The Coffaholic Roastery, Ho Chi Minh City Video October 12, 2021, 1:14pm

Videos by The Coffaholic Roastery in Ho Chi Minh City. The Coffaholic Roastery (Nhà rang Yêu Cà Phê) là một công ty sản xuất và cung cấp cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản và các mô hình Dịch Vụ giải pháp cho doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm cà phê.

❄ Coldbrew - Có Phải Cà Phê Đá?

Other The Coffaholic Roastery videos

FLOATING - VỚT NỔI

❄ Coldbrew - Có Phải Cà Phê Đá?

CAFE PHA SẴN UỐNG LIỀN chất lượng cao

CÀ PHÊ PHA SẴN UỐNG LIỀN

Cafe chất lượng cao cho y bác sĩ và nhân viên y tế bv dã chuến

Happy New Year 2021

FARMING🎄🌲🐛🧑‍🌾👩‍🌾👨‍🌾🌈

PROCESSING COURSE

INTO THE FARM

Coffee Farm Processing trip

Tại #Coffaholic, chúng tôi học gì?

C