Tiếng Anh VinSchool 0909584007

Tiếng Anh VinSchool 0909584007

Nearby schools & colleges

Dạy tiếng Anh giao tiếp Online 1 kèm 1
Dạy tiếng Anh giao tiếp Online 1 kèm 1
Landmak 81, Vinhomes: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh
Debating Skills KỸ NĂNG TRANH BIỆN
Debating Skills KỸ NĂNG TRANH BIỆN
Landmark 81, 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Tiếng Anh Vinhomes Grand Park
Tiếng Anh Vinhomes Grand Park
Landmark 81, Vinhomes; 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
One Life English & Visa
One Life English & Visa
Landmark 81, Vinhomes Central Park; 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Th
Landmark 81 English Mentoring Hub
Landmark 81 English Mentoring Hub
Landmark 81, Vinhomes, 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Tiếng Anh Online 0909 584 007
Tiếng Anh Online 0909 584 007
Landmark 81, Vinhomes; 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Luyện thi IELTS Cấp Tốc 0909584007
Luyện thi IELTS Cấp Tốc 0909584007
Landmark 81, Vinhomes; 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Hướng Dẫn Tiếng Anh 0909573007
Hướng Dẫn Tiếng Anh 0909573007
Landmark 81; Vinhomes: 208 Nguyen Huu Canh St, Ward 22, Binh Thanh District
Tiếng Anh Dành Cho Trẻ Em và Người Lớn
Tiếng Anh Dành Cho Trẻ Em và Người Lớn
Landmark 81, Vinhomes; 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Toeic Ielts Văn Phạm-Vpec
Toeic Ielts Văn Phạm-Vpec
Tầng 4, Park 7, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, Franz-Vollbring-Sporthalle
English VinSchool
English VinSchool
Landmark 81, Vinhomes; 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.BinhThanh
Mentor Harvard MIT Oxford
Mentor Harvard MIT Oxford
Landmark 81, Vinhomes Central Park, 208 Nguyen Huu Canh Street, P.22, Q.Binh Thanh
ANH NGỮ VINHOMES
ANH NGỮ VINHOMES
Landmark 81, Vinhomes; 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng-ICRC
Viện Nghiên Cứu Quản Lý Xây Dựng-ICRC
Vinhomes Central Park 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
English Mentor 0909584007
English Mentor 0909584007
Landmark 81, Vinhomes: 208 NUYỄN HỮU CẢNH, P.22, Q.Bình Thạnh

Comments

#Political #Risk #EU #Nato #USA #Allies

#Predictions #Revenge #Multiple #Ally

As the Russian🇷🇺 invasion enters its fourth day, Ukrainian🇺🇦 resistance has proved unexpectedly fierce. Its armed forces remain viable and continue to receive weapons and supplies from Western allies.

Russian forces launched coordinated missile and artillery attacks on Ukrainian cities on Saturday including the capital, Kyiv, where a curfew went into effect at 5pm local time.

Russia's invasion of Ukraine has prompted outrage around the world. In Tel Aviv, Israel, some demonstrators burned their Russian passports.

Follow our page's liveblog for all the latest developments ⤵️ ⤵️ ⤵️

#Strategic #Taskforce #Troops #Synergy

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
#Political #Risk #EU #Nato #USA #Allies

#Predictions #Revenge #Multiple #Ally

As the Russian🇷🇺 invasion enters its fourth day, Ukrainian🇺🇦 resistance has proved unexpectedly fierce. Its armed forces remain viable and continue to receive weapons and supplies from Western allies.

Russian forces launched coordinated missile and artillery attacks on Ukrainian cities on Saturday including the capital, Kyiv, where a curfew went into effect at 5pm local time.

Russia's invasion of Ukraine has prompted outrage around the world. In Tel Aviv, Israel, some demonstrators burned their Russian passports.

Follow our page's liveblog for all the latest developments ⤵️ ⤵️ ⤵️

#Strategic #Taskforce #Troops #Synergy

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
Xin Admin cho em Post lời chúc TRUNG THU. Thankies heaps.

ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 #Mid_Autumn 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝! Tiếng Anh Vinschool

🌕 🎉 𝕄𝕚𝕕-𝕒𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟 𝕚𝕤 𝕒 𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝 𝕥𝕚𝕞𝕖 𝕚𝕟 𝕍𝕚𝕖𝕥𝕟𝕒𝕞, 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕒𝕝𝕝 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕔𝕠𝕝𝕠𝕣𝕗𝕦𝕝 𝕕𝕖𝕔𝕠𝕣𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕨𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕗𝕦𝕝 𝕗𝕠𝕠𝕕.

🌕 🎉 Trung thu là dịp vô cùng đặc biệt ở Việt Nam, khắp nơi tràn ngập những đồ trang trí đẹp mắt và những món ăn tuyệt vời.

𝔸𝕝𝕥𝕙𝕠𝕦𝕘𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕄𝕚𝕕-𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕞𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖 𝕒 𝕓𝕚𝕥 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕖𝕣𝕖𝕟𝕥 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕪𝕖𝕒𝕣, 𝕨𝕖 𝕒𝕣𝕖 𝕤𝕠 𝕙𝕒𝕡𝕡𝕪 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕨𝕖 𝕔𝕒𝕟 𝕙𝕖𝕝𝕡 𝕜𝕖𝕖𝕡 𝕤𝕠𝕞𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕥𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕒𝕝𝕚𝕧𝕖.

Năm nay, Trung thu có thể hơi khác với mọi khi, nhưng chúng tôi rất vui mừng khi vẫn có thể thực hành được một số truyền thống.

𝕎𝕖 𝕙𝕠𝕡𝕖 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪𝕠𝕟𝕖 𝕚𝕤 𝕖𝕟𝕛𝕠𝕪𝕚𝕟𝕘 𝕒 𝕘𝕣𝕖𝕒𝕥 𝕄𝕚𝕕-𝕒𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟 𝕗𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕥𝕙𝕖𝕚𝕣 𝕗𝕒𝕞𝕚𝕝𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕖𝕟𝕛𝕠𝕪𝕚𝕟𝕘 𝕒𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕖 𝕨𝕠𝕟𝕕𝕖𝕣𝕗𝕦𝕝 𝕗𝕠𝕠𝕕𝕤 𝕒𝕟𝕕 𝕥𝕣𝕒𝕕𝕚𝕥𝕚𝕠𝕟𝕤 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕖𝕒𝕤𝕠𝕟.

Chúng tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ được đón một mùa trăng tròn bình an bên gia đình, để thưởng thức những món ăn tuyệt vời và các truyền thống của Tết trung thu.

𝕋𝕠𝕘𝕖𝕥𝕙𝕖𝕣 𝕨𝕖 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕘𝕖𝕥 𝕥𝕙𝕣𝕠𝕦𝕘𝕙 𝕥𝕙𝕚𝕤 𝕕𝕚𝕗𝕗𝕚𝕔𝕦𝕝𝕥 𝕥𝕚𝕞𝕖.

ℍ𝕒𝕡𝕡𝕪 𝕄𝕚𝕕-𝔸𝕦𝕥𝕦𝕞𝕟 𝔽𝕖𝕤𝕥𝕚𝕧𝕒𝕝! 🎊

Cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua thời gian khó khăn này.

#Mừng #Tết #Trung_thu! 🎊

Tiếng Anh Cấp Tốc Online 0909584007

#Menteeship #MENTOR #Harvard #Uni

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
1-ℕế𝕦 𝕥𝕙í𝕔𝕙 𝕕ù𝕟𝕘 #TỪ đú𝕟𝕘
2-ℕế𝕦 𝕞𝕦ố𝕟 𝕕ù𝕟𝕘 #CỤM 𝕥ừ 𝕙𝕒𝕪
3-ℕế𝕦 𝕔ầ𝕟 𝕧𝕚ế𝕥 #CÂU 𝕧ă𝕟 ấ𝕟 𝕥ượ𝕟𝕘
4-ℕế𝕦 𝕡𝕙ả𝕚 𝕥𝕙ả𝕠 1 #ĐOẠN 𝕧ă𝕟 𝕙𝕒𝕪
& 𝕂𝕙á𝕥 𝕜𝕙𝕒𝕠 𝕥𝕙ể 𝕙𝕚ệ𝕟 #BÀI 𝕙𝕠à𝕟 𝕙ả𝕠
P/S
==
ℕê𝕟 𝕟𝕙ớ 𝕣ằ𝕟𝕘: #Tiếng_Anh_Dễ_Hơn_Việt
𝔼𝕩𝕖𝕞𝕡𝕝𝕚 𝕘𝕣𝕒𝕥𝕚𝕒: 𝕃𝕖𝕥'𝕤 𝕤𝕖𝕖 #Menteeship
P/S
==
𝕃𝕚ê𝕟 𝕙ệ: #Mentee #Rosie 09 09 584 007
Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn
E xin phép Admin ạ:
Chào anh/chị/em, hiện tại trong mùa dịch này ai có nhu cầu tranh thủ thời gian trau dồi khả năng Tiếng Anh của mình để phát triển hoàn thiện bản thân hơn thì liên hệ e ạ.
Hiện tại e đang có các **tài liệu **giúp hỗ trợ cho:
1. Những người mới bắt đầu học Tiếng Anh, mất căn bản, cần học lại Tiếng Anh,..
2. Hỗ trợ ba mẹ trong mùa dịch cho bé bắt đầu ngôn ngữ mới ạ.

👉Bên cạnh đo e có nhận dạy kèm Tiếng Anh Online 1 kèm 1 qua Skype hoặc Zoom luôn ạ.
👉Mọi người quan tâm liên hệ em 0909.574.007 (Zalo).

Em cảm ơn Admin ạ.
🔇🔇🔇TAM THẤT BẮC - THẦN DƯỢC TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH👍👍
Tam thất bắc thuộc họ sâm, khi ngửi bạn thấy nó có mùi giống củ sâm hữu thọ. Nhưng tam thất bắc lại có tính nóng hơn sâm. Trong củ tam thất bắc có chứa sterol, các hợp chất acid amin, sắt,…công dụng tuyệt vời được y Học cổ trung quốc đánh giá: “ kim bất hoán” - nghĩa là vàng cũng không đổi được, quý hơn vàng:
- Giúp giảm căng thẳng thần kinh, ức chế, giảm mệt mỏi và giúp phục hồi lại hoạt động cho hệ thần kinh, hỗ trợ tăng cường trí nhớ và khả năng sáng tạo.
- Làm giảm các triệu chứng như đau đầu, đau nửa đầu do máu lưu thông kém.
- Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể
- Bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tăng sức chịu đựng của cơ thể khi thiếu ôxy.
- Cầm máu, tiêu máu và tiêu sưng rất tốt, nhất là khi sử dụng bột tam thất.
- Ngăn sự phát triển của các khối u ung thư và kéo dài sự sống cho các bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư.
✅Đối tượng nên sử dụng tam thất!
– Người bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ
căng thẳng, mệt mỏi;
– Người thiếu máu, viêm tấy, viêm khớp;
– Người bị huyết áp cao;
– Người bị các bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, ung thư; đang trong quá trình xạ trị, hoá trị.
– Phụ nữ sau sinh lượng sữa ít và sữa trong.
- Người khoẻ mạnh bồi bổ cơ thể và phòng tránh các bệnh trên!
❌Nụ tam thất bao tử sau khi pha trà đã loãng, dùng nụ đã hãm trà ấy xào ăn rất tốt, như một món rau! .
🔇🔇🔇TAM THẤT BẮC - THẦN DƯỢC TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH👍👍
Tam thất bắc thuộc họ sâm, khi ngửi bạn thấy nó có mùi giống củ sâm hữu thọ. Nhưng tam thất bắc lại có tính nóng hơn sâm. Trong củ tam thất bắc có chứa sterol, các hợp chất acid amin, sắt,…công dụng tuyệt vời được y Học cổ trung quốc đánh giá: “ kim bất hoán” - nghĩa là vàng cũng không đổi được, quý hơn vàng:
- Giúp giảm căng thẳng thần kinh, ức chế, giảm mệt mỏi và giúp phục hồi lại hoạt động cho hệ thần kinh, hỗ trợ tăng cường trí nhớ và khả năng sáng tạo.
- Làm giảm các triệu chứng như đau đầu, đau nửa đầu do máu lưu thông kém.
- Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể
- Bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tăng sức chịu đựng của cơ thể khi thiếu ôxy.
- Cầm máu, tiêu máu và tiêu sưng rất tốt, nhất là khi sử dụng bột tam thất.
- Ngăn sự phát triển của các khối u ung thư và kéo dài sự sống cho các bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư.
✅Đối tượng nên sử dụng tam thất!
– Người bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ
căng thẳng, mệt mỏi;
– Người thiếu máu, viêm tấy, viêm khớp;
– Người bị huyết áp cao;
– Người bị các bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, ung thư; đang trong quá trình xạ trị, hoá trị.
– Phụ nữ sau sinh lượng sữa ít và sữa trong.
- Người khoẻ mạnh bồi bổ cơ thể và phòng tránh các bệnh trên!
❌Nụ tam thất bao tử sau khi pha trà đã loãng, dùng nụ đã hãm trà ấy xào ăn rất tốt, như một món rau! .
TAM THẤT BẮC - THẦN DƯỢC TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH
ĐẲNG SÂM RỪNG TÂY BẮC..
Tứn khửn - Tăng cường sinh lý
ĐẲNG SÂM RỪNG TÂY BẮC..
🔇🔇🔇TAM THẤT BẮC - THẦN DƯỢC TRONG PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH👍👍
Tam thất bắc thuộc họ sâm, khi ngửi bạn thấy nó có mùi giống củ sâm hữu thọ. Nhưng tam thất bắc lại có tính nóng hơn sâm. Trong củ tam thất bắc có chứa sterol, các hợp chất acid amin, sắt,…công dụng tuyệt vời được y Học cổ trung quốc đánh giá: “ kim bất hoán” - nghĩa là vàng cũng không đổi được, quý hơn vàng:
- Giúp giảm căng thẳng thần kinh, ức chế, giảm mệt mỏi và giúp phục hồi lại hoạt động cho hệ thần kinh, hỗ trợ tăng cường trí nhớ và khả năng sáng tạo.
- Làm giảm các triệu chứng như đau đầu, đau nửa đầu do máu lưu thông kém.
- Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể
- Bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và tăng sức chịu đựng của cơ thể khi thiếu ôxy.
- Cầm máu, tiêu máu và tiêu sưng rất tốt, nhất là khi sử dụng bột tam thất.
- Ngăn sự phát triển của các khối u ung thư và kéo dài sự sống cho các bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư.
✅Đối tượng nên sử dụng tam thất!
– Người bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ
căng thẳng, mệt mỏi;
– Người thiếu máu, viêm tấy, viêm khớp;
– Người bị huyết áp cao;
– Người bị các bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não, ung thư; đang trong quá trình xạ trị, hoá trị.
– Phụ nữ sau sinh lượng sữa ít và sữa trong.
- Người khoẻ mạnh bồi bổ cơ thể và phòng tránh các bệnh trên!
❌Nụ tam thất bao tử sau khi pha trà đã loãng, dùng nụ đã hãm trà ấy xào ăn rất tốt, như một món rau! .

Hướng dẫn Tiếng Anh VinSchool, giúp Học viên theo học các trường lừng danh thế giới: HARVARD, Oxford, MIT. Kỹ năng thuyết trình Anh ngữ; Hỗ trợ VISA, DU HỌC & ĐỊNH CƯ: Châu Âu, Mỹ, Úc, New Zealand, Canada.

Our mission is to share linguistic enablers and skillful facilitators for mastering the English Language, Organizational Knowledge Management, & Corporate Risk Governance ACROSS THE GLOBE via OPTIMAL MENTORING APPROACHES.

Operating as usual

Photos from Tiếng Anh VinSchool 0909584007's post 22/05/2022

You rock, Golden Dragons! ⚽️🥇Huge congratulations to the U23 Vietnam Football Team on winning the gold medal at !Các bạn quá tuyệt vời, những chiến binh Rồng Vàng ơi! ⚽️🥇

Chúc mừng Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam đã đạt huy chương vàng !

Gét gô!!!

Website: Wwww.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Tiếng Anh VinSchool 0909584007's post 17/05/2022

Vai Trò & Giá Trị Của Mỗi Con Người Là Gì?

has a to play in achieving the , and some are more than the others .. & every one's shall be acknowledged accordingly.

Everyone has their own talents or which are totally different from others.

Every person has some good , from others, so everyone is better than others and different from others.

So, we must try to every person, because everyone is # more , and talented than one another.Website Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

11/05/2022

Tiếng Anh Vinhomes. ĐT: 0909573007

Hướng Dẫn Tiếng Anh 0909573007

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Trò chuyện với nữ xướng ngôn viên lừng danh Mỹ gốc Việt Leyna Nguyen 08/05/2022

Trò chuyện với nữ xướng ngôn viên lừng danh Mỹ gốc Việt Leyna Nguyen

Bạn có muốn nói tiếng Anh hay hơn người Mỹ hãy xem video sau của chị Leyna Nguyễn: https://youtu.be/qTQwnBiXuFg

Trò chuyện với nữ xướng ngôn viên lừng danh Mỹ gốc Việt Leyna Nguyen Trò chuyện với nữ xướng ngôn viên lừng danh Mỹ gốc Việt Leyna Nguyen.Cô chia sẻ về cách phát âm tiếng Anh của người Mỹ và công việc thiện nguyện của cô trong...

Photos from Tiếng Anh VinSchool 0909584007's post 08/05/2022

:

#𝘼𝙩𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩𝙞𝙣𝙜 $$$ & 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙚𝙨

[ 𝙎𝙩𝙤𝙥 𝙘𝙝𝙖𝙨𝙞𝙣𝙜 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙮 𝙤𝙧 𝙝𝙤𝙩 𝙤𝙣𝙚𝙨}.

𝙔𝙤𝙪'𝙡𝙡 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙙𝙚𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙞𝙣 𝙡𝙞𝙛𝙚.

𝘿𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤𝙮 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙚 𝙨𝙚𝙡𝙛-#𝙙𝙤𝙪𝙗𝙩 & al𝙡 𝘿𝙚𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙇𝙚𝙫𝙚𝙧𝙖𝙜𝙚 & 𝙚𝙣𝙖𝙗𝙡𝙚𝙧𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝙖𝙘𝙝𝙞𝙚𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙚 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙤𝙗𝙟𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚𝙨. 𝘼𝙩𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩 𝙑𝘼𝙇𝙐𝙀𝙎 𝙗𝙮 𝙨𝙝𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙚 #𝙙𝙚𝙨𝙚𝙧𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙫𝙖𝙡𝙪𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣.

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

06/05/2022

Bạn có cơ hội vay đến 100 nghìn đô để theo học tại các trường đại học ở Mỹ và Canada.

P/s
✓✓

International Student Loans for Up to $100k. Get the Funding You Need from MPOWER Financing and Apply Now.

https://www.mpowerfinancing.com/get-a-loan/?utm_campaign=Discovery-Tier1-Prospecting-International&utm_adgroup=In-Market&utm_source=google&utm_medium=cpc&gclid=CjwKCAjwjtOTBhAvEiwASG4bCPmI3m1q0nUBIJ4qACaXFax28kEZYt9rNBS2oZoItRK9E_SOTLrE7xoCe6QQAvD_BwE

04/05/2022

Tính TRÌ HOÃN và sự LƯỜI BIẾNG là hai kẻ thù lớn nhất cuộc đời bạn.Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning.Hướng Dẫn Tiếng Anh 0909573007

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Tiếng Anh VinSchool 0909584007's post 03/05/2022

Tại sao phải nhanh thạo tiếng Anh?Để du lịch và trải nghiệm toàn cầu.

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

30/04/2022

Thâm . . .

& Thấm . . .

P/S: People are talking about immigration, emigration and the rest of the f**king thing. It's all f**king crap. We're all human beings, we're all mammals, we're all rocks, plants, rivers. F**king borders are just such a pain in the f**king arse.

Website Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Tiếng Anh VinSchool 0909584007's post 30/04/2022

It is 47 years since the end of the stupid war, today is a chance to reflect on the experiences of those affected by it while looking at many younger men in surplus army jackets identical with the Americal, the Screaming Eagle, Tropic Lightning but I still can not try to bear those jackets and always suspecting they might been taken off the American corpses in wars, then sanitised, pressed, and sold as surplus worldwide.

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Tiếng Anh VinSchool 0909584007's post 30/04/2022

Feedback từ học viên em đây ạ 🥰🥰🥰

🥳🥳 Cái gì nhìn được, nghe được thì cảm thấy an tâm và tin tưởng hơn đúng không ạ. Chính vì thế bên em luôn chào đón các học viên đến trung tâm ạ💗💗

Ngoài khoá cho các bé, em vẫn nhận các khoá giao tiếp cho người lớn anh/ chị nhé. Muốn tiếng anh giao tiếp thành thạo từ mất gốc lên nâng cao thì ib cho em ạ ^^

Ba mẹ quan tâm inbox em hoặc liên hệ: 0909584007 (zalo)
Địa chỉ: Landmark3, quận Bình Thạnh, tpHCM

Facebook (FB) had 2.94 billion monthly active users in Q1 2022 28/04/2022

Facebook (FB) had 2.94 billion monthly active users in Q1 2022

Facebook (FB) had 2.94 billion monthly active users in Q1 2022 dlvr.it/SPMQKm

Facebook (FB) had 2.94 billion monthly active users in Q1 2022 Facebook (FB) saw a slight increase in its monthly active users as of the latest quarter.

28/04/2022

Mark Zuckerberg says more workers leaving Facebook will 'make us a better company

27/04/2022

CHÚC BẠN NGÀY MỚI ĐẦY YÊU THƯƠNG

Khen ngợi tôi, và tôi có thể sẽ không tin bạn.

Flatter me, and I may not believe you.

Chỉ trích tôi, và tôi có thể sẽ không thích bạn.
Tảng lờ tôi, và tôi có thể sẽ không tha thứ cho bạn.

Criticize me, and I may not like you. Ignore me, and I may not forgive you.

Khuyến khích tôi, và tôi có thể sẽ không quên bạn.

Encourage me, and I will not forget you.

Yêu mến tôi, và tôi có thể sẽ bị buộc phải yêu mến bạn.

Love me and I may be forced to love you.Website: Www.OneLifeEnglish.Esu.Vn

25/04/2022

1. THE DICTATORSHIP The Dictatorship is the opposite of Democracy. A dictatorship is defined as an autocratic form of government in which the government is ruled by an individual

2. WHAT IS A DICTATOR?

• A dictator is a leader who holds and an extraordinary .

• A dictator has the power to make laws without by a legislative assembly, for his own interest.

• Dictatorships are often characterized by some of the following:

– of elections and of civil liberties

– of a state of emergency

– rule by decree

– of political opponents without abiding by rule of law procedures

– a single-party state

– creating a cult of personality

3. • A cult of personality arises when an individual uses mass media, propaganda, or other methods, to create an image - - heroic - god-like

• This was created often through flattery and praise.

• A cult of personality is similar to hero worship, except that it is established by mass media and propaganda. THE OF PERSONALITY

4. CEAUSESCU AND THE COMMUNIST ROMANIA

• Early seeds of the cult of personality can be found in the acclamation of Ceau- sescu following his speech in which he denounced the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968.

• From that date, there was an increasing identification of Romania with Ceaușescu in both the Romanian media and in the statements of other officials.

5. THE DICTATOR TITLES “The Belowed President of the Republic, Head of State and Head of the Armed , Secretary of the Communist Party, of the Supreme Council for Economic and Social Development, President of the National of Working People, and Chairman of the Socialist Democracy and Unity Front”.

6. THE GLORIFICATION From early years, schoolchildren learnt poems and songs in which the "party, the leader and the nation" are praised.

The purpose of the cult was to make any public opposition to Ceaușescu impossible, as he was considered by definition infallible and above any criticism.

7. MEDIA PORTRAYALS The media used the following expressions:

"golden era of Ceaușescu“ " of the nation's progress“ "visionary architect of the nation's future".

List of epithets about Ceaușescu used by Romanian writers: 'architect', ' body', '', 'genius', ' god', '', 'morning star', '', ' Charming', '', '', 'sun', 'titan' and 'visionary‘.

8. PUBLIC IMAGE: Not surprisingly, the Ceaușescu’s was greatly concerned about their . Most of the photos showed them in their late 40’s.

Romanian state television was under strict orders to portray them in the best possible light. For instance, producers had to take great care to ensure that Ceaușescu's height (1.65m) was never emphasized.

Elena was never seen in profile because of her large nose and overall homely appearance. Consequences for breaking these rules were severe; one producer showed of Ceaușescu and , and was banned for three months.

9. Just for one day, imagine you live in dictatorship, in Romania. Describe the kind of life you will have? IMAGINE YOU LIVE IN A DICTATORSHIP.

regimes ( and )

Setting the

Party Rule Strong Military

Fascism:

Strong Military

Single Party Rule

Extreme nationalism

to the leader

**Response to the weak govt. and econ., post WWI**

Germany

Fascism promised to: Revive the econ.

Punish those responsible for the countries problems

order and National pride!

( Fascists want Nationalism to unit country)

( Communists think Nationalism will destroy the country)

Fascism’s Rise in Italy

Terrible Conditions

-Italy treated poorly at Peace conf.

-Inflation, ,

- Democracy not working

30,000 Fascist's marched on Rome

Demanded that Mussolini become leader.

Italy’s king gave power to Mussolini legally!

Abolishes democracy

Outlaws all political parties except Fascists

Govt. censorship: control radio, newspapers, etc.

Opponents imprisoned

Sought to expand empire

Hitler’s Rise in Germany

1919 NAZI Party

Treaty of Versailles should be overturned

Destroy Communism

Adopt the as its symbol

Storm troopers/Brown Shirts:

Thugs

Beat up members of other parties

Adolf Hitler 1923 Becomes leader of NAZI’s

Called der Fuhrer

Inspired by Mussolini, NAZI’s try to power in Munich

Fail, Hitler thrown in Jail

Serves 9 months

Writes Mein Kampf:

“Aryan’s” are master race

Jew’s, other’s inferior

Regain German

Lebensraum:

Increase living space by conquering E. Euro, Russia, Sought to expand empire.

1924 Hitler Released Revives NAZI party 1929 Ignored, econ. doing well

hits

US loans stop

German Econ. collapses

German citizens turn to Hitler and NAZI’s

Hitler Becomes Chancellor

1932

NAZI’s largest political party

German president appoints Hitler chancellor

Calls for new elections, to win NAZI majority

**Six days later Fire burns down the Reichstag**

Blame communists (smart eliminate opposition party)
NAZI’s win .

Germany becomes a “Totalitarian State”

All other political parties banned

SS created

force

Loyal only to Hitler

Opponents arrested,

Gestapo

Secret Police

Spy, arrest, murder “traitor's”

Unemployment rate at peak of depression: 6 million 1930

Hitler bring rate to 1.5 million by 1936

German people have something to believe in

Hitler Becomes Supreme Leader

Takes over communication

Radio, newspaper become propaganda tools

Books that did not conform, burned

Kids had to join:

Hitler youth (boys)

League of German (girls)

Democracy vs. Dictatorship

By the mid 1930’s

Europe divided into two camps:

Dictators:

Italy, Germany, USSR

Democracy:

France, GB,

Hitler’s Rise to Power

Mussolini’s Rise to Power

Communism vs. Fascism Dictator One party rule No individual rights

No democracy

society

(spread communism to the world)

Dictator

One party rule

No individual rights

No democracy

Class structured society

.

💖💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺💖💙💛

Hướng Dẫn Tiếng Anh 0909573007

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Tiếng Anh cho cư dân Vinhomes


Bạn muốn học tiếng Anh giao tiếp Offline & Online 1 kèm 1, thời gian linh hoạt, học theo nhu cầu của mỗi người.


Học viên tại One Life English&Visa sẽ được:
- Học tại không gian sang chảnh, giá cả phải chăng môi trường 100% tiếng anh.
- Phương pháp giáo và giáo trình đặc biệt do giáo viên bản ngữ có chuyên môn biên soạn, tập trung vào phản xạ giao tiếp tiếng anh
- Được kèm và theo dõi sát sao trong quá trinh học tại trung tâm, cãi thiện rõ rệt qua từng buổi học
- Tự do lựa chọn buổi học theo mong muốn.

Các khóa học Giao Tiếp của trung tâm bao gốm:
- Khóa học 1 kèm 1 : Face to Face.
- Khóa Học 1 kèm 1: Online qua skype
- Khóa học với nhóm từ 2-5 người.

Chi tiết liên hệ: Rosie Hương 0909.573.007 ( zalo)

Videos (show all)

Tiếng Anh Vinhomes. ĐT: 0909573007
Tiếng Anh VinSchool. Liên hệ ĐT: 0909584007
Tiếng Anh Vinschool
Dạy tiếng Anh cho các bé
Nhận dạy tiếng Anh giao tiếp
Dạy tiếng Anh trường Vinschool
Dạy tiếng Anh cho các bé trường Vinschool
Dạy tiếng Anh 1 kèm 1 hoặc nhóm 2-3 bé
ONE LIFE ENGLISH AND VISA

Location

Products

Hướng Dẫn Tiếng Anh, Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Anh

Mọi Thể Loại Sách, Bách Khoa Toàn Thư, Bài Viết, Tạp Chí Khoa Học

Mọi Tư Liệu Thế Giới viết bằng ngôn ngữ Anh, TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU.

We currently focus on:

1. Mentoring Harvard Mentees.

2. Portfolio Project Management.

3. Entrepreneurial Mentoring Services.

4. Corporate Risk Governance Mentor.

5. Organizational Skill Enabler & Facilitator.

6. Global BOOKSTORE Encyclopedia Journal.

7. Biggest E-Book # Hard-copy Book Distributor.

8. Upskilling Relearning Outthinking Blitzscaling System.

9. Individual + Organizational + National Knowledge Governance.

Telephone

Address


Landmark 81, 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh.
Ho Chi Minh City
700000

Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
KTDC Group KTDC Group
IELTS Office, 9 Mai Thị Lưu, Q1. BUSINESS SKILLS Office, 151 Nguyễn Đình
Ho Chi Minh City

Established in 2009 KTDC Group is a Training centre specializing in IELTS & Business Skills Training. Our website: https://www.ktdcgroup.com

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT
Số 828, đường Sư Vạn Hạnh
Ho Chi Minh City, 7000000

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT chuyên đào tạo các chương trình Anh ngữ quốc tế TOEIC, luyện CEFR, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh tổng quát cùng các khóa đào tạo Tin học ứng dụng.

Tư vấn du học Việt Global Tư vấn du học Việt Global
163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Trung tâm tư vấn du học Việt Global chuyên tư vấn du học các nước như Mỹ, Singapore, Philippines, Ba Lan, Hà Lan, Phần Lan, Úc, Canada, Thụy Sĩ, Thái Lan..

Du học Edulinks Du học Edulinks
121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Du học Edulinks tư vấn du học, học bổng du học các nước miễn phí. Hotline: 0919 735 426 - 0913 452 361

Du Học Hàn Quốc Sunkorea Du Học Hàn Quốc Sunkorea
Số 147/18 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 700000

Tư vấn Du Học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Du học và XKLD Đức

Tư vấn tuyển sinh ngành TLH, TLHGD, CTXH Trường ĐHSP TP.HCM Tư vấn tuyển sinh ngành TLH, TLHGD, CTXH Trường ĐHSP TP.HCM
280 An Dương Vương Phường 4 Quận 5
Ho Chi Minh City

Đây là trang tư vấn tuyển sinh của Khoa Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Các bạn học sinh có câu hỏi hoặc thắc mắc cần được giải đáp thì hãy để lại câu hỏi tại đây nhé!

Diệp Sắc An - Trẻ Hóa Làn Da Số 1 Diệp Sắc An - Trẻ Hóa Làn Da Số 1
Số 65 Nguyễn Trãi- Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 71308

công nghệ siêu vi nano từ Nhật thuỷ phân mầm đậu nành, lô hội, gluthanione tươi 4.0

365 Ngày hoàn thiện bản thân 365 Ngày hoàn thiện bản thân
Ho Chi Minh City

NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

Du Học STARS EDU Du Học STARS EDU
Lầu 1 Toà Nhà Gold Star 12, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Stars Edu được thành lập bởi những cựu du học sinh và chuyên viên đã từng làm việc và sinh sống tại nước ngoài, với tầm nhìn trở thành trung tâm tư vấn du học uy tín nhất tại Việt Nam.

Thông tin Du học Đài Loan A - Z Thông tin Du học Đài Loan A - Z
Ho Chi Minh City, 70000

Trang cung cấp thông tin về Đài Loan, đặc biệt là tin tức mới về học bổng, du học Đài Loan mọi cấp bậc dành cho tất cả mọi người.

Cùng học tiếng Đức- DLmA Cùng học tiếng Đức- DLmA
Chung Cư Saigon Gateway, đường Song Hành Quận 9
Ho Chi Minh City

Wir lernen Deutsch zusammen

AHAI AHAI
Đường Nguyễn Thanh Sơn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Ho Chi Minh City

AHAI online marketing với những chiến lược kinh doanh mới nhất. Đây là những gì giúp mình tăng trưởng x11 lần