THPT ĐÔNG ĐÔ, Ho Chi Minh City Video October 12, 2021, 10:30am

Videos by THPT ĐÔNG ĐÔ in Ho Chi Minh City. Trường THPT ĐÔNG ĐÔ được thành lập vào năm 1998, đào tạo từ bậc Trung học phổ thông.

Other THPT ĐÔNG ĐÔ videos

[KẾT QUẢ MINIGAME] TƯ DUY THỬ - NHẬN QUÀ THẬT CÙNG ĐÔNG ĐÔ

THPT ĐÔNG ĐÔ THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Tập thể lớp 11A2 dành tặng bài hát đầy ý nghĩa cho anh chị lớp 12 của mình😍😍😍😍😍😍

Lớp 12A1 thả bóng bay.Mong rằng ước mơ của các em sẽ bay cao, bay xa như những trái bóng bay đầy màu sắc này.

Hội thi rung chuông vàng chào mừng ngày 26/3/2019.

Hội thi rung chuông vàng chào mừng ngày 26/3/2019.

Lửa trại truyền thống 9/01/2019

Hội trại truyền thống 9/01

Hội trại truyền thống 9/01/2019

Văn nghệ hội trại 9/01

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: Em Nguyễn Hoàng Cao Trí - 12A1, Hát tặng Thầy/cô trong ngày 20.11
TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: Em Nguyễn Hoàng Cao Trí - 12A1, Hát tặng Thầy/cô trong ngày 20.11

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: CLB MÚA CỦA TRƯỜNG, BIỂU DIỄN TẶNG THẦY/CÔ TRONG 20.11
TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: CLB MÚA CỦA TRƯỜNG, BIỂU DIỄN TẶNG THẦY/CÔ TRONG 20.11

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: Em Thuy Oanh - 12a1, Hát tặng Thầy/cô trong ngày 20.11
TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: Em Thuy Oanh - 12a1, Hát tặng Thầy/cô trong ngày 20.11

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: Cựu Học sinh hát tặng Thầy/cô trong ngày 20.11
TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: Cựu Học sinh hát tặng Thầy/cô trong ngày 20.11

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: Em Lê Hữu Hoàng Khang - 12A1, Phát biểu cảm nghĩ trong ngày 20.11
TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: Em Lê Hữu Hoàng Khang - 12A1, Phát biểu cảm nghĩ trong ngày 20.11

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ

TRƯỜNG THPT ĐÔNG ĐÔ: GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

C