VAPT

VAPT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆT Á

30 Đường số 3, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: (028) 3 510 2939

Mission: VAPT chúng tôi có những giải pháp đào tạo phù hợp và hiệu quả để giải quyết các vấn đề mà Quý doanh nghiệp đang gặp phải.

Operating as usual

Tư duy logic và phản biện - Gameloft (08.02.2020)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy logic và phản biện
Ngày đào tạo: 08.02.2020

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy logic và phản biện
Ngày đào tạo: 08.02.2020

Tư duy logic và phản biện - Gameloft (07.02.2020)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT Khóa đào tạo: Tư duy logic và phản biện
Ngày đào tạo: 07.02.2020

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT Khóa đào tạo: Tư duy logic và phản biện
Ngày đào tạo: 07.02.2020

Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng - Gameloft (18.01.2020)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng
Ngày đào tạo: 18.01.2020

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng
Ngày đào tạo: 18.01.2020

Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng - Gameloft (17.01.2020)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng
Ngày đào tạo: 17.01.2020

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng
Ngày đào tạo: 17.01.2020

KN huấn luyện và chỉ đạo công việc hiệu quả – PouYuen(28.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng huấn luyện và chỉ đạo công việc hiệu quả
Ngày đào tạo: 28.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng huấn luyện và chỉ đạo công việc hiệu quả
Ngày đào tạo: 28.12.2019

Kỹ năng lãnh đạo và gắn kết ý thức đồng đội – PouYuen(28.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng lãnh đạo và gắn kết ý thức đồng đội
Ngày đào tạo: 28.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng lãnh đạo và gắn kết ý thức đồng đội
Ngày đào tạo: 28.12.2019

Năng lực chấp hành đạt hiệu quả cao - POUYUEN (12.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Năng lực chấp hành đạt hiệu quả cao
Ngày đào tạo: 12.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Năng lực chấp hành đạt hiệu quả cao
Ngày đào tạo: 12.12.2019 (PM)

Phân tích và kiến nghị vấn đề - POUYUEN (12.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Phân tích và kiến nghị vấn đề
Ngày đào tạo: 12.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Phân tích và kiến nghị vấn đề
Ngày đào tạo: 12.12.2019 (AM)

Đào tạo cấp dưới và chỉ đạo công việc - POUYUEN (11.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Đào tạo cấp dưới và chỉ đạo công việc
Ngày đào tạo: 11.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Đào tạo cấp dưới và chỉ đạo công việc
Ngày đào tạo: 11.12.2019 (PM)

Phân tích và kiến nghị vấn đề - POUYUEN (11.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Phân tích và kiến nghị vấn đề
Ngày đào tạo: 11.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Phân tích và kiến nghị vấn đề
Ngày đào tạo: 11.12.2019 (AM)

Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft (11.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 11.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 11.12.2019

Quản lý công việc PDCA - PouYuen (10.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 10.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 10.12.2019 (PM)

Quản lý công việc PDCA - PouYuen (10.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 10.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 10.12.2019 (AM)

Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft (10.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 10.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 10.12.2019

Quản lý công việc PDCA - PouYuen (09.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 09.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 09.12.2019 (PM)

Quản lý công việc PDCA - PouYuen (09.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 09.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 09.12.2019 (AM)

Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft (09.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 09.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 09.12.2019

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (07.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 07.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 07.12.2019 (PM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (07.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 07.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 07.12.2019 (AM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (06.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 06.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 06.12.2019 (PM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (06.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 06.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 06.12.2019 (AM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (05.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 05.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 05.12.2019 (PM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (05.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 05.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 05.12.2019 (AM)

Sức mạnh của tư duy tích cực - Gameloft ĐN (01.12.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Sức mạnh của tư duy tích cực Ngày đào tạo: 01.12.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Sức mạnh của tư duy tích cực Ngày đào tạo: 01.12.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Sức mạnh của tư duy tích cực - Gameloft ĐN (30.11.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Sức mạnh của tư duy tích cực
Ngày đào tạo: 30.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Sức mạnh của tư duy tích cực
Ngày đào tạo: 30.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

KN hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft ĐN (24.11.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 24.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 24.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

KN hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft ĐN (23.11.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

KN hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft ĐN (22.11.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 22.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 22.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Train The Trainer - POUYUEN (02.10.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Train The Trainer
Ngày đào tạo: 02.10.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Train The Trainer
Ngày đào tạo: 02.10.2019

Train The Trainer - POUYUEN (01.10.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Train The Trainer
Ngày đào tạo: 01.10.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Train The Trainer
Ngày đào tạo: 01.10.2019

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp - Nam Mỹ (30.08.2019)

Khách hàng: Công Ty TNHH Thiết Bị Quảng Cáo Nam Mỹ
Khóa đào tạo: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 30.08.2019

Khách hàng: Công Ty TNHH Thiết Bị Quảng Cáo Nam Mỹ
Khóa đào tạo: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 30.08.2019

Phát triển sức mạnh tiềm ẩn - FPT Software (27.08.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HCM
Khóa đào tạo: Phát triển sức mạnh tiềm ẩn
Ngày đào tạo: 27.08.2019
Địa điểm: Tại Cần Thơ

Khách hàng: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HCM
Khóa đào tạo: Phát triển sức mạnh tiềm ẩn
Ngày đào tạo: 27.08.2019
Địa điểm: Tại Cần Thơ

Tư duy dịch vụ CSKH chuyên nghiệp - FPT Software (23.08.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HCM
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23.08.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HCM
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23.08.2019

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Hãy kiên nhẫn rồi sẽ thành công

Location

Category

Telephone

Address


30 Đường Số 3, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Điện Thoại: (028) 3 510 2939
Ho Chi Minh City
084-028-3510 2939

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:30
Tuesday 08:00 - 17:30
Wednesday 08:00 - 17:30
Thursday 08:00 - 17:30
Friday 08:00 - 17:30
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Trung Tâm Đào Tạo Nghề Tóc Và Thẩm Mỹ Ngữ Á Châu Trung Tâm Đào Tạo Nghề Tóc Và Thẩm Mỹ Ngữ Á Châu
190 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 760600

Nếu bạn Yêu cái ĐẸP & Yêu TÓC. Hãy đến với: Trung tâm Đào tạo & Dạy nghề Tóc Ngữ Á Châu - Một trung tâm đứng hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề TÓC

Tuyển nhân viên kế toán công nợ ở quận Bình Thạnh Tuyển nhân viên kế toán công nợ ở quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Tuyển nhân viên kế toán công nợ ở quận Bình Thạnh

STEM Learning LittleBits - 3D printing STEM Learning LittleBits - 3D printing
37/9 Cộng Hoà, Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City

Chuyên cung cấp các loại đồ chơi trẻ em hiện đại, hightech giúp phát triển tư duy, kỹ năng mềm, sức sáng tạo của trẻ _ Thế Giới Công Nghệ Thông Tin

Trung Tâm Tin Học Việt Thắng Trung Tâm Tin Học Việt Thắng
69 Lê Văn Lương, P.Tân Kiểng, Quận 7
Ho Chi Minh City

Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học Việt Thắng. Trung tâm đào tạo tin học uy tín chất lượng hàng đầu cả nước!

Fastrackids Nam Long Quận 9 Fastrackids Nam Long Quận 9
28, D10 Street, Nam Long Residence, District 9
Ho Chi Minh City, 70000

FASTRACKIDS® - GIÁO DỤC LÀM GIÀU KIẾN THỨC Chương trình làm giàu kiến thức và kỹ năng cho trẻ, hỗ trợ trẻ phát triển sớm năng lực tiềm ẩn của bản thân.

Parametric Design With Revit Architecture Parametric Design With Revit Architecture
Hoa Sứ , Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 70000

Diễn đàn chia sẻ và phát triển phương pháp Parametric Design cùng với phần mềm Revit.

Phòng Tâm Vận Động 118 Xuân Thủy, P.Thảo Điền, Q.2 Phòng Tâm Vận Động 118 Xuân Thủy, P.Thảo Điền, Q.2
118 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Chia sẻ, trao đổi những khó khăn gặp phải hoặc những thắc mắc trong vấn đề trị liệu, hỗ trợ cho trẻ có khó khăn (chậm nói, khó khăn về giao tiếp, san chấn)

Tự học tiếng Hoa mỗi ngày Tự học tiếng Hoa mỗi ngày
59 Bàu Cát 6, Phường 14, Tân Bình
Ho Chi Minh City

Tự học tiếng Hoa mỗi ngày- trang chia sẻ kiến thức& kinh nghiệm bổ ích dành cho những ai thích tự học tiếng hoa hoặc không có thời gian đến trung tâm

Đức Anh Du Học Đức Anh Du Học
Trụ Sở Chính: 54-56 Tuệ Tĩnh, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Chi Nhánh HCM: 420 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3
Ho Chi Minh City, +84

Công ty Tư vấn du học và Dịch thuật Đức Anh

Chuyện công sở Chuyện công sở
Ho Chi Minh
Ho Chi Minh City, 70000

chuyện công sở

Soul Ciné - Vitamin cho tâm hồn Soul Ciné - Vitamin cho tâm hồn
382/22 Nguyễn Thị Minh Khai
Ho Chi Minh City, 70000

Phim ảnh cho tâm hồn

Anh Văn Y Khoa - Medical English - DR.DUY Anh Văn Y Khoa - Medical English - DR.DUY
18 Hàn Thuyên, Bình Thọ, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 084

Dạy Online Tiếng Anh Y Khoa Cơ bản - Nâng cao & Dịch thuật cho sinh viên y dược và nhân viên y tế. Sách Y Khoa Ngoại Văn Gốc Amazon.

About   Privacy   Login C