Cao Đẳng KT-KT TP.HCM Confession

Cao Đẳng KT-KT TP.HCM Confession

Chia sẻ của bản thân về học tập, nhà trường, các mối quan hệ và chính mình. fb.me/cd.hotec
Phi lợi nhuận * Chia sẻ tất cả những gì bạn muốn nói mà không dám nói đi nào.

Sẽ không ai biết bạn là ai kể cả admin
Link: https://goo.gl/forms/AJOrbKxnydVbGiW53

Operating as usual

05/08/2018

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Chào các bạn, page hiện tại chính thức dừng mọi hoạt động & chuyển trực tiếp về page: https://www.facebook.com/www.ktkthcm.edu.vn/
Từ nay mọi thông tin, thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ page đó nha :)

Fanpage hỗ trợ các thông tin về Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

[05/26/17]   Chào các bạn, có bạn nào có thời gian rãnh (fulltime) từ ngày 29/05 - 03/06 mà cần tìm việc làm thì để lại comment để lại thông tin (Họ tên & SĐT) nhé, Ad sẽ liên hệ trực tiếp.
Công việc: Kiểm tra chức năng điện thoại.
Thời gian: 8h - 17h (Nghỉ trưa 1 tiếng)
Yêu cầu: Cẩn thận, siêng năng, có khả năng quan sát, tìm lỗi.
Địa điểm làm việc: Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore ( QL13, Thuận Giao, Tx. Thuận An, Bình Dương)
Lương: 1.800.000 VNĐ
#Lưuý: Lương sẽ được trả sau khi hoàn tất công việc và sẽ không trả lương nếu nghỉ việc ngang không lí do.
Cảm ơn!

[10/01/16]   1/ Thời khóa biểu Cao đẳng Liên thông HK1 - 2016 - 2017(Khóa mới)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkb_caodanglienthong.pdf

2/ Thời khóa biểu bậc Cao đẳng - Học kỳ I - Năm học 2016 - 2017(Học phần Tiếng Anh 1 và Giáo dục thể chất)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkb_tienganh_gdtc.pdf

3/ Thời khóa biểu Cao đẳng HK1 - 2016 - 2017 - Khóa 9(Khóa mới)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkb_caodangk9.pdf

4/ Thông báo về việc Đăng ký học phần Học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb275.pdf

[09/29/16]   Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe HSSV khóa mới năm học 2016 - 2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb2741.pdf

23/09/2016

ktkthcm.edu.vn

1/ Thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy (điểm thi THPT Quốc gia) - nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_kqtt_cd_thptqg_nvbs2_2016.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dstt_cd_thptqg_nvbs2_2016.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/Ho_so_nhap_hoc4.rar

2/ Thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 5 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_kqtt_cd_hocba_dot5_2016.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dstt_cd_hocba_dot5_20161.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/Ho_so_nhap_hoc3.rar

ktkthcm.edu.vn

[09/16/16]   Thời khóa biểu Trung cấp HK1 - 2016-2017 Khóa 18 Phổ thông (Khóa mới)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkb166.pdf

[09/13/16]   Thông báo kết quả trúng tuyển bậc cao đẳng liên thông - đợt 1 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_lt_2016.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_lt_2016.pdf

[09/10/16]   Chúc mừng các bạn hệ Cao Đẳng và hệ Trung Cấp vừa tốt nghiệp. :)
Chúc các bạn sẽ thành công và phát triển trong cuộc sống. 🎆🎊🎉

[09/09/16]   1/ Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm thi tốt nghiệp THPT) - bổ sung đợt 2 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tbtuyensinhcaodangdiemthpt_nvbs_dot2.pdf

2/ Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 5 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/thongbaots_cd_2016_dot51.pdf

[09/09/16]   Lịch học tuần sinh hoạt công dân 2016 - 2017

http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/sinhhoatcd.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/sinh_hoat_cd.pdf

[09/03/16]   1/ Thông báo về việc nhập học của sinh viên bậc Cao đẳng - khóa 9 (2016-2019)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb2431.pdf
2/ Thông báo về việc nhập học của học sinh Trung cấp chuyên nghiệp - khối THPT
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb244.pdf
3/ Danh sách học sinh sinh viên được xét vào khu nội trú đợt 1 Năm học 2016 - 2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/scan00302.pdf

[09/01/16]   1 Thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy (điểm thi THPT Quốc gia) - bổ sung đợt 1 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_diemthpt_bsdot1.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_diemthpt_bsdot1.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/Ho_so_nhap_hoc2.rar
2/ Thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 4 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_hocba_dot42.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_hocba_dot42.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/Ho_so_nhap_hoc1.rar

[08/23/16]   Các bạn Trung cấp Khoá 18 mới và các bạn Trung cấp thi liên thông cao đẳng cập nhật tin nhé ;-)
1/ Thông báo về việc học sinh bậc TCCN khóa 18 tham gia học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb227.pdf
2/ Thông báo lịch thi liên thông cao đẳng 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/lichthilienthong2016.pdf

[08/22/16]   1/ Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm thi tốt nghiệp THPT) - bổ sung đợt 1 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_diemquocgia_bsung_dot1.pdf
2/ Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 4 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_dot4_hocba_2008.pdf

[08/19/16]   Kế hoạch tổ chức họp cha mẹ học sinh bậc TCCN - Khóa 18 - Cơ sở lần 1 Năm học 2015 -2016
❄Ad nhắc lại thông báo để các bạn sớm cập nhật nhé.
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/kh75.pdf

[08/17/16]   Thông báo về việc xét tuyển học bổng du học tại Trung Quốc năm 2016
Gửi đến các bạn đã tốt nghiệp TCCN :)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/hocbong0001.pdf

[08/17/16]   Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV Năm học 2015-2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/sinhhoatcd0001.pdf

[08/15/16]   Thông báo kết quả xét tuyển bậc trung cấp - khối THPT năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/thongbaoketquaxettuyentccn(hethpt).pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/danhsachtrungtuyentccn(thpt).pt(datotnghiep12)_.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/danhsachtrungtuyentccn(thpt).pc(chuatotnghiep12)_.pdf

[08/15/16]   Thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng Kỹ năng mềm cho Học sinh sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/TB_2081.pdf
* LƯU Ý:
- Hạn chót đăng ký: 16h 21/08/2016 tại P.Kế hoạch tài chính.
- Các bạn SV Cao đẳng K7, K8 và SV Trung cấp Cơ sở K14, K15, K16 & Trung cấp Phổ thông K17 nếu không tham gia sẽ không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp.

[08/13/16]   1/ Thông báo kết quả xét tuyển cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 3 năm 2016
*http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_cd_dot3_hocba.pdf
*http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_cd_dot3_hocba_Compressed.pdf
* http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/hosonhaphoc2.rar
2/ Thông báo kết quả xét tuyển cao đẳng chính quy (điểm THPT Quốc gia) - đợt 1 năm 2016
*http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_cd_diemquocgia_dot1.pdf
*http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_cd_diemquocgia_dot1.pdf
* http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/hosonhaphoc1.rar

[08/13/16]   Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/KH_74.pdf
Các bạn Học sinh - Sinh viên khóa mới và khóa cũ nhớ tham gia đầy đủ và đúng giờ nhé, có điểm danh ấy. ;-)
* Nếu các bạn không tham gia thì không đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Nên sớm hay muộn thì các bạn cũng phải chịu khó nghe tí :D

[08/12/16]   Thời khóa biểu Cao đẳng Học kỳ 1 Năm học 2016 - 2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkbcaodang_hk1_2016_2017_Compressed.pdf

[08/09/16]   Thông báo về lịch nhập học của bậc TCCN - Khối cơ sở
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb2101.pdf

[08/06/16]   Thông báo về việc tiếp nhận học sinh, sinh viên vào Khu nội trú năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb205.pdf

04/08/2016

Gửi đến các bạn đang học hoặc có dự định học hệ Trung cấp chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM nói riêng và tất cả các cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại Việt Nam nói chung.
*http://ktkthcm.edu.vn/index.php/home/contentnews/index/269/6528

[08/02/16]   Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/scan00143.pdf

[08/02/16]   Thông báo kết quả xét tuyển bậc trung cấp - khối THCS năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/thongbaoketquaxettuyentccn(hethcs).pdf

29/07/2016

Ad xin phép được nhắc lại cách thức nộp hồ sơ online trên website của trường nhé.

[07/26/16]   * Có 1 bạn hỏi Ad về điểm chuẩn ngành của năm trước để so sánh với năm nay. Ad cũng xin phép được trả lời chung cho câu hỏi này.

Năm nay hình thức xét tuyển khác hoàn toàn năm ngoái nên ko thể so sánh được:
Năm 2015: điểm quốc gia điểm sàn CĐ 12đ, điểm sàn học bạ 16.5đ
(điểm trúng tuyển = điểm sàn)
Năm 2016: điểm học bạ bỏ điểm sàn, điểm học bạ tùy trường quyết định
Nên học bạ không có điểm chuẩn, mà chỉ có điểm trúng tuyển khi kết thúc 1 đợt nộp hồ sơ
Điểm học bạ đợt 1, 2 trường lấy 15đ

Năm 2016 nhà trường xét tuyển Cao đẳng bằng 2 hình thức: điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

1. Sử dụng điểm thi THPT Quốc gia:

- Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: 1.8 - 12.8(Đợt 1)
- Hồ sơ: điền đầy đủ vào phiếu đăng ký xét tuyển mẫu Bộ GD & ĐT nộp trực tiếp, gửi bưu điện hoặc đăng ký online tại http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
- Lệ phí: 30.000 đ

2. Sử dụng điểm học bạ THPT
- Nhà trường đang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng bằng Điểm học bạ lớp 12- đợt 3 (20.7 - 10.08)
- Các bạn có thể đăng ký trực tiếp tại 215 Nguyễn Văn Luông P11, Q6, Tp. HCM
Mang theo học bạ để điền điểm số cho chính xác (có thể tải phiếu ghi trước tại link down phiếu đkxt http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/phieudkxt_caodang_hocba_2016.doc)

- Hoặc đăng ký online tại:http://tuyensinhonline.hotec.edu.vn

- Lệ phí: 30.000 đ

[07/25/16]   Thông báo (số 2) - Về việc Ôn tập Tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/thongbao_tkb_lienthong2016.pdf

[07/17/16]   Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp năm học 2015 - 2016 các môn văn hóa TCCN Khoá 16PT
* Môn Hóa:http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dsthitotnghiep15_16monhoa1.pdf
* Môn Lý:http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dsthisinhthitotnghiep15_16monly1.pdf
* Môn Toán:http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dsthisinhthitotnghiep15_16montoan1.pdf

[07/08/16]   1/ Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 2 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tbts_cd_thpt_nhanhoso_dot2_2016.pdf

2/ Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/scan00143.pdf

3/ Thông báo tuyển sinh bậc Cao đẳng chính quy năm 2016 Liên thông từ Trung cấp
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/scan00133.pdf

[06/27/16]   Các bạn nào có đam mê, sở thích về công nghệ nói riêng và ngành IT nói chung thì Ad nghĩ các bạn sẽ thú vị khi tham gia sự kiện TECH EXPO 2016 ấy ;-)
http://topit.vietnamworks.com/techexpo?utm_source=email&utm_medium=FOCUSEMAIL&utm_campaign=TECHEXPO2016

[06/27/16]   Lịch thi tốt nghiệp năm học 2015 - 2016 (bổ sung) bậc TCCN (đợt 2)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/lichthitnbs.pdf

[06/27/16]   Cfs - #22
Anh chị cho em hỏi, em sn98, em có học bạ cấp 2 giờ muốn học trung cấp có được không ạ? nếu được thì hình thức xét tuyển thế nào ạ? giúp em với

Cfs - #23
Bạn Đại 15cdta03 dễ thương quá, hơi bị kết

Location

Category

Products

Kết nối bạn bè, chia sẻ thông tin, cùng nhau học tập

Telephone

Address

215-217 Nguyễn Văn Luông, P11, Q6
Ho Chi Minh City
08

Opening Hours

Monday 08:00 - 04:00
Tuesday 08:00 - 04:00
Wednesday 08:00 - 04:00
Thursday 08:00 - 04:00
Friday 08:00 - 04:00
Saturday 08:00 - 04:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Dạy Photoshop cấp tốc - Học Photoshop cấp tốc - chất lượng tố Dạy Photoshop cấp tốc - Học Photoshop cấp tốc - chất lượng tố
C21/23 Liên Ấp 3 4 5, Hưng Long, Bình Chánh
Ho Chi Minh City, 700000

Dạy Photoshop cấp tốc, dạy Photoshop chất lượng tốt 100%, học Photoshop cấp tốc, học Photoshop chất lượng tốt 100% ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Học kế toán - thuế chuyên sâu TG Học kế toán - thuế chuyên sâu TG
21/5 Trường Sơn, Phường 4, Tân Bình
Ho Chi Minh City

Trung tâm cam kết sẽ cung cấp các khóa học thực tế mà không khóa đào tạo nào mang lại

Du Học Nhật Bản ASEC Du Học Nhật Bản ASEC
253B, Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Trung tâm Đào Tạo Nhật Ngữ và Tư Vấn du học Asec. Bước chân nhỏ khám phá thế giới

Lý Tự Trọng It Club Lý Tự Trọng It Club
390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Chúng tôi luôn TẠO SỰ KHÁC BIỆT.

School of Banking UEH School of Banking UEH
B1-901, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10
Ho Chi Minh City

SaiGon's Baller SaiGon's Baller
Ho Chi Minh City

Chuyên nhận đặt các loại giày bóng rổ, thể thao. Địa chỉ:58 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình Số điện thoại: 01668683634

Duy Tân School Duy Tân School
106 Nguyễn Giản Thanh Quận 10
Ho Chi Minh City, 084

Trường Trung Học Phổ Thông Tư Thục Duy Tân

Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Đô Thành Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Đô Thành
281/2 Binh Loi Binh Thanh HCM
Ho Chi Minh City, 760000

Trung Tâm Dạy Thêm Học Thêm Đại học Đô Thành Chuyên dạy thêm học sinh phổ thông và Luyện thi Đại Học

Comedy English Comedy English
Ho Chi Minh City

American English Speaking Classes 156 Vĩnh Khánh Q4 HCM 0903-124-615 [email protected] jaEnglish.webs.com fb.com/jecFG fb.com/85USA fb.com/mr.ribsBBQ

Global Academy Global Academy
176 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Beyond Standard of Child'Learning Skills - Nơi trẻ được hoàn thành những kỹ năng vượt trội

Trường dạy nghề cắt may Thiên Thanh Trường dạy nghề cắt may Thiên Thanh
79 Hoàng Văn Thụ.Phường 15.Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Trường dạy may Thiên Thanh Trảiqua 20 năm hoạt động, Thiên thanh đã tạo được sự uy tín trong giới thời trang trong nước nói chung và TPHCM nói riêng.

Tuyển dụng nhân viên - Giáo viên tiếng Nhật - Esuhai Tuyển dụng nhân viên - Giáo viên tiếng Nhật - Esuhai
40/12 - 40/14 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70500

Hãy đến với chúng tôi để được phát triển và cống hiến, hãy cùng chúng tôi xây đắp môi trường làm việc thân thiện, nhân bản và chuyên nghiệp.