Mầm Non Gấu Bông, Ho Chi Minh City Video June 24, 2019, 9:09am

Videos by Mầm Non Gấu Bông in Ho Chi Minh City.

Buổi tập nhảy của các bé lớp lá

Other Mầm Non Gấu Bông videos

Văn Nghệ 20/11
Tổng hợp các tiết mục văn nghệ 20/11 của Mầm Non Gấu Bông

Chuẩn bị cho lễ 20/11

Buổi tập nhảy của các bé lớp lá

Văn Nghệ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019
Các tiết mục văn nghệ mừng Giỗ Tổ Hùng Vương của Mầm non Gấu Bông

Giáng Sinh 2018
Mầm Non Gấu Bông đón Giáng Sinh

Gấu Bông tập nhảy

Các bé Gấu Bông rước đèn Trung Thu
Các bé Gấu Bông rước đèn Trung Thu

Các bé lớp Lá múa lân đón Trung Thu
Các bé lớp Lá múa lân đón Trung Thu

Tóm tắt Lễ Tổng Kết
một vài tiết mục ở Lễ Tổng Kết

Tổng Duyệt - Lớp Chồi
Các bé lớp Chồi tổng duyệt trước ngày biểu diễn

Các bé hát mừng ngày QĐND 22.12.2016

MN Gấu Bông chào mừng ngày QĐND 22.12

Các bé trường MN Gấu Bông xem múa rối nước do đoàn Múa rối Nụ ...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C