Học viện Mục vụ TGP, Ho Chi Minh City Video August 3, 2017, 11:17pm

Videos by Học viện Mục vụ TGP in Ho Chi Minh City. Giới thiệu chương trình đào tạo chứng nhân Tin Mừng và các sinh hoạt mục vụ của Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn

The characters of small christian community

Other Học viện Mục vụ TGP videos

Tâm tình hiến dâng - Thánh lễ Khai mạc năm kỷ niệm 15 năm thành lập TTMV (Ca đoàn Emmanuel 22.10.2018)

Tâm tình hiến dâng - Ca đoàn Emmanuel (22.10.2018)
Thánh lễ Bổn mạng HVMV TGP Sài Gòn

The characters of small christian community

TTMV: AsIPA (2.8.2017)
Cách cầu nguyện tự phát trong nhóm/ cộng đoàn Kitô hữu nhỏ

About   Privacy   Login