Cao Đẳng KT-KT TP.HCM Confession

Cao Đẳng KT-KT TP.HCM Confession

Chia sẻ của bản thân về học tập, nhà trường, các mối quan hệ và chính mình. fb.me/cd.hotec Phi lợi nhuận * Chia sẻ tất cả những gì bạn muốn nói mà không dám nói đi nào.

Sẽ không ai biết bạn là ai kể cả admin Link: https://goo.gl/forms/AJOrbKxnydVbGiW53

Mission: Đoàn kết - Thân thiện - Tích cực - Tiến bộ

Operating as usual

Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

Chào các bạn, page hiện tại chính thức dừng mọi hoạt động & chuyển trực tiếp về page: https://www.facebook.com/www.ktkthcm.edu.vn/
Từ nay mọi thông tin, thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ page đó nha :)

Fanpage hỗ trợ các thông tin về Trường Cao Đẳng Kinh Tế Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh

[05/26/17]   Chào các bạn, có bạn nào có thời gian rãnh (fulltime) từ ngày 29/05 - 03/06 mà cần tìm việc làm thì để lại comment để lại thông tin (Họ tên & SĐT) nhé, Ad sẽ liên hệ trực tiếp.
Công việc: Kiểm tra chức năng điện thoại.
Thời gian: 8h - 17h (Nghỉ trưa 1 tiếng)
Yêu cầu: Cẩn thận, siêng năng, có khả năng quan sát, tìm lỗi.
Địa điểm làm việc: Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore ( QL13, Thuận Giao, Tx. Thuận An, Bình Dương)
Lương: 1.800.000 VNĐ
#Lưuý: Lương sẽ được trả sau khi hoàn tất công việc và sẽ không trả lương nếu nghỉ việc ngang không lí do.
Cảm ơn!

[10/01/16]   1/ Thời khóa biểu Cao đẳng Liên thông HK1 - 2016 - 2017(Khóa mới)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkb_caodanglienthong.pdf

2/ Thời khóa biểu bậc Cao đẳng - Học kỳ I - Năm học 2016 - 2017(Học phần Tiếng Anh 1 và Giáo dục thể chất)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkb_tienganh_gdtc.pdf

3/ Thời khóa biểu Cao đẳng HK1 - 2016 - 2017 - Khóa 9(Khóa mới)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkb_caodangk9.pdf

4/ Thông báo về việc Đăng ký học phần Học kỳ 1 - Năm học 2016 - 2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb275.pdf

[09/29/16]   Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe HSSV khóa mới năm học 2016 - 2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb2741.pdf

ktkthcm.edu.vn

1/ Thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy (điểm thi THPT Quốc gia) - nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_kqtt_cd_thptqg_nvbs2_2016.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dstt_cd_thptqg_nvbs2_2016.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/Ho_so_nhap_hoc4.rar

2/ Thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 5 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_kqtt_cd_hocba_dot5_2016.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dstt_cd_hocba_dot5_20161.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/Ho_so_nhap_hoc3.rar

ktkthcm.edu.vn

[09/16/16]   Thời khóa biểu Trung cấp HK1 - 2016-2017 Khóa 18 Phổ thông (Khóa mới)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkb166.pdf

[09/13/16]   Thông báo kết quả trúng tuyển bậc cao đẳng liên thông - đợt 1 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_lt_2016.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_lt_2016.pdf

[09/10/16]   Chúc mừng các bạn hệ Cao Đẳng và hệ Trung Cấp vừa tốt nghiệp. :)
Chúc các bạn sẽ thành công và phát triển trong cuộc sống. 🎆🎊🎉

[09/09/16]   1/ Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm thi tốt nghiệp THPT) - bổ sung đợt 2 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tbtuyensinhcaodangdiemthpt_nvbs_dot2.pdf

2/ Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 5 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/thongbaots_cd_2016_dot51.pdf

[09/09/16]   Lịch học tuần sinh hoạt công dân 2016 - 2017

http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/sinhhoatcd.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/sinh_hoat_cd.pdf

[09/03/16]   1/ Thông báo về việc nhập học của sinh viên bậc Cao đẳng - khóa 9 (2016-2019)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb2431.pdf
2/ Thông báo về việc nhập học của học sinh Trung cấp chuyên nghiệp - khối THPT
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb244.pdf
3/ Danh sách học sinh sinh viên được xét vào khu nội trú đợt 1 Năm học 2016 - 2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/scan00302.pdf

[09/01/16]   1 Thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy (điểm thi THPT Quốc gia) - bổ sung đợt 1 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_diemthpt_bsdot1.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_diemthpt_bsdot1.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/Ho_so_nhap_hoc2.rar
2/ Thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 4 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_hocba_dot42.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_hocba_dot42.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/Ho_so_nhap_hoc1.rar

[08/23/16]   Các bạn Trung cấp Khoá 18 mới và các bạn Trung cấp thi liên thông cao đẳng cập nhật tin nhé ;-)
1/ Thông báo về việc học sinh bậc TCCN khóa 18 tham gia học tập Giáo dục quốc phòng - An ninh năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb227.pdf
2/ Thông báo lịch thi liên thông cao đẳng 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/lichthilienthong2016.pdf

[08/22/16]   1/ Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm thi tốt nghiệp THPT) - bổ sung đợt 1 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_diemquocgia_bsung_dot1.pdf
2/ Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 4 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_dot4_hocba_2008.pdf

[08/19/16]   Kế hoạch tổ chức họp cha mẹ học sinh bậc TCCN - Khóa 18 - Cơ sở lần 1 Năm học 2015 -2016
❄Ad nhắc lại thông báo để các bạn sớm cập nhật nhé.
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/kh75.pdf

[08/17/16]   Thông báo về việc xét tuyển học bổng du học tại Trung Quốc năm 2016
Gửi đến các bạn đã tốt nghiệp TCCN :)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/hocbong0001.pdf

[08/17/16]   Thông báo về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV Năm học 2015-2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/sinhhoatcd0001.pdf

[08/15/16]   Thông báo kết quả xét tuyển bậc trung cấp - khối THPT năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/thongbaoketquaxettuyentccn(hethpt).pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/danhsachtrungtuyentccn(thpt).pt(datotnghiep12)_.pdf
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/danhsachtrungtuyentccn(thpt).pc(chuatotnghiep12)_.pdf

[08/15/16]   Thông báo về việc tổ chức bồi dưỡng Kỹ năng mềm cho Học sinh sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/TB_2081.pdf
* LƯU Ý:
- Hạn chót đăng ký: 16h 21/08/2016 tại P.Kế hoạch tài chính.
- Các bạn SV Cao đẳng K7, K8 và SV Trung cấp Cơ sở K14, K15, K16 & Trung cấp Phổ thông K17 nếu không tham gia sẽ không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp.

[08/13/16]   1/ Thông báo kết quả xét tuyển cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 3 năm 2016
*http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_cd_dot3_hocba.pdf
*http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_cd_dot3_hocba_Compressed.pdf
* http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/hosonhaphoc2.rar
2/ Thông báo kết quả xét tuyển cao đẳng chính quy (điểm THPT Quốc gia) - đợt 1 năm 2016
*http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb_trungtuyen_cd_diemquocgia_dot1.pdf
*http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/ds_trungtuyen_cd_diemquocgia_dot1.pdf
* http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/hosonhaphoc1.rar

[08/13/16]   Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/KH_74.pdf
Các bạn Học sinh - Sinh viên khóa mới và khóa cũ nhớ tham gia đầy đủ và đúng giờ nhé, có điểm danh ấy. ;-)
* Nếu các bạn không tham gia thì không đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Nên sớm hay muộn thì các bạn cũng phải chịu khó nghe tí :D

[08/12/16]   Thời khóa biểu Cao đẳng Học kỳ 1 Năm học 2016 - 2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tkbcaodang_hk1_2016_2017_Compressed.pdf

[08/09/16]   Thông báo về lịch nhập học của bậc TCCN - Khối cơ sở
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb2101.pdf

[08/06/16]   Thông báo về việc tiếp nhận học sinh, sinh viên vào Khu nội trú năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tb205.pdf

Gửi đến các bạn đang học hoặc có dự định học hệ Trung cấp chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM nói riêng và tất cả các cơ sở đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp tại Việt Nam nói chung.
*http://ktkthcm.edu.vn/index.php/home/contentnews/index/269/6528

[08/02/16]   Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/scan00143.pdf

[08/02/16]   Thông báo kết quả xét tuyển bậc trung cấp - khối THCS năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/thongbaoketquaxettuyentccn(hethcs).pdf

Ad xin phép được nhắc lại cách thức nộp hồ sơ online trên website của trường nhé.

[07/26/16]   * Có 1 bạn hỏi Ad về điểm chuẩn ngành của năm trước để so sánh với năm nay. Ad cũng xin phép được trả lời chung cho câu hỏi này.

Năm nay hình thức xét tuyển khác hoàn toàn năm ngoái nên ko thể so sánh được:
Năm 2015: điểm quốc gia điểm sàn CĐ 12đ, điểm sàn học bạ 16.5đ
(điểm trúng tuyển = điểm sàn)
Năm 2016: điểm học bạ bỏ điểm sàn, điểm học bạ tùy trường quyết định
Nên học bạ không có điểm chuẩn, mà chỉ có điểm trúng tuyển khi kết thúc 1 đợt nộp hồ sơ
Điểm học bạ đợt 1, 2 trường lấy 15đ

Năm 2016 nhà trường xét tuyển Cao đẳng bằng 2 hình thức: điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

1. Sử dụng điểm thi THPT Quốc gia:

- Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: 1.8 - 12.8(Đợt 1)
- Hồ sơ: điền đầy đủ vào phiếu đăng ký xét tuyển mẫu Bộ GD & ĐT nộp trực tiếp, gửi bưu điện hoặc đăng ký online tại http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
- Lệ phí: 30.000 đ

2. Sử dụng điểm học bạ THPT
- Nhà trường đang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Cao đẳng bằng Điểm học bạ lớp 12- đợt 3 (20.7 - 10.08)
- Các bạn có thể đăng ký trực tiếp tại 215 Nguyễn Văn Luông P11, Q6, Tp. HCM
Mang theo học bạ để điền điểm số cho chính xác (có thể tải phiếu ghi trước tại link down phiếu đkxt http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/phieudkxt_caodang_hocba_2016.doc)

- Hoặc đăng ký online tại:http://tuyensinhonline.hotec.edu.vn

- Lệ phí: 30.000 đ

[07/25/16]   Thông báo (số 2) - Về việc Ôn tập Tuyển sinh liên thông Cao đẳng năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/thongbao_tkb_lienthong2016.pdf

[07/17/16]   Danh sách thí sinh dự thi tốt nghiệp năm học 2015 - 2016 các môn văn hóa TCCN Khoá 16PT
* Môn Hóa:http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dsthitotnghiep15_16monhoa1.pdf
* Môn Lý:http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dsthisinhthitotnghiep15_16monly1.pdf
* Môn Toán:http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/dsthisinhthitotnghiep15_16montoan1.pdf

[07/08/16]   1/ Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển bậc Cao đẳng chính quy (điểm học bạ THPT) - đợt 2 năm 2016
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/tbts_cd_thpt_nhanhoso_dot2_2016.pdf

2/ Thông báo về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2016-2017
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/scan00143.pdf

3/ Thông báo tuyển sinh bậc Cao đẳng chính quy năm 2016 Liên thông từ Trung cấp
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/scan00133.pdf

[06/27/16]   Các bạn nào có đam mê, sở thích về công nghệ nói riêng và ngành IT nói chung thì Ad nghĩ các bạn sẽ thú vị khi tham gia sự kiện TECH EXPO 2016 ấy ;-)
http://topit.vietnamworks.com/techexpo?utm_source=email&utm_medium=FOCUSEMAIL&utm_campaign=TECHEXPO2016

[06/27/16]   Lịch thi tốt nghiệp năm học 2015 - 2016 (bổ sung) bậc TCCN (đợt 2)
http://ktkthcm.edu.vn/uploads/files/lichthitnbs.pdf

[06/27/16]   Cfs - #22
Anh chị cho em hỏi, em sn98, em có học bạ cấp 2 giờ muốn học trung cấp có được không ạ? nếu được thì hình thức xét tuyển thế nào ạ? giúp em với

Cfs - #23
Bạn Đại 15cdta03 dễ thương quá, hơi bị kết

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address

215-217 Nguyễn Văn Luông, P11, Q6
Ho Chi Minh City
08

Opening Hours

Monday 08:00 - 04:00
Tuesday 08:00 - 04:00
Wednesday 08:00 - 04:00
Thursday 08:00 - 04:00
Friday 08:00 - 04:00
Saturday 08:00 - 04:00
Other Schools in Ho Chi Minh City (show all)
ManDaloy 1 ManDaloy 1
376 Rev. G. Aglipay St., Brgy. Poblacion
Ho Chi Minh City, 1550

Official Page of Mandaluyong HIgh School Campus Journalists, in order to update MHSians in the latest updates and news, exclusively in the school.

THCS - THPT Trí Đức THCS - THPT Trí Đức
5 Thoại Ngọc Hầu
Ho Chi Minh City, 700000

Fans page chính thức của trường THCS - THPT TRÍ ĐỨC

Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2 Trung tâm Đào tạo Bưu chính Viễn thông 2
11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông II trực thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông

Kế toán Đông Phong Kế toán Đông Phong
Phạm Hùng
Ho Chi Minh City

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ RẺ HÀNG ĐẦU - CHẤT LƯỢNG UY TÍN VỚI 10 NĂM KINH NGHIỆM - CHỈ TỪ 300.000 ĐỒNG/ THÁNG

Ja Films Ja Films
156 Vinh Khanh Q.4
Ho Chi Minh City

English Classes: 156 Vinh Khanh Q.4 TP.HCM: 090-312-4615 [email protected] fb.com/85USA fb.com/seHCM fb.com/fyGroup youtube.com/JoeyArnoldVN

Dịch Thuật Tiếng Nhật IFK Dịch Thuật Tiếng Nhật IFK
Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 03, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 72406

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Dịch Thuật IFK Cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Nhật Uy tín - Chất lượng Với đội ngũ thông dịch viên chuyên nghiệp.

Học Viện Đào tạo thiết kế 3D và Lập trình Học Viện Đào tạo thiết kế 3D và Lập trình
132 Cộng Hòa,p4 Q Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm VTC Academy đào tạo các khóa học về thiết kế đồ họa 3d và lập trình game và lập trình ứng dụng mobile hotline: 0903 957 591

MUAY THÁI MUAY THÁI
Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
Ho Chi Minh City

Chào mừng bạn đến với trang chính thức của Võ Đường Muay Thái (มวยไทย).

Anh ngữ Việt Mỹ VASS - Cơ sở Bình Tân Anh ngữ Việt Mỹ VASS - Cơ sở Bình Tân
Số 1 Đường 14A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân
Ho Chi Minh City, +84

VASS English được IIG Việt Nam chỉ định làm trung tâm khảo thí cho các kỳ thi TOEIC, TOEFL và được Hội đồng Anh chỉ định làm trung tâm đào tạo & luyện thi IELTS

European International School Ho Chi Minh City European International School Ho Chi Minh City
730 F-G-K Le Van Mien, Thao Dien, District 2
Ho Chi Minh City

Located in the heart of Thao Dien, European International School Ho Chi Minh City (EIS) is the only tropical boutique international school in the area, offering the IB continuum of studies for children aged 2-18.

Dạy Corel cấp tốc - Học Corel cấp tốc - chất lượng tốt 100% Dạy Corel cấp tốc - Học Corel cấp tốc - chất lượng tốt 100%
54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

Dạy corel cấp tốc, học corel cấp tốc, dạy corel chất lượng tốt 100%, học corel chất lượng tốt 100%

TLA - The Language Academy - English with Le Duy TLA - The Language Academy - English with Le Duy
30 đường 20, Phường Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 100000

TLA - The Language Academy, tiền thân là English with Le Duy được thành lập từ năm 2014 với sứ mệnh mang lại cho học viên những khoá học Anh ngữ chất lượng cụ thể là IELTS, TOEIC và Tiếng Anh Giao Tiếp.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C