Tiny Bridal

Tiny Bridal

Comments

🎁🎉 SIM ĐẸP ĐỒNG HÀNH - THÀNH CÔNG DẪN LỐI ❗❗ ☎☎ Hotline 24/24: 0986.111.000 (fb/zalo) ❗❗ 0969.555.003==999___0983.069.960==1tr2 0963.960.069==1tr2___09.6446.1116==999 0966.098.896==999___0968.906.096==999 0981.191.599==999___0984.609.690==699 09.856685.98==1tr2___0984.311.321==1tr2 0981.321.543==999___0947.985.000==999 09.82.444040==1tr5___0965.21.8118==900 0985.346.446==999___0965.33.8118==1tr8 0966.1515.62==650___0965.73.8338==999 096.3232.933==999___0965.71.8338==999 097.444.6776==1tr3___0965.74.3883==900 097.1992.898==999___0965.74.9889==900 097.1993.898==999___096.552.9119==999 0.8686886.29==2tr6___096.554.3993==999 09.86868.515==1tr8___0985.06.9119==699 096.3232.933==999 0969.555.003==999 0966.1515.62==650 096.8899.331==999 086.99.11229==750 0985.686.396==1tr1 0.8686886.29==2tr6 0979.809.883==650 097.6969.080==999 0988.96.2363==750 0971.876.765==1tr1 0969.082.444==1tr1 097.353.2444==1tr1 0888.630.222==2tr3 0976.324.111==2tr3 0976.325.111==2tr4 0965.063.000==1tr2 0965.038.000==1tr2 0986.581.000==1tr3 0977.357.286==1tr4 0969.209.386==999 0971.629.386==999 0977.910.568==1tr2 096.195.3686==1tr4 097.194.3868==1tr4 0965.047.886==1tr4 0975.484.866==999 0972.55.6968==1tr2 0868.118.968==1tr1 0969.935.986==999 098.110.3986==999 0969.42.7986==750 0869.882.789==3tr8 0869.881.789==3tr8 0869.833.789==3tr8 0869.885.789==3tr8 0988.752.678==3tr 0988.753.678==2tr8 0903.659.678==1tr5 0987.962.567==2tr 098.779.5567==2tr8 0972.803.567==1tr3 0975.02.1567==1tr3 0965.658.345==999 0963.635.234==999 0966.916.234==999 09777.63.123==999 ---------------------------------- Hotline 24/24: 0986.111.000 (fb/zalo) 🌹🌹 09.6318.6418==750 0965.91.2858==650 0.961.788910==999 0.868668.158==999 0961.989.961==900 0.966969.765==830 0981.321.543==999 09.77779.276==1tr8 0969.199.118==1tr2 09.6611.9698==1tr3 097.1993.898==999 097.1992.898==999 09.856685.98==1tr2 0869.869.096==1tr1 09.6195.1596==650 09.86886.796==999 0978.31.8696==900 0966.098.896==999 0986.980.696==999 0961.686.193==999 0.979899.693==900 0973.858.992==750 0973.818.991==900 0968.1234.84==1tr1 098.369.8878==999 0969.331.838==890 0979.05.9992==1tr3 0979.07.9992==1tr3 0985.08.9992==1tr1 0.9899.25552==1tr1 0.98988.5552==1tr3 ---------------------------------- Hotline 24/24: 0986.111.000(fb/zalo) 🌹🌹 09.6446.1116==999 0964.333.511==650 097.221.5551==999 09716.66.716==710 097.29.85558==1tr2 09.72227.191==770 097.444.6776==1tr3 09666.55.334==750 09666.55.227==750 094.666.9693==999 094.666.9695==999 09.6696.1689==1tr3 09.6556.1689==999 09668.365.89==900 0.9779.15589==1tr1 0972.179.389==1tr2 0869.393.289==999 0868.368.189==1tr2 0868.268.189==1tr2 096.6767.189==999 0.989298.089==999 0869.05.6869==1tr3 0977.660.869==650 0968.8118.69==750 097.616.3669==900 09.6679.1669==999 097.6363.569==999 0977.95.1369==999 0977.898.169==999 0971.1616.92==700 0966.9696.08==999 0968.6363.06==999 0966.3838.03==750 0966.3838.29==999 0988.3636.90==1tr2 0.9669696.15==1650 0968.6363.07==999 0973.1616.32==710 09.86868.515==1tr8 09.6688.0636==900 0973.291.691==999 0868.680.980==999 0.9899.01233==1tr3 0961.999.395==999 ---------------------------------- Hotline 24/24: 0986.111.000 🌹🌹 0977.191.311==650 0966.3838.31==900 0869.060.080==1tr8 0868.31.1818==2tr 09.82.444040==1tr5 096.331.5899==1tr2 0971.611.899==1tr3 0984.202.899==900 0976.102.899==999 0961.911.799==1tr1 0973.263.799==999 0977.531.799==999 0974.985.799==999 0981.191.599==999 0977.582.599==1tr1 0963.690.399==999 0971.698.299==999 0868.289.199==999 0962.444.388==1tr1 0961.989.166==900 0.868386.166==1tr4 0968.959.066==750 0969.456.246==1tr1 096.27.11114==1tr3 0968.0000.15==1tr8 0975.641.146==999 0984.641.146==999 0961.195.591==1tr2 0963.586.658==1tr8 0961.053.035==999 0868.269.296==1tr8 0961.568.658==1tr2 0983.593.953==999 0968.132.312==999 0977.083.803==920 0966.325.253==890 0988.144.154==999 0965.088.098==1tr3 0973.405.415==999 0966.881.891==1tr8 0961.696.695==900 0985.036.035==770 0963.083.082==999 0963.765.767==999 0868.263.262==999 09.4686.8864==999 0981.033.093==650 0961.567.767==1tr1 ---------------------------------- Quý khách mua sim vui lòng call: 0986.111.000==Huy 91 0868.993.093==750 0987.393.893==999 0971.29.9669==2tr3 097.441.9669==1tr3 086.993.9669==2tr5 097.181.9669==2tr8 0984.16.8998==1tr8 0985.346.446==999 0977.29.6116==1tr1 0961.56.6116==1tr1 0989.04.5995==1tr1 0985.63.5995==1tr3 098.114.5995==999 0977.98.5665==1tr3 097.696.5115==999 0977.81.3993==1tr3 0978.05.3663==1tr2 094.669.3663==1tr1 096.550.2552==750 09.8582.2552==900 0989.21.2552==900 0977.12.2332==1tr1 0961.98.1661==1tr1 0965.26.1661==999 0985.541.551==1tr2 0979.541.551==1tr3 097.636.0990==999 098.515.0660==999 0974.369.979==1tr3 096.552.8979==1tr3 0961.568.679==2tr 0961.288.679==2tr 098.389.6679==2tr4 0989.68.5579==2tr8 096.15.68639==900 0971.86.7939==1600 0963.18.2939==900 0985.279.639==1tr1 0978.999.695==1tr3 ---------------------------------- Quý khách mua sim vui lòng call: 0986.111.000==Huy 91 0982 55 43 55==999 0977 29 23 21==650 0968 63 65 60==710 0983 95 98 93==900 0869 16 16 36==1tr4 0961 56 86 16==999 0961 56 86 36==1tr1 0964 86 89 83==1tr3 0973 56 36 96==900 0978 09 69 09==1tr1 0962 16 16 76==999 0983 15 65 15==900 0983 15 85 15==900 0983 15 95 15==900 0973 05 95 05==750 0972 86 05 86==1tr8 0977 33 23 13==1130 0975 14 14 34==1tr2 0969 08 01 08==1tr8 0981 06 09 06==1tr4 0971 98 95 98==1tr2 0964 75 77 75==1tr1 0983 70 73 70==900 0963 50 56 50==900 0977 50 56 50==999 0982 90 94 90==750 0974 97 92 97==900 0981 63 61 69==999 0974 38 35 38==999 0966 63 69 63==2tr8 0974 96 96 91==999 0986 43 43 47==999 0975 31 11 31==1tr3 0968 91 90 89==900 0981 81 18 69==1tr3 0987 69 26 69==999 0972 59 98 59==700 0961 77 67 57==999 0971 95 56 95==750 0981 29 29 95==999 0981 13 23 93==750 0961 13 23 93==750 0971 93 10 93==750 0961 90 69 90==900 ---------------------------------- Quý khách mua sim vui lòng call: 0986.111.000==Huy 91 09 71 11 81 91==1tr5 09 74 47 47 69==900 09 69 63 68 67==999 09 68 63 67 66==900 09 65 85 86 82==999 09 66 42 42 46==999 09 68 63 69 61==999 09 68 63 69 60==999 09 86 88 87 82==1tr2 09 88 99 00 94==1tr2 09 77 33 88 16==1tr4 09 66 33 88 53==1tr1 09 66 11 77 28==1tr3 09 68 68 60 69==2tr2 09 64 64 85 64==999 09 81 71 31 21==740 09 77 00 55 96==2tr 09 66 46 26 36==900 09 75 57 57 56==2tr 09 75 57 57 66==2tr 09 75 57 57 87==2tr8 09 75 57 57 11==1tr1 09 75 57 57 22==1tr1 09 75 57 57 33==1tr3 09 75 57 57 44==1tr1 09 75 57 57 65==999 09 65 95 35 65==999 09 77 27 87 67==999 09 66 46 26 56==999 09 66 76 16 56==999 09 83 43 83 23==999 ---------------------------------- Quý khách mua sim vui lòng call: 0986.111.000==Huy 91 0868.859.444==600 0868.496.000==800 0947.985.000==999 0946.989.123==899 096.554.3993==1tr1 0983.383.660==450 0989.556.080==399 0983.979.221==450 0985.101.880==650 0983.181.660==550 0972.353.255==500 096 559 2882==1tr1 0965 73 8338==1tr1 0965 71 8338==1tr1 0965 39 8558==1tr1 0965 96 3883==2tr 0965 33 8118==2tr 096 552 9119==1tr1 0965 21 8118==900 0965.80.9229==900 0965.34.8118==900 0965.74.3883==900 0965.74.9889==900 0965.42.1881==900 096.545.9119==900 0965.20.1881==900 0965.36.9119==900 0965.90.2992==900 0965.94.8558==900 09.6541.9229==800 0965.73.9119==800 0965.48.8558==800 0965.27.8228==800 0965.47.9229==800 0965.84.2992==800 0965.94.9119==900 0965.70.2992==800 0965.94.8118==800 0965.74.9889==900 0965.78.2992==800 0985.06.9119==800 0965.94.8008==450 0985.49.8118==550 0976.94.8558==550 0976.27.9119==550 0989.330533==499 0985.123.880==599 0983.404.990==550 09.7337.8991==399 096.552.9119==999 096.554.3993==999 0965.33.8118==1tr8 01252.6666.73==400 01238.368.369==1tr5 01273.989998==1tr5 ------------------------- Sim vinaphone: 0944.867.179==399 0946.088.279==399 094.8786.279==399 0942.684.379==399 0943.865.379==399 094.8663.479==399 0948.862.479==399 0943.768.479==399 0944.863.679==450 0942.862.879==600 0942.13.7968==599 0947.129.468==399 0946.21.7968==599 0949.31.7968==599 0941.395.586==500 0941.397.386==399 0942.609.968==450 0868.292.669==599 0868.69.8909==500 0868.991.456==1tr 0972.08.0202==1tr 0963.886.535==500 0981.555.813==450 0981.013.053==400 0985.272.998==550 0988.331.004==450 0969.656.118==599 0971.696.884==450 0971.696.881==450 0961.959.884==450 0971.589.449==350 096.35.34561==350 0987.214.441==350 0967.763.012==350 0972.666.540==450 0972.666.745==450 0972.66.4114==399 0974.815.012==299 0962.942.113==350 0971.016.113==450 0961.925.113==450 0971.782.113==450 0962.428.113==399 0962.475.113==399 0981.760.113==399 0968.15.4953==999 0973.96.4953==500 098.66.44953==500 0985.153.149==650 0968.47.4953==600 0962.85.4953==550 0976.01.4953==500 0969.73.4953==550 01663.90.1991==600 Fb: 0986111000 Zalo 0986111000 Cách thức giao dịch: -Nếu a/c ở Hà Nội thì có thể qua trực tiếp cửa hàng hoặc nhân viên bên e sẽ giao sim đến tận nhà cho a/c phí ship là 30k. -Nếu a/c ở nơi khác ngoài Hà Nội thì có thể nhờ người thân ở Hà Nội nhận sim hộ hoặc bên e sẽ gửi sim theo đường chuyển phát nhanh. Nhận được sim a/c thanh toán trực tiếp cho bên bưu điện (phí gửi sim là 30k)

NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN NHẬN LỊCH MAKEUP BRIDE , PARTY , EVENT, BIỂU DIỄN, KỶ YẾU, FASHION SHOW ______________________ •••TINYMAKEUP••• Hotline : 0962609579

Tiny Makeup & Hair Chuyên trang điểm cô dâu, dạ hội, event,..... Chuyên chụp ảnh cưới, chân dung, couple..... Thường xuyên mở lớp trang điểm chuyên nghiệp, trang điểm cá nhân. Phone : 012.034.12340 (Trang) - 0909789400 (A.Tuấn) Viber - Zalo : 0165.302.4290 Mail : [email protected]

Operating as usual

Tiny Bridal

Chiêu Sinh Khoá FACECHARTS MAKEUP
❌Dành cho các bạn mới vào nghề, cần rèn luyện kỹ năng vẽ lông mày - cách tán màu mắt trên giấy - cách tô son môi
❌Dành cho các M.U.A đã và đang có hứng thú với facechart, thoả sức sáng tạo mỗi ngày, bất cứ khi nào có cảm hứng.
❌Bạn cần có công cụ để phác thảo những sáng tạo cho các layout makeup của mình!!!!
❌Bạn là người mới nhưng trót đam mê “họa mặt trên giấy”!!!!

⛔NỘI DUNG KHOÁ HỌC
- Phác thảo và định hình khuôn chân mày, mũi, môi, mắt.
- Thay đổi dáng chân mày, môi, mũi. Tạo form mẫu theo yêu cầu.
- Cách tạo hiệu ứng cho bài Facecharts: môi bóng, mắt nhũ, nước mắt ....

Khoá FACE CHARTS tại #TinyBridal

- Thời lượng: 9 buổi
- Lịch học: 3 buổi/tuần
- Học phí: 2,###,000 đồng
Inbox hoặc để lại sđt để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về các khóa học tại Tiny Bridal nhé.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
Tiny Bridal
Personal & Professional Makeup
Hotline: 0962.609.579
Address: 319 - chung cư 234 Phan Văn Trị, F.11, quận Bình Thạnh, TpHCM

#trangdiemcodau #makeupcodau #makeupchuyennghiep #trangdiemchuyennghiep #trangdiemcanhan #daotaotrangdiem #hoctrangdiem #codau #daynghe #dichvutrangdiem #personalmakeup #professionalmakeup #bridalmakeup #makeupchuyennghiep #facecharts #facechartsmakeup #facechartwithNgocTran

🎉🎉🎉KHOÁ HỌC CÁ NHÂN 🌹🌸
Ưu đãi lớn Tết giữa năm -Giảm 70%/ Khoá học.
🌸 Học xong là có thể tự biết #Makeup như các bạn dưới hình.
🌸 Lớp mở hàng ngày và thường xuyên có gói ưu đãi cực kì hấp dẫn dành cho các bạn
🌸Lớp học thân thiện, đáng yêu, thoáng mát, rộng rãi
🌸 Tất cả đều được hỗ trợ mỹ phẩm và dụng cụ để sử dụng #Free trên lớp.
🌸 Lớp học tối đa 3 người, có thể học 1:1 giá ko đổi
🌸 Thời gian học linh động

Chào mừng các bạn đến với khoá học của nhà mình ❤️

Cùng nhắn tin trưc tiếp page để được tư vấn và cách thức đăng ký học nhé 😘


•-•-•TINYMAKEUP•-•-•
Hotline : 0962609579
FB : Đặng Trang (Makeup Artist)
Fanpage : Tiny Bridal
#TINYMakeup #Tinymakeup #Makeupskin #MasterSkin #Makeuplook #Makeupatist #Makeupacademy #Makeupclass #Proartist #Masterclassartist #Makeupprofession

🌼Một số tác dụng làm đẹp của hoa cúc 🌼

-Làm sạch da hiệu quả nhất, đặc biệt khi da bị ngứa, nổi mẩn.
-Tác dụng để giữ ẩm, làm sạch và mịn da.
-Tác dụng làm mát da toàn thân, trơn mịn và hồng hào.
-Tác dụng giúp da mặt tươi mịn, hồng hào đồng thời còn rất có lợi cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi thọ. Đây là vị thuốc từng được Từ Hy Thái Hậu rất tin dùng.

*Một số tác dụng làm đẹp của hoa cúc

👉🏻Cách thông thường để uống trà hoa cúc là hãm với nước nóng rồi uống . Chang sẽ mách bạn những cách chế biến hoa cúc cực đơn giản để bạn có thể thưởng thức mỗi ngày mà không thấy chán .

1.Trà hoa cúc mật ong :
Cho trà hoa cúc vào bình , rót nước sôi vào tráng sơ rồi đổ phần nước đầu đi . Bắt một nồi nước nhỏ đun sôi rồi cho phần hoa cúc đã được tráng vào đậy nắp , đun nhỏ lửa trong 5phút rồi tắt bếp . Hãm trà thêm 15 phút nữa , rót ra ly và thêm mật ong vào khuấy đều .
Trà hoa cúc mật ong uống vào buổi tối trước khi ngủ 30 phút sẽ giúp làm ấm cơ thể , xua tan căng thẳng , giúp bạn dễ ngủ và có một giác ngủ sâu .

2.Trà hoa cúc thanh nhiệt :
- Đun sôi nước , cho hoa cúc , rễ cam thảo , đường phèn vào đun nhỏ lửa trong 5 phút rồi tắt bếp . Lọc lại bỏ xác , lấy nước , chờ trà nguội thì cho vào chai giữ lạnh để uống .
- Cho 9 gr lá trà xanh , 6gr trà hoa cúc vào bình rót nước sôi , hãm trong 15 phút hoặc để tới khi nguội . Trà này có tác dụng thanh nhiệt làm mát bổ gan , sáng mắt .

3. Trà hoa cúc giảm cân :
Atiso khô rửa sạch cho vào ấm rót nước vào và để lửa nhỏ , đun trong 45 phút cho atiso ra hết nước . Cho thêm hoa cúc khô đã rửa sạch hoặc tráng qua nước nóng vào nấu thêm 5 phút thì tắt bếp . Trà hoa cúc atiso giúp tiêu hóa tốt , đốt mỡ thừa và làm đẹp da .

4.Rửa mặt với trà hoa cúc :
Không chỉ dùng để uống bạn có thể dùng một trà hoa cúc để nguội để rửa mặt . Trà hoa cúc có tác dụng làm sạch và dịu da , giảm nhờn và kháng khuẩn . Một tuần sử dụng 2 – 3 lần sẽ khiến bạn có một làn da đẹp như ý muốn .

5.Canh hoa cúc :
Hầm xương heo , cho hoa cúc tươi , nấm hương vào nấu , nêm muối và hạt nêm . Ăn không hoặc dùng chung với cơm , ăn cả hoa cúc . Món canh này rất tốt cho ngũ tạng , tránh tắc mạch máu và trị bệnh chóng mặt .

6.Bánh hoa cúc :
Cánh hoa cúc phơi khô , băm nhuyễn hoặc để nguyên cánh trộn với sữa tươi , bột mì , bột đậu xanh thành hỗn hợp bột hơi nhão . Nặn thành hình tròn hoặc vuông , cán mỏng nếu bạn muốn chiên hoặc để nguyên khối nếu bạn hấp . Món bánh hoa cúc có tác dụng trị nóng trong người , làm mát da .

7. Mặt nạ Bột Hoa Cúc
Bột hoa cúc + nước trà tươi + mật ong , trộn đều cho sền sệt, đắp lên mặt trong khoảng 10 phút. Rửa lại với nước ấm. Có tác dụng chống lão hóa và nếp nhăn, thanh mát làn da, giảm nhờn và mụn.

8. Bột hoa cúc mật ong
Bột hoa cúc + mật ong + nước đun sôi. Khuấy đều. Mỗi ngày uống 1 ly, giúp điều hòa cơ thể, dễ tiêu, mát gan. Da dẻ hồng hào.
#biquyetlamdep
#skincare
#chamsocda
#chamsocdadungcach
#lopnenhoanhao

•Makeup Technique•
Hôm nay tại #TinyBridal bàn về cách xử lí nền ạ, vì nền là bước cơ bản nhưng lại quyết định 90% sự thành công của bài makeup.
Lớp nền siêu mỏng, mịn, không bí da mà lại có thể bền tối thiểu 8 tiếng thách thức mọi điều kiện ánh sáng, nhiệt độ!
Sự phối hợp giữa highlight và ánh sáng đèn thách thức camera thường của ip7+ thiệt xịn - hịn - mịn 😸
#no_filter
#no_app

•-•-•TINYMAKEUP•-•-•
Hotline : 0962609579
FB : Đặng Trang (Makeup Artist)
Fanpage : Tiny Bridal
#TINYMakeup #Tinymakeup #Makeupskin #MasterSkin #Makeuplook #Makeupatist #Makeupacademy #Makeupclass #Proartist #Masterclassartist #Makeupprofession

Tiny Bridal

Tiny Bridal

Tiny Bridal

Tiny Bridal's cover photo

Tiny Bridal's cover photo

Tiny Bridal

Tiny Bridal's cover photo

Tiny Bridal

Khuyến mãi lì xì Tết đầu năm 2016
+ Tất cả các hợp đồng ký từ ngày 21/02/2016 đến hết ngày 02/03/2016 cho dịch vụ album cưới trọn gói (hoặc trọn gói ngày cưới) tại Tiny Makeup & Hair sẽ nhận ngay 1.500.000đ lì xì đầu năm và 1 ảnh cổng 60x90.
Ps: Các CD - CR có thể ký hợp đồng trc rồi chọn ngày chụp sau (trong năm 2016).
Chân thành cảm ơn các cặp đôi đã tin tưởng và lựa chọn.
Photo - Makeup - Bridal by Tiny Makeup & Hair (012.034.12340)

------------------•0•------------------
Tiny Makeup & Hair
+Phone: 012.034.12340
+ Add: Lầu 3 - Chung cư 234 Phan Văn Trị, f11, quận Bình Thạnh
+Mail: [email protected]

Make up cô dâu biến hóa từ nhẹ nhàng sang phá cách - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Với tone nhũ trong trẻo, màu son được thay đổi theo từng hình ảnh khác nhau, giúp cô dâu thể hiện cá tính rõ ràng. - Ngôi sao

Bánh cưới màu trắng ánh vàng - Marry - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Bánh cưới màu trắng trang trí bởi những đường chỉ gân ánh vàng sang trọng và lạ mắt. Những bông hoa tươi trang trí bánh cưới sinh động hơn.

{Chia Sẻ} Công thức tẩy da chết với táo và yến mạch - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Công thức tẩy da chết với táo và yến mạch của chị Đào được đăng trong chuyên mục Chị Em Cùng Chia Sẻ tại Blog Giúp Bạn Làm Đẹp.

Đầm phụ dâu dáng dài lệch vai màu xanh lam - Marry - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Đầm phụ dâu dáng dài với kiểu dáng suông dài đơn giản và sang trọng, màu xanh lam ngọt ngào mang đến nét nữ tính và dịu dàng cho các phụ dâu.

Theme tiệc cưới ấn tượng: Màu xám Paloma - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Có lẽ màu xám là màu mà ít cô dâu lựa chọn nhất cho theme tiệc cưới của mình. Tuy nhiên, với những gợi ý sau đây, bạn hoàn toàn có thể có một theme tiệc cưới màu xám Paloma cực kỳ đẳng cấp và không hề nhàm chán

Áo cưới màu vàng cúp ngực đính pha lê - Marry - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Áo cưới màu vàng cúp ngực đính pha lê tinh xảo tăng sự sang trọng, chân váy lụa rủ nhẹ nhàng.

Tình yêu vĩnh cửu - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - 10 năm trước, chúng ta gặp nhau, bất chấp thời gian, khoảng cách mà yêu nhau.

Theme tiệc cưới 2015: Màu tím Violet Tulip - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Một chút nhớ nhung dịu dàng, chút mơ màng, chút lãng mạn… Màu tím Violet Tulip luôn là màu sắc được nhớ đến đầu tiên khi bắt tay phác họa nên theme tiệc cưới trong mơ của những cô nàng yêu thích những câu chuyện nhẹ nhàng, êm đẹp, …

Đám cưới miền Tây - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Em hay khen người ta chụp ảnh cưới đẹp, anh thường nói em có muốn giống như thế không? Em hay cười và nói 'dạ muốn'...

7 bí quyết để đám cưới của bạn không nhàm chán - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Bạn sắp cưới? Bạn muốn tổ chức một đám cưới thật vui vẻ, ấn tượng và khác xa với những đám cưới truyền thống? Marry sẽ chia sẻ cho bạn một số bí quyết nhé!

Chỉ có thể là yêu - Tiny Makeup

HappyWedding.vn - Trải qua bao ngọt, bùi, cay, đắng, cuối cùng em và anh đã có được hạnh phúc sánh bước bên nhau trọn đời.

Tiny Bridal's cover photo

Tiny Bridal's cover photo

Tiny Bridal's cover photo

Tiny Bridal's cover photo

Tiny Bridal's cover photo

Tiny Bridal's cover photo

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Payment Options

Cash Mastercard Visa

Telephone

Address


Chung Cư 234, Hẻm 330 Phan Văn Trị
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 09:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 20:00
Friday 09:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 20:00
Sunday 09:00 - 20:00
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Beyond Astro Vietnam Beyond Astro Vietnam
Ho Chi Minh City

Beyond Astro offer world’s top-notch STEAM education solutions to schools, we evaluate the school’s profile, education objective and vision to provide necessary guidance on STEAM education implementation. www.beyondastro.edu.vn

Trường THPT Võ Trường Toản Trường THPT Võ Trường Toản
THPT Võ Trường Toản
Ho Chi Minh City, 700000

Lưu giữ kỉ niệm thời áo trắng

Homies MOS - HỌC 1 BUỔI, THI 1000 ĐIỂM Homies MOS - HỌC 1 BUỔI, THI 1000 ĐIỂM
Học Viện Hành Chính Quốc Gia (Gần Nhà Hát Hòa Bình), Số 10 Đường 3/2, Quận 10
Ho Chi Minh City

Con đường ngắn nhất để có bằng MOS. Học MOS Nhanh nhất, Dễ dàng nhất - Thi MOS điểm cao nhất!

Ke Toan Chuyen Nghiep Ke Toan Chuyen Nghiep
134/411 Tran Hung Dao
Ho Chi Minh City, 84

Kien thuc chuyen sau ke toan Viet Nam

THPT Gò Vấp THPT Gò Vấp
90A Nguyễn Thái Sơn, Phường 3,quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 70000

B1: Click https://govapcfs.com Bước 2 : Viết ra nỗi lòng của bạn đi nào và ad sẽ giúp bạn chia sẽ với mọi người ^v^ Tất cả được ẩn danh,kể cả ad

Guitar For Fun Guitar For Fun
453/44 Nguyễn Chí Thanh, P.15, Q.5
Ho Chi Minh City, 700000

Khóa học Guitar đệm hát. Học phí: 500.000Đ/Khóa

Cờ Quốc Tế Stone - STONE Education Cờ Quốc Tế Stone - STONE Education
11 Đường Số 4, Khu Phố 4, An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Chúng tôi dùng Cờ để rèn luyện tính cách và phát triển tư duy cho Trẻ. Love Children - Play Chess For Growth

Toeicln Toeicln
274/7 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên dạy và luyện thi TOEIC tại Gò Vấp, quận 12, Phú Nhuận. - Tỉ lệ học viên đạt số điểm TOEIC mục tiêu luôn cao hơn 97%. - Cam kết số điểm đầu ra bằng văn bản.

VBA Excel Ứng Dụng VBA Excel Ứng Dụng
Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Quận 9
Ho Chi Minh City, 700000

Ứng dụng Excel và VBA vào công việc. Tăng hiệu suất làm việc lên 300%+

Kem Shop Kem Shop
55a Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú
Ho Chi Minh City

Shop Thời Trang Nữ

Trường Dạy Nghề Lễ Tân Việt Úc Trường Dạy Nghề Lễ Tân Việt Úc
402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3
Ho Chi Minh City, 700000

Học Lễ Tân Khách Sạn cùng Trường Quản lý Khách sạn Việt Úc 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TPHCM

About   Contact   Privacy   Login C