Trường TCN Đông Sài Gòn Video April 30, 2014, 9:27am

Videos by Trường TCN Đông Sài Gòn. Nơi cập nhật các hoạt động vui chơi giải trí Nơi chia sẽ những cảm xúc vui buồn bất chợt

Hội diễn văn nghệ do Liên đoàn Lao động Quận tổ chức (ngày 26/5/2014)
Tiết mục đơn ca do "ca lẻ" Huỳnh Thanh Sơn biểu diễn.

Other Trường TCN Đông Sài Gòn videos

Học sinh trường tcn Đông Sài cùng tham gia Ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp tại Nhà văn hóa thanh niên tp.HC...

Hoạt động thi đua học tập của học sinh Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Na...

Hoạt động thi đua học tập của học sinh Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Na...

Hoạt động thi đua học tập của học sinh Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt Na...

Hội diễn văn nghệ do Liên đoàn Lao động Quận tổ chức (ngày 26/5/2014)Tiết mục đơn ca do "ca lẻ" Huỳnh Thanh Sơn biểu di...

Hội diễn văn nghệ do Liên đoàn Lao động Quận tổ chức (ngày 26/5/2014)Tiết mục nhảy hiện đạiCa sĩ, diễn viên được cổ vũ n...

C