TienganhchoDoanh Nghiệp

TienganhchoDoanh Nghiệp

Trung tâm ngoại ngữ ECE Địa chỉ: TK22 Nguyễn Cảnh Chân, Quận 1. Dạy tiếng Anh và các ngoại ngữ khác: tiếng Nhật, tiếng Hoa cho nhân viên đi làm theo yêu cầu của Doanh nghiệp Tiếng Anh cho Nhà hang, khách sạn Tiếng Anh nghành y dược, bệnh viện Tiếng Anh hàng không, hàng hải IT..

Mission: Góp phần giúp người đi làm phá bỏ rào cản ngoại ngữ và gia nhập vào lực lượng lao động ngày một toàn cầu hóa của thế giới.

Học Ngoại Ngữ Không Khó

Mẫu câu giao tiếp cực ngắn
(sưu tầm)

Not Found

VBM moring thứ 5 hàng tuần - ngày 27/04/2017 - với tôn chỉ là nền tảng giúp chia sẻ tri thức, tạo dựng thương hiệu cá nhân, giúp ích cho cuộc sống, VBM luôn luôn đồng hành với các anh chị em chuyên gia trong mọi lĩnh vực nhằm giúp các anh chị em có thể truyền tải tri thức tới cộng đồng nhanh hiệu quả - VBM sinh hoạt tại Saigon Innovation Hub- 273 Điện Biên Phủ Quận 3- 8 h 30 - 12 h sáng thứ 5 hàng tuần
Thứ 5 tuần này VBM chia sẻ về
ENNEAGRAM và TRÍ TUỆ XÚC CẢM (Emotional Intelligence)Link đăng ký https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfEuhG_JBXa9x7hql…/viewform
Trí Tuệ Xúc Cảm được nối kết bởi hai yếu tố:
1/. Trí tuệ nội suy, là khả năng hiểu, chấp nhận, và quản lý bản thân ;
2/. Trí tuệ giao tiếp, là khả năng làm việc hiệu quả với những cá nhân khác. Một số người cho rằng Chỉ số Xúc cảm (EQ) không thể dạy được; EQ hoặc là có - hoặc là không. Tuy nhiên, hệ thống Enneagram khẳng định có thể giúp chúng ta phát triển EQ, làm sáng tỏ các mô thức tư duy - cảm xúc - hành vi; giúp chúng ta nhận diện và đáp ứng bản thân tốt hơn, cũng như cho ta thấy được các giá trị của những loại tính cách khác, mà chúng ta không quen thuộc.
Vì Enneagram mang tính đa văn hóa, chính xác cao với nhiều ứng dụng liên quan đến công việc, nên Enneagram đang được nhiều tổ chức, công ty vận dụng để giúp nhân viên và lãnh đạo của mình trong các lĩnh vực: giao tiếp, xử lý mâu thuẫn, phản hồi, làm việc nhóm, lãnh đạo, thực thi chiến lược, ra quyết định, làm chủ bản thân, huấn luyện kỹ năng, v.v…
Đường link youtube giới thiệu ứng dụng của Enneagram
https://www.youtube.com/watch?v=3_61p5ke8uE
Thông tin tham khảo trang web của Enneagram Vietnam: www.enneagram.vn
Người trình bày Ths Nguyễn Thanh HIển

Enneagram Viet Nam - Ứng dụng của Enneagram
ENNEAGRAM là một hệ thống cổ xưa, uyên thâm, và sâu sắc mô tả chín khía cạnh khác nhau của tính cách con người. Enneagram cũng là hệ thống thực hàn

docs.google.com

[09/14/16]   Loa Loa Loa

Khai giảng lớp Tiếng Anh giao tiếp với người bản xứ Úc, Mỹ tại trung tâm quận 3, tp HCM.

Lớp thứ Hai- Tư: 6:00-7:30 pm
Lớp thứ Ba - Năm :6:00-7:30 pm

Chi tiết liên hệ:[email protected]
hoặc 0908.358.825

Ưu tiên cho nhóm đăng ký 3-5 người sẽ có discount.

[09/06/16]   Learning English @work for Hotels and Restaurants

Receptionist: Good evening sir, good evening madam
Mr Michael: Good evening, we have a reservation, the name's Michael.
Receptionist: Could you spell that, please?
Mr Michael: M-I-C-H-A-E-L
Receptionist: Thank you. Mr Michael, yes,... so that's a double room with bath and balcony for three nights.
Mr Michael: That's right.
Receptionist: Could you just sign here, please?
Mr Michael: Yes, of course.
Receptionist: Thank you, sir, here's your key. It's on the fifth floor, room 501. I'll call a porter.
Mr Micheal: Thank you.
Receptionist: Enjoy your stay.

[09/06/16]   Learning English @work for Hotels and Restaurants

Receptionist: Hello, Intercontinental Hotel, can I help you?
Guest: Yes, I have a reservation from the 18th to the 21st September for a double room with bath and balcony.
Receptionist: And your name please, sir?
Guest: Michael
Receptionist: Could you spell that for me, please?
Guest: Yes, that's M-I-C-H-A-E-L. I would like to change the dates, if possible, from the 19th to the 22nd September.
Receptionist: Hold the line a moment and I'll just check Mr Michael, but I think that's possible from the 19th to the 22nd September.
Guest: Thank you, so that's fixed up then?
Receptionist: Yes, It's done, Mr Michael. We look forward to welcoming you on the 19th. Goodbye.
Guest: Thank you. Goodbye.
Receptionist: Goodbye.

TienganhchoDoanh Nghiệp's cover photo

Untitled Album

Truong tieu hoc Nguyen Hue 1 quan 4

trainyouraccent.com

Cell Phones: Accent Reduction Training and Conversational English

For practising your listening or training your accent
http://www.trainyouraccent.com/a-cellphones.htm

Actual Transcription:

More and more people these days have cellphones as a means of communicating with family and friends. It just helps you stay in touch, so if I want to talk to a friend, I just call her up no matter where I am. Also, I can take and send pictures with my cellphone, so I really don't need an extra camera. Of course, if my friend doesn't have her cellphone turned on, then I can just leave a message and ask her to call me back. A cellphone also comes in handy in case of an emergency and you need to call for help, for example, if your car breaks down, and you need assistance. To be honest, I don't think I could live without my cellphone.

Reduced Speech:

More ən' more people these days have cellphones as ə means əf communicating with family ən' friends. It just helps yə stay in touch, so if I want tə talk tə ə friend, I just call 'ər up no matter where I am. Also, I kn take ən' send pictures with my cellphone, so I really don't need ən extra camera. Of course, if my friend doesn't have 'ər cellphone turned on, then I kn just leave ə message ən' ask 'ər tə call me back. ə cellphone also comes in handy in case əf ən emergency ən' yə need tə call fər help, fər example, if your car breaks down, ən' yə need assistance. tə be honest, I don't think I could live without my cellphone.

Activities:


1. Discussion: Talk əbout thə advantages ən' disadvantages əf having ə cellphone. What social problems have appeared as ə rəsult əf cellphone use?


2. The Internet: Go online ən' find two cellphone companies that provide service in your area. How do they compare in terms əf price, length əf contract, ən' other services?

trainyouraccent.com Cell Phones

elt.oup.com

Pre-Intermediate

https://elt.oup.com/student/solutions/preint/?cc=ar&selLanguage=en

Chương trình tăng cường tiếng Anh lớp 8-9

Chúc các em học tiếng Anh vui và hiệu quả.

elt.oup.com

elt.oup.com

Elementary

https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/?cc=vn&selLanguage=en

Vào luyện grammar, vocabulary, everyday English, games chương trình tăng cường tiếng Anh Solutions lớp 6-7

elt.oup.com

[08/05/14]   www.oup/com/elt/solutions

Đây là link để các bạn học sinh và sinh viên học chương trình tiếng Anh tăng cường vào rèn luyện ngữ pháp, games, từ vựng

[07/18/14]   Karaoke is bad for health
SAT JULY 19, 2014 (GMT+7)

Read this short piece of writing and answer the questions.


Doctors say that karaoke is bad for your health. They say karaoke can hurt your ears and your voice. "Karaoke" is singing the words of a popular song with the music of the song playing loudly in the background. Karaoke is very popular in Asia. It is also popular in Europe and America. There are many karaoke clubs all over the world.

Now doctors say that karaoke is not good for your health. It is bad for the people who listen to it. It is also bad for the people who sing karaoke songs. The level of music in karaoke clubs is too loud. This is bad for your ears and can hurt them. When people sing karaoke songs, they sing too loudly. They sing for too long without a break and without a drink of water. This is bad for their voices.

QUESTION

1. What is karaoke?

2. What parts of your body can karaoke do damage to?

a/ feet and arms b/ stomach and lungs c/ ears and throats d/ waist and brain

3. Where are popular places for Karaoke?

4. How to protect your voice when singing karaoke?

TienganhchoDoanh Nghiệp

I would like to post " daily news " every two days from now on, so keep your eyes on this, I'm sure that you can pick up some English from this post.

Nhằm giúp các bạn cải thiện tiếng Anh, sắp tới mình sẽ post một số tin tức được viết bằng tiếng Anh ( phần lớn từ những người bạn nước ngoài đang sống tại Việt Nam) để các bạn thấy được họ đánh giá về Việt Nam như thế nào.

Thông qua mục tin tức, các bạn có thể "pick up" thêm một ít tiếng Anh "from now on".

Các bạn chú ý theo dõi nhé. " keep your eyes on this"

Ngoài ra nếu bạn nào ở Tp HCM có thể liên hệ để gặp mặt trực tiếp " meet in person" or "f2f - face to face" để luyện thêm tiếng Anh với người nước ngoài tại Q1.

This morning I read this news on the Expat website. This has been really made me annyoyed

He wrote:

" I worked for a major oil company in Vietnam-HMC. The crimes in Vietnam is getting to the point where all of the expats in our company were warned of home invasion and to be very careful out on the street for fear of kidnapping. The reason for this uptick on crimes: 1) The economy is bad; inflation is high 2) austerity forced gov. to release drug addicts from prisons so big cities like HCM and Hanoi. Never use your mobile phone on the streets or even in your car with your window open; same goes for slinging your purse across your body on motorbikes."

" Hi, I travel to HMC often and during my last trip which was 3 months ago my wife was robbed in District 1. It's only 1 block away from the Caravel hotel which is the center of town and used to be the safest place. A guy on a motorcycle came close to her and snatched her necklace from her and sped off. Petty crimes like this happens everywhere. This would not my biggest concern. I was alarmed to find out that: 1) there were vendors 360 degree from incident but when I looked into their eyes they were either pretended that nothing happened or deliberately refuse to help for fear of reprisal from the thugs. 2) We learned later that the gov. released thousands of ex-drug addicts from prison due to budget cut so the streets are full of these types of criminals. For us, Vietnam is not worth visiting because we don't want to always look over our shoulders while on vacation. Also, don't use your mobile phone on the street because they will snatch it from you. We chosen to vacation in Thailand instead. The people are gentle and there is little petty crimes like Vietnam. I hope this help you."

Post by: JOSHUAFOLLOWER

[06/22/14]   I would like to post " daily news " every two days from now on, so keep your eyes on this, I'm sure that you can pick up some English from this post.

Nhằm giúp các bạn cải thiện tiếng Anh, sắp tới mình sẽ post một số tin tức được viết bằng tiếng Anh ( phần lớn từ những người bạn nước ngoài đang sống tại Việt Nam) để các bạn thấy được họ đánh giá về Việt Nam như thế nào.

Thông qua mục tin tức, các bạn có thể "pick up" thêm một ít tiếng Anh "from now on".

Các bạn chú ý theo dõi nhé. " keep your eyes on this"

Ngoài ra nếu bạn nào ở Tp HCM có thể liên hệ để gặp mặt trực tiếp " meet in person" or "f2f - face to face" để luyện thêm tiếng Anh với người nước ngoài tại Q1.

This morning I read this news on the Expat website. This has been really made me annyoyed

He wrote:

" I worked for a major oil company in Vietnam-HMC. The crimes in Vietnam is getting to the point where all of the expats in our company were warned of home invasion and to be very careful out on the street for fear of kidnapping. The reason for this uptick on crimes: 1) The economy is bad; inflation is high 2) austerity forced gov. to release drug addicts from prisons so big cities like HCM and Hanoi. Never use your mobile phone on the streets or even in your car with your window open; same goes for slinging your purse across your body on motorbikes."

" Hi, I travel to HMC often and during my last trip which was 3 months ago my wife was robbed in District 1. It's only 1 block away from the Caravel hotel which is the center of town and used to be the safest place. A guy on a motorcycle came close to her and snatched her necklace from her and sped off. Petty crimes like this happens everywhere. This would not my biggest concern. I was alarmed to find out that: 1) there were vendors 360 degree from incident but when I looked into their eyes they were either pretended that nothing happened or deliberately refuse to help for fear of reprisal from the thugs. 2) We learned later that the gov. released thousands of ex-drug addicts from prison due to budget cut so the streets are full of these types of criminals. For us, Vietnam is not worth visiting because we don't want to always look over our shoulders while on vacation. Also, don't use your mobile phone on the street because they will snatch it from you. We chosen to vacation in Thailand instead. The people are gentle and there is little petty crimes like Vietnam. I hope this help you."

Post by: JOSHUAFOLLOWER

[06/21/14]   Các cách diễn đạt về thời gian - Time expression

Learn some phrases used for time expression.
PrevNext

1. run out of time/ time is upMeaning: to have used up most of the allotted time or have no time leftExample: You are running out of time to do your test.2. take one’s timeMeaning: to go as slow as one needs to or to use as much time as one wantsExample: Take your time. There’s no hurry to finish the essay. The exam doesn’t end for another hour.3. invest someone’s time [into something]Meaning: to put one's time, effort and/or energy into a projectExample: Emily invested a lot of time into her new business.4. kill timeMeaning: to use time upExample: I had to kill time before my doctor’s appointment; so I went shopping.5. ahead of timeMeaning: before the announced time/earlyExample: Marisa completed the annual budget report ahead of time.6. take time offMeaning: a period of time that is free from employmentExample: I took time off to travel to Guatemala and Costa Rica last summer.7. time to run/ time to split/time to move along/time to head outMeaning: an announcement of one's desire or need to leave/departExample: It’s time to run. I have to get to a meeting at 9am.8. take a time outMeaning: to stop an activity temporarilyExample: Roger wasn’t listening to the teacher; so he had to take a time out for 10 minutes.

Sinh viên Đại Học Tôn Đức Thắng

Những điều thú vị về đất nước Nhật Bản :)

1. Trẻ em Nhật làm vệ sinh trường học của chúng mỗi ngày trong vòng 45 phút cùng giáo viên, điều này mở ra một thế hệ người Nhật khiêm tốn và ưa thích sự sạch sẽ.

2. Bất cứ công dân Nhật nào mà có nuôi chó thì phải mang theo túi đựng và túi đặc biệt để hốt phân chó khi chúng ị ra trên đường. Họ giải quyết chuyện đó rất vệ sinh và hăm hở.

3. Những người lao công (công nhân vệ sinh) ở Nhật được gọi là “Kỹ Sư Sức Khỏe”; họ có thể yêu cầu một mức lương từ 5000 tới 8000 Đô la Mỹ mỗi tháng. Và một người lao công cũng phải trải qua các bài kiểm tra miệng và kiểm tra viết.

4. Nước Nhật không có các nguồn tài nguyên thiên nhiên, và họ phải chịu đựng hàng trăm trận động đất mỗi năm, nhưng những điều đó cũng không ngăn cản Nhật trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới trong nhiều năm liền (hiện nay phải tạm đứng thứ 3 vì sự trỗi dậy của Trung Quốc).

5. Thành phố Hiroshima chỉ cần 10 năm đã trở lại thời phát triển kinh tế đầy sôi động của mình sau khi xảy ra vụ ném bom nguyên tử của Mỹ.

6. Nhật ngăn cấm việc sử dụng điện thoại trên các tàu điện tàu lửa, trong những nhà hàng .

7. Học sinh Nhật Bản từ năm đầu cho tới năm thứ 6 tiểu học phải học về những nguyên tắc xử thế (tạm gọi là đạo đức học thiết thực) để giao tiếp với những người xung quanh.

8. Người Nhật tuy là dân tộc giàu có hàng nhất nhì thế giới, họ cũng không có người giúp việc (osin). Trong gia đình thì cha mẹ chịu trách nhiệm chăm lo nhà cửa và con cái.

9. Không có bất cứ kỳ thi nào từ lớp 1 cho tới lớp 3 ở cấp tiểu học; bởi vì mục tiêu của giáo dục là truyền đạt các khái niệm và xây dựng nhân cách, không phải là thi thố và nhồi sọ.

10. Nếu bạn đến một nhà hàng ăn món tự chọn tự phục vụ (buffet) ở Nhật, bạn sẽ thấy người ta chỉ ăn vùa đủ mà không lãng phí. Không có thức ăn thừa.

11. Tỷ lệ tàu lửa hay tàu điện đến trễ ở Nhật chỉ khoảng 7 giây mỗi năm! Người Nhật trân trọng giá trị thời gian, đến từng phút từng giây.

12. Trẻ em ở trường làm sạch răng và chải răng sau mỗi bữa ăn; chúng duy trì việc chăm sóc sức khỏe ngay từ thuở nhỏ.

13. Sinh viên/học sinh Nhật dành ra khoảng nửa tiếng để ăn một bữa, để đảm bảo cho việc ăn chậm và tiêu hóa tốt. Khi được hỏi về vấn đề này, người Nhật nói: Vì những sinh viên/học sinh đó là tương lai của nước Nhật!

Nguồn: Có thể bạn chưa biết.

#Nghquan

[06/05/14]   The rainy season has begun here in Sai Gon. It can be a pain in the ass.

[06/04/14]   While some people are sleeping, others are up, learning English. Sucess is not accident.

[06/02/14]   Don't study English

Study something you're interested in English

That's fantastic idea!

[05/24/14]   khai giảng khóa học tiếng Anh hè cho các bé từ 6-10 tuổi, 12-14 tuổi
Học tại 2 địa điểm:

Nội dung:
Anh văn giao tiếp nghe - nói và học chương trình ở trường.
Giáo viên : Nước ngoài và Việt Nam.

Địa chỉ :004 Lô C3 Chung Cư 212 Nguyễn Trãi và TK 22/9 Nguyễn Cảnh Chân, Cầu Kho, Quận 1.

Các mẹ có nhu cầu liên hệ đăng ký học cho bé xin liên lạc:

0908.35 88 25 Cô Hằng. hoặc đăng ký trực tiếp tại hai địa điểm trên, có lớp ban ngày và ban đêm.

[11/30/13]   Sau go, give và look thì chúng ta hãy học Phrasel Verbs với "do" và "break" nhé!
-----------------
DO:
1. do away with sb/yourself: giết ai/ tự sát
2. Do away with sth: hủy bỏ, chấm dứt
3. Do for sb/sth: hủy diệt, thủ tiêu ai/cái gì
4. Do sb out of sth: ngăn cản ai có được cái gì
5. Do sb over: tấn công và hạ gục ai đó
6. Do sb/sth down: quở mắng một cách vô lí
7. Do sb/yourself in: giết, làm cho mệt lử
8. Do sth in: làm một bộ phận trên cơ thể bị thương
9. Do sth over: dọn dẹp và trang trí
10. Do sth up: thắt chặt quần áo; trang trí sửa sang nhà cửa
11. Do without sb/sth: ko cần tới

BREAK:
1. Break away from sb/sth: trốn thoát
2. Break down: hỏng; bật khóc
3. Break for sth: chạy đến đâu đó để trốn thoát
4. Break in: đột nhập
5. Break in on sth: ngắt lời ai, làm gián đoạn
6. Break into sth: đột nhập; bật (khóc, cười,....)
7. Break off: dừng nói; chia tách
8. Break out: (chiến tranh, trận chiến, dịch bệnh) bất ngờ bùng nổ
9. Break out of sth: thoát ra khỏi
10. Break sb/sth in: huấn luyện
11. Break sth down: phá hủy
12. Break sth off: tách ra; chấm dứt
13. Break up: chia tay, cười phá lên
14. Break through: tiến bộ vượt bậc; vượt qua
15. Break with sth: chấm dứt

Các bạn hãy thử đặt câu cho ad xem nào? ^^ Đặt càng nhiều câu càng tốt nhé

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C