Hành trình chinh phục IELTS 9.0 Video October 9, 2019, 3:36am

Videos by Hành trình chinh phục IELTS 9.0. Đồng hành cùng bạn trên bước đường chinh phục bài thi IELTS và làm chủ tiếng Anh "like a native speaker".

Too many LIKEs in this short video

Các bạn có đếm được bao nhiêu chữ LIKE được sử dụng trong đoạn hội thoại dài hơn 1 phút này không? 😁😁😁
Bình luận đáp án chính xác bên dưới nhé. ;)

🔥🔥🔥 [ Tip for IELTS Speaking ] 🔥🔥🔥
♻ Để bài Speaking tự nhiên và tránh lặp từ, thì bạn nên paraphrase từ LIKE bằng những từ đồng nghĩa của nó:
- Enjoy
- Love
- Am passionate about...
- Am fond of ...
- Am a fan of ... (hâm mộ/cuồng ...)
- Am interested in ...
- Am into ... (say mê ...)
- Am keen on ...

▶ Example:
I love football so much.
I'm passionate about football with friends.
I'm a big fan of football.
I'm quite fond of swimming.
I'm keen on gardening.

Các bạn vào link dưới để tìm hiểu thêm về các đầu sách và khóa học online Speaking với học phí ưu đãi được cung cấp tại page Sách IELTS On Sale nhé <3
http://bit.ly/speakingmaterials

Other Hành trình chinh phục IELTS 9.0 videos

Too many LIKEs in this short video
Các bạn có đếm được bao nhiêu chữ LIKE được sử dụng trong đoạn hội thoại dài hơn 1 phút này không? 😁😁😁Bình luận đáp án c...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C