Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Khóa Học Nghiệp Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

Mission: Lớp nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch

Operating as usual

Lịch thi tháng 1

Khi nước bạn làm du lịch!

VUA NGUYỄN THỜ PHỤNG TỔ TIÊN THẾ NÀO?
(Honoring the Nguyễn Ancestors in early-nineteenth century Huế)

Nguyên văn tiếng Anh: LIAM CHRISTOPHER KELLEY *

Việt dịch: TÔN THẤT TUỆ

Tháng 4/1804 được đánh dấu bởi việc khởi công xây cất Thái Miếu 太廟, Triệu Tổ Miếu 肇祖廟, Hoàng Khảo Miếu 皇考廟. Trước đó nhà Nguyễn vẫn giữ truyền thống thờ tổ tiên trong từ đường (miếu) theo vết chân của vô số nhà cai trị trong vùng, tuy có phần sáng tạo riêng, vẫn theo những nguyên tắc ghi rõ trong sách Lễ ký 禮記.

Sách Lễ ký đưa ra các khuôn mẫu thờ kính tổ tiên, khác biệt nhau tùy theo đẳng cấp xã hội. Thiên tử được quyền thờ tổ tiên nhiều nhất, tổng số là 7 vị. Bắt đầu là thái tổ 太祖, rồi đến sáu vị tiếp theo chia chèn nhau thành 3 chiêu 昭 và 3 mục 穆. Hai danh từ sau chưa có định nghĩa rõ vì đang bàn thảo, nhưng tạm nói thứ tự trên dưới là theo thế hệ, ví dụ cha là chiêu con là mục; theo Lễ ký 禮記 và Vương chế 王制.

Để giữ con số luôn là 7 vị, tổ phụ mới chỉ có thể ghi tên vào miếu thờ chính thống nhất, sau khi một vị tổ tiên khác phải mất tên, thường là vị kế cận thái tổ; tên vị ra đi sẽ được thờ ở nơi ít quan trọng hơn gọi là tẩm 寢, nơi nghỉ.

Qua bao thế kỷ, hệ thống thờ phụng nầy nhiều lần được sửa đổi. Nhưng cuộc canh cải danh tiếng và gây xáo trộn nhiều nhất do Vương Mãn nêu ra. Người tiếm quyền nhà Hán nầy cho phép thiên tử thờ thêm hai vị nữa, nghĩa là thành chín thay vì bảy. Nhiều ông vua bày thêm tên tổ tiên để tự cho mình đúng dòng chính, có vua nại lý nầy lý kia để bỏ tên người cũ thêm tên mới.

Nhà Nguyễn có cách sáng tạo riêng trước và sau khi thành lập vương triều. Năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát bắt đầu đưa ra các cải cách nhằm tạo ra một đế đô trong Nam; chúa ra lệnh xây cất đền thờ gọi là Tông Miếu 宗廟 chứ không phải Thái Miếu 太廟, vì cho đến lúc ấy, Nguyễn tộc vẫn phục tùng vua Lê, các chúa chưa phải là Hoàng đế.

Trong miếu nầy Thái tổ là Nguyễn Kim, thành viên họ Nguyễn cuối cùng làm việc ở phương Bắc. Ở các vị trí mục và chiêu, chúa cho ghi bảy thế hệ trước, tất cả đều ở trong Nam.

Miếu nầy được xây ở Huế. Nhà Nguyễn phải bỏ khu vực nầy khi Tây Sơn đánh chiếm. Tuy nhiên, sau khi lấy lại Gia Định, Nguyễn Ánh đã ra lệnh xây một đền miếu ở đấy, đầu năm 1790. Miếu thờ nầy vẫn theo sự phân biệt chiêu - mục như xưa, nhưng không theo đường lối đương thời tại Đông Á.

Biểu đồ đính kèm cho thấy tên những vị được thờ tại Gia Định. Nguyễn Kim tiếp tục giữ vị trí Thái tổ, đứng đầu con cháu, theo sau là Nguyễn Hoàng, thành viên Nguyễn tộc đầu tiên cai trị miền Nam.

Đi tiếp xuống dưới còn có hai người chưa bao giờ làm chúa. Thứ nhất, Nguyễn Hạo, con của chúa thứ bảy Nguyễn Phúc Chú; thứ hai là Nguyễn Phúc Luân, bố của Gia Long. Nguyễn Phúc Luân thừa kế chính thức của cha là Nguyễn Phúc Khoát nhưng không được lên ngôi vì Trương Phúc Loan lộng quyền.

Sau khi Gia Long tái chiếm Huế năm 1802, từ đường nguyên thủy được trùng tu. Tuy nhiên hai năm sau, vua cho xây miếu thờ mới. Sử liệu cho thấy vua quan đều cố sức bảo đảm đền mới sẽ trung thành đi theo những tiền lệ ở Á Đông.

Đặc biệt, vua thảo luận với quần thần trước khi quyết định Nguyễn Hoàng sẽ giữ địa vị thái tổ, vì là người đầu tiên trong Nguyễn tộc tạo ra nền móng của việc bình định phương nam (肇基南服: triệu cơ nam phục). Nguyễn Kim sẽ được con thay thế. Tiếp đến Nguyễn Hạo và cha của Gia Long cũng bị lấy tên ra vì chưa bao giờ làm chúa. Cuối cùng là chúa thứ mười Nguyễn Phúc Dương.

Không có lời giải thích về quyết định cuối cùng nầy. Chúa thứ mười cai trị trong thời gian ngắn có cuộc nổi loạn Tây Sơn và đã bị Tây Sơn bắt. Những yếu tố nầy có thể là lý do vua quan cho rằng chúa không đáng được ở trong Thái Miếu.

Sử ký triều Nguyễn cho thấy thứ tự thờ phụng nhằm mục đích theo đúng các tiền lệ và để cho có đúng chín vị quy định trong sách Lễ ký.

Trong lúc ấy Nguyễn Kim được phong Triệu Tổ 肇祖 và được thờ riêng ở Triệu Miếu 肇廟, ngõ hầu chỉ quê quán, điểm xuất phát của thế thế tổ. Đồng thời, thân phụ của Gia Long được thờ riêng ở Hoàng Khảo Miếu 皇考廟 ngõ hầu cho thấy quốc sự xuất phát từ đâu. Sau cùng Nguyễn Hạo và Nguyễn Phúc Dương được đưa vào một “tẩm” riêng trong miếu chung với các vị không còn ở thái miếu.

Khi ra lệnh xây các nơi thờ phụng, Gia Long đã tự lên ngôi hoàng đế. Ngay sau đó nhà vua đã truy thăng các chúa từ vương lên đế với lý do đế mới đủ điều kiện được thờ ở Thái Miếu.

Khi đặt cách thức thiết lập danh sách thờ theo lối chính thống đồng thời giải quyết toàn vẹn không ai thiếu ai mất, Gia Long để lại cho người kế vị một vấn nạn. Không có nơi nào trong hệ thống các miếu một chỗ dành cho chính vua, các chỗ đã có kẻ đứng.

Minh Mạng biết rõ hơn ai hết nên đã có biện pháp. Dĩ nhiên Minh Mạng không thích thú gì khi phải bỏ tên một tiền nhân để chỗ cho cha mình thế vào. Vị vua thứ hai bèn ra lệnh xây một đền thờ người sáng lập vương triều gọi là Thế Miếu 世廟. Miếu mới nầy vẫn theo hệ thống 9 linh vị như tại Thái Miếu. Trong trường hợp nầy Gia Long chiếm vị trí thượng thủ trong lúc 8 vị trí khác để thờ các hoàng đế tương lai, bắt đầu từ Minh Mạng.

Như vậy từ nay chính yếu có 2 miếu: một dành cho các Nguyễn nhân đã trị vì trước khi chính thức thành lập vương triều, và một cho các hoàng đế chính thống gồm cả người sáng lập và kế vị.

L.C.K
-----

* VỀ TÁC GIẢ: Liam Christopher Kelley là nguyên là PGS Sử học, giảng dạy tại Đại học Hawaii ở Manoa (Hoa Kỳ), hiện là PGS ngành Sử tại Viện Á Châu học (Institute of Asian Studies) thuộc University Brunei Darussalam ở Brunei. Ông lấy tên Việt Nam là Lê Minh Khải, và lập trang Le Minh Khai’s blog, chuyên đăng các bài viết về lịch sử các nước Đông Á, trong đó có Việt Nam.

** GHI CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH:

Tài liệu trên đây được tác giả Lê Minh Khai biên soạn để chứng minh ngược với quan điểm của vài sử gia cho rằng Đàng Trong hầu như không còn ảnh hưởng của Tàu. Lý luận phức tạp nên chúng tôi chỉ dùng phần sử liệu.

Đây là vấn đề khá rõ ràng tác giả dùng sử liệu chính là Đại Nam thực lục chánh biên. LMK dịch qua Anh ngữ những danh từ Hán Việt và kê tiếng Việt và chữ Hán rõ ràng có dấu, cho nên việc dịch bớt khó khăn, ví dụ: Royal Father Shrine (Hoàng Khảo Miếu 皇考廟).

Cá nhân chúng tôi không rõ các linh vị nào hiện được thờ tại Thế Miếu. Theo tài liệu nầy thì sau Gia Long chỉ có 8 chỗ, đúng con số 9 nói trong sách Lễ ký. Không kể ba vua tứ nguyệt và Bảo Đại thì đúng 8 chỗ: Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân, Đồng Khánh và Khải Định. Coi bộ khít khao; nhất là Bảo Đại thì không cần thiết vì cựu hoàng đã di chiếu tang lễ theo nghi thức Vatican.

Chuyện “Hường Ưng Bửu Vĩnh”, nếu xài hết 20 chữ thì thế hệ 21 tính ra răng. Hôm tôi ngồi ở Hồ Tây Hà Nội 2005, có người kỳ kèo mua sách, tôi mua cuốn sách về các vua Nguyễn, tàm tạm ba xí ba tú nhưng không nói bậy. Đến đoạn “Hường Ưng Bửu Vĩnh”, tác giả nói có người hỏi vua Minh Mạng. Vua nói: lo chi chuyện nớ, có triều đại mô truyền nhau đến 20 đời. Nay ngài tính 8 chỗ, thiệt là hay.

"Bao nhiêu sếu cho 1 chim" hả trống đồng Ngọc Lũ?.

Như chúng ta đã biết đồ đồng xuất hiện từ 7000 năm về trước ở Bắc Myanmar. Từ đây công nghệ chế tác đồng lan ra khắp khu vực. Từ 6000 năm cho tới khoảng 4000 năm về trước, do hiện tượng Sahara xanh mà Lào và phía Nam Trung Quốc nay là hoang mạc khô cằn, không có mưa, và vì thế mà không có người tiền sử sinh sống. Công nghệ đồ đồng có thể đã di chuyển hết về đồng bằng Bắc Bộ, nơi có khí hậu biển. Nơi đây, nhất là khu vực thượng nguồn sông Mã, đã là trung tâm công nghệ lớn nhất khu vực.

1000 năm sau, khi khí hậu đã thay đổi, các vùng hoang mạc xưa lấp đầy cây cối và có người tới ở. Như vậy 3000 năm về trước khu vực Lào và phía nam Trung Quốc nay là những vùng lạc hậu.

Tôi có ý định chứng minh trống đồng Ngọc Lũ có nguồn gốc tại đồng bằng Bắc Bộ dựa trên phương pháp như sau.

Tôi theo dõi hình các con vật được đúc lên mặt trống đồng thường là từ một hình mẫu được khắc vào khuôn. Tuy nhiên khoảng cách giữa chúng thì không hoàn toàn bằng nhau. Tôi cho rằng hàm phân bố của các khoảng cách này thể hiện bản chất văn hóa của dân tộc. Như thế tôi cần phải đo lấy khoảng cách từ tất cả các mẫu trống đồng để phân loại.

Trước mắt là làm cho trống đồng Ngọc Lũ.

Để so sánh chúng ta xét một chiếc trống đồng của Lào.
- Các con chim hoạ tiết có cùng kích cỡ, 12 con chim vòng trong, 20 con chim vòng ngoài.
- Bán kính hai vòng tròn chim theo tỷ lệ 4.8 : 8.

Chúng thấy: vòng trong 12 con chim, vòng ngoài 20 = 12*8/4.8 con chim. Hoàn toàn chính xác về hình học theo định lý Talet về sự đồng dạng.

Đối với trống đồng Ngọc Lũ thì

Vành Hươu có 34 con, vành Sếu có 18 con, với tỷ lệ bán kính 22:26 là rất khó bố trí "bao nhiêu Sếu cho 1 Chim!". Như vậy Chim và Sếu không thể có đối xứng tâm, mà vành Chim và vành Sếu, mỗi vành có một bố cục hình học riêng. Điều này cho thấy từ trong tâm những người tạo ra trống đồng Ngọc Lũ chả quan tâm gì tới đặc tính Hán Hoá, tuân thủ luật lệ tối cao Thiên Triều. Mặt trời đối với họ chỉ đơn giản là nguồn của sự sống.

Sự tuân thủ độ chính xác tuyệt đối từ tâm ra của trống đồng Lào cho thấy đặc tính tin vào Thiên Triều của người thiết kế trống. Đó hẳn là trống có nguồn gốc thời Hán hoá. Nó tương ứng với sự di cư khoảng từ 3000 về trước của dòng người Tày Thái từ phương Bắc xuống.
Theo: Nguyen Leanh fb

📢Lịch thi chứng chỉ nghiệp vụ Du Lich - Điều hành tour Tháng 10/2020
📋📋CHỨNG CHỈ HƯỚNG DẪN VIÊN
▶Điều kiện cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch Quốc Tế & Nội Địa.
✅Bằng trung cấp trở lên xin thẻ HDV nội địa
✅Bằng cao đẳng trở lên xin được thẻ HDV quốc tế
*Nếu ACE đã có kinh nghiệp tour- tuyến CHỈ CẦN ĐĂNG KÝ ÔN VÀ THI
❤Học phí: 1.600.000

📋📋CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH TOUR
▶Bổ sung hồ sơ, hoàn thiện giấy phép đăng ký kinh doanh du lịch lữ hành Quốc Tế & Nội Địa.
✅Bằng trung cấp trở lên thi chứng chỉ điều hành tour nội địa
✅Bằng cao đẳng trở lên thi chứng chỉ điều hành tour quốc tế
❤Học phí: 2,000,000
Hotline: 0973.86.86.00

Khi nào VN dựng tượng đài cho ông tỷ phú người Mỹ này ?

——————-

Mấy hôm nay chắc các bạn cũng đọc tin về một tỉ phú Mỹ, ông Charles ‘Chuck’ Feeney, 89 tuổi, đã cho đi hết 8 tỉ USD, chỉ giữ lại 2 triệu USD để sống cùng vợ những ngày cuối đời.

Các bản tin cũng cho hay ông đã dành nhiều triệu đôla giúp Việt Nam nhưng ít bài nào cho biết cụ thể đó là gì.

Xin bật mí cùng các bạn: Quỹ từ thiện Atlantic của ông Charles ‘Chuck’ Feeney đã đóng cửa ngày 15/9 sau đi cho hết tài sản của ông.

Theo tài liệu của Quỹ Atlantic, ông Charles F. Feeney, người sáng lập Quỹ Từ thiện Atlantic, có những chuyến thăm dò sang Việt Nam cuối thập niên 1990.

Các dự án từ thiện của ông tại Việt Nam là tiến hành từ 1997, kết thúc năm 2015. Tổng cộng 297 dự án của Atlantic hiến tặng cho 97 cơ sở địa phương, với tổng số tiền là 381,6 triệu đô la Mỹ.

Trong đó có các ví dụ như:

15 triệu xây dựng trường RMIT tại Hà Nội

11 các tổ chức tại Úc đã nhận được 68 triệu đô la Mỹ của Atlantic để làm việc tại Việt Nam.

2005–2016: 51,4 triệu cho xây dựng, cải tạo, trang thiết bị, đào đạo cán bộ và nâng cấp các trạm xá xã trong 8 tỉnh: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Thừa Thiên
Huế, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Cà Mau, Đăk Lăk và Yên Bái

2004–2006: 45 triệu nâng cấp và hỗ trợ Bệnh viện Mắt Đà Nẵng

2005–2014: 4 triệu xây dựng năng lực chăm sóc chữa trị về mắt tại 8 tỉnh trọng điểm

2006: 4 triệu xây dựng và trang bị Khoa Mắt và Trung tâm Huấn luyện tại Bệnh viện Trung ương Huế

2009–2012: 2 triệu củng cố năng lực đào tạo cho Viện Mắt Trung ương

2009: 1 triệu cho Trung tâm Cộng đồng Huấn luyện Chăm sóc Mắt tại Bệnh viện Mắt TP Hồ Chí Minh

Những món hiến tặng cuối cùng ($2,5 triệu cho Sở Y tế Yên Bái; $1 triệu cho Đại học Y tế Công cộng)

Ca Trù, Lên Đồng.

Tôi giật mình khi có bạn nói với tôi, hai hình thức văn hóa trên là đặc trưng của người Việt tiền sử cổ xa xưa.

Luận điểm chính mà bạn ấy đề cập là tổng thể cấu trúc hình loại này mang tính triết lý cộng đồng nhưng diễn ra trong một khuôn viên hẹp không có nhiều người tham gia. Bạn ấy lý giải là bởi đó là các hoạt động nghệ thuật trên các làng thuyền có từ nhiều nghìn năm về trước. Điều này là rất hợp lý.

Xét về nội dung, thì Lên Đồng là thánh kinh nói về quan niệm triết học thực dụng, được lồng vào tiến trình lịch sử của dân tộc. Ca Trù là các triết lý cuộc sống thường nhật. Cả hai hình thức đều nói về cuộc sống, một là cuộc sống dân tộc từ khai sinh lập địa, một là cuộc sống của một đời con người.

Cả hai hình thức nghệ thuật đều đề cao vai trò của phụ nữ, vừa là người kiến tạo cuộc sống, vừa là nơi tạo ra niềm vui cuộc sống.

Xét về nguyên lý, hát Mo và Ca Trù, Lên Đồng là cùng bản chất. Hát Mo là cuốn kinh thánh bằng lời giải thích toàn bộ thế giới quan, nhân sinh quan. Hát Mo chỉ hát một lần trong đời mỗi người để kể cho linh hồn khi họ mới mất, một mặt là nhìn lại tổng thể thế giới mà mình vừa sống thế nào, môt mặt là cung cấp cho linh hồn những kiến thức cần thiết khi rời xa. Sự hiện diện của Ca Trù và Lên Đồng cho thấy hát Mo được thực hiện bởi thày Mo, mà xa xưa là do phụ nữ đảm nhận. Rất có thể Ca Trù và Lên Đồng là dấu vết còn lại từ xa xưa của người tiền sử Hạ Long.

Kết hợp hát Mo, Ca Trù và Lên Đồng với hát Then trong lễ Cấp Sắc chắc sẽ tìm thấy lại được bóng hình văn hóa của người tiền sử Hạ Long.

Xét ngần ấy tiêu chí thì chắc khẳng định "Ca Trù, Lên Đồng là đặc trưng của người Việt tiền sử cổ xa xưa" có lẽ đúng. Có lẽ phải xem lại các nghiên cứu của các nhà phê bình nghệ thuật về lĩnh vực này.

Lưu ý.

1- Thật ra không có đạo Mẫu mà chỉ có tín ngưỡng thờ Mẫu. Tín ngưỡng thờ Mẫu Đạo có từ rất lâu đời. Trước đây nó bi phật giáo (đầu Công Nguyên) chèn ép. Sau khi Phật giáo bị Lão giáo chèn ép (thế kỷ thứ 10) thì sư đi ra chỗ khác chơi. Tới khi Lão giáo bị Nho giáo (thế kỷ 15) phỉ báng thì nhà Chùa lại nhảy vào. Nhà Chùa xưa chả có xèng nên chả ma nào đến, vì thế chỉ có đàn bà con gái tới. Họ tới để giải tỏa. Đàn bà họ thực tế, họ không thích mấy thứ bên Tây Thiên. Do toàn đàn bà với nhau mà, sau thế kỷ 15, tín ngưỡng Thờ Mẫu được đưa vào Chùa. Thế rồi họ cũng phỏng theo các thể loại Phật này Thánh kia cố theo đủ các thứ bậc như Phật giáo. Và vì thế mà tín ngưỡng thờ Mẫu được gọi là đạo Mẫu.

2- Ca Trù là hiện tượng Hán hóa một hình thức nghệ thuật có từ trước đó. Dựa theo cái nội dung giáo lý trong câu hát mà cho nó là bắt đầu từ thế kỷ 11 là đúng. Tuy nhiên tất các các hình thức nghệ thuật bắt nguồn sau thế kỷ 11 thì hặc là dập khuôn từ Bách Việt đã bị Hán hóa, hoặc là một hình thái nghệ thuật có sẵn bị cưỡng hiếp. Ca Trù là hình thức bị cưỡng hiếp từ hát Mo. Hát Mo cũng như Lên Đồng đều do phụ nữ chủ trì, vì đấy là Mẫu Hệ. Các hình thức nghệ thuật dập khuôn từ Bách Việt đã bị Hán hóa đều mang tính Phụ Hệ, như lễ cấp sắc... Chả nhẽ một hình thức nghệ thuật Mẫu Hệ lại được xuất hiện vào thời thế kỷ thứ 11?

3- Hát Mo, Ca Trù và Lên Đồng chả thấy đề cập tí đéo nào sự kiện cha con Thục Phán chạy loạn tạo ra dân tộc Kinh này. Đúng là bọn đĩ sử.
Nguồn: fb Nguyen Leanh

Các luồng tôn giáo vào Việt Nam

Nền văn minh sông Ấn, nền văn minh Ai Cập cổ đại và nền văn minh Lưỡng Hà (Mesopotamia) là ba nền văn minh lâu đời nhất của thế giới. Ngay từ thời đấy người ta đã biết đến quy hoạch đô thị, có chữ viết và có kiến trúc thượng tầng xã hội.

Tôn giáo là sản phẩm văn hóa được tạo ra từ các nền văn minh lớn đông người.

Nền văn minh sông Ấn Độ hưng thịnh trong khoảng thời gian từ năm 2800 TCN tới năm 1750 TCN, và trải dài gần khắp lãnh thổ Pakistan, nhiều phần của Ấn Độ, và Afghanistan -- trên một diện tích lớn hơn diện tích nền văn minh Ai Cập cổ đại và nền văn minh Lưỡng Hà (Mesopotamia) cộng lại. Trong thời kỳ hưng thịnh, nền văn hóa sông Ấn được phỏng đoán có trên 5 triệu người.

Cho đến nay có hơn 1050 di chỉ đã được xác định, phần lớn dọc theo sông Ấn. Trên 140 thành phố và làng mạc đã được tìm thấy. Hai trung tâm đô thị lớn nhất là Harappa và Mohenjo-Daro, bên cạnh đó còn có nhiều thành phố lớn như Dholavira, Ganweriwala, Lothal và Rakhigarhi. Trái ngược với 2 nền văn hóa tại Ai Cập và Lưỡng Hà, sự hiểu biết về văn hóa Harappa còn rất ít. Chỉ khoảng 10% làng mạc là đã được khai quật, chữ viết chưa được giải mã và việc nền văn hóa này biến mất đột ngột từ khoảng 1900 TCN cũng chưa được giải thích hoàn toàn.

Phía Bắc của Ấn Độ là dãy Himalaya tạo nên một hàng rào cô lập các vùng bình nguyên của xứ này với các vùng còn lại. Để liên lạc với bên ngoài thì chỉ có con đường núi xuyên qua Afghanistan. Văn hóa ngự trị thời bấy giờ ở nền văn minh sông Ấn là văn hóa Vệ Đà (Veda).

Văn hoá Vệ Đà có các quan điểm thần bí về vũ trụ về luân hồi và thờ phụng thần thánh như Mây, Mưa, Gió, Sấm Chớp,.. . Vào khoảng 800 năm trước Công Nguyên, nhu cầu giáo hóa tâm linh đã biến văn hóa Vệ Đà thành tôn giáo -- đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn cho rằng tồn tại một bản chất của vạn vật, đó là Brahman (hay Phạm Thiên). Tư tưởng luân hồi cho rằng sinh vật có các vòng sinh tử thoát thai từ đạo Bà La Môn.
Bà La Môn giáo duy trì tục tế lễ – hiến sinh và học thuyết phân chia xã hội thành 4 đẳng cấp. Trong đó đẳng cấp Bà La Môn (tầng lớp tăng lữ) là giai cấp thống trị tinh thần.

Các thư tịch Ấn Độ cổ đại ghi nhận có hai hệ tư tưởng đối lập đó là:

1- Thế giới – Hỗn Hợp. Tâm linh là các đạo sư Brahmanas theo truyền thống Vệ Đà (Bà La Môn giáo). Các đạo sư này giữ quyền thống trị tâm linh.

2- Thế giới – Phân Tách. Tâm Linh là Phật và được đại diện bởi các bậc ẩn sĩ khổ hạnh. Quyền thống trị tâm linh thuộc về thế giới Phật siêu việt.

Tư tưởng Phật giáo ra đời khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên ở vùng phía Bắc Ấn Độ. Như thế tư tưởng Phật giáo được ra đời như sự đối lập với Bà La Môn giáo về bản chất.

Tư tưởng Phật giáo cho rằng thế giới được kiến tạo ra từ thế lực quá khứ, thế hiện tại và thế tương lai. Các thế lực được gọi là Phật. Phật quá khứ là Phật A Di Đà tượng trưng cho các đức Phật trong quá khứ, Phật hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật tương lai là Phật Di Lặc tượng trưng cho các vị Phật tương lai.

Hinduism bắt nguồn từ tiếng Ba Tư chỉ những cư dân phía ngoài thung lũng Indus. Vào khoảng thời gian 1000 năm trước công nguyên các bộ lạc du mục người Aryan đã mở mang và xâm chiếm các vùng lãnh thổ Tây Bắc Ấn lan rộng ra hầu hết bán đảo Ấn Độ. Dòng người này đã đưa văn hóa Vệ Đà du nhập vào Ấn Độ. Ấn Độ hay Hindu giáo được hình thành sau khi giáo hóa các nguyên lý từ sự kết hợp văn hóa Vệ Đà với văn hóa Nam Đảo bản địa ở Ấn Độ.

Ấn Độ giáo cho rằng van vật chứa thần linh bên trong và thế giới được vận hành bởi 3 thế lực (Trimurti hay Tam thần giáo): Brahma là đấng tạo hóa, Vishnu là đấng bảo hộ, còn Shiva là đấng hủy diệt.

Văn hóa Vệ Đà đã tạo ra Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo. Như thế hai tôn giáo này là đồng dạng. Phật giáo là tôn giáo đối ngẫu với Bà La Môn giáo. Từ sự đồng dang của triết lý thời gian trong Tam Thần Giáo của Ấn Độ giáo và triết lý thứi gian trong Tam Thế Phật, có thể đưa đến kết luận Ấn Giáo là tôn giáo kết hợp của Bà La môn giáo và Phật giáo, và vì thế nó xuất hiện sau Phật Giáo và sau Bà La Môn giáo.

Chăm là quốc gia được hình thành từ dân Nam Đảo di cư từ phía Malaysia vào khoảng đầu Công Nguyên tới vùng miền Trung vào Nam Việt Nam. Chăm có ngôn ngữ thuộc hệ Nam Đảo và có chữ viết từ đầu thế kỷ thứ 2. Chữ viết Chăm là dạng Nôm hóa chữ Ấn. Người Chăm giao thương buôn bán rộng khắp thế giới, sang tới tận Ấn Độ và Ả rập. Do giao thương rộng rãi mà các tri thức công nghệ và các luồng tư tưởng mới đã thâm nhập vào Chăm. Cư dân Chăm theo 3 tôn giáo chính. Phật giáo Nguyên Thủy (đầu Công Nguyên), Ấn giáo (thế kỷ thứ 5), và Hồi giáo (thế kỷ thứ 10). Phật giáo nguyên thủy ảnh hưởng tới tầng lớp dân thường, và biến dạng về niềm tin không giáo lý. Ấn Độ giáo được cho là ảnh hưởng vào tầng lớp thương gian. Và Hồi giáo ảnh hưởng vào tầng lớp thống trị. Sự xung đột giữa các tôn giáo khiến cho nhà nước Chăm hùng mạnh nhất khu vực một thời bị suy yếu và bị Đại Việt thôn tính hoàn toàn vào thế kỷ thứ 15.

Phật giáo Nguyên Thủy hay Phật giáo Nam Tông, Theravada, là hệ thống giáo hóa tư tưởng Phật giáo. Nó du nhập vào Sri Lanka khoảng năm 250 trước Công Nguyên và từ đó lan rộng sang các nước Đông Nam Á. Phật giáo Nguyên Thủy là nhánh duy nhất của Phật giáo Hinayana còn tồn tại đến nay.

Rất có thể tư tưởng phật giáo Nguyên Thủy tới được vùng đất đồng bằng Bắc Bộ là thông qua Chăm, hoặc là cùng thời kỳ với việc người dân Chăm tới định cư ở vùng đất miền Trung. Như thế Phật giáo Nguyên Thủy tới Việt Nam vào trước hoặc sau khoảng đầu Công Nguyên. Các di chỉ có thể là các chùa Phật giáo Nguyên Thủy ven sông Đuống như chùa Dâu, chùa Hộ Pháp,..

Kinh Phật giáo Nguyên Thủy, hay Nam Tông, không cho phép các giáo sĩ được sở hữu của cải. Tuy nhiên do phải di chuyển qua các vùng hoang mạc và núi cao hiểm trở lạnh lẽo ở Phương Bắc mà con người cần phải dự trữ thức ăn nước uống. Các giáo sĩ Phật Giáo khi truyền giáo lên các vùng hoang mạc phía Bắc lạnh giá Tân Cương đã lợi dụng sự cho phép này để sở hữu tài sản tiền bạc. Phật giáo Bắc Tông đã ra đời như vậy. Xét về thực chất Phật giáo Bắc Tông là một dạng kinh doanh tâm linh.

Sự bắt đầu của Bắc Tông có thể được ước tính từ câu chuyện thỉnh kinh của Đường Tăng.

Hai pho tượng Phật khổng lồ tại Bamiyan hơn tồn tại hơn 1500 năm tuổi, pho tượng 58m -- tạc năm 507, và pho tượng 38m -- tạc năm 554, đã bị Taliban phá hủy vào tháng 03/2001. Như thể vào khoảng thế kỷ thứ 5 Phật giáo phát triển rất mạnh dọc theo con đường Tơ Lụa.

Đường Tăng là một nhân vật có thật, có tên là Huyền Trang, sống trong triều đại nhà Đường. Năm 647, Huyền Trang đã quyết định đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trên đường đi, ông thu nạp thêm 3 đệ tử là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng.

Theo như trong Tây Du Ký thì điểm cuối cùng của Tây Thiên mà thầy trò Đường Tăng đặt chân đến chính là đất nước Pakistan ngày nay. Nằm cách thủ đô Islamabad của đất nước Pakistan chừng hơn 30km về phía Bắc có một thị trấn nhỏ tên gọi là Taxila. Đó là vùng đất có nhiều di tích quan trọng của Phật giáo có trên 3.000 năm tuổi.

Taxila chính là nơi có mỏ muối Khewra lớn nhất thế giới, là trung tâm nền văn minh sông Ấn Độ, và là nơi khoảng 60 nghìn năm về trước bắt đầu các cuộc di cư về phía bờ biển Hạ Long để tạo ra người Kinh chúng ta ngày nay.
Nguồn: fb Nguyen Leanh

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA TẠI TPHCM HÀ NỘI ĐÀ NẴNG CẦN THƠ NHA TRANG QUẢNG NINH

Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế dành cho:

Học viên là những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch

Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa dành cho:

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Khắp năm châu

Location

Category

Telephone

Address


Số 12 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Q 10
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
International Tutors International Tutors
Số 25 Đường 38 Thảo Điền Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

International Tutors với đội ngũ 100% giảng viên là người nước ngoài hoạt động theo mô hình gia sư quốc tế tại TP.HCM

Leadgen Education Leadgen Education
71 Tạ Hiện P. Thạnh Mỹ Lợi Q.2
Ho Chi Minh City, 700000

Đồng hành cùng một triệu bạn trẻ Việt Nam trên con đường định hướng sự nghiệp, khai phá và phát huy thế mạnh của bản thân.

Canh Cung Group Canh Cung Group
Ho Chi Minh City

Canh Cung Corporation

Văn Bằng Hai Đại Học Ngân Hàng HCMC Văn Bằng Hai Đại Học Ngân Hàng HCMC
36 Tôn Thất Đạm Quận 1
Ho Chi Minh City

Diễn đàn trao đổi - chia sẽ thông tin của các khóa Văn Bằng Hai ĐH Ngân Hàng TpHCM (B206_NH_SG, B207_NH_SG, B207_NH01_SG, B208_NH_SG,...)

Hội những học sinh yêu quý thầy Nhơn THCS Hoàng Văn Thụ Hội những học sinh yêu quý thầy Nhơn THCS Hoàng Văn Thụ
Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Văn Thụ
Ho Chi Minh City

Coffee Học Trò Coffee Học Trò
Ho Chi Minh City

Trang page cho các bạn học sinh, sinh viên chia sẻ những mưa nắng của tuổi học trò... Contact:

Thu mua nhạc cụ Tphcm-01283499814 Thu mua nhạc cụ Tphcm-01283499814
Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 84

lh 0128 3499 814 bán yamaha psr 1500 sài gòn tphcm quận 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 gò vấp tân bình phú nhuận bán yamaha psr 1500 sài gòn tphcm

DISC&Motivators - Xây dựng Đội ngũ & Phát triển Con người DISC&Motivators - Xây dựng Đội ngũ & Phát triển Con người
90-92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

DISC & Motivators là sự kết hợp của khoa học hành vi và khoa học về động lực của con người do Tiến sĩ Tony Alesandra nghiên cứu và phát triển.

Gái gọi cao cấp Tp. Hồ Chí Minh - Linda Thái Gái gọi cao cấp Tp. Hồ Chí Minh - Linda Thái
Phường 2 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

Hiện nay có nhiều anh ham muốn về nhu cầu tình dục, nên a nào muốn thì nhắn tin cho e, đội ngủ bên e gồm 8 e, toàn hàng loại 1 nhé, không phê không lấy $

Hack gem castle clash Hack gem castle clash
Viet Nam
Ho Chi Minh City, 70000

Hack gem castle clash 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 , tải ứng dụng nhập code bảo mật sẽ tải ứng dụng, tích điểm để kiếm tiền gem castle clash

KiKi Kids - Đồ Trẻ Em Đẹp Thời Trang KiKi Kids - Đồ Trẻ Em Đẹp Thời Trang
Số 1A Đường 37, P.Bình Trưng Tây, Q.2
Ho Chi Minh City, 700000

Giao tiếp tiếng anh trong vòng 2 tháng bảo hành trọn đời nếu không thể giao tiếp được sau khóa học tại học giao tiếp tiếng anh cấp tốc trong 2 tháng.

CEO Tương Lai - từ Đam mê đến Sứ Mệnh CEO Tương Lai - từ Đam mê đến Sứ Mệnh
534-536 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
Ho Chi Minh City, 700000

PASSION TO MISSION Từ Đam mê đến Sứ mệnh cuộc đời. Đem lại sự thành công cho các bạn trẻ từ việc thay đổi tư duy.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C