Duong Minh Language School, Ho Chi Minh City Video April 20, 2021, 1:51pm

Videos by Duong Minh Language School in Ho Chi Minh City. Welcome to the official fan page of Dương Minh Language School. Also visit us at: www.duongminh.edu.vn

Video dự thi của bạn Nguyễn Thị Ngân Hà - CN18 Nguyễn Oanh - Ms. Ngọc Yến - Movers - T7CN7h30

Other Duong Minh Language School videos

Video dự thi của bạn Nguyễn Ngọc Bảo Châu - CN 18 Nguyễn Oanh - Ms. Ngọc Yến - Movers-7CN7H30

Video dự thi của bạn Phạm Thụy Minh Anh - CN 103 Tô Ký - Ms. Ánh - KET - T7CN7H30

Video dự thi của bạn Nguyễn Thị Ngân Hà - CN18 Nguyễn Oanh - Ms. Ngọc Yến - Movers - T7CN7h30

Video dự thi của bạn Đặng Nguyễn Bảo Anh - CN 103A Tô Ký - Ms. N Tiên- Starters- 24617H45

Video dự thi của bạn Lê Nguyễn Thanh Nguyên - CN 10 Quang Trung - Ms. N Tiên- Movers - 35717H45

Video dự thi của bạn Tống Phương Thảo - 18 Nguyễn Oanh - Ms.Ngọc Yến-Movers-7CN7H30

Video dự thi của bạn Hà Hoàng Phát - CN 325 Trường Chinh - Ms. M. Hà - Movers - T7CN7H30

Video dự thi của bạn Huỳnh Thái Hữu Phước - CN 617 Lũy Bán Bích - Movers - T7CN9H45

Video dự thi của bạn Nguyễn Trần Phương Linh - CN 429 Tùng Thiện Vương, q8 - Ms. Nga- KET - 35717H45

Video dự thi của bạn Nguyễn Hồng Quân - CN A03 Tô Ký - Ms. Ánh - 24617H45

Video dự thi của bạn Đặng Minh Anh - CS 132 Phan Đăng Lưu - Ms.KIM - Movers-24617H45

Video dự thi của bạn Lê Nguyễn Xuân Bình - CN 325 Trường Chinh - Mr.Duy-KET- 24617H45

Video dự thi của bạn Phan Ngọc Anh Thư - CN 103 Tô Ký, q12 - Ms. Ánh - Starters - T7CN9H45

Video dự thi của bạn Thanh Nhã - CN A103 Tô Ký. Q12 - Ms. Loan - PET - T7CN7H30

Video dự thi của bạn Tôn Nữ Yên Lam - CN 1B Cộng Hoà - Ms. M Hà - KET - T7CN15H

Video dự thi của bạn Lưu Cẩm Nghi - CN Điện Biên Phủ - Ms Văn Nghĩa - Ket -T7CN9H45

Video dự thi của bạn Lương Ngọc Yên Nghi - CN 429 Tùng Thiện Vương, q8 - Ms.Ngà - KET-35717H45

Video dự thi của bạn Nguyễn Kiến Quốc - CS 132 Phan Đăng Lưu - Ms T Thanh - Flyers - T7CN9H45

Video dự thi của Triệu Uyển Linh - 18 Nguyễn Oanh - Mr. Điền - KET - T7CN15H

Video dự thi của bạn Trần Thanh Vy - CN 18 Nguyễn Oanh - Mr. Điền - KET - T7CN15H

Video dự thi của bạn Lâm Khả Trân - CN 1B Cộng Hoà - MS. VI NA - KET - 24617H45

Video dự thi của bạn Diệp Tuấn Minh - CN 22 Hậu Giang, q6 - Mr Sơn- Starters-24617H45

Video dự thi của bạn Trần Nguyễn Phương Thùy - CN 1B Cộng Hoà - Ms. H Vân- KET- T7CN15H

Video dự thi của bạn Dương Thảo Nhi - CN 1B Cộng Hoà - Ms. H. Trang - KETT7CN7H30

Video dự thi của bạn Nguyễn Huỳnh Minh Anh - CS 132 Phan Đăng Lưu - Ms.Tâm - PET- T7CN7H30

Video dự thi của bạn Võ Hoàng Bảo Thiên - CS 132 Phan Đăng Lưu- Ms Diễm - Movers-35717H45

Video dự thi của bạn Dương Thị Yến Nhi - CN 103 Tô Ký, q12 - Mr. Điền - MOVERS-T7CN9H45

Video dự thi của bạn Nguyễn Kim Khánh - CN 1B Cộng Hoà - Ms. H Vân - KETT7CN7H30

Video dự thi của bạn Hoàng Hoa Hồng Hạnh - CN 18 Nguyễn Oanh, q. Gò Vấp - Flyers - Ms. Á - T7CN15H

Video dự thi của bạn Phùng Thị Mỹ Ngọc- CN Tùng Thiện Vương, q8 - Ms.Ngà-KET-35717H45

C