CAE - Certificate in Advanced English

CAE - Certificate in Advanced English

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT Xin liên hệ: Thầy Vinh; ĐT: 0945 736 839

[05/05/18]   ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI: IELTS – TOEFL – TOEIC 4 Skills – PET – CAE – FCE – CEFR – SAT – GMAT/ GRE
Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Tutor Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]
https://www.facebook.com/TOEIC.Dynamic/

youtube.com

GRE Math Third Edition p257, Day 3053, Official Guide Online Prep Tutor GMAT Intersect Line Parabola

ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI (IELTS, TOEFL,TOEIC, FCE, PET, SAT, GMAT, GRE) VÀO NGÀY 01 VÀ 15 HÀNG THÁNG

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]
- Website: https://dynamic-english-learning.bizwebvietnam.net/

GRE, GMAT, TEAS, HESI, RN Nursing Pre-Entrance Exam, SAT, ACT, TOEFL and IELTS Online One-to-one Help - Rate 40$ / hour (as of Jan 1st, 2016) - www.KeshwaniP...

vnexpress.net

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ giả - VnExpress

HOT news!

vnexpress.net Không có được phép tổ chức thi sát hạch năng lực ngoại ngữ nhưng một công ty vẫn thu tiền của 140 người tham gia.

youtube.com

CAE Speaking Exam Advice - Preparing for the CAE Speaking Test

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI CAE (Cambridge Advanced English)

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Nguyen Do Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

See the full version of this CAE speaking exam preparation lesson here: http://www.oxfordonlineenglish.com/cae-speaking-exam-tips-video-lesson In this lesson...

youtube.com

PET Speaking Exam - How to Do Part One of the Cambridge PET Speaking Test

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI PET (Preliminary English Test)

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Nguyen Do Vinh​
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

In this lesson, you’ll learn about part one of the Cambridge PET speaking exam. Do you know the basic information about the PET speaking exam and how it work...

youtube.com

FCE Speaking Exam Part One - Cambridge FCE Speaking Test Advice

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI FCE (First Certificate in English)

Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Nguyen Do Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

In this lesson, you can learn about how to do the Cambridge FCE speaking exam, part 1. Even if you have a good level of English, the FCE speaking test can be...

TOEIC

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI TOEIC 4 SKILLS
Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

TOEFL

HỌC ANH VĂN SINH ĐỘNG (TT NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ĐỘNG LỰC) THƯỜNG XUYÊN KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN THI TOEFL
Các lớp luyện thi tại DYNAMIC ENGLISH LEARNING cung cấp cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để đạt được điểm số cao trong các kỳ thi, sẵn sàng cho công việc, hay đi du học tại các nước.
Trong các khóa học này, các bạn sẽ được:
- Nắm rõ kỹ năng, cách giải bài để đạt điểm cao nhất.
- Luyện phát âm và ngữ điệu chuẩn.
- Học tập với các giảng viên giàu kinh nghiệm, đã được đào tạo và trải nghiệm tại nước ngoài.
- Tài liệu giảng dạy phong phú, luôn được cập nhật mới nhất (được cung cấp miễn phí).
- Mỗi lớp tối đa 7 học viên (học tại Q.1, Q.9 và Q.10 - TP. HCM).
- Mỗi khóa học dự kiến trong thời gian từ 3 đến 6 tháng (có thể rút ngắn thời gian nhanh hơn tùy theo nhu cầu và khả năng của học viên).
+ Ngoài ra, hiện chúng tôi có những lớp luyện thi online sử dụng phần mềm TeamViewer, Skype.
+ Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Mr. Vinh
- Cell: 0945 736 839 – 0913 833 871
- Email: [email protected][email protected]

Du Học - Du Lịch DynAtec

TIN DI TRÚ ÚC

Những điều bạn cần biết về Visa dành cho cha/ mẹ của Úc

By Preetinder Grewal
4 JAN 2018 - 4:24 PM UPDATED 5 JAN 2018 - 10:25 AM
Dịch bởi Vinh Do Nguyen #IELTSDynamic

Cha/ mẹ có thể nhập cư đến Úc bằng cách sử dụng các loại visa dành cho cha/ mẹ nếu họ có con là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand.
Nhiều người có cha mẹ sống ở nước ngoài có thể đem họ (cha/ mẹ) đến Úc ở, hoặc tạm thời - hoặc vĩnh viễn.

Chuyên gia về di cư, Navjot Singh Kailay nói với SBS Punjabi rằng có sáu loại thị thực dành cho cha/ mẹ, bao gồm visa có và không có đóng (tiền), và visa du lịch.

Ông Kailay nói: "Có rất nhiều cách, nhưng chúng đắt tiền hoặc chờ đợi rất lâu.

"Lệ phí cho những thị thực này thường thay đổi vì vậy tôi khuyên mọi người nên kiểm tra trang web (của bộ di trú) để cập nhật.

Để hội đủ điều kiện, cha/mẹ phải có người bảo lãnh đủ tiêu chuẩn, đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và lý lịch, và phải vượt qua" balance of family test" .

Ông Kailay nói: "Để vượt qua "balance of family test", ít nhất một nửa số con của cha/ mẹ đó phải là thường trú nhân hoặc công dân Úc.

"Người di cư mong đợi mọi thứ sẽ tốt hơn cho cha mẹ họ. Nhưng tiếc là nó lại trở thành một lĩnh vực kiếm tiền khi mà các sự lựa chọn về loại thị thực dành cho cha/ mẹ hoặc bạn tình được nêu ra.

"Tôi cũng từng nộp đơn thỉnh cầu Visa định cư dài hạn dành cho cha/ mẹ. Vấn đề này đã được tích cực đưa ra giải quyết trong cuộc bầu cử liên bang với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cộng đồng.

"Chính phủ đã thực hiện nhiều hứa hẹn trong thời gian bầu cử, nhưng không có gì trở nên có kết quả tích cực". "Dường như đây không phải là vấn đề ưu tiên của họ vì vậy vấn đề này đã bị kéo dài quá lâu.

Ông Kailay đã làm rõ thêm, "Đề xướng của thị thực tạm thời cho bảo lãnh cha/ mẹ là hoàn toàn khác với lời hứa trước khi tranh cử của chính phủ hiện nay."

Ông nói: "Ngay cả khi những kiến nghị sắp đặt tạm thời sẽ có hiệu lực trong tương lai gần, thì những sự lựa chọn hợp lý và khả thi cho việc ở lại lâu dài của cha/ mẹ chúng tôi có vẻ xa vời với thực tế.

"Nhưng ít nhất thì điều đó cũng tốt vì cộng đồng đã nêu ra được tiếng nói của mình ... một cái gì đó chưa từng được thực hiện trước đây.

"Người di cư đang rất mong chờ quyết định của Chính phủ về việc đưa ra một lựa chọn khả thi - hiệu quả về thị thực tạm thời dành cho cha/ mẹ, điều đó có thể đem lại cho nhiều gia đình một sự thay thế cho quá trình cấp thị thực hiện tại tốn kém và mất thời gian"

Dưới đây là một số thông tin và links quan trọng sẽ giúp bạn nộp đơn xin thị thực cho cha/ mẹ:

- Bảo lãnh: Người tài trợ phải là công dân Úc, thường trú nhân tại Úc hoặc công dân New Zealand đủ tiêu chuẩn từ 18 tuổi trở lên, đã sống ở Úc hợp pháp trong một khoảng thời gian nhất định là hai năm trước khi bố mẹ nộp đơn xin thị thực.

- Balance of family test: Tất cả các đương đơn xin thị thực cha/ mẹ dạng này phải đáp ứng được các tiêu chí của Balance of family test, được thiết lập để xác định mức độ liên hệ của đương đơn với Úc.
-------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ: Du Học - Du Lịch - Định Cư DynAtec

Mrs. Hương (02838451797 - 0908 581 701)
Email: [email protected]

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/punjabi/en/article/2018/01/04/australias-parent-visa-things-you-need-know?cid=inbody:everything-you-need-to-know-about-australian-work-visas

youtube.com

IELTS Reading strategies: True, False, Not Given

LUYỆN THI CẤP TỐC các chứng chỉ: Toefl, Toeic, Ielts, GRE, GMAT, SAT.

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT
Xin liên hệ: Thầy Vinh; ĐT: 0945 736 839 - 0913 833 871

http://www.engvid.com/ Oh no! My IELTS test is coming, and I am not prepared! Sound familiar? In this video I will give you tips on how to do well on one of ...

youtube.com

SAT Math Day 3, p399 - Online Prep Tutor - GRE, GMAT, TEAS, SAT, ACT, TOEFL and IELTS

LUYỆN THI CẤP TỐC các chứng chỉ: Toefl, Toeic, Ielts, GRE, GMAT, SAT.

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT
Xin liên hệ: Thầy Vinh; ĐT: 0945 736 839 - 0913 833 871

GMAT, GRE, SAT, TOEFL Test Prep Private Tutor One-to-one Help Online via Skype, Over-the-phone or In-person Connecticut and NYC. Call 1-800-808-PREP PrepForS...

youtube.com

Inside the TOEFL® Test: Reading Questions - Prose Summary and Fill in a Table

LUYỆN THI CẤP TỐC các chứng chỉ: Toefl, Toeic, Ielts, GRE, GMAT, SAT.

HỌC PHÍ VỪA PHẢI - PHƯƠNG PHÁP HỌC HIỆU QUẢ - ĐẢM BẢO ĐẠT KẾT QUẢ CAO - THỜI GIAN NGẮN NHẤT
Xin liên hệ: Thầy Vinh; ĐT: 0945 736 839 - 0913 833 871

Learn everything you need to know about Prose Summary and Fill in a Table questions in the TOEFL iBT® Reading section. Video includes how to recognize the qu...

thitruong.nld.com.vn

13 trường Đại học đẹp nhất Hoa Kỳ

13 trường Đại học đẹp nhất Hoa Kỳ.

thitruong.nld.com.vn Trang web du lịch nổi tiếng Conde Nast Traveler đã xếp hạng 13 trường đại học đẹp nhất Hoa Kỳ theo các tiêu chí như kiến trúc độc đáo, khuôn viên ấn tượng...

video.vnexpress.net

Phát âm chuẩn 'Qatar', 'đánh bại', 'đá luân lưu' trong tiếng Anh - VnExpress

Bravo Vietnam!!!
Phát âm chuẩn 'Qatar', 'đánh bại', 'đá luân lưu' trong tiếng Anh.

video.vnexpress.net Bạn có biết loạt đá luân lưu là gì trong tiếng Anh? Tên đối thủ của Việt Nam trong trận bán kết U23 châu Á phát âm như thế nào?

sbs.com.au

Everything you need to know about Australian work visas

TIN DI TRÚ ÚC (New)
12 Jan 2018
MỌI THỨ BẠN CẦN BIẾT VỀ VISA LÀM VIỆC TẠI ÚC
Dịch bởi Vinh Do Nguyen

Mỗi năm hàng trăm ngàn công nhân nước ngoài chọn sống và làm việc vì phong cách sống và cơ hội việc làm tại Úc.

Ở đây chúng tôi cung cấp cho bạn một số thông tin về các loại visa lao động khác nhau có sẵn ở Úc.

Chuyên viên về di cư, Jujhar Singh Bajwa nói với Punjabi của SBS rằng có hai loại visa làm việc chủ yếu cho hầu hết các đơn xin.

Ông Bajwa nói: "Các loại thị thực phổ biến nhất đối với những người nộp đơn từ Ấn Độ là đi theo loại hình di dân có tay nghề, do người sử dụng lao động và nhà nước tài trợ".

Luật nhập cư được chính phủ xem xét thường xuyên nên luôn được khuyến cáo kiểm tra các thông tin cập nhật có sẵn trên trang web chính thức của họ.

Đây là một số links quan trọng sẽ giúp bạn biết làm thế nào để bạn có thể làm việc tại Úc và bạn cần thị thực nào.

1/ SkillSelect - Nếu bạn có những kỹ năng hoặc năng lực mà nước Úc cần, sử dụng SkillSelect, bạn có thể được mời nộp đơn cho một thị thực có tay nghề bởi Chính phủ Úc, hoặc được giới thiệu nộp đơn theo diện tay nghề bởi chính phủ tiểu bang hay vùng lãnh thổ, hoặc được chủ lao động đề cử để xin thị thực có tay nghề.

Người lao động có tay nghề và doanh nhân quan tâm đến việc di cư đến Úc có thể được xem xét để có thị thực có tay nghề bằng cách gửi một Expression of Interest (EOI) thông qua SkillSelect.

Một EOI là một sự trình bày cho thấy bạn muốn được xem xét cho một thị thực có tay nghề và nó không phải là một đơn xin thị thực.

2/ Working in Australia (Làm việc tại Úc) - Bạn sẽ được cung cấp thông tin về làm thế nào để xin thị thực lao động, thông tin về nghề nghiệp có tay nghề ở Úc, yêu cầu về giấy phép và đăng ký và việc làm trong vùng lãnh thổ.

3/ Employer sponsored workers - Trang web cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động ở Úc về việc bảo trợ những người có trình độ, kỹ năng hoặc kinh nghiệm được công nhận mong muốn làm việc tại Úc.

4/ Work and Holiday visa (subclass 462) - Trang web cung cấp thông tin cho những người trẻ từ 18 đến 30 tuổi muốn đi nghỉ mát và làm việc tại Úc trong một năm. Để xin thị thực này, bạn phải có hộ chiếu hợp lệ từ một quốc gia đủ điều kiện.

5/ Visa làm việc (loại 417) - Thị thực này dành cho thanh thiếu niên từ 18 đến 30 tuổi muốn đi nghỉ mát và làm việc tại Úc trong một năm. Để xin thị thực này, bạn phải có hộ chiếu hợp lệ từ một quốc gia đủ điều kiện.

+ Workplace rights - visa holders working in Australia - Thông tin để giúp người lao động từ nước ngoài biết được quyền của họ và giúp giảm tỷ lệ lạm dụng.
--------------------------------------------------------------------------------------

Để được tư vấn nhiều hơn những thông tin hữu ích về diện Di Trú Tay Nghề:
Liên hệ: Du Học - Du Lịch DynAtec

Địa chỉ 1: 7B Cư Xá Đồng Tiến, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Điện thoại: Mr. Vinh (0945 736 839 - 0913 833 871)
Email: [email protected]

Địa chỉ 2: 37 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: Mrs. Hương (02838451797 - 0908 581 701)
Email: [email protected]

Đến với DynAtec, quý vị chắc chắn sẽ nhận được Visa một cách nhanh nhất.

sbs.com.au Australia has skilled migration visa schemes that allow entry of skilled migrants each year on temporary or permanent basis.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


7/6/7B Thành Thái St, Ward 14, District 10
Ho Chi Minh City
848

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 08:00 - 21:00
Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
Vietnamese English Academy Vietnamese English Academy
162 Group 1, Ward 5, Song Ray Commune Cam My District 5
Ho Chi Minh City, 810000

A new founded English academy that is focused in enhancing the language proficiency of every student through a just and thorough levelling system to create the most conducive learning environment to students with different learning needs.

Trung tâm Luyện Thi Toeic Thầy Giảng Cô Mai GMtoeic Trung tâm Luyện Thi Toeic Thầy Giảng Cô Mai GMtoeic
53 Chương Dương, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm Luyện Thi Toeic Thầy Giảng Cô Mai (GMTOEIC). Trên 8 năm kinh nghiệm giảng dạy với hơn 280,000 học viên theo học và đạt hiệu quả. Giúp học viên đạt mục tiêu Toeic nhanh nhất chỉ trong 3 tuần.

Trung Tâm Anh Ngữ PNEC Trung Tâm Anh Ngữ PNEC
873/2 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Đáp ứng các nhu cầu học ngoại ngữ càng lớn, chất lượng cao. Thông qua học ngoại ngữ, kết hợp các hoạt động ngoại khóa bổ ích, xây dựng kỹ năng sống cho trẻ

Saigon Language School Saigon Language School
2 Truong Dinh, Phuong 6, Quan 3
Ho Chi Minh City, VIETNAM

Trường Nhật Ngữ dạy tiếng Nhật, Trường Ngôn Ngữ Sài Gòn (Saigon Language School) ベトナム・ホーチミンのベトナム語・日本語学校 サイゴンランゲージスクール 

Slogan.of.Love Slogan.of.Love
97 Nguyen Cong Tru Street, Dist 1 (Floor 3)
Ho Chi Minh City

Để nhanh chóng nói tiếng Anh Lưu loát và Tự tin, hãy tham gia CLB "SLOGAN of LOVE"!

The English Connection The English Connection
Do Xuan Hop Street, Phuoc Long B Ward, District 9
Ho Chi Minh City, 70000

Boutique English language school (UK TEFL/TESOL accredited) offering English communication classes in small groups, cell phone 090 386 1916

Gemmy English Gemmy English
36/35 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3
Ho Chi Minh City, +841696242024

Luyện IELTS Academic and General Training và các kỹ năng tiếng Anh. Địa chỉ: 36/35 Nguyễn Hiền, P.4, Q.3 Liên hệ: 01696242024

AMY Foreign Language Center AMY Foreign Language Center
402 Tan Son Nhi, Tan Phu Dis
Ho Chi Minh City, 8408

Nàng Spa and Academy Nàng Spa and Academy
103 Tân Vĩnh - Phường 6- Quận4
Ho Chi Minh City, 1

Dịch vụ chăm sóc da và thư giãn cho các Nàng

Ehouse English Speaking Ehouse English Speaking
7 Thạch Thị Thanh Str., Tân Định Ward, District 1
Ho Chi Minh City, 70000

"English Speaking Practice" - Luyện nói Tiếng Anh, luyện IELTS theo nhóm nhỏ, chỉ 4-5 bạn/nhóm, luyện nói 100% cùng GV nước ngoài!! Học phí cực kỳ ưu đãi!! Come and check us out!!

ANH NGỮ MR TOÀN ANH NGỮ MR TOÀN
305/22/1 Lê Văn Sỹ, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Anh ngữ Mr Toàn Giảng viên VUS (Anh văn Hội Việt Mỹ) - Du học sinh Anh Quốc - TOEIC 990/990 - IELTS 7.5/9.0

VUS - Anh văn Hội Việt Mỹ VUS - Anh văn Hội Việt Mỹ
135 An Dương Vương, Quận 5, TPHCM
Ho Chi Minh City, 700000