GRADO Art Studio

GRADO Art Studio

GRADO is a professional studio, established in 2014 in the heart of District 2, a vibrant area in Ho Chi Minh city , Vietnam.

Operating as usual

PAINTING & DRAWING LESSONS FOR CHILDREN & ADULTS
------------------
((Kéo xuống dưới để đọc văn bản bằng tiếng Việt))
-------------------

We are happy to share our new location in 39 Nguyen Duy Hieu, Thao Dien, Q2. More convenient, a brighter space, brand new venue in the center of the most vibrant area of Thao Dien offering a wider range of drawing and painting courses for children and adults.

FOR CHILDREN: Acrylics, Drawing, Watercolor, Mixed media, Illustration. We offer a flexible system. You can bring your children 1h, 1h30m or 2h within the time of the lesson and any day from Tuesday to Saturday
https://www.grado-artstudio.com/children

PORTFOLIO PREPARATION
For students applying to access university degrees in need of a Portfolio for admission.

FOR ADULTS: Drawing, Sketching, Watercolor, Oils or Acrylics in a relaxed environment. Tuesday morning and Wednesday evening.
https://www.grado-artstudio.com/adults

All our lessons are conducted in English and if needed, Vietnamese.

39 Nguyen Duy Hieu, Thao Dien, D2
(028) 35350663 (English & Vietnamese)
090 399 1544 (Vietnamese)
078 657 4621 (English)
https://www.grado-artstudio.com/
[email protected]
-----------------
NHỮNG BÀI HỌC VẼ MÀU VÀ VẼ CHÌ DÀNH CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN
Địa chỉ 39 Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền. Không gian thuận tiện hơn, tươi tắn hơn với ánh sáng tự nhiên cao và ngay tại khu trung tâm sôi động nhất của Thảo Điền hiện nay.

LỚP TRẺ EM: Các hoạt động vẽ với những loại chất liệu: Acrylic, Vẽ chì, Màu nước, chất liệu tổng hợp, minh họa. Chúng tôi đồng thời cung cấp một hệ thống linh hoạt. Bạn có thể đưa con mình đến học trong khoảng thời gian 1h, 1h30 hay 2h cho mỗi buổi học và có thể đến bất kỳ các ngày nào từ Thứ 3 đến Thứ 7. https://www.grado-artstudio.com/children

LỚP LUYỆN THI Đối với các học sinh chuẩn bị thi tuyển vào các trường đại học nghệ thuật cần chuẩn bị danh mục hồ sơ dự tuyển.

LỚP NGƯỜI LỚN Vẽ chì, Ký họa, Màu nước, Sơn dầu hay Acrylic trong một môi trường thư giản. Khung giờ: Sáng Thứ 3 và Chiều Thứ 4.
https://www.grado-artstudio.com/adults

Tất cả các lớp học của chúng tôi đều hướng dẫn bằng Tiếng Anh và trong trường hợp cần thiết bằng Tiếng Việt.

39 Nguyễn Duy Hiệu, Thảo Điền, Quận 2.
(028) 35350663 (Tiếng Anh và Tiếng Việt)
090 399 1544 (Tiếng Việt)
078 657 4621 (Tiếng Anh)
https://www.grado-artstudio.com/
[email protected]

We are happy to share our new location. More convenient, a brighter space, in the center of the most vibrant area of ​​Thao Dien offering a wider range of drawing and painting courses for children and adults.

39 Nguyen Duy Hieu, 1st floor, Thao Dien, District 2

[08/31/20]   We open on Wednesday 2nd September Independence day.
Lessons for children 3-5:30pm, Adults 630-830

GRADO Art Studio's cover photo

This week, our TERM 2 2020 open again
Tuesday to Friday from 3-5:30pm
Saturday 9-12pm and 2:30-4:30pm
------------------
Tuần này, chúng tôi đã mở lại khóa học 2 của năm 2020
Thời khóa biểu:
Thứ 3 đến Thứ 6: 3-5:30pm
Thứ 7: sáng 9-12pm và chiều 2:30-4:30pm

GRADO Art Studio's cover photo

GRADO Art Studio's cover photo

Fun and interesting activities and beautiful artworks for kids in our Summer art camp

Schedule for CHILDREN July 5- August 8.

[07/02/20]   Afternoon lessons for CHILDREN continue through July and August !

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday
2:30 - 4:45 PM

Our summer art camp is running in the morning and we still keep children regular painting lessons on Tuesday and Wednesday afternoon from 2:30pm - 4:30pm.
Let's enjoy beautiful paintings of our students.
-------------------------
Ngoài Trại hè mỹ thuật đang được hoạt động, chúng tôi vẫn tiếp tục mở khóa thường cho lớp vẽ thiết nhi vào chiều Thứ 3 và Thứ 4: từ 2h30 đến 4h30.
Hãy cùng thưởng thức những bức tranh xinh đẹp của các bạn học viên tại studio.

Next week, our Summer Art Camp is officially open.
June 22 - August 14. ----Monday - Friday morning 9am -12pm

(Kéo xuống dưới để đọc văn bản bằng tiếng Việt))

Our camp is focused on Painting and Drawing in a variety of media, like Oils, Acrylic or Watercolors so children could develop their skills for good drawing and painting as they enjoy creating artworks.
This year, our Camp also include new craft activities such as Tile painting, Fabric Bag painting, Yarn art on paper, wood pieces or Bamboo cup.
Students may register for a single day/week or any combination of multiple weeks/days (no need to be consecutive) and lesson's duration per day (1h30 min, 2h or 3h)
More Info:
(028) 35 19 2347 (English & Vietnamese)
090 399 1544 (English & Vietnamese)
078 657 4621 (English)
http://www.grado-artstudio.com/?page_id=3095
[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Tuần tới, Trại hè mỹ thuật của chúng tôi chính thức tổ chức.
Từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 14 tháng 8. ----Thứ hai - thứ sáu: 9am - 12pm
Trại hè của chúng tôi tập trung vào các hoạt động vẽ và tô màu với nhiều loại chất liệu khác nhau như: Sơn dầu, Acrylic hoặc Màu nước, để con bạn có thể phát triển kỹ năng của mình tốt hơn trong việc vẽ và sơn trong quá trình sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật.
Năm nay, trại hè của chúng tôi cũng bao gồm các hoạt động thủ công mới như sơn trên gạch, vẽ trên túi vải, tạo hình nghệ thuật với len trên giấy, miếng gỗ hoặc cốc tre.
Học sinh có thể đăng ký một ngày/tuần hoặc bất kỳ sự kết hợp của nhiều tuần/ngày (không cần phải liên tiếp) và thời gian của mỗi buổi học mỗi ngày (1h30 phút, 2h hoặc 3H).
Để biết thêm thông tin:
(028) 35 19 2347 090 399 1544 (Tiếng Anh và Tiếng Việt)
078 657 4621 (Tiếng Anh)
https://www.grado-artstudio.com/artcamps
[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2

TRẠI HÈ MỸ THUẬT THIẾU NHI

Summer ART CAMP For Children (ENGLISH BELOW)
----------------------------------------------------------------
Từ ngày 22 Tháng 6 đến ngày 14 tháng 8
Thứ 2 đến Thứ 6: sáng từ 9 giờ đến 12 giờ

Trại hè của chúng tôi vẫn tập trung vào việc dạy vẽ và sơn màu, ngoài ra cũng bao gồm một số hoạt động làm thủ công khác như xé giấy dán tranh, vẽ trên túi vải, tạo tranh bằng len, sơn vẽ trên cốc bằng tre.

Trại hè lần này là một cơ hội tuyệt vời để trẻ được trải nghiệm trong việc vẽ tranh và sơn màu. Trẻ có thể phát triển kỹ năng vẽ và tô màu khi tận hưởng việc tạo nên các tác phẩm nghệ thuật của chính mình bằng nhiều loại chất liệu khác nhau như Acrylic, Sơn dầu và Màu nước.

Học viên có thể đăng ký một ngày hay một tuần hoặc kết hợp đăng ký nhiều tuần hay nhiều ngày (không cần phải liên tục) và thời gian mỗi buổi học kéo dài từ (1h30 phút, 2h hoặc 3h)

(028) 35 19 2347 090 399 1544 (Tiếng Anh và Tiếng Việt)
078 657 4621 (Tiếng Anh)

https://www.grado-artstudio.com/artcamps
[email protected]

GRADO Art Studio - 170 Nguyễn Văn Hưởng,
Phường Thảo Điền, Quận 2

=============================================
Summer ART CAMP For Children

June 22 - August 14. ----Monday - Friday morning 9-12

The Camp is a great opportunity for an immersion experience in Painting and Drawing. Children develop the skills for good drawing and painting as they enjoy creating artworks in a variety of media, like Oils, Acrylic or Watercolors.

Our camp is focused on Painting and Drawing but we also include craft activities such as Tile painting, Fabric Bag painting, Yarn, and painting on Bamboo.

Students may register for a single day/week or any combination of multiple weeks/days(no need to be consecutive) and time per day (1h 30 min, 2 h or 3 h)

More Info:

(028) 35 19 2347 -- 090 399 1544(English & Vietnamese)
078 657 4621 (English)

https://www.grado-artstudio.com/artcamps
[email protected]

GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2.

PAINTING AND DRAWING LESSON FOR CHILDREN

(Kéo xuống dưới để đọc văn bản bằng tiếng Việt))

As usual, our new term has restarted in this new year.
When participating in our classes, your child will experience various types of materials such as acrylics, watercolor, oils. Various pencil drawing lessons are available for them to practice and the lessons are suitable for your child's age and ability.
We offer a flexible timetable. You can bring your children for 1h, 1h30m or 2h within the time of the lesson and any day from Tuesday to Saturday.

More Info:
(028) 35 19 2347 (English & Vietnamese)
090 399 1544 (English & Vietnamese)
078 657 4621 (English)
http://www.grado-artstudio.com/?page_id=3095

[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------

Như thường lệ, lớp vẽ của chúng tôi đã mở lại trong năm mới.
CHO TRẺ EM:
Khi tham gia lớp học, con bạn sẽ được trải nghiệm các loại chất liệu như acrylic, màu nước, sơn dầu cũng như các bài học vẽ chì đa dạng tùy theo lứa tuổi và khả năng của từng bé.

Thời gian biểu của lớp linh hoạt: phụ huynh có thể đưa con em học trong các khoảng thời gian như 1h, 1h30 hay 2h / mỗi buổi học và vào các ngày từ Thứ ba đến Thứ bảy.

GRADO Art Studio's cover photo

[08/26/19]   We are happy to launch our recently renewed website.

www.grado-artstudio.com

Summer PAINTING & DRAWING ART CAMP For Children
June 17 - August 16
Monday - Friday morning 9-12

((Kéo xuống dưới để đọc văn bản bằng tiếng Việt))

This Camp is a great opportunity for an immersion experience in Painting and Drawing. Children develop the skills for good drawing and painting as they enjoy creating artworks in a variety media and from subjects that interest them.

Every student works independently according to the age and skills under the supervision of the instructor.

Students may register for a single day/week or any combination of multiple weeks/days(no need to be consecutive) and time per day (1h 30 min, 2 h or 3 h)

More Info:
(028) 35 19 2347 (English & Vietnamese)
090 399 1544 (English & Vietnamese)
078 657 4621 (English)
http://www.grado-artstudio.com/?page_id=3095

[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Trại hè mỹ thuật
Từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 16 tháng 8
Thứ hai đến thứ sáu: sáng 9h-12h

Trại hè này là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người có một sự trải nghiệm đầy thú vị về hội họa. Mỗi buổi sáng, các học sinh sẽ được vẽ và tô màu với những chủ đề đặc biệt và được học các kỹ thuật vẽ.

Trong khi vừa học cách nhìn theo tính thẩm mỹ, những học sinh sẽ phát triển các kỹ năng vẽ tốt hơn, giúp các bé yêu thích việc sáng tạo nghệ thuật bằng nhiều phương tiện truyền thông đại chúng và từ những chủ đề mà các bé yêu thích. Mỗi học sinh được học tập một cách tự lập tùy theo độ tuổi và kỹ năng dưới sự trợ giúp của giảng viên

Học sinh sẽ hiểu và khám phá: lý thuyết về màu sắc, tầm quan trọng của bố cục, cọ vẽ, cách pha màu, đường nét, hình ảnh tương phản, góc, sắc độ, qúa trình hoàn thành một bức tranh, giá trị của đường nét, bố cục,...

Học sinh có thể đăng ký một ngày/ tuần hoặc đăng ký theo số lượng buổi trong tuần.

(028) 35 19 2347
090 399 1544
078 657 4621 (English)

http://www.grado-artstudio.com/?page_id=3095
[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Q2.

PAINTING & DRAWING LESSONS FOR CHILDREN & ADULTS
Thao Dien, D2
-------------------
((Kéo xuống dưới để đọc văn bản bằng tiếng Việt))
-------------------
FOR CHILDREN:
We offer a flexible system in which you can bring your children 1h, 1h30m or 2h within the time of the lesson and any day from Tuesday to Saturday
http://www.grado-artstudio.com/?page_id=2760

FOR ADULTS: Drawing, Sketching, Watercolor, Oils or Acrylics in a relaxed environment. Tuesday and Thursday morning and Wednesday evening.
http://www.grado-artstudio.com/?page_id=2800

(028) 35 19 2347 (English & Vietnamese)
090 399 1544 (Vietnamese)
078 657 4621 (English)

[email protected]
170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2
-----------------
NHỮNG BÀI HỌC VẼ MÀU VÀ VẼ CHÌ DÀNH CHO TRẺ EM VA NGƯỜI LỚN

CHO TRẺ EM : Chúng tôi cung cấp cho quý phụ huynh một thời gian biểu linh hoạt để phụ huynh có thể đưa con em của mình đến học trong các khoảng thời gian như 1h, 1h30 hay 2h / mỗi buổi học.
http://www.grado-artstudio.com/?page_id=2760

CHO NGƯỜI LỚN: Học tất cả các thể loại hội hoạ, Vẽ, Kí hoạ, Màu nước, Màu dầu hay Acrylics trong một bầu không khí thư giãn. Mỗi sáng thứ Ba và chiều thứ Tư.

Thêm thông tin:
(028) 35 19 2347 (tiếng Anh và tiếng Việt)
090 399 1544 (tiếng Việt
0786574621 English

[email protected]
170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2

EARLY BIRD 15% Discount NEW TERM 2019

(English below)

Khoá học mới sắp bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 29 tháng 6 năm 2018. Giảm ngay 15% học phí khi đăng ký cả khoá học và thanh toán toàn khoá học trước ngày 15/12/2017.

Lớp vẽ chì và vẽ màu cho thiếu nhi vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6 - buổi chiều từ 3h đến 5h30; thứ 7 - sáng từ 9h - 12h và chiều từ 2h30 đến 4h30
----------------------
New term 2019 from 8th January to - June 29 will be starting soon.Get 15% off when signing up for the full term before 15th December.

Painting and Drawing lessons for kids are Monday, Tuesday, Thursday, Friday 3-5:30 PM, Saturday morning 9-12 and afternoon 2:30-4:30

More info: www.grado-artstudio.com

AUTUMN ART CAMP For Children
Painting & Drawing
8th-26th October
Monday - Friday morning 9-12

((Kéo xuống dưới để đọc văn bản bằng tiếng Việt))

This Camp is a great opportunity for an immersion experience in Painting and Drawing. Every student works independently according to the age and skills under the supervision of the instructor.

Students may register for a single day/week or any combination of multiple weeks/days and time per day (1h 30 min, 2 h or 3 h)

More Info:
(028) 35 19 2347 (English & Vietnamese)
090 399 1544 (English & Vietnamese)
0128 657 4621 (English)
http://www.grado-artstudio.com/?page_id=3284
[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Trại vẽ mùa thu cho thiếu nhi
Từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10
Thứ hai đến thứ sáu: sáng 9h-12h

Trại hè này là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người có một sự trải nghiệm đầy thú vị về hội họa. Mỗi buổi sáng, các học sinh sẽ được vẽ và tô màu với những chủ đề đặc biệt và được học các kỹ thuật vẽ.

Trong khi vừa học cách nhìn theo tính thẩm mỹ, những học sinh sẽ phát triển các kỹ năng vẽ tốt hơn, giúp các bé yêu thích việc sáng tạo nghệ thuật bằng nhiều phương tiện truyền thông đại chúng và từ những chủ đề mà các bé yêu thích. Mỗi học sinh được học tập một cách tự lập tùy theo độ tuổi và kỹ năng dưới sự trợ giúp của giảng viên

Học sinh sẽ hiểu và khám phá: lý thuyết về màu sắc, tầm quan trọng của bố cục, cọ vẽ, cách pha màu, đường nét, hình ảnh tương phản, góc, sắc độ, qúa trình hoàn thành một bức tranh, giá trị của đường nét, bố cục,...

Học sinh có thể đăng ký một ngày/ tuần hoặc đăng ký theo số lượng buổi trong tuần.

(028) 35 19 2347
090 399 1544

[email protected]" rel="nofollow" target="_blank">http://www.grado-artstudio.com/?page_id=[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Q2

SUMMER ART CAMP For Children
Painting & Drawing
June 18 - August 17
Monday - Friday morning 9-12

((Kéo xuống dưới để đọc văn bản bằng tiếng Việt))

This Camp is a great opportunity for an immersion experience in Painting and Drawing. Children develop the skills for good drawing and painting as they enjoy creating artworks in a variety media and from subjects that interest them.

Every student works independently according to the age and skills under the supervision of the instructor.

Students may register for a single day/week or any combination of multiple weeks/days and time per day (1h 30 min, 2 h or 3 h)

More Info:
(028) 35 19 2347 (English & Vietnamese)
090 399 1544 (English & Vietnamese)
0128 657 4621 (English)
http://www.grado-artstudio.com/?page_id=3095

[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, D2.
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Trại hè mỹ thuật
Từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 17 tháng 8
Thứ hai đến thứ sáu: sáng 9h-12h

Trại hè này là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người có một sự trải nghiệm đầy thú vị về hội họa. Mỗi buổi sáng, các học sinh sẽ được vẽ và tô màu với những chủ đề đặc biệt và được học các kỹ thuật vẽ.

Trong khi vừa học cách nhìn theo tính thẩm mỹ, những học sinh sẽ phát triển các kỹ năng vẽ tốt hơn, giúp các bé yêu thích việc sáng tạo nghệ thuật bằng nhiều phương tiện truyền thông đại chúng và từ những chủ đề mà các bé yêu thích. Mỗi học sinh được học tập một cách tự lập tùy theo độ tuổi và kỹ năng dưới sự trợ giúp của giảng viên

Học sinh sẽ hiểu và khám phá: lý thuyết về màu sắc, tầm quan trọng của bố cục, cọ vẽ, cách pha màu, đường nét, hình ảnh tương phản, góc, sắc độ, qúa trình hoàn thành một bức tranh, giá trị của đường nét, bố cục,...

Học sinh có thể đăng ký một ngày/ tuần hoặc đăng ký theo số lượng buổi trong tuần.

(028) 35 19 2347
090 399 1544

http://www.grado-artstudio.com/?page_id=3095
[email protected]
GRADO Art Studio - 170 Nguyen Van Huong, Thao Dien, Q2.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


39 Nguyen Duy Hieu
Ho Chi Minh City
70000
Other Art schools in Ho Chi Minh City (show all)
Ngoc Ngo Academy Ngoc Ngo Academy
04 Đặng Chất P3 Q8
Ho Chi Minh City, 70000

Ngọc Ngô Academy là học viện đầu tiên áp dụng chương trình chuẩn Salon ứng dụng vào chương trình học nhằm mang đến những kết quả học tập tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất cho học viên.

KTT Gallery Watercolor Paintings KTT Gallery Watercolor Paintings
271/5 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Dance Cover Hot Trend Dance Cover Hot Trend
160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Ho Chi Minh City, 00848

Bầu Showbiz - Lăng xê - Bầu show, xây dựng thương hiệu cá nhân số 1 tại Showbiz Việt

Adoha Training Adoha Training
A 4.01- Cc Đào Duy Từ , 51-Thành Thái, F 14 - Q 10 - TP. HCM
Ho Chi Minh City

Đào tạo Họa sĩ 3D Thực Hành cho Game và Film - Tại 51 Thành Thái_Q 10_TP HCM

Elite Arts Academy - Quận 2, TP.HCM Elite Arts Academy - Quận 2, TP.HCM
159 Đỗ Pháp Thuận, Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City, 713212

Elite Arts Academy - Học Viện Nghệ Thuật Elite: Nơi ươm mầm, đào tạo năng khiếu cho trẻ từ 4-16 tuổi với các môn học như vũ đạo, nhạc cụ, thanh nhạc...

ADAM Muzic Academy - AMA ADAM Muzic Academy - AMA
192 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

Học âm nhạc Online theo một phong cách mới

Fashion Design  Saigon Academy - FDA Fashion Design Saigon Academy - FDA
21A Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Đào tạo Thiết kế thời trang theo tiêu chuẩn Châu Âu với mức học phí ưu đãi nhất dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Global art Vietnam Global art Vietnam
22 NGUYỄN NGỌC LỘC ,quận 10
Ho Chi Minh City, 00848

Art for children

Touch Arts International Touch Arts International
28 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Quận 2
Ho Chi Minh City, 700000

Touch Arts International - Học Viện Nghệ Thuật Sáng Tạo Hoa Kỳ Nơi nghệ thuật phát triển tư duy của trẻ em. Nơi mỗi trẻ em được là chính bản thân mình.

Kpop Dance - Bin Gà Class Kpop Dance - Bin Gà Class
• 104 Hòa Hưng , Phường 13 , Quận 10 - TP HCM
Ho Chi Minh City, 1000

Lớp Kpop Dance - Bin Gà Class tại 104 đường Hòa Hưng , phường 13 , quận 10 , TP-HCM bắt đầu vào ngày 10/11/2013

Global Art Sông Giồng Quận 2 Global Art Sông Giồng Quận 2
203 Thân Văn Nhiếp, An Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Sau gần hai thập kỷ, chúng tôi được phụ huynh tại 22 quốc gia trên toàn thế giới đánh giá cao về chất lượng của các chương trình đào tạo Mỹ Thuật Sáng Tạo.

Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA Soul Music & Performing Arts Academy - SMPAA
214-216 Pasteur, Ward 6, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

About   Contact   Privacy   Login C