Tôi Làm Được - I Can Do It

Tôi Làm Được - I Can Do It

Tôi Chắc Chắn Làm Được - I Can Do It Nơi chia sẽ những câu nói, bài học, câu chuyện và video có ích. Nơi chia sẽ những câu chuyện, video, bài học và nhiều thông tin khác nhằm giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.

Người Sáng Lập Huỳnh Dương ( Dương Villas )

Operating as usual

Tôi Làm Được - I Can Do It's cover photo

Tôi Làm Được - I Can Do It

NGƯỜI NÓI NHIỀU
THƯỜNG THUA THIỆT.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

TRONG LÀM ĂN
HÃY KÍN TIẾNG.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

HÃY UY TÍN
VỚI NGƯỜI UY TÍN.

KHÔNG CẦN UY TÍN
VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG UY TÍN.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BÁN HÀNG ĐẠT KỶ LỤC GUINNESS THẾ GIỚI | On Time

https://youtu.be/_Zx7jOzlCCY

LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BÁN HÀNG ĐẠT KỶ LỤC GUINNESS THẾ GIỚI | On Time

#Ontime
#Dunggio
#JoeGirard
#Nguoibanhang
#KylucGuinness

LÚC TRẺ KHÔNG TRANH THỦ HỌC VÀI MÓN NGHỀ, KHI GIÀ ẮT SẼ HỐI HẬN
Giai đoạn học hỏi tốt nhất của một người cũng chỉ có vài năm, đừng vì ham chơi nhất thời mà đổi lại một cuộc đời vô nghĩa
Lúc trẻ không nỗ lực, về già ắt bi thương.
Thời niên thiếu là lúc con người dễ bứt phá nhất, năng lực học tập mạnh mẽ, khả năng tiếp thu sự vật sự việc mới nhanh nhạy, là giai đoạn học tập tốt nhất trong cuộc đời.
Đừng vì khó khăn mà từ bỏ, đừng vì vất vả mà nản chí.
Sự ham chơi năm 20 tuổi, tạo ra sự bất lực của tuổi 30;
Sự bất lực năm 30 tuổi, tạo ra sự vô dụng ở tuổi 40;
Sự vô dụng năm 40 tuổi, tạo ra một cuộc đời thất bại.
Một khi mái đầu đã bạc, hai vạn hoàng kim cũng chẳng mua lại được.
Giai đoạn học hỏi tốt nhất của một người cũng chỉ có vài năm, đừng vì sự ham chơi nhất thời mà đổi lại một cuộc đời vô nghĩa.
______________
(Sưu tầm)

Nguồn Học Làm Chủ
#ToiLamDuoc #ICanDoIt #ToiChacChanLamDuoc #Ontime #Dunggio

youtube.com

LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BÁN HÀNG ĐẠT KỶ LỤC GUINNESS THẾ GIỚI | On Time

https://youtu.be/_Zx7jOzlCCY

LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BÁN HÀNG ĐẠT KỶ LỤC GUINNESS THẾ GIỚI | On Time

#Ontime
#Dunggio
#JoeGirard
#Nguoibanhang
#KylucGuinness

LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BÁN HÀNG ĐẠT KỶ LỤC GUINNESS THẾ GIỚI | On Time #Ontime #Dunggio #Nguoibanhang #KylucGuinness

youtube.com

CON CÁO VÀ CHUỒNG GÀ - CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

https://youtu.be/2ZeBEnYnWDA

CON CÁO VÀ CHUỒNG GÀ - CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

#Ontime
#Dunggio
#Concaochuongga
#HDuong

CON CÁO VÀ CHUỒNG GÀ - CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time #Ontime #Dunggio #Concaochuongga #HDuong

CHIẾN THẮNG
MÀ PHẢI TRẢ BẰNG MỌI GIÁ
ĐÓ CHÍNH LÀ THẤT BẠI.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

NÓI NHIỀU
THÌ CÒN GIỜ ĐÂU
MÀ LÀM.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

KIỂM SOÁT CẢM XÚC - CÂU CHUYỆN RẤT HAY ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

https://youtu.be/VU0zepsdGWs

KIỂM SOÁT CẢM XÚC - CÂU CHUYỆN RẤT HAY ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

#Ontime
#Dunggio
#Kiemsoatcamxuc

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

youtube.com

KIỂM SOÁT CẢM XÚC - CÂU CHUYỆN RẤT HAY ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

https://youtu.be/VU0zepsdGWs

KIỂM SOÁT CẢM XÚC - CÂU CHUYỆN RẤT HAY ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

#Ontime
#Dunggio
#Kiemsoatcamxuc

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

KIỂM SOÁT CẢM XÚC - CÂU CHUYỆN RẤT HAY ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time #Ontime #Dunggio #Kiemsoatcamxuc

AI CŨNG MUỐN TỰ MUA
KHÔNG MUỐN BỊ BÁN.
NÊN HÃY NÓI LÀM SAO
ĐỂ NGƯỜI TA TỰ MUA.
ĐÓ LÀ NGHỆ THUẬT.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

NGỰA HAY
KHÔNG CẦN
CHẠY VỘI.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

LÝ GIA THÀNH - TỶ PHÚ CHÂU Á NÓI VỀ VIỆC VAY TIỀN

https://youtu.be/4rUdN2-LJys

LÝ GIA THÀNH - TỶ PHÚ CHÂU Á NÓI VỀ VIỆC VAY TIỀN

#Ontime
#Dunggio
#Lygiathanh

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

youtube.com

LÝ GIA THÀNH - TỶ PHÚ CHÂU Á NÓI VỀ VIỆC VAY TIỀN ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

https://youtu.be/4rUdN2-LJys

LÝ GIA THÀNH - TỶ PHÚ CHÂU Á NÓI VỀ VIỆC VAY TIỀN ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

#Ontime
#Dunggio
#Lygiathanh

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

LÝ GIA THÀNH - TỶ PHÚ CHÂU Á NÓI VỀ VIỆC VAY TIỀN ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time #Ontime #Dunggio #Lygiathanh

youtube.com

CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA - MẪU BÁNH MÌ CỨU NGƯỜI | On Time

https://youtu.be/piRugzYs6PE

CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA - MẪU BÁNH MÌ CỨU NGƯỜI | On Time

#Maubanhmi
#OnTime
#Dunggio

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

CÂU CHUYỆN Ý NGHĨA - MẪU BÁNH MÌ CỨU NGƯỜI | On Time #Maubanhmi #OnTime #Dunggio

TIẾT KIỆM TẰN TIỆN
LÀ NGUỒN GỐC CỦA
MỌI SỰ GIÀU CÓ.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

NHẤT NGÔN CỬU ĐỈNH
TỨ MÃ NAN TRUY.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

HÃY THƯƠNG
ĐỪNG THƯƠNG HẠI.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

youtube.com

ĐOẠN VĂN LÀM CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI TRÊN TẤM BIA MỘ VÔ DANH Ở LONDON ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

https://youtu.be/RMRf-Da9J7s

ĐOẠN VĂN LÀM CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI TRÊN TẤM BIA MỘ VÔ DANH Ở LONDON ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

#ontime
#dunggio
#Doanvanchandongthegioi
#ToiChacChanLamDuoc
#toilamduoc
#icandoit

ĐOẠN VĂN LÀM CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI TRÊN TẤM BIA MỘ VÔ DANH Ở LONDON ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time #ontime #dunggio #Doanvanchandongthegioi

youtube.com

3 ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

https://youtu.be/595MBI0gdMo

3 ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

#ontime
#dunggio
#alexanderdaide

3 ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG CỦA ALEXANDER ĐẠI ĐẾ ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time #ontime #dunggio #alexanderdaide

youtube.com

NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ QUẢN LÝ TIỀN VÀ CUỘC SỐNG CỦA LÝ GIA THÀNH ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

https://youtu.be/_1h-5ZruBQM

NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ QUẢN LÝ TIỀN VÀ CUỘC SỐNG CỦA LÝ GIA THÀNH ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

#ontime
#dunggio
#LyGiaThanh

NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ QUẢN LÝ TIỀN VÀ CUỘC SỐNG CỦA LÝ GIA THÀNH ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time #ontime #dunggio #LyGiaThanh

CỦA CHO
KHÔNG BẰNG
CÁCH CHO.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#Ontime
#Dunggio

Youtube 🔍#ontime #dunggio

CHƠI VỚI NGƯỜI LÀM ĂN
BẠN SẼ CỐ GẮNG LÀM ĂN.
CHƠI VỚI NGƯỜI SAY SƯA
BẠN SẼ SAY SƯA TỐI NGÀY.
HÃY CHỌN ĐÚNG BẠN MÀ CHƠI.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

youtube.com

ĐỪNG BÁN TUỔI TRẺ RẺ QUÁ ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

https://youtu.be/v9-QWLKSWm0

ĐỪNG BÁN TUỔI TRẺ RẺ QUÁ ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time

#ontime
#dunggio
#dungbantuoitrerequa
#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

ĐỪNG BÁN TUỔI TRẺ RẺ QUÁ ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time #ontime #dunggio #dungbantuoitrerequa #ToiLamDuoc #ICanDoIt #ToiChacChanLamDuoc

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

BẠN MUỐN CÓ ĐƯỢC NHÀ
THÌ HÃY GIÚP NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỢC NHÀ.
BẠN SẼ CÓ ĐƯỢC NHÀ.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#OnTime

NGÀY MAI ĐỂ NGÀY MAI LO
NGÀY NÀO CÓ CÁI KHỔ CỦA NGÀY ĐÓ.
HÃY SỐNG TRỌN VẸN NGÀY HÔM NAY.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc
#OnTime

Đường lên đỉnh Olympia

Những giây phút cuối cùng của Bác...

GIÂY PHÚT NGƯỜI RA ĐI...

Buổi chiều, ngày 28/8/1969, tại nhà H67 (là căn nhà nhỏ Bộ Chính trị làm cho Bác phía sau nhà sàn, với mục đích để đảm bảo an toàn cho Bác trong những năm máy bay giặc Mỹ bắn phá Hà Nội). Bác thiếp đi một lúc vì quá mệt, tỉnh dậy đã thấy vợ chồng đại tướng Võ Nguyên Giáp và chị Đặng Bích Hà đứng bên cạnh, trên tay là một bó hoa huệ 10 bông. Một nụ cười rất tươi nở trên môi Bác.

Có lẽ đây là nụ cười cuối cùng của Bác dành cho hai con người mà Bác rất mực yêu quý.
...

Bác ra hiệu gọi đồng chí Vũ Kỳ và bảo rằng Bác muốn uống một ngụm nước dừa ở cây dừa đầu nhà. Các bác sĩ tỏ ý không muốn Bác uống nước dừa vì không thích hợp với bệnh tình hiện nay của Bác. Bác đã nói:

- Biết vậy! Nhưng đây là dừa miền Nam.

Ai cũng biết đây là cây dừa do đồng bào miền Nam tặng Bác và suốt 15 năm qua Bác đã chăm sóc với tất cả tình thương yêu tha thiết.

Tối 30/8, Bác lại phải trải qua một cơn đau và sau đó đi vào hôn mê. Những biện pháp tốt nhất được hội đồng bác sĩ khẩn trương sử dụng để cấp cứu. Bác dần dần tỉnh lại. Thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng bên cạnh, Bác hỏi ngay:

- Các chú chuẩn bị lễ kỷ niệm Quốc khánh đến đâu rồi?

Sau khi nghe Thủ tướng Phạm Văn Đồng báo cáo, Bác dặn:

- Các chú nhớ phải bắn pháo hoa để cho nhân dân và các cháu nhỏ vui mừng đón ngày Độc lập của Đất nước.

Tiếp đó, Bác lại hỏi tình hình lũ lụt và nói ngay:
- Các chú phải tích cực tìm mọi biện pháp bảo vệ cho được đê điều để bảo vệ dân.

Ngày 1/9 là một ngày căng thẳng đầy lo âu của mọi người đang túc trực quanh Bác. Lần đầu tiên những người phục vụ nghe tiếng rên của Bác. Điện tâm đồ luôn xuất hiện những ký hiệu xấu. Các đồng chí trong Bộ Chính trị hầu hết đều có mặt, vẻ đau buồn hiện rõ trên từng ánh mắt. Cả dân tộc đang sắp phải gánh chịu một mất mát lớn không gì bù đắp được.

Ngày 2/9/1969, cả nước tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh. Không ai biết người khai sinh ra ngày độc lập của dân tộc đang chuẩn bị lên đường đi xa mãi mãi. Trời mưa, bộ phận phục vụ đã căng bạt ngoài sân, kê thêm nhiều ghế. Mới tờ mờ sáng, hình như có mối tâm linh mách bảo, các đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong Bộ Chính trị đều có mặt đông đủ.

Khoảng 9 giờ, một cơn đau đột ngột làm cho Bác phải quặn nghiêng người và cứ thế lịm dần. Máy điện tim chỉ còn thoi thóp và chạy ngang với những đường sáng nhấp nhô yếu ớt. Lúc này, các thầy thuốc lần lượt lui ra ngoài.

Bộ phận hồi sức cấp cứu chủ yếu của Viện 108 tập trung làm các động tác hô hấp nhân tạo. Tất cả những người có mặt trong nhà H67 như nín thở, chờ đợi, hi vọng...

Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 47 phút.
Nhiều tiếng khóc bỗng òa lên rồi cố nén. Các đồng chí Bộ Chính trị và lãnh đạo cao cấp của Nhà nước đứng xếp hàng quanh giường Bác mặc niệm, rồi lần lượt bước ra ngoài theo yêu cầu của chuyên môn.

Riêng ba đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp cố nán lại, đặt tay lên trán Bác, lên ngực Bác, nước mắt lưng tròng. Đồng chí Trần Quốc Hoàn phải giục lần nữa mời rời khỏi giường Bác. Nhưng sau đó vài phút, đại tướng Võ Nguyên Giáp lại một mình quay trở lại, đứng nhìn Bác một lúc lâu nữa.

Đúng 11h, đoàn xe đặc biệt có mặt ở trước cổng Phủ chủ tịch.
Xe Bác đi như bao chiếc xe khác đang di chuyển trên đường. Không ai biết, không ai ngờ trong chiếc xe đó có một con người vĩ đại, Bác Hồ yêu quý của toàn dân tộc đang đi về cõi vĩnh hằng....

#Đ37

Tôi Làm Được - I Can Do It

CẢ NỂ LÀ THIỆT THÂN.

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

youtube.com

9 BÀI HỌC CHA DẠY CON | On Time.

9 BÀI HỌC CHA DẠY CON | On Time.

https://youtu.be/Y-dvFGfaWxQ

#Chadaycon
#OnTime
#Dunggio

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

9 BÀI HỌC CHA DẠY CON | On Time. #Chadaycon #OnTime #Dunggio

Câu Chuyện Chú Ếch Và Nồi Nước Sôi.

https://youtu.be/oes85egYg9Q

#OnTime
#Dunggio
#Chuech

#ToiLamDuoc
#ICanDoIt
#ToiChacChanLamDuoc

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

LỜI KHUYÊN TỪ NGƯỜI BÁN HÀNG ĐẠT KỶ LỤC GUINNESS THẾ GIỚI | On Time
KIỂM SOÁT CẢM XÚC - CÂU CHUYỆN RẤT HAY ( CÓ PHỤ ĐỀ ) | On Time
LÝ GIA THÀNH - TỶ PHÚ CHÂU Á NÓI VỀ VIỆC VAY TIỀN
ĐOẠN VĂN TỰ LÀM XÚC ĐỘNG MẠNH TẠI LONDON

Location

Category

Address


88 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
IEC International English Club IEC International English Club
475 Dien Bien Phu, 25 Wrd, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ho Chi Minh City

Câu lạc bộ Tiếng Anh miễn phí dành cho sinh viên.

Phiên Chợ - Sách Phiên Chợ - Sách
Ho Chi Minh City

Trao đổi, mua bán sách cũ- mới. Đấu giá sách cũ, hiếm, quý. Giới thiệu sách hay, mới. Mỗi tháng sẽ có một buổi sinh hoạt văn chương chuyên đề.

Lâm Văn Giả Lâm Văn Giả
T3-14.05 Chung Cư Riviera Point Số 2 Nguyễn Văn Tưởng, Phường Tân Phú, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Bạn đang tìm nơi học tiếng anh giao tiếp, bạn muốn giao tiếp với người nước ngoài, hãy đến với chúng tôi, chỉ trong 3 tháng, bạn có thể thông thạo tiếng anh!

Học Viện Số Quốc Tế - IDL Học Viện Số Quốc Tế - IDL
Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

IDL ( International Digital Learning Center) mang trên mình sứ mạng: đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao tại lĩnh vực CNTT trong CMCN 4.0

Kenedi_Cờ Vây Kenedi_Cờ Vây
CLB Cờ Vây Hoa Lư - Lầu 1 - Số 2 Đinh Tiên Hoàng Quận 1
Ho Chi Minh City

Blog cờ vây của Kỳ thủ - huấn luyện viên Lê Mai Duy!

Apax Leaders Apax Leaders
64 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

An Store 1 An Store 1
208 Nguyễn Hữu Cảnh
Ho Chi Minh City, 700000

Soft skills, essential skills, analytical skills, business analytic skills

Loyola Vietnam Center Loyola Vietnam Center
7 Ly Tu Trong, District 1
Ho Chi Minh City, 70999

Văn phòng đại diện Đại học Loyola Chicago tại Việt Nam. Thành lập từ năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo đại học.

HPV Vietnam HPV Vietnam
Ho Chi Minh City, 70000

Đây là trang thông tin giáo dục về HPV được điều hành bởi Hội y học dự phòng Việt Nam với sự đồng hành của VPĐD MSD tại Việt Nam

Judo Nguyen Thi Minh Khai Judo Nguyen Thi Minh Khai
275 Dien Bien Phu, Ward 7, Dist 3
Ho Chi Minh City, 70000

Nơi các võ sinh Judo luyện tập và rèn luyện sức khỏe

Duplo Viet Nam Duplo Viet Nam
88 Đào Duy Từ
Ho Chi Minh City, 70000

AEAS Vietnam AEAS Vietnam
Ho Chi Minh City, 70000

AEAS Vietnam - Bài thi AEAS cung cấp dịch vụ kiểm tra toàn diện cho các học sinh cấp tiểu học và trung học tại Việt Nam có nhu cầu nộp đơn du học tại các trường học hàng đầu của Úc.

About   Privacy   Login C