Cô Cú Nhỏ - Hoạt động ngoại khóa CS Nguyễn Hữu Cảnh

Cô Cú Nhỏ - Hoạt động ngoại khóa CS Nguyễn Hữu Cảnh

Góc Nhỏ cho Các bạn Nhỏ

Operating as usual

29/05/2021

𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐍𝐡𝐢 | 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄

Quốc tế Thiếu Nhi năm nay, Ba mẹ đã chuẩn bị những món quà thú vị nào cho bé nhà mình chưa?

Cô Cú nhỏ đã phủ sóng 05 loại bộ Kit sáng tạo siêu hay ho này tại 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 với các 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀, chỉ cần vài cú nháy chuột, mùa lễ này các bé và ba mẹ sẽ có thật nhiều niềm vui để trải nghiệm cùng nhau nhé.

𝐋𝐈𝐍𝐊 đặt hàng 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 của các 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 đây ạ:
1. BỘ KIT SLIME + PLAYDOH:
>>https://shopee.vn/product/255509499/6032009647?smtt=0.255510460-1621339506.5
* 𝐿𝑎̀𝑚 𝑠𝑙𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑜̂̀ 𝑑𝑎́𝑛
* 𝑆𝑙𝑖𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎́𝑛ℎ
* 𝑆𝑙𝑖𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔
* 𝑃𝑙𝑎𝑦 𝑑𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑜̂̀𝑛𝑔
* 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑖 𝑘𝑒̀𝑚
2. BỘ KIT THỦ CÔNG:
>>https://shopee.vn/product/255509499/4632011847?smtt=0.255510460-1621339492.5
* 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̣̂ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑛ℎ
* 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔
* 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑢́ 𝑡𝑢̛̀ 𝑞𝑢𝑒 𝑘𝑒𝑚
* 𝑉𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢
3. BỘ KIT THIẾT KẾ THỜI TRANG:
>>https://shopee.vn/product/255509499/3489211050?smtt=0.255510460-1621339604.5
* 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 10 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔
4. BỘ KIT THÍ NGHIỆM KHOA HỌC:
>>https://shopee.vn/product/255509499/8155987302?smtt=0.255510460-1621339515.5
* 𝑈́𝑚 𝑏𝑎 𝑙𝑎 𝑥𝑖̀ 𝑏𝑢̀𝑎 𝑏𝑎𝑦 𝑙𝑒̂𝑛
* 𝐵𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑒̂𝑛
* 𝑉𝑜̀𝑖 𝑣𝑜𝑖
5. BỘ KIT THIẾT KẾ THẢM XE:
>>https://shopee.vn/product/255509499/8555989949?smtt=0.255510460-1621339476.5
01 𝐵𝑎̉𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̂́𝑖... 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̉𝑖 canva

Các bộ kits của Cô Cú Nhỏ rất dễ chơi, các bạn có thể tạo ra 2-3 sản phẩm hoặc nhiều hơn tùy vào khả năng sáng tạo nè.
Mỗi bộ kit đều có kèm có HƯỚNG DẪN và LƯU Ý rất là chi tiết. Không chỉ Ba Mẹ mà các bé cũng có thể đọc được đấy ạ!
--------------------------
Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
195/15/24 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Cô Cú Nhỏ - Bình Tân
213 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân
Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh.
0937746582 - 0909000792

𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐍𝐡𝐢 | 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄

Quốc tế Thiếu Nhi năm nay, Ba mẹ đã chuẩn bị những món quà thú vị nào cho bé nhà mình chưa?

Cô Cú nhỏ đã phủ sóng 05 loại bộ Kit sáng tạo siêu hay ho này tại 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 với các 𝐔̛𝐔 Đ𝐀̃𝐈 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨̛̀, chỉ cần vài cú nháy chuột, mùa lễ này các bé và ba mẹ sẽ có thật nhiều niềm vui để trải nghiệm cùng nhau nhé.

𝐋𝐈𝐍𝐊 đặt hàng 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐄𝐄 của các 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 đây ạ:
1. BỘ KIT SLIME + PLAYDOH:
>>https://shopee.vn/product/255509499/6032009647?smtt=0.255510460-1621339506.5
* 𝐿𝑎̀𝑚 𝑠𝑙𝑖𝑚𝑒 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑜̂̀ 𝑑𝑎́𝑛
* 𝑆𝑙𝑖𝑚𝑒 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑙𝑎̂́𝑝 𝑙𝑎́𝑛ℎ
* 𝑆𝑙𝑖𝑚𝑒 𝑘𝑒𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔
* 𝑃𝑙𝑎𝑦 𝑑𝑜𝑢𝑔ℎ 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑜̂̀𝑛𝑔
* 𝑆𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑜̛𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑖 𝑘𝑒̀𝑚
2. BỘ KIT THỦ CÔNG:
>>https://shopee.vn/product/255509499/4632011847?smtt=0.255510460-1621339492.5
* 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑜̣̂ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃𝑛ℎ
* 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔
* 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑢́ 𝑡𝑢̛̀ 𝑞𝑢𝑒 𝑘𝑒𝑚
* 𝑉𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑠𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢
3. BỘ KIT THIẾT KẾ THỜI TRANG:
>>https://shopee.vn/product/255509499/3489211050?smtt=0.255510460-1621339604.5
* 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 10 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔
4. BỘ KIT THÍ NGHIỆM KHOA HỌC:
>>https://shopee.vn/product/255509499/8155987302?smtt=0.255510460-1621339515.5
* 𝑈́𝑚 𝑏𝑎 𝑙𝑎 𝑥𝑖̀ 𝑏𝑢̀𝑎 𝑏𝑎𝑦 𝑙𝑒̂𝑛
* 𝐵𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑜 𝑙𝑒̂𝑛
* 𝑉𝑜̀𝑖 𝑣𝑜𝑖
5. BỘ KIT THIẾT KẾ THẢM XE:
>>https://shopee.vn/product/255509499/8555989949?smtt=0.255510460-1621339476.5
01 𝐵𝑎̉𝑛 đ𝑜̂̀ 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀, 𝑐𝑎̂𝑦 𝑐𝑜̂́𝑖... 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑥𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̉𝑖 canva

Các bộ kits của Cô Cú Nhỏ rất dễ chơi, các bạn có thể tạo ra 2-3 sản phẩm hoặc nhiều hơn tùy vào khả năng sáng tạo nè.
Mỗi bộ kit đều có kèm có HƯỚNG DẪN và LƯU Ý rất là chi tiết. Không chỉ Ba Mẹ mà các bé cũng có thể đọc được đấy ạ!
--------------------------
Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
195/15/24 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh
Cô Cú Nhỏ - Bình Tân
213 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân
Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Q.Bình Thạnh.
0937746582 - 0909000792

Acrylic Painting TIPS for Beginners - How to MIX COLORS 28/05/2021

Acrylic Painting TIPS for Beginners - How to MIX COLORS

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐩𝐡𝐚 𝐦𝐚̀𝐮 | | 𝐁𝐎̣̂ 𝐊𝐈𝐓 𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ 𝐓𝐇𝐀̉𝐌 𝐗𝐄

Tình hình dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đôi chút cho các hoat động vui chơi ngoài trời. Nhưng ba me cùng các bạn nhỏ có thể thử sức cùng nhau tạo ra ấn phẩm đầy màu sắc cho cả gia đình vào dịp Lễ Quốc tế Thiếu nhi cùng Bộ Kit Thiết Kế Thảm xe của Cô Cú nhỏ nhé.

𝗖𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗕𝗼̣̂ 𝗞𝗶𝘁 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗮̉𝗺 𝘅𝗲:
✅Dành cho các bạn nhỏ từ 4T-13T
✅Giá mỗi bộ: 200k
✅Thiết kế và vẽ được 01 bản đồ nho nhỏ khu vực mình sống bằng vải Canvas

Nếu đã sở hữu được bộ Kit hay ho này, ba mẹ và các bạn có thể tham khảo thêm vài bước pha màu đơn giản theo clip sau để giúp Thảm xe rực rỡ với nhiều màu sắc hơn nhé.
>>https://www.youtube.com/watch?v=gXAZ6b9y_Sw

**𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗻𝗵𝗲́
>>Link ưu đãi:https://bom.to/wjQM5Lpcw3A5M

** 𝗕𝗼̣̂ 𝗞𝗶𝘁 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗮̉𝗺 𝘅𝗲 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐞𝐞:
Đặt ngay và nhận thêm nhiều ưu đãi:
>>https://shopee.vn/product/255509499/8555989949?smtt=0.255510460-1621339476.5---------------------------------------------------------
🏡Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
🏡Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
☎️0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

Acrylic Painting TIPS for Beginners - How to MIX COLORS a guide for bginners- learn how to mix colors with acrylics, secondary colors, warm and cool colors, skin colors.**Please consider supporting me on patreon a...

9 Awesome Science Tricks Using Static Electricity! 26/05/2021

9 Awesome Science Tricks Using Static Electricity!

Bé thực hiện "𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒎𝒂̀𝒖" 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 | 𝐁𝐎̣̂ 𝐊𝐈𝐓 𝐓𝐇𝐈́ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂

Dưới ánh mắt trong sáng và trí tưởng tượng phong phú, các bạn nhỏ sẽ dễ nhìn nhận các vật lơ lửng và b**g bóng tự nhiên phồng to lên, là các hiện tượng phép màu. Mà người tạo ra các hiện tượng lý thú đó không ai khác chính là các bạn nhỏ.
>>https://www.youtube.com/watch?v=ViZNgU-Yt-Y
Ba mẹ đặt ngay 𝐁𝐎̣̂ 𝐊𝐈𝐓 𝐓𝐇𝐈́ 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐌 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂, để cùng bé thực hiện "𝒑𝒉𝒆́𝒑 𝒎𝒂̀𝒖" bằng hiện tượng khoa học đơn giản nhưng cực ngầu nhé.

☘ Bộ Kit gồm 3 thí nghiệm:
𝑼́𝒎 𝒃𝒂 𝒍𝒂 𝒙𝒊̀ 𝒃𝒖̀𝒂 𝒃𝒂𝒚 𝒍𝒆̂𝒏
𝑩𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒍𝒆̂𝒏.
𝑽𝒐̀𝒊 𝒗𝒐𝒊
☘Dành cho các bạn nhỏ: từ 2T - 13T
☘Giá chỉ cho trải nghiệm tuyệt vời: 200K

**𝗧𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗻𝗵𝗲́
>>Link ưu đãi:https://bom.to/wjQM5Lpcw3A5M

** 𝐁𝐨̣̂ 𝐤𝐢𝐭 𝐓𝐡𝐢́ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐞𝐞:
Đ𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐮̛𝐮 đ𝐚̃𝐢:
>> https://shopee.vn/product/255509499/8155987302?smtt=0.255510460-1621339515.5

---------------------------------------------------------
🏡Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
🏡Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
☎️0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

9 Awesome Science Tricks Using Static Electricity! Add me on Facebook. (click the LIKE button on Facebook to add me) http://www.facebook.com/brusspupMusic in the video are songs I created.Song #1: Over RainiT...

DIY | How to make handmade paper from recycled materials - PAPER MAKING 24/05/2021

DIY | How to make handmade paper from recycled materials - PAPER MAKING

📜♻️𝐓𝐚́𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́ 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧

Cô Cú nhỏ vi vu khắp mọi nơi sưu tầm 01 clip khá hay ho với các bước đơn giản giúp Ba mẹ và các bạn nhỏ có thể thử sức tái chế các mẫu giấy thủ công nho nhỏ bỏ đi.
>>https://www.youtube.com/watch?v=Ow5LeG-zzyg

Vậy bây giờ Ba/Mẹ sẽ không còn lăn tăn suy nghĩ xem các mẫu nhỏ giấy thủ công nho nhỏ sẽ được xử lý nhưng thế nào để khỏi bỏ đi một cách phí phạm.

Nếu áp dụng thành công phương pháp tái chế giấy thủ công trên thì Bộ kit Thủ công, sẽ được sử dụng lâu hơn và càng cho ra nhiều hoạt động thú vị hơn.

**𝗧𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗻𝗵𝗲́
>>Link ưu đãi:https://bom.to/wjQM5Lpcw3A5M

** 𝐁𝐨̣̂ 𝐤𝐢𝐭 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐩𝐞𝐞:
Đặt ngay và nhận thêm nhiều ưu đãi:
>>https://shopee.vn/product/255509499/4632011847?smtt=0.255510460-1621339492.5
---------------------------------------------------------
🏡Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
🏡Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
☎️0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

DIY | How to make handmade paper from recycled materials - PAPER MAKING DIY | How to make handmade paper from recycled materials - PAPER MAKING #PaperMaking #HandmadePaper #RecycledPaper #Howtomakepaper#DIY #recycledcrafts #pape...

22/05/2021

𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀?

Khi nhắc đến 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐨𝐝𝐚, chắc hẳn rất nhiều mẹ đều biết đến vì công dụng và khả năng kỳ diệu của loại bột này trong các lĩnh vực như pha chế, thực phẩm, làm đẹp,..

Tuy nhiên, nguồn gốc và tên gọi thật sự của Banking Soda thì rất ít người hiểu rõ. Hãy cùng Cô Cú nhỏ soi thử nguyên liệu kỳ diệu này, qua các điểm sau đây nhé:

1/ Banking soda, được gọi là "Muối nở" hay "Thuốc muối" vì thành phần của loại bột này có gốc từ Natri hidrocacbonat.

2/Banking soda là thành phần tự nhiên, được khai thác từ mỏ muối tự nhiên hay chiết xuất từ nước khoáng chứa muối.

3/Chất bột mịn không mùi, có vị mặn, và tính hút ẩm tốt. Đặc biệt khi gặp môi trường axit nhẹ (chanh , giấm) sẽ diễn ra hiện tượng sủi bọt khí C02.

Do là thành pần tự nhiên và an toàn nên, các ứng dụng bột Banking Soda rất nhiều trong các sản phẩm tẩy trắng, khử mùi, chống ẩm và trở thành nguyên liệu trong chế biến thực phẩm bánh kẹo.

Gần đây, Banking Soda cũng trở thành nguyên liệu thú vị hỗ trợ trong các thí nghiệm khoa học đơn giản, giúp các bạn nhỏ thực hành và học hỏi rất nhiều.
☘ 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐓𝐡𝐢́ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 gồm 3 thí nghiệm:
𝑼́𝒎 𝒃𝒂 𝒍𝒂 𝒙𝒊̀ 𝒃𝒖̀𝒂 𝒃𝒂𝒚 𝒍𝒆̂𝒏
𝑩𝒐𝒏𝒈 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒍𝒆̂𝒏.
𝑽𝒐̀𝒊 𝒗𝒐𝒊
☘Dành cho các bạn nhỏ: từ 2T - 13T
☘Giá chỉ cho trải nghiệm tuyệt vời: 200K

**𝗧𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗻𝗵𝗲́
>>Link ưu đãi:https://bom.to/wjQM5Lpcw3A5M

**𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐓𝐡𝐢́ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐚̃ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐚̣𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐩𝐞𝐞 | Đ𝐀̣̆𝐓 𝐍𝐆𝐀𝐘
>>https://shopee.vn/product/255509499/8155987302?smtt=0.255510460-1621339515.5
---------------------------------------------------------
🏡Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
🏡Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
☎️0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

21/05/2021

𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒖̛̀ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈️🤹

[SƯU TẦM] 𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒖̛̀ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 ️🤹

Giấy Thủ công gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu người. Từ những tờ giấy đầy màu sắc và vài dụng cụ đơn giản, Ba mẹ và các bạn nhỏ trong một ngày có thể tạo ra nhiều sản phẩm thú vị.

𝐂𝐨̂ 𝐂𝐮́ 𝐧𝐡𝐨̉ vi vu khắp mọi nơi sưu tầm 01 clip khá hay ho và cùng chia sẻ với các bạn nhỏ và Ba/Mẹ để làm những ngày nghỉ hè tránh dịch ở nhà trở nên thú vị và màu sắc hơn nhé.

Nếu Ba/Mẹ vẫn còn lăn tăn suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu thì Bộ Kit Thủ công của Cô Cú nhỏ sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Vì 𝗕𝗼̣̂ 𝗸𝗶𝘁 𝗧𝗵𝘂̉ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 cung cấp đầy đủ công cụ, nguyên vật liệu và Hướng dẫn từng bước đơn giản để hoàn thành các sản phẩm thủ công tuyệt đẹp như: vòng tay lung linh, tượng đất màu sắc và tất nhiên sẽ có sản phẩm từ giấy thủ công nữa nha

**𝗧𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗻𝗵𝗲́
>>Link ưu đãi:https://bom.to/wjQM5Lpcw3A5M
---------------------------------------------------------
🏡Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
🏡Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
☎️0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

21/05/2021

️🤹️🎨[𝗦𝗼𝗶 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂] 𝗠𝗮̀𝘂 𝗔𝗰𝗿𝘆𝗹𝗶𝗰 𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶̀? ️🤹️🎨

Khi bé bắt đầu tiếp sử dụng màu sắc, đặc biệt khi làm quen với pha màu. Rất nhiều Ba/Mẹ sẽ rất choáng váng vì màu nước đa dạng chuẩn loại và tên gọi, như màu gouache, màu acrylic và sơn dầu.

Các điểm có thể phân biệt rõ giữa các loại màu nước trên gồm:
- Khả năng ứng dụng trên các chất liệu
- Độ bền màu và che phủ trên chất liệu
- Sự thân thiện với môi trường và người sử dụng.

Nếu căn cứ vào 03 điểm phân biệt trên, thì màu Acrylic sẽ là chọn lựa tuyệt vời cho các bé khi lần đầu tiếp xúc với màu nước.

Màu Acrylic (màu 3D hay sơn Acrylic), được tạo từ những sắc tố có nguồn gốc khoáng, hữu cơ. Với thành phần bao gồm isopropyl alcohol, một chất thân thiện với con người và an toàn với trẻ.

Ngoài ra, màu Acrylic được ứng dụng rộng rãi trên nhiều chất liệu, như: tường, giày vải vải canvas, laptop, áo thun, thủy tinh,.. Với độ che phủ màu cực tốt và khả năng bền màu lên đến 50 năm nếu được bảo quản tốt.

Đó cũng là lý do, trong các Bộ kit của Cô Cú nhỏ luôn không thể thiếu màu vẽ Acrylic.
Đối với Bộ kit Thiết kế Thảm xe, màu Acrylic sẽ hứa hẹn đem lại trãi nghiệm thú vị cho Ba/mẹ và các bạn nhỏ khi sử dụng pha màu và tô vẽ Thảm xe của mình. Hay bộ Kit Thủ công và Thiết kế thời trang, màu sắc Acrylic sẽ cho trang phục thời trang và món đồ handmade trở nên sinh động hơn.


𝗖𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗕𝗼̣̂ 𝗞𝗶𝘁 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗮̉𝗺 𝘅𝗲:
✅Dành cho các bạn nhỏ từ 4T-13T
✅Giá mỗi bộ: 200k
✅Thiết kế được 01 bản đồ nho nhỏ bằng vải Canvas

** Ba/Mẹ t𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ tại link sau ạ:
>>Link ưu đãi:https://bom.to/wjQM5Lpcw3A5M
---------------------------------------------------------
🏡Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
🏡Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
☎️0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

️🤹️🎨[𝗦𝗼𝗶 𝗰𝗵𝗮̂́𝘁 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂] 𝗠𝗮̀𝘂 𝗔𝗰𝗿𝘆𝗹𝗶𝗰 𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶̀? ️🤹️🎨

Khi bé bắt đầu tiếp sử dụng màu sắc, đặc biệt khi làm quen với pha màu. Rất nhiều Ba/Mẹ sẽ rất choáng váng vì màu nước đa dạng chuẩn loại và tên gọi, như màu gouache, màu acrylic và sơn dầu.

Các điểm có thể phân biệt rõ giữa các loại màu nước trên gồm:
- Khả năng ứng dụng trên các chất liệu
- Độ bền màu và che phủ trên chất liệu
- Sự thân thiện với môi trường và người sử dụng.

Nếu căn cứ vào 03 điểm phân biệt trên, thì màu Acrylic sẽ là chọn lựa tuyệt vời cho các bé khi lần đầu tiếp xúc với màu nước.

Màu Acrylic (màu 3D hay sơn Acrylic), được tạo từ những sắc tố có nguồn gốc khoáng, hữu cơ. Với thành phần bao gồm isopropyl alcohol, một chất thân thiện với con người và an toàn với trẻ.

Ngoài ra, màu Acrylic được ứng dụng rộng rãi trên nhiều chất liệu, như: tường, giày vải vải canvas, laptop, áo thun, thủy tinh,.. Với độ che phủ màu cực tốt và khả năng bền màu lên đến 50 năm nếu được bảo quản tốt.

Đó cũng là lý do, trong các Bộ kit của Cô Cú nhỏ luôn không thể thiếu màu vẽ Acrylic.
Đối với Bộ kit Thiết kế Thảm xe, màu Acrylic sẽ hứa hẹn đem lại trãi nghiệm thú vị cho Ba/mẹ và các bạn nhỏ khi sử dụng pha màu và tô vẽ Thảm xe của mình. Hay bộ Kit Thủ công và Thiết kế thời trang, màu sắc Acrylic sẽ cho trang phục thời trang và món đồ handmade trở nên sinh động hơn.


𝗖𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗕𝗼̣̂ 𝗞𝗶𝘁 𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗵𝗮̉𝗺 𝘅𝗲:
✅Dành cho các bạn nhỏ từ 4T-13T
✅Giá mỗi bộ: 200k
✅Thiết kế được 01 bản đồ nho nhỏ bằng vải Canvas

** Ba/Mẹ t𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ tại link sau ạ:
>>Link ưu đãi:https://bom.to/wjQM5Lpcw3A5M
---------------------------------------------------------
🏡Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
🏡Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
☎️0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

Handmade Kit | Bộ dụng cụ làm Slime dẻo và Play dough cho bé | Shopee Việt Nam 20/05/2021

Handmade Kit | Bộ dụng cụ làm Slime dẻo và Play dough cho bé | Shopee Việt Nam

Chưa bao giờ hết HOT và tiếp tục điểm sáng trong năm 2021
𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐒𝐋𝐈𝐌𝐄 + 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐃𝐎𝐇:
* Siêu thú vị
* Nguyên vật liệu an toàn
* Hướng dẫn chi tiết các bước và lưu ý khi thực hiện
* Tha hồ sáng tạo các loại slime, các màu mà mình yêu thích
* Vô cùng dễ làm để các bạn có thể tự chơi một mình ở nhà nè 🙂
Các bạn có thể tạo ra:
☘ Slime hồ dán
☘ Slime trong
☘ Slime kim tuyến
☘ Playdoh cầu vồng.
☘ Sáng tạo các cách chơi qua các nguyên vật liệu đi kèm
Ba/mẹ và các bạn nhỏ trong mùa dịch buồn chán này có thể đặt mua 01 bộ Kit Slime & Playdoh, để tự tay tạo ra những sản phẩm Slime & Playdoh tại nhà an toàn và cực thú vị nhé
>>https://www.facebook.com/cocunhonguyenhuucanh/posts/658404208287886

𝘽𝙤̣̂ 𝙎𝙡𝙞𝙢𝙚 & 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙙𝙤𝙝 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 đ𝙖𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙩𝙖̣𝙞 𝙎𝙝𝙤𝙥𝙥𝙚
💓https://shopee.vn/product/255509499/6032009647?smtt=0.255510460-1621339506.5💓
---------------------------------------------------------
Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

Handmade Kit | Bộ dụng cụ làm Slime dẻo và Play dough cho bé | Shopee Việt Nam Mua Handmade Kit | Bộ dụng cụ làm Slime dẻo và Play dough cho bé giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn Phí. XEM NGAY!

21 PRETTY FLOWER IDEAS 19/05/2021

21 PRETTY FLOWER IDEAS

🧚‍♀️🧚𝗦𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗼 𝘁𝘂̛̀ 𝗴𝗶𝗮̂́𝘆 𝘁𝗵𝘂̉ 𝗰𝗼̂𝗻𝗴🧚‍♀️🧚

Giấy Thủ công gắn liền với tuổi thơ của bao nhiêu người. Từ những tờ giấy đầy màu sắc và vài dụng cụ đơn giản, Ba mẹ và các bạn nhỏ trong một ngày có thể tạo ra nhiều sản phẩm thú vị

𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ vi vu khắp mọi nơi sưu tầm 01 clip khá hay ho và cùng chia sẻ với các bạn nhỏ và Ba/Mẹ để làm những ngày nghỉ hè tránh dịch ở nhà trở nên thú vị và màu sắc hơn nhé.

>>https://www.youtube.com/watch?v=A_WCJ1bX6lI

Nếu Ba/Mẹ vẫn còn lăn tăn suy nghĩ không biết bắt đầu từ đâu thì 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 của Cô Cú nhỏ sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Vì 𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 cung cấp đầy đủ công cụ, nguyên vật liệu và Hướng dẫn từng bước đơn giản để hoàn thành các sản phẩm thủ công tuyệt đẹp như: vòng tay lung linh, tượng đất màu sắc và tất nhiên sẽ có sản phẩm từ giấy thủ công nữa nha

**𝗧𝗶̀𝗺 𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝘃𝗮̀ 𝘂̛𝘂 đ𝗮̃𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗼̣̂ 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗱𝗲 𝗸𝗶𝘁𝘀 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗼̂ 𝗖𝘂́ 𝗻𝗵𝗼̉ 𝗻𝗵𝗲́
>>Link ưu đãi:https://bom.to/wjQM5Lpcw3A5M

𝐁𝐨̣̂ 𝐊𝐢𝐭 𝐓𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 đã có mặt tại Shoppee:
Đặt ngay và nhận thêm nhiều ưu đãi:
>>https://shopee.vn/product/255509499/4632011847?smtt=0.255510460-1621339492.5
---------------------------------------------------------
🏡Cô Cú Nhỏ - Bình Thạnh
Lầu 2, 195/15/24 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
🏡Cô Cú Nhỏ Homeschool
132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh.
☎️0937 746 582 - 0981 100312
Giao hàng toàn quốc

21 PRETTY FLOWER IDEAS Timestamps:00:40 You'll only need some colored paper and a pair of scissors03:39 DIY flower from a toilet paper05:29 Tissue paper flowers06:39 Unique spring ...

Góc nhỏ cho các bạn nhỏ ở Nguyễn Hữu Cảnh - Quận Bình Thạnh

Lớp học của Cô Cú Nhỏ chỉ bé xíu thôi. Nhưng các bạn nhỏ có thể làm “Tất tần tật” mọi thứ mà các con muốn.

Ở đây con được học để tạo ra những chiếc bánh Tây, bánh Việt, bánh Nhật, hoặc thậm chí là bánh do con tự sáng tạo ra “ngon nhất trần đời”. Rồi con được làm những thí nghiệm khoa học, làm những món đồ chơi mà con thích, con được thoải mái đi khắp nơi ở Sài Gòn nữa.

Wow....Ở Cô Cú Nhỏ thật là vui.

Videos (show all)

𝑺𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 𝒕𝒖̛̀ 𝒈𝒊𝒂̂́𝒚 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈️🤹
"Close to you"_The Carpenters (ukulele cover)  Reneé Dominique
DIY với ống hút
LỢI ÍCH TỪ VIỆC HỌC ĐÀN UKULELE CHO TRẺ EM VÀ BA MẸ
Khi Yoga trở thành đam mê của bé
Handmade thật vui
𝐂𝐡𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐮𝐢
𝐂𝐡𝐨̛̀ 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐦𝐚𝐝𝐞 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐮𝐢
Thủ công sáng tạo với báo cũ

Location

Category

Products

Hoạt động làm craft, Hoạt động làm bánh, Dã ngoại, Field Trip, Tổ chức Lễ hội, Các lớp học Anh văn cùng người bản xứ, Các lớp học vẽ

Telephone

Address


132/90 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Shop Triệu Phú Shop Triệu Phú
10B, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Yêu sách Phát triển bản thân, tư duy làm giàu...

Nhat Duy Mobile Co. Nhat Duy Mobile Co.
Thu Duc
Ho Chi Minh City, +84

Sửa chữa và đào tạo sửa chữa Điện thoại di động

Việc làm tại nhà cho mẹ bỉm sữa Việc làm tại nhà cho mẹ bỉm sữa
Phan Xích Long - P3 - Bình Thạnh - Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 084

Udumbara Library Udumbara Library
Nguyễn Kiệm
Ho Chi Minh City, +84

Udumbara Library

Kim Nhung TOEIC Kim Nhung TOEIC
35 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên TOEIC - TOEIC 4 kỹ năng

Học Viện Quốc Tế Digital Bách Khoa Học Viện Quốc Tế Digital Bách Khoa
239-241 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 6, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Học viện Digital Marketing Bách Khoa là trường đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing đầu tiên tại Việt Nam cấp bằng quốc tế

Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Tphcm Đào Tạo Hướng Dẫn Viên Du Lịch Tại Tphcm
195 D2
Ho Chi Minh City, 700000

Đào tạo hướng dẫn viên du lịch tại tphcm,cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch,đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa,quốc tế.Địa chỉ học hướng dẫn du lịch

Anh Ngữ Boston Anh Ngữ Boston
111 Nguyễn Thái Sơn, P4, Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

Bừng sáng Anh Ngữ trẻ em! Với 3 tiêu chí giúp bạn nâng tầm tài năng thực sự trong mỗi đứa trẻ: 1. Học với Giáo viên bản xứ 2. Học tiếng Anh thông qua 5 giác quan (Học mà chơi, Chơi mà học) 3.

Huongnghiep.online Huongnghiep.online
Số 03 Công Trường Quốc Tế, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Trang thông tin tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2021 Quy chế thi THPT, Các phương thức xét tuyển ĐH - CĐ năm 2021

Luật Hấp Dẫn Luật Hấp Dẫn
Lầu 1 Khu Tiện ích - Khu Biệt Thự Vườn Thủ Đức - Số 27 đường Số 3, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Hiểu được thấu đáo luật hấp dẫn chính là chìa khóa để tạo ra một cuộc sống như bạn mong ước.

PinCourse - Tìm khóa học chất lượng PinCourse - Tìm khóa học chất lượng
358/19 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10,
Ho Chi Minh City, 700000

PinCourse.com là website hỗ trợ bạn tìm kiếm khóa học và chương trình đào tạo phù hợp. Tương tự như dùng Foody để tìm chỗ ăn hoặc dùng Agoda để tìm khách sạn.

Tình yêu - Giới tính Tình yêu - Giới tính
Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

Nơi tổng hợp các kiến thức về sức khỏe giới tính. Nhưng câu chuyện tình yêu trong cuộc sống hàng ngày.