Kiến thức kinh doanh và quản lý

Kiến thức kinh doanh và quản lý

Comments

🔰 CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH NHÀ QUẢN LÝ VÀ DOANH NH N THÀNH ĐẠT 🔰 ✅ Bạn muốn phát triển con đường sự nghiệp của bản thân? ✅ Bạn cần tìm hiểu thông tin các chương trình đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế? ✅ Bạn thắc mắc về sự khác nhau giữa Thạc sĩ hướng nghiên cứu và Thạc sĩ hướng ứng dụng? 👉👉👉ĐẾN VỚI NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH THẠC SĨ UEH - OPEN DAY 2020, BẠN SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT MỌI C U HỎI: ✅ Được cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc bởi chuyên gia về các chương trình đào tạo Thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. ✅ Được chia sẻ bí quyết của chuyên gia thành công trong lĩnh vực công, lĩnh vực tư. ✅ Giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ, ôn thi và chuẩn bị tốt nhất cho mùa thi tuyển. ✅ Cung cấp hồ sơ dự thi miễn phí. Đăng ký tham dự ngày hội và xem thông tin tuyển sinh Thạc sĩ UEH 2020 tại đây 👉👉 https://tuyensinhthacsi.ueh.edu.vn/ 📣ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT📣: Miễn phí dự thi đối với ứng viên nộp hồ sơ tuyển sinh chương trình đào tạo Thạc sĩ tại UEH trước ngày 31/7/2020 (chương trình Early Bird); 🕗 Thời gian: 8h30 Chủ nhật - ngày 19/7/2020 🏠 Địa điểm: Hội trường A116, Cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 📞 Hotline: 0938235277 ☎ Điện thoại: (028) 38.235.277 – ext 16, 18, 21, 23, 24, 25
TRỞ THÀNH UEHer, TẠI SAO KHÔNG⁉️ Bạn có ước muốn trở thành giảng viên hay chuyên viên một trường đại học hàng đầu Việt Nam? ✨✨✨ Tại UEH, chúng tôi xây dựng môi trường học thuật chuyên nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo; luôn xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá, chúng tôi dành mối quan tâm đặc biệt vào việc phát triển năng lực chuyên môn và truyền cảm hứng học tập suốt đời cho đội ngũ viên chức của Trường. Hãy gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi, ứng tuyển tại 👉👉 http://tuyendung.ueh.edu.vn/ ----------------------------------------------------- Chương trình tuyển dụng năm 2020 mở ra cơ hội cho các ứng viên tại các vị trí sau: 🔹 Chuyên viên Hành chính văn phòng Mô tả: https://tinyurl.com/CVHanhchinh 🔹 Chuyên viên Nhân sự Mô tả: https://tinyurl.com/CVNhansu 🔹 Chuyên viên Quản lý khoa học Mô tả: https://tinyurl.com/CVQuanlykhoahoc 🔹 Chuyên viên IT phần cứng Mô tả: https://tinyurl.com/CVITphancung 🔹 Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Mô tả: https://tinyurl.com/TKKhoahoc 🔹 Thư viện viên Truyền thông và quan hệ công chúng Mô tả: https://tinyurl.com/TVVTruyenthong 🔹 Thư viện viên Quản trị hệ thống và truy cập nguồn tài nguyên học thuật Mô tả: https://tinyurl.com/TVVQuantriHT 🔹 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Mô tả: https://tinyurl.com/CVChamsocKH 🔹 Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế Mô tả: https://tinyurl.com/CVDaotaoHTQT 🔹 Chuyên viên Quản lý lab/studio đô thị thông minh Mô tả: https://tinyurl.com/CVQuanlyLAB 🔹 Giảng viên Quản trị dự án Mô tả: https://tinyurl.com/GVQTduan 🔹 Giảng viên Quản trị bệnh viện Mô tả: https://tinyurl.com/GVQTbenhvien 🔹 Giảng viên Kinh doanh quốc tế Mô tả: https://tinyurl.com/GVKDquocte 🔹 Giảng viên Thương mại Mô tả: https://tinyurl.com/GVThuongmai 🔹 Giảng viên Phát triển năng lực nghề nghiệp Mô tả: https://tinyurl.com/GVPTnanglucNN 🔹 Giảng viên Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Mô tả: https://tinyurl.com/GVLogistics 🔹 Giảng viên Ngân hàng - Thị trường chứng khoán Mô tả: https://tinyurl.com/GVNganhangTTCK 🔹 Giảng viên Kế toán quản trị Mô tả: https://tinyurl.com/GVKetoanQT 🔹 Giảng viên Nguyên lý kế toán Mô tả: https://tinyurl.com/GVNguyenlyKT 🔹 Giảng viên Toán tài chính Mô tả: https://tinyurl.com/GVToanTC 🔹 Giảng viên Hệ thống thông tin quản lý Mô tả: https://tinyurl.com/GVHTTTQL 🔹 Giảng viên Thương mại điện tử Mô tả: https://tinyurl.com/GVThuongmaiDT 🔹 Giảng viên Thiết kế thông minh Mô tả: https://tinyurl.com/GVThietkethongminh 🔹 Giảng viên Giao thông thông minh Mô tả: https://tinyurl.com/GVGiaothongthongminh 🔹 Giảng viên Tiếng Anh thương mại Mô tả: https://tinyurl.com/GVTAthuongmai 🔹 Giảng viên Du lịch Mô tả: https://tinyurl.com/GVDulich #TuyendungUEH #tuyengiangvien #Timvieclam #Vieclamtruongdaihoc #tuyenvienchuc #tuyenchuyenvien #UEHtuyendung #chuyenvienhanhchinhvanphong #chuyenviennhansu #chuyenvienquanlykhoahoc #chuyenvienITphancung #chuyenvienITquantrivavanhanhhethong #giangviendaihoc #thukykhoahoc_hoptacquocte #thuvienvientruyenthongvaquanhecongchung #thuvienvienquantrihethongvatruycapnguontainguyenhocthuat #chuyenvienchamsockhachhang #chuyenviendaotao_hoptacquocte #giangvienquantriduan #giangvienquantribenhvien #giangvienkinhdoanhquocte #giangvienthuongmai #giangvienphattriennanglucnghenghiep #giangvienlogisticsvaquanlychuoicungung #giangviennganhang_thitruongchungkhoan #giangvienketoanquantri #giangviennguyenlyketoan #giangvientoantaichinh #giangvienhethongthongtinquanly #giangvienthuongmaidientu #giangvienthietkethongminh #giangviengiaothongthongminh #giangvientienganhthuongmai #giangviendulich #chuyenvienquanlylab_studiodothithongminh Không có mô tả ảnh.
TRỞ THÀNH UEHer, TẠI SAO KHÔNG⁉️ Bạn có ước muốn trở thành giảng viên hay chuyên viên một trường đại học hàng đầu Việt Nam? ✨✨✨ Tại UEH, chúng tôi xây dựng môi trường học thuật chuyên nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo; luôn xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá, chúng tôi dành mối quan tâm đặc biệt vào việc phát triển năng lực chuyên môn và truyền cảm hứng học tập suốt đời cho đội ngũ viên chức của Trường. Hãy gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi, ứng tuyển tại 👉👉 http://tuyendung.ueh.edu.vn/ ----------------------------------------------------- Chương trình tuyển dụng năm 2020 mở ra cơ hội cho các ứng viên tại các vị trí sau: 🔹 Chuyên viên Hành chính văn phòng Mô tả: https://tinyurl.com/CVHanhchinh 🔹 Chuyên viên Nhân sự Mô tả: https://tinyurl.com/CVNhansu 🔹 Chuyên viên Quản lý khoa học Mô tả: https://tinyurl.com/CVQuanlykhoahoc 🔹 Chuyên viên IT phần cứng Mô tả: https://tinyurl.com/CVITphancung 🔹 Thư ký Khoa học - Hợp tác quốc tế Mô tả: https://tinyurl.com/TKKhoahoc 🔹 Thư viện viên Truyền thông và quan hệ công chúng Mô tả: https://tinyurl.com/TVVTruyenthong 🔹 Thư viện viên Quản trị hệ thống và truy cập nguồn tài nguyên học thuật Mô tả: https://tinyurl.com/TVVQuantriHT 🔹 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Mô tả: https://tinyurl.com/CVChamsocKH 🔹 Chuyên viên Đào tạo - Hợp tác quốc tế Mô tả: https://tinyurl.com/CVDaotaoHTQT 🔹 Chuyên viên Quản lý lab/studio đô thị thông minh Mô tả: https://tinyurl.com/CVQuanlyLAB 🔹 Giảng viên Quản trị dự án Mô tả: https://tinyurl.com/GVQTduan 🔹 Giảng viên Quản trị bệnh viện Mô tả: https://tinyurl.com/GVQTbenhvien 🔹 Giảng viên Kinh doanh quốc tế Mô tả: https://tinyurl.com/GVKDquocte 🔹 Giảng viên Thương mại Mô tả: https://tinyurl.com/GVThuongmai 🔹 Giảng viên Phát triển năng lực nghề nghiệp Mô tả: https://tinyurl.com/GVPTnanglucNN 🔹 Giảng viên Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Mô tả: https://tinyurl.com/GVLogistics 🔹 Giảng viên Ngân hàng - Thị trường chứng khoán Mô tả: https://tinyurl.com/GVNganhangTTCK 🔹 Giảng viên Kế toán quản trị Mô tả: https://tinyurl.com/GVKetoanQT 🔹 Giảng viên Nguyên lý kế toán Mô tả: https://tinyurl.com/GVNguyenlyKT 🔹 Giảng viên Toán tài chính Mô tả: https://tinyurl.com/GVToanTC 🔹 Giảng viên Hệ thống thông tin quản lý Mô tả: https://tinyurl.com/GVHTTTQL 🔹 Giảng viên Thương mại điện tử Mô tả: https://tinyurl.com/GVThuongmaiDT 🔹 Giảng viên Thiết kế thông minh Mô tả: https://tinyurl.com/GVThietkethongminh 🔹 Giảng viên Giao thông thông minh Mô tả: https://tinyurl.com/GVGiaothongthongminh 🔹 Giảng viên Tiếng Anh thương mại Mô tả: https://tinyurl.com/GVTAthuongmai 🔹 Giảng viên Du lịch Mô tả: https://tinyurl.com/GVDulich #TuyendungUEH #tuyengiangvien #Timvieclam #Vieclamtruongdaihoc #tuyenvienchuc #tuyenchuyenvien #UEHtuyendung #chuyenvienhanhchinhvanphong #chuyenviennhansu #chuyenvienquanlykhoahoc #chuyenvienITphancung #chuyenvienITquantrivavanhanhhethong #giangviendaihoc #thukykhoahoc_hoptacquocte #thuvienvientruyenthongvaquanhecongchung #thuvienvienquantrihethongvatruycapnguontainguyenhocthuat #chuyenvienchamsockhachhang #chuyenviendaotao_hoptacquocte #giangvienquantriduan #giangvienquantribenhvien #giangvienkinhdoanhquocte #giangvienthuongmai #giangvienphattriennanglucnghenghiep #giangvienlogisticsvaquanlychuoicungung #giangviennganhang_thitruongchungkhoan #giangvienketoanquantri #giangviennguyenlyketoan #giangvientoantaichinh #giangvienhethongthongtinquanly #giangvienthuongmaidientu #giangvienthietkethongminh #giangviengiaothongthongminh #giangvientienganhthuongmai #giangviendulich #chuyenvienquanlylab_studiodothithongminh

Tổng hợp kiến thức và kinh nghiệm trong kinh doanh và quản lý

Operating as usual

[09/20/20]   ♻️ Mua 01 Lần - Dùng 10 Năm - Tiền Điện #0đ
💥 100% Chính Hãng Jindian - Bảo Hành 03 Năm 💥
⛔ Bảng Giá Mới Giảm 8% Mua Ngay Hôm Nay ⛔

☀️ ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI JINDIAN ☀️
Giải pháp chiếu sáng thông minh cho gia đình bạn

☑️ Sử dụng hoàn toàn 100% bằng năng lượng Mặt Trời
☑️ Chống nước chuẩn IP65,66,67 – không lo mưa bão khi lắp ngoài trời
☑️ Khả năng chiếu sáng liên tục lên đến 10-14 giờ hết đêm
☑️ Có khả năng sạc pin ngay cả khi trời thiếu nắng
☑️ Tiết kiệm chi phí: không phải mất chi phí cho hóa đơn tiền điện hàng tháng.
☑️ Thân thiện môi trường: Năng lượng mặt trời sạch, tái tạo bảo vệ môi trường không gây ô nhiễm
☑️ Tiện lợi hơn với chế độ tự tắt/ bật đèn, đèn luôn tự sáng vào ban đêm và ngắt khi trời sáng
☑️ Không cần kéo dây điện rườm rà, tốn kém
☑️ Có cảm biến chuyển động chống chộm thông minh cùng remote điều khiển từ xa tiện lợi

💎 ĐÈN PHA NLMT
🌟 Công suất: 25W, 40W, 60W, 70W, 100W, 120W, 200W, 300W
💎 ĐÈN ĐƯỜNG LIỀN THỂ NLMT
🌟 Công suất: 100W, 150W, 200W
💎 ĐÈN BÀN CHẢI NLMT
🌟 Công suất: 70W, 120W, 300W
💎 ĐÈN TRỤ CỔNG NLMT
🌟 Công suất: 10W, 15W
💎 ĐÈN SÂN VƯỜN, TRANG TRÍ NLMT
🌟 Công suất: 3W, 50W
🏢 Đèn Năng Lượng Mặt Trời Jindian với mẫu mã đa dạng là thương hiệu hàng đầu về chất lượng được tin dùng nhiều năm qua.
#solar #solarlight #jindian #solarlamp #solarfan #denmattroi #dennangluongmattroi #denchieusang
💎 Phù hợp cho nhiều vị trí lắp đặt: ao hồ, đầm cá, đồng ruộng, sân vườn, sân bóng, chiếu sáng đường,cây cảnh, công trình xây dựng, đèn biển hiệu quảng cáo,nhà xưởng, trang trại....
💎 SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN
Chỉ cần để tấm Pin trực tiếp nơi có nắng sẽ tự động tạo ra điện, sử dụng đèn khi trời tối.
💎 Bảo Hành Chính Hãng 3 năm

☘ Jindian Việt Nam
🕍 Địa chỉ: 396 QL1A, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
☎ Di động: 0979 239 423
🌐 Website: https://jindian.vn

Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó

“Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó”

🍀 Đây là nguồn động lực cho shop #Tbig tiếp tục sáng tạo, tiếp tục nỗ lực, tạo ra những sản phẩm chất lượng.

🍀 Dù cho ý tưởng, sản phẩm bị rất nhiều đối thủ đánh cắp và sử dụng. NHƯNG, đó không bao giờ là trở ngại, với một đội ngũ #luôn mang luồng suy nghĩ #tích_cực thì việc đó chính là nấc thang #giúp chúng tôi #mạnh_mẽ hơn, #phát_triển hơn và #sáng_tạo nhiều hơn nữa.

🍀 Tranh #Tbig không chỉ là những khung tranh để trang trí cho đẹp, mà còn mang đến những thông điệp ý nghĩa, giúp nhiều người có thêm động lực trong công viêc, học hành hay trong các mối quan hệ.

Nhân đây, hôm nay #Tbig xin ra mắt loạt sản phẩm #Tranh_tạo_động_lực mới cho #tháng_8 này nhé!
----------------------------------
👉 Kích thước 20x27cm -> Giá #179K
👉 Kích thước 30x40cm -> Giá #239K
👉 Kích thước 40x55cm -> Giá #420K
👉 Khách hàng có thể đặt nội dung khác theo yêu cầu.
----------------------------------
✅ Cam kết sản phẩm như hình
✅ Khách được kiểm tra hàng trước khi thanh toán
✅ Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc
✅ Hổ trợ đổi trả do lỗi do vận chuyển và sản xuất
----------------------------------
Fanpage: https://www.facebook.com/tbigofficial/
Website: https://tbig.vn/
Shopee: https://shopee.vn/tbig.vn
Hotline: 084 911 1125 - 076 444 3782 (Ms Tiên)
#tranhtaodongluc
#tranhtreotuong
#tranhvanphong
#tranhslogan
#tranhdongluc
#tranhtbig
#quotes

Ý tưởng về gỗ tái chế khá thú vị

Siêu Sale 12.12 tại #Shopee
Đồng giá #99k tất tần tật trong hình!

Link đặt hàng: https://shopee.vn/sbtech

Free Ship toàn quốc ngày 12.12
Thiết kế nội dung MIỄN PHÍ theo yêu cầu

Đồng hồ và những mốc thời gian!

Con người ghi nhận thời gian bằng buổi, ngày, tháng, năm... nhưng những khoảng thời gian dưới một ngày thì trước khi có đồng hồ, việc đo đạc thiếu chính xác. Dễ nhất là ước tính vị trí của mặt trời trên bầu trời mà cho là sáng trưa, chiều, tối. Ngắn hơn một buổi thì thuở trước người ta đốt nhang hay đèn cầy, mà tính lâu hay mau. Một loại bình đựng dùng cát hay nước cho chảy ra cũng là cách đo thời gian từ thời cổ đại văn minh Ai Cập và Trung Hoa.

Loại đồng hồ như chúng ta biết đến ngày nay hình thành vào khoảng thế kỷ 17, xuất phát từ châu Âu. Đến thế kỷ 18 thì đồng hồ treo tường đã phổ biến là món hàng gia dụng của mọi giới Âu châu. Kế tiếp là đồng hồ đeo tay được nhiều người dùng làm món trang sức cá nhân.

⚡️⚡️ HOT NHẤT AMAZON #2019 ⚡️⚡️

Mẫu giới hạn được sản xuất độc quyền tại SBTech các bạn nhé! 😍😍😍

GlÁ độc nhất vô nhị chỉ 9 ly cà phê ạ :D :D :D
Chậm chân hết ráng chịu vì chỉ có một đợt này thôi 😅😅

Đặt ngay thôi: https://shopee.vn/sbtech

☘️ THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM:
- Mẫu: Nội thất tối giản Handmade
- Kích thước: 30x30cm
- Trọng lượng: 400g
- Độ dày: 6mm
- Màu sắc: Vân gỗ venner 2 lớp
- Bảo hành máy: 12 tháng
- Máy: Máy loại tốt êm không tiếng động
- Xuất xứ: Made in Việt Nam
- Đại lý bán: TBIG Shop
- Đóng gói: Hộp gỗ bắt khớp, lót xốp chống shock 2 mặt

#donghogo #donghotreotuong #tbig

ae có ai thích phòng cách biệt thự nhà vườn này ko nhỉ?

link đặt hàng: shopee.vn/sbtech

Đồng hồ trống đồng đã có mặt tại SB Home Decor

#Freeship nội thành #TPHCM
Sản phẩm nội thất trang trí cao cấp sang trọng
Giá chỉ #560k
Bảo hành #02Năm

Đường kính: 35cm
Vật liệu: nhôm hợp kim aluminium
Màu sắc: màu vàng đồng
Bề mặt: họa tiết trống đồng Việt Nam
Máy: máy đồng hồ kim trôi loại tốt

Đặt hàng ngay hôm nay để được giam thêm #35k (chỉ áp dụng đến hết ngày 21/05/2019)

Bình chữa cháy Online

#binhchuachay Báo giá bình chữa cháy 2018

Sản phầm an toàn thiết yếu cho mọi người mọi nhà!

2O18: Khám phá bảng giá bình chữa cháy thông dụng #1 tại TPHCM
👉 Hàng chính hãng mới 100%
👉 Có chứng từ CO-CQ và kiểm định PCCC
👉 Bảo hành 12 tháng và kiểm tra định kỳ
👉 Giá thành luôn cập nhật mới nhất
💥 Giao hàng MIỄN PHÍ tận nơi ở TPHCM

Xem chi tiết: https://goo.gl/1dD67c
Link: http://www.xmax.vn/bao-gia-binh-chua-chay/

☀ CỬA HÀNG THIẾT BỊ PCCC SƠN BĂNG 2
🏣 286 QL1A, Tam Bình, Thủ Đức, TPHCM
💥 Website: http://www.xmax.vn
👉 Email: [email protected]
☎ Hotline: 0909.150.301 Ms. Phượng
#binhchuachay #pccc #phongchaychuachay #bình_chữa_cháy #sonbang2 #binhcuuhoa #binhchualua

Bảng báo giá mua bán thiết bị bình chữa cháy chính hãng mới 100% có kiểm định đạt chuẩn an toàn PCCC tại TPHCM, bình bột bc abc, bình khí co2, cuộn vòi chữa cháy vách tường, quả cầu treo tường tự động..

Vật tư quảng cáo - Jay.vn

Quảng cáo Việt Nam giờ lợi hại quá... Em không thể nhịn nổi đoạn cuối :v :v
╔══════════════╗
║Jay.vn ║➡ Like và Share nếu bạn cảm thấy hay nhé!
╚══════════════╝

Vật tư quảng cáo - Jay.vn

Đời mà...! hãy cứ tận hưởng khi mình còn sống có khi lại hay :)
╔══════════════╗
║Jay.vn ║➡ Like và Share nếu bạn cảm thấy hay nhé!
╚══════════════╝

Vật tư quảng cáo - Jay.vn

Nguy hiểm quá. Mọi người bữa nay ra đường nên cẩn thận hơn nữa nhé!
Tết nhất đến nơi rồi :(

Cả đám dàn trận cướp như vậy thì ai mà chống nổi....
Thời buổi bây giờ ra đường là cứ phải cận thận :(

Ai cũng hiểu nhưng mấy ai làm được

tinhte.vn

NodPod - "chiếc võng" giúp bạn thoải mái ngủ ngồi khi đi máy bay, đi xe,...

Người Mỹ...
Họ nghĩ ra tất cả mọi thứ -> thực hiện nó và bán nó
Thật tuyệt

tinhte.vn "Chiếc võng" nhỏ xíu mà bạn thấy cô gái trong bức ảnh trên đang đặt cằm lên và ngủ say chính là NodPod - công cụ giúp bạn có thể ngủ ngồi trên ghế văn...

Sống Tích Cực

Đừng quên áp dụng 25 điều nhỏ này để cân bằng và hạnh phúc bạn nhé...

[08/14/16]   1) có 2 thứ mà bạn nên tiết kiệm: sức khoẻ, lời hứa.
2) có 2 thứ bạn phải cho đi: tri thức, lòng tốt.
3) có 2 thứ bạn phải thay đổi: bản thân, nhận thức.
4) có 2 thứ bạn phải giữ gìn: niềm tin, nhân cách.
5) có 2 thứ bạn phải trân trọg: gia đình, hiện tại.
6) có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện: lao động, chịu trách nhiệm việc mình làm.
7) có 2 thứ bạn phải lãng quên: đau thương, hận thù.
8) có 2 thứ bạn phải khắc ghi: công ơn cha mẹ, sự giúp đỡ của người khác.
9) có 2 thứ buộc bạn phải có để là ng thành công: đam mê, lòng kiên trì.
10) có 2 thứ bạn không được làm: hãm hại người khác, phản bội lòng tin.
11) có 2 thứ bạn phải bảo vệ: danh tính, lẽ phải.
12) có 2 thứ bạn phải chấp nhận: cái chết, sự khác biệt.
13) có 2 thứ bạn cần kiểm soát: bản năng, cảm xúc.
14) có 2 thứ bạn phải tránh xa: cám dỗ, sự ích kỷ.
15) có 2 thứ bạn luôn sử dụng mà đừng hà tiện: tiền bạc, kinh nghiệm.
16) có 2 thứ bạn không được sợ sệt: cái ác, sống chân thật.
17) có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng: tình yêu, sự khoan dung.
18) có 2 thứ bạn cần phải đạt được trong cuộc sống: thành đạt, hạnh phúc.
19) có 2 thứ bạn luôn sẵn sàng: khó khăn, ngày mai.
20) có 2 thứ bạn phải ghi nhớ: thực hiện những điều trên, thực hiện thật tốt trong cuộc sống hằng ngày

-St-

Share để GHI NHỚ bạn nhé...

Có vậy thôi. Học chi cho nhiều :)

MARKETING CĂN BẢN
1. Bạn gặp 1 cô gái xinh đẹp ở bữa tiệc, bạn tiến tới & nói “Anh giàu lắm! Cưới anh nha!”. Đó là Tiếp thị, tức Direct Marketing.
2. Bạn đi tiệc & nhìn thấy cô gái tuyệt đẹp ở đó. Bạn kêu thằng bạn thân tới nói với cỗ “Thằng đó giàu lắm. Em chài nó đi! Nó sẽ cưới em”. Đó là Quảng cáo, tức Advertising.
3. Bạn gặp cô ta & xin số. Bữa sau bạn nhắn tin: “Anh giàu lắm. Em cưới anh nhoa!”. Đó là Telemarketing.
4. Bạn gặp cô gái xinh đẹp đó. Bạn đi tới đi lui xung quanh, lấy rượu cho cỗ uống, kéo ghế cho cỗ, lịch lãm mở cửa xe (dĩ nhiên của bạn) cho cỗ đi nhờ về, tay giữ dùm ví đề phòng cướp giật. Tới nhà, bạn tiễn cô về & nói “Ehmmm… Anh giàu lắm đó. Em cưới anh nha!”. Đó là Quan hệ công chúng, tức PR - Public Relations,
5. Bạn tới một bữa tiệc & một cô gái tiến tới “Ah! Anh giàu lắm phải hem? Cưới em nha!”. Đó là Sự nhận biết thương hiệu, Brand Recognition.
6. Bạn gặp cô gái xinh đẹp ở 1 bữa tiệc. Bạn tiến tới & nói ” Anh giàu lắm nè! Cưới anh đeiii!”. Cỗ cho bạn 1 bạt tai. Đó là Phản hồi của khách hàng (Customer Feedback)
7. Lại gặp 1 cô gái xinh đẹp nữa nhé, và bạn tiến tới. Bỗng nhiên có 1 thằng khác xông tới & khi bạn chưa kịp nói gì thì nó nói “Anh giàu lắm! Cưới anh nha!” rồi cỗ bước theo nó. Đó là thị trường bị đối thủ chiếm thị phần.
8. Bạn tới 1 bữa tiệc & tiến tới gần 1 cô gái tuyệt đẹp. Nhưng trước khi bạn kịp nói cái đách gì thì vợ bạn xuất hiện. Đó là giới hạn khiến không thể xâm nhập thị trường mới hay còn gọi là rào cản gia nhập thị trường .

St

[07/19/16]   KHÔNG CÓ AI LÀ VÔ DỤNG
Có một chàng trai, không thi vào đại học, cha mẹ đã tìm một người vợ cưới về cho anh. Sau khi kết hôn, anh dạy học tại một trường tiểu học trong làng. Vì không có kinh nghiệm, nên chưa đầy một tuần anh đã bị học sinh tẩy chay, khiến anh bị sa thải.
Trở về nhà, người vợ khẽ khàng lau nước mắt cho anh, an ủi nói: “Những việc không vừa ý mình thì có đầy ra đó, có người trút ra được, cũng có người trút không được, anh không cần phải thương tâm như vậy, cũng sẽ có nhiều việc thích hợp hơn đang chờ anh kia mà”.
Về sau, anh ra ngoài làm công cho người ta, lại bị ông chủ đuổi về nhà vì anh làm việc quá chậm. Lúc đó, vợ nói với anh: “Động tác luôn có nhanh có chậm, người ta đã làm việc nhiều năm như vậy, còn anh thì chỉ là học sinh đọc sách, sao có thể nhanh như họ được?”.
Anh lại trải qua rất nhiều công việc, nhưng cũng vẫn thế, phần lớn là bỏ dở nửa chừng. Thế nhưng, mỗi lần anh chán nản thất vọng trở về, người vợ lại luôn luôn an ủi anh, chưa bao giờ than trách một câu.
Lúc hơn 30 tuổi, anh nhờ vào khả năng thiên phú về ngôn ngữ, làm trợ giảng tại trường khuyết tật. Về sau, anh xây dựng được một trường khuyết tật khác. Sau đó, tại rất nhiều thành phố, anh lại xây dựng được rất nhiều phân hiệu khác. Từ đó, anh đã là ông chủ có ngàn vạn tài sản rồi.
Một ngày, công thành danh toại, anh hỏi vợ rằng: “Mỗi lúc anh cảm thấy tiền đồ vô vọng, điều gì đã khiến em lúc nào cũng có lòng tin với anh như vậy?”
Cô trả lời mộc mạc, đơn giản:
“Một mảnh đất, không hợp cho việc trồng lúa mạch, có thể trồng thử đậu; nếu đậu cũng không thích hợp, có thể thử trồng dưa leo; nếu cả dưa leo cũng không được… thì rải lên một ít kiều mạch nhất định cũng có thể nở hoa. Bởi vì một mảnh đất, luôn luôn có một hạt giống thích hợp với nó, cuối cùng cũng sẽ có thành quả thu hoạch trên mảnh đất đó thôi”.
Trên thế gian này không ai là vô dụng cả, chỉ có điều chúng ta không đặt họ đúng vị trí mà thôi.

[07/13/16]   Trích sách: "CHO TÌNH NGƯỜI CHẠM ĐẾN"
Tác giả: Luật sư Lê Luân.
+ Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
+ Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
+ Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
+ Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
+ Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
+ Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
+ Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
+ Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
+ Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
+ Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
+ Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
+ Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
+ Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
+ Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
+ Có 2 thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
+ Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.
+ Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
+ Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.
+ Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.
+ Có 2 thứ bạn phải luôn ghi nhớ, đó là thực hiện những điều trên và làm thật tốt chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Sống Tích Cực

25 điều nên làm mỗi ngày để sống hạnh phúc, khỏe mạnh hơn.

Hãy sống một cách đơn giản nhất

* Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe, những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.
* Khi bạn nói, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ, những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều.
* Khi bạn nói về những điều to lớn, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng, những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.
* Khi bạn nói về những điều rất đời thường, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị, những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.
* Khi bạn hy sinh, những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”, những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.
* Khi bạn sống thật, những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn, những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.
Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. Không ai hoàn hảo nên mình không ích kỷ, sống tử tế và biết người biết ta là được rồi, phải không các bạn?

2nam.com Hãy sống một cách đơn giản nhất, Học làm người để sống có ích cho tương lai

[06/24/16]   Những nguyên tắc sống của người giàu mà nêu ra dưới đây có thể là “cẩm nang” cho những ai khao khát làm giàu:
1. Rõ ràng. Biết mình muốn gì? Mục tiêu trong từng giai đoạn là gì?
2. Tập trung: Khi đã có mục tiêu phải toàn tâm toàn ý. Khi tập trung cao độ sẽ lóe lên những ý tưởng táo bạo.
3. Ra quyết định: không phải mọi quyết định đều đúng nhưng thời gian sẽ chứng minh cho bạn thấy đa số quyết định là đúng.
4. Làm việc chuyên nghiệp: Việc ra một đồng, cũng phải làm chuyên nghiệp.
5. Lời nói đi đôi với việc làm: Nói những điều mình làm và làm những gì mình nói.
6. Tập - Tập - Tập...
Trước khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, đặc biệt là kinh doanh, các bạn đều phải tập. Sau lần tập thứ nhất, bạn sẽ mắc lỗi. Sau lần tập thứ 2 mắc lỗi ít hơn. Sau lần tập thứ 3, bạn mới có thể thành công. Kinh doanh ảo về bất động sản theo quy tắc 100-10-3 - 1 là minh chứng hùng hồn nhất cho điều này. Thành công là sự nở hoa trong nhọc nhằn.
7. Khi thất bại, hãy tự an ủi mình bằng cách đưa ra 4 điều tự vấn:
+ Mình đã học được điều gì tuyệt vời từ sự việc này?
+ Số tiền mình mất là một phần hay là tất cả tài sản của mình?
+ Mình chỉ mất tiền chứ không mất sinh mạng
+ Kẻ lấy trộm là nó chứ không phải là mình

Hãy luôn đơn giản bản thân để sống tốt mỗi ngày

Một chiếc máy smart phone cao cấp, 70% chức năng là dư thừa
Một chiếc xe sedan hạng sang, 70% tốc độ là dư thừa
Một căn biệt thự sang trọng, 70% diện tích là trống trải
Một đội ngũ nhân viên phục vụ, 70% là kiếm cơm
Một ngôi trường đại học, 70% giáo sư là chém gió
Một đại đội hoạt động xã hội, 70% là nhàn rỗi trống rỗng
Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm, 70% là không mấy khi dùng đến
Một đời người, cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa, 70% là để lại cho người khác tiêu xài
Kết luận:
Cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là ok
Đại lý, tổng đại lý, cuối cùng vẫn là một Đạo lý
Phó chủ tịch, chủ tịch, cuối cùng vẫn đều phải..."tịch"
Cuộc đời như một cuộc đua
Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng. Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, acid uric, men gan.
Nửa hiệp đầu, nghe cấp trên mà phụng mệnh (mệnh lệnh). Nửa hiệp sau, vạn sự tuỳ duyên mà theo...số mệnh
Chúc các đồng chí trước sau như một, thắng trận cả hai
Không ốm cũng cần trải nghiệm, không khát cũng cần uống nước, buồn mấy cũng phải nghĩ thông, mình đúng cũng phải nhường người.
Có quyền cũng nên khiêm tốn, không mệt cũng nên nghỉ ngơi, không giàu cũng phải biết đủ, bận mấy cũng phải luyện rèn (thể lực)
Những lời sau VÔ CÙNG KINH ĐIỂN
Một chiếc áo giá 2 triệu, giá niêm yết có thể chứng minh
Một chiếc xe 1 tỷ, hoá đơn xuất kho có thể chứng minh
Một căn hộ 5 tỷ, bất động sản có thể chứng minh
Một con người, rốt cục đáng giá bao nhiêu tiền? Duy nhất chỉ có SỨC KHOẺ có thể chứng minh được điều đó
Khoẻ mạnh là sự bảo trợ tốt nhất của bạn
Do vậy, đừng lôi máy tính ra tính toán bạn tiêu bao nhiêu tiền cho SỨC KHOẺ
BỞI VÌ...bạn không tiêu cho trước đó cũng phải tiêu cho ..sau đó
Quyền lựa chọn là ở bạn, có SỨC KHOẺ gọi là TÀI SẢN, TƯ SẢN...
không có sức khoẻ, cũng thành...DI SẢN.

2nam.com Hãy luôn đơn giản bản thân để sống tốt mỗi ngày, Học làm người để sống có ích cho tương lai

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


262 Gò Dưa, Tam Bình, Thủ Đức
Ho Chi Minh City
849636
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Khám Phá Vân Tay Khám Phá Vân Tay
274/4 Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Khám Phá Và Phân Tích Dấu Vân Tay

TSES Tiếng Anh Du Lịch Và Học Thuật TSES Tiếng Anh Du Lịch Và Học Thuật
352 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q3
Ho Chi Minh City, 70000

TSES: Đào tạo Anh ngữ chuyên ngành Du Lịch. Luyện Thi Aptis, Toeic, Ielts, Phản xạ - nghe nói. Cam kết 100% có việc làm HDV du lịch, Sale, Điều hành

Top trường Đại học Mỹ Top trường Đại học Mỹ
Room 6, Level 11, Green Power Building, 35 Ton Duc Thang , District 1
Ho Chi Minh City

Chào mừng bạn tới trang Facebook của Shorelight Việt Nam. Hãy cập nhật để biết thông tin mới nhất về du học tại các trường top ở Mỹ.

English Lessons English Lessons
Ho Chi Minh City

Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch
Số 12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Q 10
Ho Chi Minh City, 700000

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Everest Education Everest Education
354A Cong Hoa, Ward 13, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, 700000

Everest Education empowers all learners, one student and one moment at a time. We help students to gain entrance and succeed in international academic environments. For our families, we strive to be their trusted education partner.

HÀN NGỮ PaliPali - 빨리 빨리 어학당 HÀN NGỮ PaliPali - 빨리 빨리 어학당
1034/2/12 Đường Nguyễn Ái Quốc Phường Trảng Dài
Ho Chi Minh City, 76000

Tiếng Hàn tại Biên Hoà Đồng Nai Trung tâm là nơi hữu ích cho các bạn quan tâm về Tiếng Hàn. Có các Lớp Tiếng Hàn phổ thông các trình độ. Tiếng Hàn giao tiếp. Luyện nói phản xạ . Ôn thi TOPIK.

Gia Su Ngoc Anh Gia Su Ngoc Anh
40 Ba Huyen Thanh Quan
Ho Chi Minh City, 84511

Du Học Hàn Quốc TP.Hồ Chí Minh Du Học Hàn Quốc TP.Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 760000

Du học hàn quốc Tp.HCM vừa học vừa làm chi phí giá rẻ nhất miễn phí xin visa trung tâm tư vấn uy tín có việc làm thêm nên đi du học có tốt đại học cấp 3

Dạy đàn organ quận 7 tphcm 01283499814 Dạy đàn organ quận 7 tphcm 01283499814
Go Vap
Ho Chi Minh City, 84

Dạy đàn organ quận 7 tphcm 01283499814 Dạy đàn organ quận 7 tphcm 01283499814 Dạy đàn organ quận 7 tphcm 01283499814 Dạy đàn organ quận 7 tphcm 01283499814

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
241 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP - The Value of Youth Add: 241 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh. Tel: 0931406464

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C