Duong Minh Language School, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Duong Minh Language School in Ho Chi Minh City. Welcome to the official fan page of Dương Minh Language School. Also visit us at: www.duongminh.edu.vn

Video dự thi của bạn Nguyễn Ngọc Bảo Châu - CN 18 Nguyễn Oanh - Ms. Ngọc Yến - Movers-7CN7H30

Other Duong Minh Language School videos

Video dự thi của bạn Nguyễn Ngọc Bảo Châu - CN 18 Nguyễn Oanh - Ms. Ngọc Yến - Movers-7CN7H30

Video dự thi của bạn Phạm Thụy Minh Anh - CN 103 Tô Ký - Ms. Ánh - KET - T7CN7H30

Video dự thi của bạn Nguyễn Thị Ngân Hà - CN18 Nguyễn Oanh - Ms. Ngọc Yến - Movers - T7CN7h30

Video dự thi của bạn Đặng Nguyễn Bảo Anh - CN 103A Tô Ký - Ms. N Tiên- Starters- 24617H45

Video dự thi của bạn Lê Nguyễn Thanh Nguyên - CN 10 Quang Trung - Ms. N Tiên- Movers - 35717H45

Video dự thi của bạn Tống Phương Thảo - 18 Nguyễn Oanh - Ms.Ngọc Yến-Movers-7CN7H30

Video dự thi của bạn Hà Hoàng Phát - CN 325 Trường Chinh - Ms. M. Hà - Movers - T7CN7H30

Video dự thi của bạn Huỳnh Thái Hữu Phước - CN 617 Lũy Bán Bích - Movers - T7CN9H45

Video dự thi của bạn Nguyễn Trần Phương Linh - CN 429 Tùng Thiện Vương, q8 - Ms. Nga- KET - 35717H45

Video dự thi của bạn Nguyễn Hồng Quân - CN A03 Tô Ký - Ms. Ánh - 24617H45

Video dự thi của bạn Đặng Minh Anh - CS 132 Phan Đăng Lưu - Ms.KIM - Movers-24617H45

Video dự thi của bạn Lê Nguyễn Xuân Bình - CN 325 Trường Chinh - Mr.Duy-KET- 24617H45

Video dự thi của bạn Phan Ngọc Anh Thư - CN 103 Tô Ký, q12 - Ms. Ánh - Starters - T7CN9H45

Video dự thi của bạn Thanh Nhã - CN A103 Tô Ký. Q12 - Ms. Loan - PET - T7CN7H30

Video dự thi của bạn Tôn Nữ Yên Lam - CN 1B Cộng Hoà - Ms. M Hà - KET - T7CN15H

Video dự thi của bạn Lưu Cẩm Nghi - CN Điện Biên Phủ - Ms Văn Nghĩa - Ket -T7CN9H45

Video dự thi của bạn Lương Ngọc Yên Nghi - CN 429 Tùng Thiện Vương, q8 - Ms.Ngà - KET-35717H45

Video dự thi của bạn Nguyễn Kiến Quốc - CS 132 Phan Đăng Lưu - Ms T Thanh - Flyers - T7CN9H45

Video dự thi của Triệu Uyển Linh - 18 Nguyễn Oanh - Mr. Điền - KET - T7CN15H

Video dự thi của bạn Trần Thanh Vy - CN 18 Nguyễn Oanh - Mr. Điền - KET - T7CN15H

Video dự thi của bạn Lâm Khả Trân - CN 1B Cộng Hoà - MS. VI NA - KET - 24617H45

Video dự thi của bạn Diệp Tuấn Minh - CN 22 Hậu Giang, q6 - Mr Sơn- Starters-24617H45

Video dự thi của bạn Trần Nguyễn Phương Thùy - CN 1B Cộng Hoà - Ms. H Vân- KET- T7CN15H

Video dự thi của bạn Dương Thảo Nhi - CN 1B Cộng Hoà - Ms. H. Trang - KETT7CN7H30

Video dự thi của bạn Nguyễn Huỳnh Minh Anh - CS 132 Phan Đăng Lưu - Ms.Tâm - PET- T7CN7H30

Video dự thi của bạn Võ Hoàng Bảo Thiên - CS 132 Phan Đăng Lưu- Ms Diễm - Movers-35717H45

Video dự thi của bạn Dương Thị Yến Nhi - CN 103 Tô Ký, q12 - Mr. Điền - MOVERS-T7CN9H45

Video dự thi của bạn Nguyễn Kim Khánh - CN 1B Cộng Hoà - Ms. H Vân - KETT7CN7H30

Video dự thi của bạn Hoàng Hoa Hồng Hạnh - CN 18 Nguyễn Oanh, q. Gò Vấp - Flyers - Ms. Á - T7CN15H

Video dự thi của bạn Phùng Thị Mỹ Ngọc- CN Tùng Thiện Vương, q8 - Ms.Ngà-KET-35717H45

C