Trung Tâm Gia Sư Sư Phạm TP.HCM

Trung Tâm Gia Sư Sư Phạm TP.HCM

0903370212 - Trung tâm là niềm tự hào của tập thể đôị ngũ giáo viên, sinh viên đang và đã từng công tác , là nơi đáng tin cậy của quý Phụ huynh, học sinh.

trungtamgiasuhcm.com

Trung Tâm Gia Sư Bách Khoa TpHcm - Gia Sư Giỏi Dạy Kèm Tại Nhà

Mã Số: 10006

Cần tìm : GIA SƯ

Dạy : Báo bài

LỚP : 5

Thời gian dạy: TỐI , 5 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 4.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: XA LỘ HÀ NỘI, THẢO ĐIỀN, Q.2
Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

trungtamgiasuhcm.com Trung Tam Gia Su Bách Khoa TpHcm - Trung Tâm Gia Sư Bách Khoa chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà nhiều kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nhận dạy kèm tại nhà tất cả các môn toán lý hóa văn anh văn...

trungtamgiasuhcm.com

Trung Tâm Gia Sư Bách Khoa TpHcm - Gia Sư Giỏi Dạy Kèm Tại Nhà

Mã Số: 10005

Cần tìm : GIÁO VIÊN

Dạy : TOÁN

LỚP : 12

Thời gian dạy: TỐI T357 , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 5.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: VÕ VĂN KIỆT, Q.5
Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

trungtamgiasuhcm.com Trung Tam Gia Su Bách Khoa TpHcm - Trung Tâm Gia Sư Bách Khoa chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà nhiều kinh nghiệm, giỏi chuyên môn, nhận dạy kèm tại nhà tất cả các môn toán lý hóa văn anh văn...

[02/18/19]   Mã Số: 10004

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : TOÁN

LỚP : 11

Thời gian dạy: TỐI T246 , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: THÀNH THÁI, Q.10
Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[02/18/19]   Mã Số: 10003

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : TOÁN - LÝ - HOÁ

LỚP : 9

Thời gian dạy: TỐI , 5 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 2.500.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN VĂN LUÔNG, Q.6
Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 10002

Cần tìm : GIÁO VIÊN

Dạy : TOÁN

LỚP : 9

Thời gian dạy: T7, CN , 2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 1.500.000 đ/THÁNG

Khu vực: TRẦN TẤN, P. TÂN SƠN NHÌ, TÂN PHÚ
Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 10001

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ SP

Dạy : TOÁN -TIẾNG VIỆT

LỚP : 2

Thời gian dạy: TỐI , SẮP XẾP 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.200.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN XUÂN KHOÁT, P. TÂN SƠN NHÌ, TÂN PHÚ
Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 10000

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ SP

Dạy : TOÁN -TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy: TỐI , T3+5+7, 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.100.000 đ/THÁNG

Khu vực: PHAN CHU TRINH, P. TÂN THÀNH, TÂN PHÚ
Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[12/04/18]   Mã Số: 8835

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN -LÝ

LỚP : 6

Thời gian dạy: TỐI , T2+4+6, 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: BẠCH ĐÀNG, P. 15, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[10/30/18]   Mã Số: 8834

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN

LỚP : 6

Thời gian dạy: TỐI , SX 2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 1.400.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG TÂN MỸ, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

----------------------------

Mã Số: 8833

Cần tìm : GIÁO VIÊN

Dạy : ANH VĂN

LỚP : 12

Thời gian dạy: TỐI T6+7, 2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG LÊ SAO, P. PHÚ THẠNH, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

---------------------------------------

Mã Số: 8832

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy: TỐI T2+4+6 HOẶC T7+CN, SX 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q, TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0902967717 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/19/18]   Mã Số: 8830

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : TOÁN

LỚP : 9

Thời gian dạy: TỐI T2,T3,T5,T6, 4 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.800.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG SỐ 10, P.12, Q.6

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/19/18]   Mã Số: 8831

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : ANH VĂN

LỚP : 1

Thời gian dạy: TỐI T2,T3,T4,T5, 4 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 1.600.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG LÊ THỊ RIÊNG, P. THỚI AN, Q.12

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/19/18]   Mã Số: 8829

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy: TỐI T2->T6, 5 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN HỮU CẢNH, P.22, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/19/18]   Mã Số: 8828

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : BÁO BÀI

LỚP : 4

Thời gian dạy: SÁNG HOẶC TỐI , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/19/18]   Mã Số: 8826

Cần tìm : GIÁO VIÊN

Dạy : ANH VĂN

LỚP : 10

Thời gian dạy: TỐI T3,T5 , GV SX 2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 1.600.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG SỐ 7, P.3, Q. GÒ VẤP

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/19/18]   Mã Số: 8827

Cần tìm : GIA SƯ
Dạy : TOÁN LÝ

LỚP : 12

Thời gian dạy: CHIỀU T6, CN ( 1H->3H), CÓ THỂ SÁNG CN CŨNG ĐƯỢC , SX 2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG HẬU GIANG, P. 11, Q.6

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/10/18]   Mã Số: 8825

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : TOÁN

LỚP : 9

Thời gian dạy: TỐI T6,T7 , 2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 800.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG TRẦN TẤN, P.TÂN SƠN NHÌ, Q.TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/10/18]   Mã Số: 8822

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : LÝ

LỚP : 12

Thời gian dạy: HS RÃNH CÁC CHIỀU T2,3,4,5 (2H->4H) , GV SX 2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.300.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG DƯƠNG BÁ TRẠC, P.1, Q.8

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/10/18]   Mã Số: 8823

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : TOÁN LÝ HOÁ

LỚP : 12

Thời gian dạy: TỐI , GV SX 3 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.800.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LUÔNG, P.11, Q.6

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8824

Cần tìm : SINH VIÊN nữ

Dạy : TOÁN LÝ

LỚP : 12

Thời gian dạy: TỐI , GV SX 4 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 2.400.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG HẬU GIANG, P.11, Q.6

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/06/18]   Mã Số: 8822

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : LÝ

LỚP : 12

Thời gian dạy: HS RÃNH CÁC CHIỀU T2,3,4,5 (2H->4H) , GV SX 2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.300.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG DƯƠNG BÁ TRẠC, P.1, Q.8

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/06/18]   Mã Số: 8823

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : TOÁN LÝ HOÁ

LỚP : 12

Thời gian dạy: TỐI , GV SX 3 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.800.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LUÔNG, P.11, Q.6

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/06/18]   Mã Số: 8820

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : ANH VĂN

LỚP : 2

Thời gian dạy: HS RÃNH T4, T5 (5H) VÀ SÁNG CN , GV SX 2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 1.200.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG BÌNH ĐÔNG, P.15, Q.8

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/06/18]   Mã Số: 8822

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : LÝ

LỚP : 12

Thời gian dạy: TỐI T3+T5 , GV SX 2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 1.300.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, P.13, Q. TÂN BÌNH

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/06/18]   Mã Số: 8821

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN

LỚP : 6

Thời gian dạy: TỐI T3+T5 , GV SX 2 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 1.300.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH, P.13, Q. TÂN BÌNH

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/05/18]   Mã Số: 8819

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : Báo bài ( trọng tâm môn tiếng anh)

LỚP : 6

Thời gian dạy: TỐI T2->T6 , 5 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00′

Mức lương (VNĐ) : 2.800.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 – web : trungtamgiasuhcm.com)

[09/01/18]   Mã Số: 8819

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : Báo bài ( trọng tâm môn tiếng anh)

LỚP : 6

Thời gian dạy: TỐI T2->T6 , 5 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 2.800.000 đ/THÁNG

Khu vực: ĐƯỜNG TÂN SƠN NHÌ, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[08/31/18]   Mã Số: 8818

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : ANH VĂN

LỚP : 7 & 5

Thời gian dạy: BUỔI TỐI, T7+CN ,SẮP XẾP 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.400.000 đ/THÁNG

Khu vực: AN PHÚ, AN KHÁNH, Q.2

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8817

Cần tìm : GIÁO VIÊN

Dạy : TIẾNG HOA GT

Thời gian dạy: 1 BUỔI TỐI TRONG TUẦN + CHIỀU CN , 2 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: TÂN MỸ, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8816

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - LÝ

LỚP : 6

Thời gian dạy: BUỔI TỐI , 5 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 3.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8815

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIỆT

LỚP : 4

Thời gian dạy: BUỔI TỐI , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN THỊ THẬP, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[08/31/18]   Mã Số: 8814

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : ANH VĂN

LỚP : 3 & 1

Thời gian dạy: 1 BUỔI TỐI + T7 +CN , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: TRẦN VĂN ƠN, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[08/31/18]   Mã Số: 8813

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIỆT

LỚP : 1

Thời gian dạy: BUỔI TỐI , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN XUÂN KHOÁT, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8812

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIỆT

LỚP : 2

Thời gian dạy: SÁNG HOẶC TỐI , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: PHAN CHU TRINH, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[08/31/18]   Mã Số: 8811

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : BÁO BÀI

LỚP : 4

Thời gian dạy: SÁNG HOẶC TỐI , 3 BUỔI / TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[08/31/18]   Mã Số: 8810

Cần tìm : SINH VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN LÝ

LỚP : 6

Thời gian dạy: TỐI T2->T6 , 5 BUỔI/ TUẦN , 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 2.500.000 đ/THÁNG

Khu vực: TÂN SƠN NHÌ, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8809

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - LÝ

LỚP : 6

Thời gian dạy: TỐI TRONG TUẦN, SX 5B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 3.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[08/08/18]   Mã Số: 8808

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIÊT

LỚP : 1

Thời gian dạy: TỐI TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN DUY TRINH, P. TRƯNG MỸ TÂY, Q.2

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8807

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIÊT

LỚP : 4

Thời gian dạy: TỐI TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: TÂN MỸ, P. TÂN PHÚ, Q. 7

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8807

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIÊT

LỚP : 4

Thời gian dạy: TỐI TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: TÂN MỸ, P. TÂN PHÚ, Q. 7

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[08/08/18]   Mã Số: 8808

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIÊT

LỚP : 1

Thời gian dạy: TỐI TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN DUY TRINH, P. TRƯNG MỸ TÂY, Q.2

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Mã Số: 8809

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - LÝ

LỚP : 6

Thời gian dạy: TỐI TRONG TUẦN, SX 5B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 3.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: NGUYỄN HỮU THỌ, P. TÂN PHÚ, Q.7

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[07/12/18]   Mã Số: 8806

Cần tìm : GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIÊT

LỚP : 2

Thời gian dạy: CHIỀU VÀ TỐI CÁC NGÀY TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 1H30'

Mức lương (VNĐ) : 2.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: UNG VĂN KHIÊM, Q. BÌNH THẠNH

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)


--------------------------------
Mã Số: 8805

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIÊT

LỚP : 4

Thời gian dạy: SÁNG VÀ TỐI CÁC NGÀY TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 2H

Mức lương (VNĐ) : 1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: TRẦN TẤN, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

------------------------------------

Mã Số: 8804

Cần tìm : SINH VIÊN

Dạy : TOÁN - TIẾNG VIÊT

LỚP : 1

Thời gian dạy: TỐI CÁC NGÀY TRONG TUẦN, SX 3B / 1 TUẦN , 1 BUỔI = 2H

Mức lương (VNĐ) : 1.000.000 đ/THÁNG

Khu vực: TRẦN HƯNG ĐẠO, P. TÂN SƠN NHÌ, Q. TÂN PHÚ

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

[07/06/18]   Mã Số: 9004

Cần tìm :GIÁO VIÊN NỮ

Dạy : TOÁN LÝ HOÁ
LỚP : 10 & 11 ( 2 HS NỮ)

Thời gian dạy: SÁNG HOẶC CHIỀU , SX 3 BUỔI/ TUẦN, 1 BUỔI = 2H00'

Mức lương (VNĐ) : 3.000.000 đ/THÁNG (1 THÁNG = 12 BUÔI)

Khu vực: PHAN HUY ICH, P.15, Q. TÂN BÌNH

Tình Trạng: Chưa giao ( LIÊN HỆ : 0903 370 212 - web : trungtamgiasuhcm.com)

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


146 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
CMO Forum CMO Forum
54 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

CMO Forum is an open forum which meets the demands of globalizing, connecting, researching and inspiring for Vietnamese students loving Marketing.

Yogatherapyvn Yogatherapyvn
210, Vinh Vien
Ho Chi Minh City, 700000

Armor - nguyên liệu bột sữa từ Pháp Armor - nguyên liệu bột sữa từ Pháp
60A Cao Thắng, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

Chuyên cung cấp các nguyên liệu bột sữa làm bánh , nhập khẩu độc quyền từ Pháp.

Gen Z Marketing - Kiến thức marketing tổng hợp Gen Z Marketing - Kiến thức marketing tổng hợp
Ho Chi Minh City, 700000

Gen Z Marketing - Kênh cộng đồng chia sẽ kiến thức Marketing thời đại 4.0 và kiến thức kinh tế tổng hợp thế hệ Z

TIỆT QUYỀN PHÁI TIỆT QUYỀN PHÁI
Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4
Ho Chi Minh City

IELTS Ms Nga -  Chuyên Đào Tạo IELTS Cấp Tốc Đạt 99,99% IELTS Ms Nga - Chuyên Đào Tạo IELTS Cấp Tốc Đạt 99,99%
436A/139 đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh ( Lầu 2 Toà Nhà Cư Xá Nguyễn Trung Trực)
Ho Chi Minh City, 18000

Chương trình trọn gói cam kết đầu ra , cam kết trọn đời IELTS 6.0- 7.5 + Lớp Học không quá 10 thành viên + Cam kết tiến bộ 1 - 1,5 điểm sau mỗi khoá học . + Học viên được học với lượng giờ lớn tr

YES - Cộng đồng Anh ngữ Trẻ YES - Cộng đồng Anh ngữ Trẻ
54/5 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp HCM
Ho Chi Minh City, 700000

YES tập trung giảng dạy và bồi dưỡng kĩ năng phản xạ trong giao tiếp và kiến thức tiếng Anh chuyên sâu cho những các bạn muốn đạt kết quả cao trong kì thi IELTS và tuyển sinh đại học.

Trung tâm ngoại ngữ Hàn.Việt "한글 사랑" Hangul Sarang Trung tâm ngoại ngữ Hàn.Việt "한글 사랑" Hangul Sarang
2/11 Chấn Hưng, Phường 6, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

-Tiếng Hàn căn bản -Tiếng Hàn chuyên Nghe-Nói-Đọc-Viết -Luyện thi TOPIK (Năng lực tiếng Hàn) Sơ cấp - Trung cấp -Tiếng Việt cho người Hàn

Tư vấn du học New Sky Tư vấn du học New Sky
Đường Hồ Xuân Hương
Ho Chi Minh City, +84

New Sky ( www.newskyedu.vn )- Tư vấn du học uy tín tại Việt Nam + Tư vấn dịch thuật và làm hồ sơ miễn phí tại các nước Anh, Úc, Mỹ, Singapore, Canada....

Bach Viet Star Kindergarten Bach Viet Star Kindergarten
64/6 Bùi Văn Ba
Ho Chi Minh City, 7000

Niềm Tin Của Phụ Huynh Là Thành Công Của Chúng Tôi

HỒNG GIA KUNG FU HỒNG GIA KUNG FU
Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 05, Quận 3
Ho Chi Minh City

Apple Kids Club Gò Vấp Apple Kids Club Gò Vấp
366 Phan Văn Trị-P.7-Gò Vấp
Ho Chi Minh City, SIÊU THỊ EMART

Khu vui chơi thú vị và bổ ích dành cho các thiên thần nhỏ