Luyện thi IELTS Cấp Tốc 0909584007

Luyện thi IELTS Cấp Tốc 0909584007

Comments

BẠN DỰ ĐỊNH LÀM GÌ?

#Hôm_nay #Tuần_này #Tuần_Tới

Professional English Mentor

Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Hướng dẫn Tiếng Anh VinSchool, giúp Học viên theo học các trường lừng danh thế giới: HARVARD, Oxford, MIT. Kỹ năng thuyết trình Anh ngữ; Hỗ trợ VISA, DU HỌC & ĐỊNH CƯ: Châu Âu, Mỹ, Úc, New Zealand, Canada.

Our mission is to share linguistic enablers and skillful facilitators for mastering the English Language, Organizational Knowledge Management, & Corporate Risk Governance ACROSS THE GLOBE via OPTIMAL MENTORING APPROACHES.

Operating as usual

22/04/2022

Nên & Mỗi NgàyNot only is our mission involved in providing knowledge sharing enablers and linguistic mentoring facilitators to global communities, our mentees are personally doing their part to help reduce emissions and promote sustainability.

Ngoài những hỗ trợ công cụ chia sẻ tri thức và hướng dẫn ngôn ngữ đến cộng đồng toàn cầu, các chuyên viên hướng dẫn cùng tham gia giảm phát thải và thúc đẩy lối sống bền vững.🚶‍♀️

🌏 This Earth Day, the menteeship celebrates our commitment to protecting the environment and encouraging others mitigate climate change.

🌏 Nhân Ngày Trái đất, OLEV khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ môi trường và khuyến khích mọi người giảm thiểu biến đổi khí hậu.

🚶‍♂️🚲 One way everyone can help is by walking or biking to work, which our Green Team did today! How are you doing your part? Please share yours via comments💚

🚲 Hôm nay, chúng tôi đã đi bộ và đạp xe đạp đến văn phòng. Hãy cho chúng tôi biết cách bạn thực hiện lối sống xanh trong phần bình luận nhé! 💚

Thankies heaps for thine daily endeavoursWebsite: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Luyện thi IELTS Cấp Tốc 0909584007's post 21/04/2022

TASTE OF AUSTRALIA 2022 MEDIA LAUNCH

BUỔI KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH TASTE OF AUSTRALIA 2022.

Australia’s Consul-General in Ho Chi Minh City, Ms Sarah Hooper, together with world-renowned Australian chef Luke Nguyen, today launched the Taste of Australia program – the annual celebration of Australian food and beverages in Vietnam.

Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sarah Hooper, cùng với đầu bếp Australia nổi tiếng thế giới Luke Nguyen, hôm nay khai mạc chương trình Hương Vị Australia (Taste of Australia) – sự kiện hàng năm tôn vinh ẩm thực và thức uống Australia tại Việt Nam.

This year’s Taste of Australia program will again showcase the best of Australian cuisine. Our message is simple: Australian produce is high-quality, safe, healthy and sustainable.

Chương trình Taste of Australia năm nay sẽ một lần nữa mang đến những gì tốt đẹp nhất của ẩm thực Australia. Thông điệp của chương trình rất đơn giản: Thực phẩm Australia có chất lượng cao, an toàn, lành mạnh và bền vững.

Australian-Vietnamese chef Frank Pham, known as Culinary Frank, will produce a special series of videos on cooking with premium Australian produce. Other videos will highlight the creativity and versatility of Australian wine, and how they can be paired with Vietnamese cuisine. There will also be retail promotions throughout the country.

Đầu bếp người Australia gốc Việt Frank Pham, còn được biết đến là Culinary Frank, sẽ thực hiện một chuỗi video nấu ăn với nguyên liệu là thực phẩm Australia hảo hạng. Một chuỗi video khác sẽ tôn vinh sự sáng tạo và đa dạng của rượu vang Australia, và cách kết hợp với ẩm thực Việt. Bên cạnh đó còn có những chương trình khuyến mãi bán lẻ trên khắp cả nước.

Taste of Australia 2022 features a range of events and initiatives in Hanoi and Ho Chi Minh City. More than 40 restaurants, cafes and bars in the two cities will feature Australian produce – in some cases through special menus or dishes.

Taste of Australia 2022 sẽ bao gồm một chuỗi sự kiện và hoạt động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 40 nhà hàng, quán cà phê và quán bar tại cả hai thành phố sẽ tham gia sự kiện tôn vinh thực phẩm Australia – tại một vài nơi sẽ phục vụ những thực đơn hay món ăn đặc biệt trong khuôn khổ chương trình.

Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Luyện thi IELTS Cấp Tốc 0909584007's post 21/04/2022

Ai Cũng Có Thể Thông Thạo Tiếng Anh

18/04/2022

CHÚC BẠN MỘT MÙA LỄ PHỤC SINH AN LÀNHEaster is often considered one of the most important Christian holidays of the year. Usually takes place in March or April each year to commemorate the death and Resurrection of Jesus from the dead after his crucifixion.

Lễ Phục sinh thường được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Cơ đốc giáo. Thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm để tưởng nhớ cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giê-su từ cõi chết sau khi bị đóng đinh.

Believed by Christians to happen between the years 30 and 33. Easter also refers to a season in the Catholic liturgical year called Easter, which lasts exactly 50 days, from Easter Sunday to Pentecost.

Được các tín đồ Thiên chúa giáo tin rằng sẽ xảy ra từ những năm 30 đến 33. Lễ Phục sinh cũng đề cập đến một mùa trong năm phụng vụ Công giáo gọi là Lễ Phục sinh, kéo dài đúng 50 ngày, từ Chủ nhật Phục sinh đến Lễ Ngũ tuần.

Easter rests heavily on the Jewish Passover origins. Christians believe that Jesus' death and resurrection fulfilled what the exodus foretold: freeing people from sin and bringing them into life in the Heaven he gave.

Lễ Phục sinh dựa nhiều vào nguồn gốc Lễ Vượt qua của người Do Thái. Cơ đốc nhân tin rằng cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su đã làm ứng nghiệm những gì cuộc xuất hành đã báo trước: giải thoát con người khỏi tội lỗi và đưa họ vào cuộc sống trong Thiên đàng mà ngài đã ban cho.

The celebration of the resurrection of Jesus is still celebrated every Sunday. There is no passage in the New Testament about the Resurrection of Christianity but about the Resurrection of Jesus.

Lễ kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu vẫn được cử hành vào mỗi Chủ nhật. Trong Tân Ước không có đoạn nào nói về sự Phục sinh của Cơ đốc giáo mà nói về sự Phục sinh của Chúa Giê-xu.

This only appeared in the second century. The Eastern Churches of Asia Minor such as Ephesus (Ephesus), Smyrne ... (from Latin expertise call this group Quartodecimans = 14th) closely follow the Jewish tradition, and they celebrate Easter on the 14th of Nisan, even though it falls on a day of the week rather than a Sunday. They commemorate the day Jesus died.

Điều này chỉ xuất hiện vào thế kỷ thứ hai. Các Giáo hội Đông phương Tiểu Á như Ê-phê-sô (Ephesus), Smyrne ... (từ chuyên môn tiếng Latinh gọi nhóm này là Quartodecimans = 14) theo sát truyền thống Do Thái, và họ tổ chức lễ Phục sinh vào ngày 14 tháng Nisan, mặc dù nó rơi vào ngày a ngày trong tuần thay vì chủ nhật. Họ tưởng niệm ngày Chúa Giê-su chết.

In contrast, the Western Churches in Rome, Palestine, Egypt, Greece and Gaule (France) celebrate Easter Sunday because they believe that Jesus is risen on Sunday.

Ngược lại, các Giáo hội Tây phương ở Rôma, Palestine, Ai Cập, Hy Lạp và Gaule (Pháp) tổ chức Lễ Phục sinh vì họ tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại vào ngày Chủ nhật.

This Sunday may fall on the 14th Jewish Nisan, or the next Sunday if Nisan 14 is not a Sunday. One week before Easter, called Holy Week, runs from Palm Sunday (or Passion Sunday) through to the end of Good Saturday (or Passover Watch).

Chủ nhật này có thể rơi vào ngày 14 Nisan của người Do Thái, hoặc Chủ nhật tiếp theo nếu ngày 14 Nisan không phải là chủ nhật. Một tuần trước Lễ Phục sinh, được gọi là Tuần Thánh, kéo dài từ Chúa Nhật Lễ Lá (hoặc Chúa Nhật Thương Khó) cho đến hết Thứ Bảy Tuần Thánh (hoặc Lễ Vượt Qua).Website Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

16/04/2022

10000$👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫 Can you provide a training course to develop and improve Vietnamese learners’ skills and knowledge on standardized tests, such as the ?

👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫 Bạn muốn tổ chức các lớp học để nâng cao kỹ năng và kiến thức về bài thi chuẩn hóa ( & ) cho các bạn học viên Việt Nam?

💰Submit a project proposal for an opportunity to receive up to $10,000.

💰Hãy nộp hồ sơ để nhận tài trợ lên đến 10.000 đô la từ Tổng Lãnh Sự quán Hoa Kỳ.

🔎More info at https://bit.ly/3vV808K

🔎Thông tin chi tiết tại https://bit.ly/3vV808KWebsite Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

15/04/2022

🇺🇸🇻🇳The United States continues to be the largest donor of COVID-19 vaccines to Vietnam. To date, a total of nearly 38 million COVID-19 vaccines have been delivered.

🇺🇸🇻🇳Hoa Kỳ tiếp tục là đối tác tài trợ vắc-xin phòng COVID-19 nhiều nhất cho Việt Nam. Tính đến nay, gần 38 triệu liều vắc-xin COVID-19 đã được chuyển giao.

To address COVID-19 hot spots, USAID Vietnam - US Agency for International Development is providing Vietnam two mobile oxygen plants that transform air into medical oxygen and transit between local health facilities to provide patients with life-saving oxygen.

Để giải quyết các điểm nóng COVID-19, USAID Vietnam đang cung cấp cho Việt Nam 2 hệ thống tạo ôxy di động giúp tạo ôxy y tế từ không khí và có thể được di chuyển nhanh giữa các cơ sở y tế địa phương để cung cấp ôxy giúp cứu tính mạng bệnh nhân.Visit Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

Photos from Luyện thi IELTS Cấp Tốc 0909584007's post 13/04/2022

Mấy cậu nhóc này học năng động làm trung tâm nhộn nhịp theo lun 😁

Các con học chăm chỉ và học giỏi lắm nha cô chú ơi😍. Trung tâm luôn tạo không khí vui vẻ và tự nhiên nhất để các bé đến học thật vuii và thoải mái🥰

🌻 Em ở lanmark3, có nhận dạy kèm 1:1 và dạy theo nhóm 2-3 bé, lịch học linh động ạ

😻PS: Bên e còn nhận dạy cho các bé tiền tiểu học và tiếng Anh cho người lớn ạ

☎ Anh chị quan tâm ib em hoặc liên hệ sdt 0909584007 để được tư vấn về khoá học ❤️

13/04/2022

Vài CáchRise and shine!

- This is usually said when you are in the process of waking someone from sleep.

Top of the morning to you!

– This phrase originated in Ireland, which is a predominantly English speaking country,

However, it is now widely used in many other English speaking countries as a quirky way to say good morning.

Good day to you.

Have a great day.

Hello there!

Wishing you the best for the day ahead.

How are you this fine morning?

Isn’t it a beautiful day today?

– This phrase is often said when morning greetings are exchanged between two passers by.

Wakey, wakey, eggs and bakey.

– This term is popular in the USA and is used when waking someone up, announcing breakfast time.

Look alive! – This popular British phrase is used when a person is taking a long time to get prepared in the morning.

Good morning, sleepy head/wakey wakey, sleepy head

– This is a term which you might send in a text message or as a gentle way to wake a person.

Look at what the cat dragged in!

– This humorous phrase is an informal way of greeting a close friend or family member and as a way of telling them that they’re not looking so great this morning.

What a pleasant morning we are having.

How is your morning going so far?

Morning!

– This shortened version of the full ‘good morning’ is very frequently used.

Example Sentences

Wake up, sleepyhead! Rise and shine!

Good day to you, !

It’s a positive delight to see you.

It’s your day, Teacher. Have a great day!

Hello there! Lovely to see you again!

Look alive! You’ll miss the bus.

Wake up, sleepyhead.

Do you want some breakfast?

Wakey wakey, sleepyhead!

The sun is beginning to shine! What a lovely summer day!

Morning, . How was the violin contest yesterday?

Did you win a prize?

Well, I’d better be off. Good day to you.

Well, hello there! I haven’t seen you for ages.

Look alive! We haven’t got all day.

Hi, Barbara, how are you this fine morning?

Ah, morning, Mr goodman. Nice to meet you.

I’m Peter Banks from Personnel. Do sit down.

Hey, everybody, look what the cat’s dragged in.

Hey, Jennifer! Wishing you the best for the day ahead! Choose your day to be the best today!

Conclusion

Simply saying ‘good morning’ sometimes isn’t enough, but there are many other ways in which you might wish someone a good morning. Whether you are passing by a stranger in the street, saying good morning to your partner as you wake or greeting a work colleague, mixing up your vocabulary, and using one of these alternative ways of saying good morning can really sharpen your English speaking skills.Visit Website: Www.OneLifeEnglish.Edu.Vn

QUẢN TRỊ RỦI RO & QUẢN TRỊ TRI THỨC. ĐT: 09.09.584.007

Sứ mệnh của #MENTOR là HƯỚNG DẪN (#MENTORING):

#THẠO_ANH_NGỮ

#QUẢN_TRỊ_RỦI_RO

#QUẢN_TRỊ_TRI_THỨC

Videos (show all)

Location

Category

Products

1. Mentoring Harvard Mentees.

2. Portfolio Project Management.

3. Entrepreneurial Mentoring Services.

4. Corporate Risk Governance Mentor.

5. Organizational Skill Enabler & Facilitator.

6. Global BOOKSTORE Encyclopedia Journal.

7. Biggest E-Book # Hard-copy Book Distributor.

8. Upskilling Relearning Outthinking Blitzscaling System.

9. Individual + Organizational + National Knowledge Governance.

Telephone

Address


Landmark 81, Vinhomes; 208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Ho Chi Minh City
70000

Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT
Số 828, đường Sư Vạn Hạnh
Ho Chi Minh City, 7000000

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUFLIT chuyên đào tạo các chương trình Anh ngữ quốc tế TOEIC, luyện CEFR, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh tổng quát cùng các khóa đào tạo Tin học ứng dụng.

iTeach VN iTeach VN
Ho Chi Minh City

Là Trường Anh ngữ trực tuyến chất lượng chuẩn Cambridge với giá cả hợp lý nhất! Chúng tôi không ngừng phát triển để cho người học những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà chỉ riêng iTeach có được!

TT Anh ngữ An Nhân Tâm - AEC TT Anh ngữ An Nhân Tâm - AEC
Số 138, đường 138, Phường Tân Phú, Quận 9
Ho Chi Minh City, 700000

Đào tạo Kỹ năng sống - Kỹ năng mềm bằng tiếng Anh từ 3 tuổi

Apollo English Junior Apollo English Junior
307 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6
Ho Chi Minh City, 700000

Rosie Hương English Rosie Hương English
208 Nguyen Huu Canh, P.22, Q.Binh Thanh
Ho Chi Minh City, 70000

Nhận dạy tiếng Anh online 1 kèm 1và trực tiếp khu vực HN - HCM. Chuyên cung cấp mọi loại sách, bài viết, tư liệu học tập, nghiên cứu theo từng loại chuyên ngành trên toàn thế giới. Rosie: 09 09 584 007

Unisep - Tiếng Anh hàng đầu cho người mất gốc Unisep - Tiếng Anh hàng đầu cho người mất gốc
Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

UNISEP là trường chuyên đào tạo về NGỮ ÂM GIAO TIẾP từ trình độ mất gốc cho đến khi người học có thể giao tiếp với giọng điệu tự nhiên như người bản xứ.

ME English - Lớp tiếng Anh online cho MẸ và BÉ ME English - Lớp tiếng Anh online cho MẸ và BÉ
Ho Chi Minh City, 700000

ME English - lớp học tiếng Anh cho MẸ và BÉ là nơi chia sẻ cách tự dạy con học tiếng anh tại nhà và có các lớp dành cho cả các ba mẹ muốn học để tự tin giúp con giỏi tiếng Anh.

Nhật Ngữ Tâm Việt - Luyện thi JLPT Nhật Ngữ Tâm Việt - Luyện thi JLPT
399 Luỹ Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

SAM I AM English - Tiếng Anh giao tiếp dành cho mọi người SAM I AM English - Tiếng Anh giao tiếp dành cho mọi người
74 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Dịch vụ dạy học tiếng Anh để giao tiếp thành thạo dành cho trẻ em và người lớn

We Are Creative by Ms. Thanh Nhàn We Are Creative by Ms. Thanh Nhàn
72/29 Phan Đăng Lưu Phường 5 Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City

Anh Văn giao tiếp tư duy phản xạ chuẩn giọng Anh-Mỹ cho người đi làm. Tự tin khi bắt chuyện với người bản xứ chỉ sau 4-6 tháng.

VBP Chinese - Học tiếng Trung cùng Giáo Viên Bản Ngữ VBP Chinese - Học tiếng Trung cùng Giáo Viên Bản Ngữ
59 Nguyễn Cư Trinh
Ho Chi Minh City, 700000

VBP Chinese là trung tâm giảng dạy Tiếng Trung Online hàng đầu tại Việt Nam với đội ngũ giáo viên bản ngữ chuyên nghiệp - 100% tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên, ngành Hán Ngữ Quốc Tế

Trung Tâm Hàn Ngữ Shinkyu Trung Tâm Hàn Ngữ Shinkyu
Ho Chi Minh City, 700000

Trung Tâm Hàn Ngữ Shinkyu sẽ mang đến cho người học tiếng Hàn những kiến thức, môi trường giao lưu tiếng Hàn, kỹ năng mềm làm việc trong môi trường Hàn Quốc ngay tại Việt Nam.