Orange English Center

Orange English Center

Nơi mang lại sự thay đổi trong tư duy, nhận thức và cách tiếp cận trong việc dạy và học tiếng Anh.

Good night
So we have a lazy day tomorrow
---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

TIPS TO IMPROVE YOUR LIFE RIGHT NOW – PART 3

1. KEEP LEARNING NEW THINGS. Learning is what keeps us excited about life. Your mind has an almost infinite ability to take in knowledge. Why not learn to play a musical instrument, take a Microsoft training course, or pursue an artistic interest? It’s never to late to learn something new.
2. SMILE AT EVERYONE. A smile can light up a single heart, or a whole room. It’s a wonderful free gift you can give to anyone who looks your way. Contribute to the bank of happiness, smile.
3. BE POLITE. Manners create an atmosphere of mutual respect and goodwill. Rudeness reveals a complete lack of character. It’s right to be polite and crude to be rude.

VOCABULARY
Keep + V_ing: tiếp tục làm gì đó
Infinite /ˈɪnfɪnɪt/: vô hạn
Almost infinite ability: gần như vô hạn
Pursue /pəˈsjuː/: theo đuổi
Looks your way: theo cách của bạn
Goodwill /ɡʊdˈwɪl/: Thiện chí
Rudeness /ˈruːdnəs/: khiếm nhã
Crude to be rude: ?

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

SOME WAYS TO SAY SORRY - PART 3

★ How should I apologize you? - Tôi phải xin lỗi anh như thế nào đây
★ I don’t mean to make you displeased - Tôi không cố ý làm anh phật lòng
★ I have no choice - Tôi không có sự lựa chọn
★ Sorry to bother you - Xin lỗi đã làm phiền bạn

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

Good night
---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

Time to relax =)))

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

[05/22/15]   ★ Promise (v, n): to pledge to do, bring about, or provide (lời hứa, điều hứa, điều hẹn ước; sự hứa hẹn)
-> I did not keep my promise to go home early
★ Protect (v): to guard (bảo vệ, sự bảo vệ, chê chở)
-> He tried to protect Kelly from the attack
Protection (n)
Protective (adj)
★ Reputation /,repju:'teiʃn/ (n): the overall quality of character (tiếng tốt, thanh danh, danh tiếng)
-> His reputation was tarnished by allegations of bribery
Reputable (adj)
Reputed (adj) /repjutəbl) (có tiếng tốt, danh giá; đáng kính trọng)
★ Require /ri'kwaiə/ (v): to deem necessary or essential (đòi hỏi, yêu cầu)
-> Please indicate how many tickets you require
Requirement (n)
Requisite (adj)

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

Good night guys!

SOME WAYS TO IMPROVE YOUR LIFE RIGHT NOW – PART 2

1. LET GO OF NEGATIVE PEOPLE. Like it or not, your attitude is susceptible to the dominate attitude of those around you. If they are negative, let them go and don’t look back.
2. BE CONSIDERATE OF OTHERS: Showing consideration is a way of honoring others. Most people will respond in kind. When you honor others, you honor yourself.
3. GET REGULAR EXERCISE. We all need to move and breath. Too much sitting robs you of the sense of being alive. Buy out time for exercise and you will feel better mentally, emotionally, and physically.

VOCABULARY
susceptible /səˈsɛptɪb(ə)l/: nhạy cảm
considerate /kənˈsɪd(ə)rət/: ân cần, chu đáo
When you honor others, you honor yourself: Đối xử tốt với người khác cũng giống như đối xử tốt với chính bản thân mình vậy.
Rob S.B of: cướp của ai cái gì
Being alive: Được sống
Buy out time = take time: dành thời gian để làm gì đó
---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

[05/21/15]   SOME WAYS TO SAY SORRY - PART 2

★ I was wrong - Tôi đã sai
★ I don’t mean to - Tôi không cố ý
★ I feel that I should be responsible for that matter - Tôi cảm thấy có lỗi về việc đó
★ Sorry for being late - Xin lỗi tôi đến trễ

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

Good night

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

Q: How do you know that carrots are good for your eyesight?
A: Have you ever seen a rabbit wearing glasses?

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

[05/20/15]   Chương trình mỗi ngày 4 từ vựng bắt đầu nhé mems:

Cover /ˈkʌvə/ (v): to provide protection against (che, phủ, bao phủ, bao trùm, bao bọc)
-> The table had been covered with a checked tablecloth
Expire /iks'paiə/ (v): to come to an end (mãn hạn, kết thúc, hết hiệu lực (luật); mai một, mất đi)
->His driving licence expired
Frequently /'fri:kwənt/ (adv): Occurring commonly, widespread (thường xuyên, hay xảy ra, có luôn)
-> They go abroad frequently
Imply /im'plai/ (v) to indicate by inference (ý nói; ngụ ý; bao hàm ý)
->The report implies that two million jobs might be lost

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

No Comment!

Good nite guys! LOL

SOME WAYS TO IMPROVE YOUR LIFE RIGHT NOW – PART 1

Have you ever wondered: What can I do to improve my life right now? Sometimes a few small changes can have a profound effect on the way we experience life. With that in mind, I invite you to consider the following:

1. MAKE THE CHOICE TO BE HAPPY :The biggest part of being happy is to simply make up your mind to be a happy person. It’s not about circumstances, it’s about choice.
2. COUNT YOUR BLESSINGS EVERY DAY. We all have blessings in our lives. Take the time each and every day to appreciate yours, and your view of life will be one of gratitude.
3. LET GO OF NEGATIVE THOUGHTS. Don’t poison yourself by dwelling on negative thoughts. Your life reflects your dominate thought patterns, make yours positive.

VOCABULARY:
Circumstance /ˈsɜːkəmstəns/: tình huống
Make the choice to be happy : Hãy làm những gì khiến bạn cảm thấy vui!
Bless /blɛs/: ban phước
Dwelling /ˈdwɛlɪŋ/: nhà ở, nơi cư ngụ
Don’t poison yourself by dwelling on negative thoughts: đừng tự dằn vặt bản thân mình bởi những suy nghĩ tiêu cực

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

Some ways to say sorry - Part 1

★ I forget it by mistake - Tôi sơ ý quên mất
★ I was careless - Tôi đã thiếu cẩn thận
★ Terribly sorry - Thành thật xin lỗi
★ I have to say sorry you - Tôi phải xin lỗi anh

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

I Just Wanna Say *☽☆♡✯ Good Night ✯♡☆☾*

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

[05/18/15]   Funny Jokes:

Q: What did the bird say after his cage fell apart?
A: "Cheap, cheap!"

Hỏi: Con chim sẽ nói gì nếu cái lồng của nó bị vỡ?
Đáp: "Chíp! Chíp!" - "Rẻ tiền, rẻ tiền"
=)))
Các bạn nhớ like page để vừa được học tiếng anh vừa cười thả ga nhé!

-----------------------
#Orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

HỌC THỬ MIỄN PHÍ TẠI ORANGE ENGLISH CENTER

Chương trình mỗi ngày 4 từ vựng bắt đầu nhé mems:

Warranty /ˈwɒr(ə)nti/ (n): a written guarantee, issued to the purchaser of an article by its manufacturer, promising to repair or replace it if necessary within a specified period of time (bảo hành)
=> The car comes with a three-year warranty

Characteristic /,kæriktə'ristik/ (adj): Revealing of individual traits (riêng, riêng biệt, đặc thù, đặc trưng, tính cách)
=> He began with a characteristic attack on extremism

Consequence /'kɔnsikwəns/ (n): that which follows necessarily (tầm quan trọng, tính trọng đại)
=> Abrupt withdrawal of drug treatment can have serious consequences

Consider /kən'sidə/ (v): to think about carefully (cân nhắc, xem xét, suy xét, suy nghĩ)
=> Each application is considered on its merits
Consideration (n)
Considerable (adj)

---------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

docs.google.com 346 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. HCM Hotline: 08 66 80 77 66 Bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin - Những ô có dấu * là ô bắt buộc.

Nite nite

Orange English Club

WOAAAA

WOAAAA

Khóa học tiếng Anh thiếu nhi

* MÔ TẢ KHÓA HỌC:
Khóa học Anh Ngữ Thiếu Nhi được thiết kế đặc biệt dành cho lứa tuổi tiểu học, giúp các em làm quen với từ vựng sử dụng trong các tình huống đơn giản: thời gian, làm quen bạn bè,…thông qua các bài tập vui nhộn, dễ hiểu

* HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BÉ:
Làm quen với những âm tiết cơ bản trong tiếng Anh để giúp các em có nền tảng phát âm tốt;
Dạy các bài hát tiếng Anh, giúp các em tăng khả năng nghe và phát âm tiếng Anh;
Các câu chuyện kể thú vị giúp các em làm quen với kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp tiếng Anh;
Các trò chơi bằng tiếng Anh tạo hứng thú học tiếng Anh và nhớ bài lâu hơn;
Các bài tập theo cặp hoặc theo nhóm rèn luyện tinh thần làm việc theo nhóm;
Các bài tập nhanh giúp các em sử dụng liên tục những từ mới được học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra trên lớp;
Các hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp các em làm quen với nhau nhiều hơn và có cơ hội thực hành tiếng Anh trong thực tế.

* Ngoài ra, phía trung tâm còn có các CLB tiếng anh dành cho trẻ em vào sáng Chủ nhật hàng tuần, để các bé có cơ hội thực hành và tạo phản xạ tự nhiên trong tiếng anh giao tiếp

---------------------------------
#orangeenglishcenter #orangekidcourse
Hot line: 08 6680 7766
Link đăng ký CLB tiếng anh:
https://docs.google.com/forms/d/1tlNKmmvSWXLYm4JOhM9w5O3ShuTg2QCWMgIho4J8jII

* MÔ TẢ KHÓA HỌC:
Khóa học Anh Ngữ Thiếu Nhi được thiết kế đặc biệt dành cho lứa tuổi tiểu học, giúp các em làm quen với từ vựng sử dụng trong các tình huống đơn giản: thời gian, làm quen bạn bè,…thông qua các bài tập vui nhộn, dễ hiểu

* HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BÉ:
Làm quen với những âm tiết cơ bản trong tiếng Anh để giúp các em có nền tảng phát âm tốt;
Dạy các bài hát tiếng Anh, giúp các em tăng khả năng nghe và phát âm tiếng Anh;
Các câu chuyện kể thú vị giúp các em làm quen với kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp tiếng Anh;
Các trò chơi bằng tiếng Anh tạo hứng thú học tiếng Anh và nhớ bài lâu hơn;
Các bài tập theo cặp hoặc theo nhóm rèn luyện tinh thần làm việc theo nhóm;
Các bài tập nhanh giúp các em sử dụng liên tục những từ mới được học và chuẩn bị cho các bài kiểm tra trên lớp;
Các hoạt động ngoại khóa bổ ích giúp các em làm quen với nhau nhiều hơn và có cơ hội thực hành tiếng Anh trong thực tế.

* Ngoài ra, phía trung tâm còn có các CLB tiếng anh dành cho trẻ em vào sáng Chủ nhật hàng tuần, để các bé có cơ hội thực hành và tạo phản xạ tự nhiên trong tiếng anh giao tiếp

---------------------------------
#orangeenglishcenter #orangekidcourse
Hot line: 08 6680 7766
Link đăng ký CLB tiếng anh:
https://docs.google.com/forms/d/1tlNKmmvSWXLYm4JOhM9w5O3ShuTg2QCWMgIho4J8jII

Xả hơi một chút nào mọi người ơi ! Orange và các bạn đã có một thời gian thật vui vẻ và thật tuyệt vời phải không?

Orange chân thành cám ơn sự góp mặt của mọi người tại English Club được diễn ra vào sáng hôm nay.
Orange sẽ update hình ảnh và chương trình cũng như hoạt động sắp tới trong thời gian sớm nhất.

Cuối tuần vui vẻ mọi người nhé !

Link đăng ký cho CLB lần sau nè: https://goo.gl/2FCX8E

ONLY 12 hours . Are You Ready for FREE English CLUB
12 hours to live !!!!

-----------------------------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
FREE English CLUB is on Sunday (17/5- 9AM to 11AM)
More Detail : 08 6680 7766
Register now: https://goo.gl/2FCX8E

youtube.com

[Vietsub+Kara] The Climb (LIVE) - Miley Cyrus

Có ai hâm mộ Miley Cyrus không nhỉ ? ad khá là thích bài hát này. Mọi người thấy sao nào ?

https://www.youtube.com/watch?v=FjWZCaZ0vao

-----------------------------------------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
FREE English CLUB is on Sunday (17/5- 9AM to 11AM)
More Detail : 08 6680 7766
Register now: https://goo.gl/2FCX8E

Miley ^^

It's true!
-------------------------------------------------------------------------

#orangeenglishcenter
FREE English CLUB is on Sunday (17/5- 9AM to 11AM)
More Detail : 08 6680 7766
Register now: https://goo.gl/2FCX8E

[05/16/15]   Are you ready for the weekend ? These words for girls who reallly desiring going shopping like a daily hobbies

Bargain (n) something that you bought at good price (giá hời)
Eg: I spent only $4 on lunch , what a bargain !

Bargain (v) trả giá

Rip-off (n) The product or service that cost too much or has bad quality
Eg: the shirt is a rip-off, $500 is too much.

Grocery (n) Food bought at a store
Eg: You can’t just pop in and out like you do at a grocery store
-----------------------------------------------------------------------------------
FREE English CLUB is on Sunday (17/5- 9AM to 11AM)
More Detail : 08 6680 7766
--------------------------------------------------

#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

Anyone likes a good night kiss ? I really love this cartoon film.
Have a beautiful dream my friends !

--------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
FREE English CLUB is on Sunday (17/5- 9AM to 11AM)
More Detail : 08 6680 7766
Register now: https://goo.gl/2FCX8E

Anyone likes food ? These meals ‘re really famous in Ha Noi city
Enjoy guys !

Banh Duc Le Ngoc Han

A two-storey building on lane No.8 along Le Ngoc Han Street is bustling (nhộn nhịp) every evening when visitors come there to grab a taste (thưởng thức) of Banh Duc (cake made from ground rice and peanuts). The cake is rather cheapand one bowl costs VND 15,000.

Rice flour is cooked with peanuts and little borax, cut into small pieces and enojyed with soy sauce (nước tương).

Banh Cuon (steamed rice pancakes rolled with pork and mushroom) is easily found on Hang Ga Street.

The pale white rice batter is silky (ngọt xớt) smooth and soft but otherwise fairly bland.
Flavor and texture come from a filling of seasoned ground pork, mushrooms, and shallots. The rice noodle roll is served in a separate bowl of clear, amber dipping sauce (nước chấm nhạt) which is essentially fish sauce (nước mắm)

--------------------------------------------------
#orangeenglishcenter
FREE English CLUB is on Sunday (17/5- 9AM to 11AM)
More Detail : 08 6680 7766
Register now: https://goo.gl/2FCX8E

[05/15/15]   Time to cook, have breakfast by yourself

Should you stir it, mix it or flip it ? Well you certainly shouldn’t burn it ! brush up on your kitchen and cooking vocabulary with this deck .After chopping something up, let it cool down and then dish it up ! More vocabulary are waiting for you here !

Stir (v) : to mix together : trộn lẫn
Eg : they stir the soup

Flip (v) : to turn over (lật lên, lật ngược lại)
Eg: The answer are on the back, flip the paper over

Chop up (v) : to cut into little pieces (xắt nhỏ)
Eg: I need to chop up onions

Cool down (v) : the lower in temperature (nguội dần)
Eg: I have to wait for the coffee to cool down

Dish up (v) : to serve (phục vụ)
Eg: I have to dish up food to my guests
--------------------------------------------------

#orangeenglishcenter
Link đăng ký học thử: tinyurl.com/kr4fl4r
Hotline: 08 6680 7766

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Đường Vườn Lài
Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Humans Of The V Humans Of The V
34 Tran Quy Khoach
Ho Chi Minh City

ROYSHOP ROYSHOP
70 Phùng Văn Cung, P.7, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Chuyên phụ kiện trang trí ► Hotline: 0905 866 141 - 098 337 2007 ▶︎ Địa chỉ: 70 Phùng Văn Cung, P.7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

AVISA - English for Everyone AVISA - English for Everyone
Ho Chi Minh City, 7000

Speak like a native

11 lí do doanh nghiệp trả lương thấp cho kế toán 11 lí do doanh nghiệp trả lương thấp cho kế toán
11 Lí Do Doanh Nghiệp Trả Lương Thấp Cho Kế Toán
Ho Chi Minh City, 70000

11 lí do doanh nghiệp trả lương thấp cho kế toán

Apax Leaders Apax Leaders
11 Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

KAS Training Center KAS Training Center
56 Đường Đào Duy Anh, Phường 6, Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

K.A.S Training sẽ trở thành nơi đào tạo công nghệ bán hàng số 1 Việt Nam.

Ham Học.Vn Ham Học.Vn
Central Garden Building 328 Võ Văn Kiệt Street, Dictrist 1. Căn Hộ 1404, Block A, Lầu 14
Ho Chi Minh City, 70000

Công Ty CP Tư Vấn Đào Tạo Ham Học. Hotline : 0901 31 39 86 - 0915 39 54 54 Wedsite : Hamhoc.vn

The Asian Contest of Architectural Rookie's Award, Vietnam The Asian Contest of Architectural Rookie's Award, Vietnam
196 Pasteur, Phường 6, Quận 3
Ho Chi Minh City

Cuộc thi Tài Năng Trẻ sinh viên Kiến Trúc Buổi tuyển chọn sinh viên Việt Nam 2015 Đại Học Kiến Trúc Tp.Hồ Chí Minh

KMS English Masters Club KMS English Masters Club
2 Tan Vien, Ward 2, Tan Binh District
Ho Chi Minh City, 70000

This is about the activities of KMS English Master club and NOT represent for the voice of KMS Technology company

Bán đàn organ cũ quận 2-01283499814 Bán đàn organ cũ quận 2-01283499814
Q2
Ho Chi Minh City, 84

Bán đàn organ cũ quận 2-01283499814 Bán đàn organ cũ quận 2-01283499814 Bán đàn organ cũ quận 2-01283499814 Bán đàn organ cũ quận 2-01283499814

The OlymBook Companies The OlymBook Companies
24A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Kiến thức là một tài sản mới.

Trí Tuệ PTNK Trí Tuệ PTNK
153 Nguyễn Chí Thanh
Ho Chi Minh City

Sân chơi học thuật hấp dẫn nhất vũ trụ

About   Privacy   Login C