Học viện Mục vụ TGP - Saigon Pastoral Institute, Ho Chi Minh City Video August 3, 2017, 11:17pm

Videos by Học viện Mục vụ TGP - Saigon Pastoral Institute in Ho Chi Minh City. Giới thiệu chương trình đào tạo giáo dân nên chứng nhân Tin Mừng trong môi trường sống và các sinh hoạt mục vụ của Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn.

The characters of small christian community

Other Học viện Mục vụ TGP - Saigon Pastoral Institute videos

Tâm tình hiến dâng - Thánh lễ Khai mạc năm kỷ niệm 15 năm thành lập TTMV (Ca đoàn Emmanuel 22.10.2018)

Tâm tình hiến dâng - Ca đoàn Emmanuel (22.10.2018)
Thánh lễ Bổn mạng HVMV TGP Sài Gòn

The characters of small christian community

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C