BAN KIỂM TRA Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM, Ho Chi Minh City Videos

Videos by BAN KIỂM TRA Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM in Ho Chi Minh City. Ban trực thuộc Đoàn HVHCQG tại TPHCM Hoạt động mang tính định kì về công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của chi đoàn.

Other BAN KIỂM TRA Đoàn Học viện Hành chính Quốc gia TPHCM videos

BKT ăn tất niên sớm :))

Sáng mai Ban kiểm tra vẫn phỏng vấn tại Hội trường lớn vào lúc 8g00 nhé các bạn!Bạn nào sáng nay không tham gia được thi...

Thành viên Ban Kiểm tra năm học 2016 - 2017
Ban Kiểm tra chào năm học mới 2016 - 2017

Nhân sự Ban Kiểm tra năm học 2015-2016