VAPT

VAPT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆT Á 30 Đường số 3, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Điện thoại: (+84 - 28) 66 50 60 86 - Email: [email protected]

Mission: VAPT chúng tôi có những giải pháp đào tạo phù hợp và hiệu quả để giải quyết các vấn đề mà Quý doanh nghiệp đang gặp phải.

Operating as usual

Tư duy logic và phản biện - Gameloft (08.02.2020)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy logic và phản biện
Ngày đào tạo: 08.02.2020

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy logic và phản biện
Ngày đào tạo: 08.02.2020

Tư duy logic và phản biện - Gameloft (07.02.2020)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT Khóa đào tạo: Tư duy logic và phản biện
Ngày đào tạo: 07.02.2020

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT Khóa đào tạo: Tư duy logic và phản biện
Ngày đào tạo: 07.02.2020

Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng - Gameloft (18.01.2020)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng
Ngày đào tạo: 18.01.2020

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng
Ngày đào tạo: 18.01.2020

Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng - Gameloft (17.01.2020)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng
Ngày đào tạo: 17.01.2020

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng
Ngày đào tạo: 17.01.2020

KN huấn luyện và chỉ đạo công việc hiệu quả – PouYuen(28.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng huấn luyện và chỉ đạo công việc hiệu quả
Ngày đào tạo: 28.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng huấn luyện và chỉ đạo công việc hiệu quả
Ngày đào tạo: 28.12.2019

Kỹ năng lãnh đạo và gắn kết ý thức đồng đội – PouYuen(28.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng lãnh đạo và gắn kết ý thức đồng đội
Ngày đào tạo: 28.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Kỹ năng lãnh đạo và gắn kết ý thức đồng đội
Ngày đào tạo: 28.12.2019

Năng lực chấp hành đạt hiệu quả cao - POUYUEN (12.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Năng lực chấp hành đạt hiệu quả cao
Ngày đào tạo: 12.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Năng lực chấp hành đạt hiệu quả cao
Ngày đào tạo: 12.12.2019 (PM)

Phân tích và kiến nghị vấn đề - POUYUEN (12.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Phân tích và kiến nghị vấn đề
Ngày đào tạo: 12.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Phân tích và kiến nghị vấn đề
Ngày đào tạo: 12.12.2019 (AM)

Đào tạo cấp dưới và chỉ đạo công việc - POUYUEN (11.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Đào tạo cấp dưới và chỉ đạo công việc
Ngày đào tạo: 11.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Đào tạo cấp dưới và chỉ đạo công việc
Ngày đào tạo: 11.12.2019 (PM)

Phân tích và kiến nghị vấn đề - POUYUEN (11.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Phân tích và kiến nghị vấn đề
Ngày đào tạo: 11.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Phân tích và kiến nghị vấn đề
Ngày đào tạo: 11.12.2019 (AM)

Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft (11.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 11.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 11.12.2019

Quản lý công việc PDCA - PouYuen (10.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 10.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 10.12.2019 (PM)

Quản lý công việc PDCA - PouYuen (10.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 10.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 10.12.2019 (AM)

Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft (10.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 10.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 10.12.2019

Quản lý công việc PDCA - PouYuen (09.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 09.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 09.12.2019 (PM)

Quản lý công việc PDCA - PouYuen (09.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 09.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Quản lý công việc PDCA
Ngày đào tạo: 09.12.2019 (AM)

Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft (09.12.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 09.12.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH GAMELOFT
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 09.12.2019

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (07.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 07.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 07.12.2019 (PM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (07.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 07.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 07.12.2019 (AM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (06.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 06.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 06.12.2019 (PM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (06.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 06.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 06.12.2019 (AM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (05.12.2019 PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 05.12.2019 (PM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 05.12.2019 (PM)

Khái niệm về chia sẻ kiến thức - PouYuen (05.12.2019 AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 05.12.2019 (AM)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Khái niệm về chia sẻ kiến thức
Ngày đào tạo: 05.12.2019 (AM)

Sức mạnh của tư duy tích cực - Gameloft ĐN (01.12.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Sức mạnh của tư duy tích cực Ngày đào tạo: 01.12.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Sức mạnh của tư duy tích cực Ngày đào tạo: 01.12.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Sức mạnh của tư duy tích cực - Gameloft ĐN (30.11.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Sức mạnh của tư duy tích cực
Ngày đào tạo: 30.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Sức mạnh của tư duy tích cực
Ngày đào tạo: 30.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

KN hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft ĐN (24.11.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 24.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 24.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

KN hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft ĐN (23.11.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

KN hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp - Gameloft ĐN (22.11.2019)

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 22.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY GAMELOFT TẠI TP ĐÀ NẴNG
Khóa đào tạo: Kỹ năng hướng dẫn và cố vấn chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 22.11.2019
Địa điểm: Đà Nẵng

Train The Trainer - POUYUEN (02.10.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Train The Trainer
Ngày đào tạo: 02.10.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Train The Trainer
Ngày đào tạo: 02.10.2019

Train The Trainer - POUYUEN (01.10.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Train The Trainer
Ngày đào tạo: 01.10.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
Khóa đào tạo: Train The Trainer
Ngày đào tạo: 01.10.2019

Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp - Nam Mỹ (30.08.2019)

Khách hàng: Công Ty TNHH Thiết Bị Quảng Cáo Nam Mỹ
Khóa đào tạo: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 30.08.2019

Khách hàng: Công Ty TNHH Thiết Bị Quảng Cáo Nam Mỹ
Khóa đào tạo: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 30.08.2019

Phát triển sức mạnh tiềm ẩn - FPT Software (27.08.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HCM
Khóa đào tạo: Phát triển sức mạnh tiềm ẩn
Ngày đào tạo: 27.08.2019
Địa điểm: Tại Cần Thơ

Khách hàng: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HCM
Khóa đào tạo: Phát triển sức mạnh tiềm ẩn
Ngày đào tạo: 27.08.2019
Địa điểm: Tại Cần Thơ

Tư duy dịch vụ CSKH chuyên nghiệp - FPT Software (23.08.2019)

Khách hàng: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HCM
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23.08.2019

Khách hàng: CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HCM
Khóa đào tạo: Tư duy dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp
Ngày đào tạo: 23.08.2019

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Hãy kiên nhẫn rồi sẽ thành công

Location

Address


30 Đường Số 3, Cư Xá Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Điện Thoại: (+84-28) 66 50 60 86
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:30
Tuesday 08:00 - 17:30
Wednesday 08:00 - 17:30
Thursday 08:00 - 17:30
Friday 08:00 - 17:30
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Trường Mầm Non Ngôi Sao Xinh Trường Mầm Non Ngôi Sao Xinh
Tòa Nhà Harmona, Đường Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP.HCM
Ho Chi Minh City

Mầm non Ngôi sao xinh - chiếc nôi nuôi dưỡng con từ khi con còn bé, bồi đắp cho con những giá trị sống để con mang theo suốt hành trình trải nghiệm về sau.

Công ty Cổ Phần Vật Tư Công Trình Hưng Phú Công ty Cổ Phần Vật Tư Công Trình Hưng Phú
93 Nguyễn Ngọc Nhựt, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Cung cấp vật tư công trình cầu đường

Trường Tiểu Học Lạc Long Quân Trường Tiểu Học Lạc Long Quân
225 ĐƯỜNG Lò Siêu
Ho Chi Minh City

trường tiểu học lạc long quân

Sinh viên Học Viện Hàng Không Việt Nam - VAA Sinh viên Học Viện Hàng Không Việt Nam - VAA
104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Sinh viên Học Viện Hàng Không Việt Nam

CT thật là vip!!! (THTH DHSP) CT thật là vip!!! (THTH DHSP)
280 An Dương Vương, District 5, HCMC
Ho Chi Minh City, +084

Dành cho những ai đã từng học lớp CT ở Trung học thực hành Đại học Sư Phạm. We love you all =))

Highland English Highland English
ĐẠI LỘ Bình Dương
Ho Chi Minh City

01-282-065-373 [email protected] Highland near Allez Boo 269 Phạm Ngũ Lão/Đề Thám Q.1 HCM FaceBook.com/85USA fb.com/jxUSA jaEnglish.webs.com

Truong Mam Non Anh Duong Truong Mam Non Anh Duong
60 Nguyễn Thông, Quận 3
Ho Chi Minh City

Là trường mầm non nhận bé từ 6 tháng đến 5 tuổi.

Ký gửi mua bán nhà trung tâm Ký gửi mua bán nhà trung tâm
30/2 Phan Kế Bính, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM
Ho Chi Minh City, 11111

Điểm tin biến động của thị trường

G.A.P Institute G.A.P Institute
Tầng 2, 89 Vạn Kiếp, Phường 3, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 7000

As a group of recognized trainers across industries, GAP founders aspire to nurture a Vietnamese generation of “Globally Acknowledged Professionals”.

Ôn Thi Đại Học - THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh Cùng HelloCoffee.vn Ôn Thi Đại Học - THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh Cùng HelloCoffee.vn
Ho Chi Minh City, 70000

Ôn thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh - Luyện thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh

DU HỌC HOA SEN - Uy tín Tận tâm Trách nhiệm DU HỌC HOA SEN - Uy tín Tận tâm Trách nhiệm
296 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

CTY TNHH DU HỌC HOA SEN Trụ sở chính: 296 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: 028 6686 1922 - 028 6686 1923

SocialLife School SocialLife School
51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2. Tp.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Social Life School ra đời với chủ trương xây dựng tinh thần tự học, tự nghiên cứu trong bối cảnh xã hội Việt Nam đương đại.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C