rộng phương thức tuyển sinh, tổ chức kỳ thi riêng để đánh giá tư duy, năng lực của học sinh.
👉👉👉 Chính vì thế, trường Đại học Bách khoa tổ chức "Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh Bách khoa Open Day 2022"

📌📌📌 Link thông tin chi tiết Ngày hội: https://thptluongthevinh.hcm.edu.vn/su-kien/thu-ngo-ngay-hoi-tu-van-tuyen-sinh-cua-dai-hoc-bach-khoa/ctfull/14819/452182

11/03/2022

🍀🍀🍀 CÙNG CON YÊU HƯỚNG NGHIỆP ĐÚNG 🍀🍀🍀

👉 Chọn ngành học và trường học là quyết định quan trọng đầu đời của các con. Các con cần sự cố vấn của các bậc Phụ huynh để có thể đưa ra lựa chọn đúng. Trong thời gian qua, YOOT tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng hướng nghiệp tại các tỉnh thành, YOOT đã lắng nghe nhiều câu chuyện từ học sinh, xoay quanh mâu thuẫn giữa việc cha mẹ muốn con học ngành nghề này, nhưng con lại có niềm tin và sở thích riêng ở một ngành nghề khác.

👉 Thấu hiểu điều đó, YOOT tổ chức hội thảo trực tuyến "Cùng con yêu hướng nghiệp đúng" mong muốn giúp phụ huynh và học sinh có một nền tảng chung, giải quyết mâu thuẫn liên quan đến định hướng nghề nghiệp và cùng gia đình lựa chọn ngành học, trường học phù hợp nhất.

👉 Chương trình được chia sẻ bởi Tiến sĩ Phan Công Chính, thầy có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hướng nghiệp, qua đó chia sẻ phương pháp và công cụ cho phụ huynh để giải đáp các vấn đề trên.

👉 Buổi hội thảo sẽ diễn ra vào 18:00 tối thứ sáu, ngày 11 tháng 03 năm 2022.
👉 Trân trọng kính mời Quý phụ huynh tham dự hội thảo.

- Link: https://us06web.zoom.us/j/88611672185
- ID hội thảo trực tuyến: 886 1167 2185

Photos from Công đoàn trường THPT Lương Thế Vinh - Quận 1's post 08/03/2022

😍😍😍 [HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN] 😍😍😍

CÔNG ĐOÀN THPT LƯƠNG THẾ MINH
CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/3
📌Nhằm kỷ niệm 112 ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2022), kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng và hoà cùng với khí thế thi đua sôi nổi của chị em phụ nữ trong cả nước - Công Đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức chương trình “Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3”.
📌Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp và đầy tình cảm qua những lời ca, tiếng hát, lời chúc ngọt ngào cùng những phần quà thật dễ thương của quý Thầy dành tặng quý Cô vào ngày đặc biệt này. 💞💓💖💝❤️💕🥳😘
📌Nhân dịp ngày 08/3, BCH Công Đoàn Trường xin được gửi đến các bà, các mẹ, các cô, các chị, các em một lời chúc sức khỏe, chúc những người phụ nữ của chúng ta sẽ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, luôn tỏa sáng trong sự nghiệp và cuộc sống. 🍀💪❤️🎆🍀

Photos from Công đoàn trường THPT Lương Thế Vinh - Quận 1's post 07/03/2022

[HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH]

📣📣📣 Xin trân trọng thông báo📣📣📣
🌹Sau khoảng thời gian diễn ra 2 cuộc thi:
🎼 Đoán giọng hát Lương Thế Vinh
📚 Thiết kế thiệp
BTC đã nhận được sự nhiệt tình tham gia của quý Thầy Cô và bình chọn từ khán giả🥰
🍀Hôm nay BTC công bố kết quả theo danh sách đính kèm bên dưới.
🎉 Xin gởi lời chúc mừng đến các quý Thầy Cô đã xuất sắc đạt giải. Kính chúc quý Cô có một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc🌹🌹🌹💕

Photos from THPT Lương Thế Vinh - Quận 1's post 07/03/2022

📖📚📖 THỰC NGHIỆM SÁCH GIÁO KHOA “CHÂN TRỜI SÁNG TẠO”

❤ Những ngày tháng 3 đến trong hơi thở dịu dàng cuối cùng của mùa xuân, với sự đồng hành nghiêm túc, sâu sát của nhà xuất bản;các tác giả biên soạn; sự ủng hộ và tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Nhà Trường; sự chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng của quý Thầy, Cô tổ bộ môn Ngữ văn – Trường THPT Lương Thế Vinh. Việc dạy và học thực nghiệm bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” Khối 8 và Khối 11 môn Ngữ văn tại Trường THPT Lương Thế Vinh đã thu được những thành công ngoài mong đợi.

⭐️ Trong chương trình Giáo dục Phổ thông mới, người giáo viên đóng vai trò dẫn dắt, hướng dẫn, đặt vấn đề để học sinh tự tìm tòi, phát hiện và triển khai nội dung bài học, là người tổng hợp để đưa ra kết luận giúp học sinh hiểu và có thể vận dụng được kiến thức và thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã đưa vào bộ sách những hình ảnh trực quan và bài tập gần gũi với đời sống, cách dẫn dắt kiến thức từ dễ đến khó, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và cũng dễ học, dễ nhớ hơn.

👉 Đến tham dự buổi dạy thực nghiệm, có sự tham dự của:
- PGS. TS Nguyễn Thành Thi - Nguyên Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
- Cô Huỳnh Thị Thuý Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh
- Cô Ngô Thị Tuyết Nhung - Tổ trưởng Chuyên môn Tổ Ngữ văn, Trường THPT Lương Thế Vinh
- Cùng quý Thầy, Cô Tổ bộ môn Ngữ văn; Đại diện Nhà Xuất bản; Đại diện nhóm Tác giả cùng các em Học sinh lớp 11A8

✍ Sau mỗi tiết dạy thực nghiệm, nhóm tác giả cùng đoàn tham gia tiết học thực nghiệm sẽ có buổi sinh hoạt - góp ý chuyên môn công khai. Tất cả sẽ hoàn thành phiếu đánh giá góp ý một cách công tâm và khách quan. Qua đây, tất cả các tác giả sách giáo khoa sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện bản mẫu sách giáo khoa.

-------------------------------------
THPT LƯƠNG THẾ VINH l LUONG THE VINH HIGH SCHOOL
Address: 131, Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: thptluongthevinh.hcm.edu.vn
Facebook: THPT Lương Thế Vinh - Quận 1
Youtube: THPT Lương Thế Vinh - Quận 1

Photos from Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh Quận 1's post 07/03/2022

[HOẠT ĐỘNG ĐOÀN TRƯỜNG]
💝8/3 – CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI CỦA TÔI💝
💖Cảm ơn Mẹ: Vì Mẹ đã luôn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời của con, để mỗi khi con khó khăn hay muốn gục ngã, Mẹ luôn che chở và tiếp thêm sức mạnh để con vượt qua. Có Mẹ, bao giông bão cũng dừng lại sau cánh cửa!
💖Cảm ơn Cô: Vì Cô đã luôn bên cạnh, dõi theo và trao tặng con ngọn lửa tri thức để con vượt qua những thử thách, khó khăn. Cảm ơn Cô đã miệt mài soạn những trang giáo án bên ánh đèn khuya để con có được nhiều “quả ngọt” như ngày hôm nay!
💖Cảm ơn Chị gái: Đã luôn tin tưởng, cổ vũ và cho em nhiều lời khuyên bổ ích trong cuộc sống. Kinh nghiệm quý báu và những gì chị dạy bảo, em sẽ không quên!
💖Cảm ơn Em gái: Đã luôn thần tượng một người anh trai bình thường này. Sự tin tưởng và cổ vũ của em đã khiến anh thêm vững tin vào bản thân và tin vào một tương lai tốt đẹp.
💞💞💞Hai chữ cảm ơn – Tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đôi khi lại khó diễn tả thành lời. Vậy thì nhân dịp 8/3 này, hãy cùng chúng tớ mạnh dạn bày tỏ tấm lòng và lời cảm ơn của bản thân tới những người phụ nữ thân thương của mình bạn nhé!
🌹🌹🌹Sáng nay 07/03, tại sân trường, Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức hoạt động Cắm hoa nghệ thuật như một món quà ấm áp và thân tình mà các bạn cùng nhau gửi đến các Mẹ, các Cô và các bạn nữ nhưng vẫn đảm bảo quy tắc 5K và thông điệp 5T đó nha.
🌹🌹🌹Những bông hoa tươi thắm là lời nhắn gửi tới một nửa của thế giới: Chúc cho tất cả các Mẹ, các Cô, các bạn nữ sẽ có những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này, vì phụ nữ là để yêu thương!❣️❣️❣️

Videos (show all)

Hướng nghiệp
Hướng nghiệp
Hội thảo Hướng nghiệp
RUNG CHUÔNG VÀNG
CHƯƠNG TRÌNH RUNG CHUÔN VÀNG - Tổ Toán - THPT LƯƠNG THẾ VINH

Location

Telephone

Address


131, đường Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City
71000

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Tuesday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00

Other Middle Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Lê Văn Việt Confession Lê Văn Việt Confession
15 Nguyễn Bá Luật, P. Bình Thọ, Q.Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Gửi lời chia sẻ tại : https://goo.gl/forms/7wgEoBj104rHGbCa2

Petrus Ký High School Petrus Ký High School
Ho Chi Minh City

Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Q4 Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Q4
02 Bến Vân Đồn, Phường 13, Quận 4,
Ho Chi Minh City

Trang chính thức về hình ảnh các hoạt động của trường THPT Nguyễn Hữu Thọ Q.4 Tp.HCM.

Học Sinh THCS Phú Hòa Đông Học Sinh THCS Phú Hòa Đông
Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Hòa, Xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi, Tp. HCM
Ho Chi Minh City

Cộng đồng Học Sinh THCS Phú Hòa Đông. Kênh không thuộc quyền quản lý từ nhà Trường. Gửi confession theo địa chỉ : http://bit.ly/THCSPhuHoaDong-cfs

Thai Binh High School Thai Binh High School
10 Trương Hoàng Thanh, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Tâm sự: http://bit.ly/TBconfessions ---- Hỏi đáp: http://www.ask.fm/TBschool

Groupe El Ouatki-Kaoukabi Groupe El Ouatki-Kaoukabi
Lê Văn Thọ
Ho Chi Minh City, 700000

Enseignement Primaire, Collège et secondaire (Bilingue et Mission)

Cựu HS Trung Mỹ Tây 1 Cựu HS Trung Mỹ Tây 1
Nguyễn Ảnh Thủ
Ho Chi Minh City

Nơi nhớ lại kỷ niệm ký ức và chia sẻ cho câu chuyện hiện tại ở mái trường TMT 1 Mọi thông tin các bạn đóng góp hình ảnh và video nhớ gửi qua nghe.

High School for the Gifted High School for the Gifted
Ho Chi Minh City

CLB Sinh Học Trường THPT Gia Định CLB Sinh Học Trường THPT Gia Định
44 Võ Oanh, P.25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Chào mọi người đã đến với CLB Sinh của chúng mình. Đây không hẳn là nơi "học" Sinh, mà là nơi tìm hiểu, sinh hoạt và chơi trò chơi liên quan đến Sinh Học. Welcome!

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Thành phố H Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Thành phố H
20 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
Ho Chi Minh City

Trần Đại Nghĩa High School Trần Đại Nghĩa High School
20 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
Ho Chi Minh City