Pháp Thoại Thầy Minh Niệm

Pháp Thoại Thầy Minh Niệm

Comments

thầy ơi con hỏi với ạ con khi ngồi thiền mà trong con k suy nghĩ gì ngoài 1 màu đen bao phủ mắt con. con biết con tập sai. thầy có cách nào giúp con k ạ. con cảm ơn thầy ạ.
"BIẾT NIỆM" THÌ CHƯA ĐẦY 3 NĂM CÓ THỂ VÃNG SANH CỰC LẠC. "KHÔNG BIẾT NIỆM" THÌ 30 NĂM CŨNG KHÔNG THỂ VÃNG SANH ! Công phu là gì? buông bỏ chính là công phu. Quí vị chưa buông bỏ được, làm sao mà có công phu? Tuyệt đối không phải là nói lạy Phật nhiều ít, đọc bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu vạn tiếng danh hiệu Phật, không liên quan gì đến những điều này. Đây đều là công phu bên ngoài. Thực sự công phu là quí vị buông bỏ nhiều ít. Cho nên quí vị liền hiểu được người biết dụng công, người dụng công là sao? Biết dụng công là thời thời khắc khắc đều buông bỏ, đây gọi là dụng công. Dùng câu danh hiệu Phật này làm cho tất cả những tạp niệm, thiện niệm, bất thiện niệm, đều dẹp bỏ hết, trong tâm chỉ lưu lại một câu danh hiệu Phật, không lưu tạp niệm, không lưu tức là buông bỏ rồi. Người này đáng vui mừng. Hạng người này chúng ta biết họ sớm muốn gì nhất định sẽ thành tựu. Vì sao vậy? Họ công phu thực sự đắc lực rồi. Người này niệm Phật, họ biết niệm. Miệng niệm A Di Đà Phật, tạp niệm vẫn còn rất nhiều, đó là không biết niệm, vô ích thôi. Cổ đức nói là: miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, hét rách cổ họng cũng hoài công. Niệm Phật, điều này mọi người đều biết. Thiện Đạo Đại Sư nói vạn người tu vạn người chứng, vì sao mà hét rách cổ họng cũng hoài công? Vì không biết niệm! Điều kiện niệm Phật vãng sanh chúng ta đã hiểu rồi. Điều kiện không phải là niệm Phật nhiều ít thì có thể vãng sanh, niệm có nhiều đi nữa mà tâm tán loạn cũng không thể vãng sanh. Cho nên điều kiện để vãng sanh thực sự là tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh thấp nhất là không chấp trước. Không còn chấp trước nữa, đây là thanh tịnh của hạ phẩm. Thanh tịnh của trung phẩm là không phân biệt. Thanh tịnh của thượng phẩm là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thượng phẩm thật khó khăn, nhưng hạ phẩm chúng ta có thể đạt được. Nỗ lực hướng đến phương hướng này, hướng đến mục tiêu này, thực sự bản thân nghiệp chướng nặng nề thì lựa chọn bế quan, đoạn tuyệt ngoại duyên. Nơi này bên cạnh là Thâm Quyến. Mấy năm trước, cư sĩ Hoàng Trung Xương, người này hơn 30 tuổi, anh ấy làm cho những học viên học Phật chúng ta một thí nghiệm, thí nghiệm thành công rồi, đóng cửa niệm Phật, dự định ba năm, niệm đến hai năm mười tháng còn thiếu hai tháng nữa là tròn ba năm, biết trước giờ đi, không có bệnh tật, Phật A Di Đà đến tiếp dẫn anh ấy vãng sanh, đây là thật không phải là giả dối. Tướng lành hi hữu, lưu lại xá lợi, vẫn còn thờ cúng ở Thâm Quyến. Đây gọi là gì? Biết niệm. Không biết niệm, niệm ba mươi năm cũng không thể vãng sanh, người biết niệm chưa đến ba năm đã thành công rồi. Anh ấy thị hiện cho chúng ta làm chứng chuyển, làm chứng minh cho chúng ta. Cho nên học Phật bất luận là tu học pháp môn nào, Tổ sư nói lời này ý nghĩa rất sâu: “ngươi biết không”, câu này dụng ý rất sâu, ngươi có biết hay không? Biết thì có thành tựu, không biết thì không có thành tựu, nhất định không được dùng sai tâm. HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG A DI ĐÀ PHẬT ! —
"Na paresam vilomani, na paresam katakatam; Attanova avekkheyya, katani akatani ca." "Không nên nhìn lỗi người. Người làm hay không làm Nên tự nhìn chính mình Có làm hay không làm." (Pháp cú câu 50) Người cư sĩ tại gia khi đã bước vào con đường tu học Phật pháp thì việc từ bỏ cái "Ngã" của bản thân là điều rất quan trọng. Việc này nghe thì đơn giản nhưng làm thì rất khó. Có bao nhiêu người trong cuộc sống hay đi tu học ở chùa chiền cái Ngã vẫn còn nguyên và thậm chí cái Ngã của bản thân còn mãnh liệt hơn ở ngoài đời thông qua việc chỉ nhìn thấy người khác làm sai, làm không đúng theo ý mình, hay khi người khác góp ý thì lập tức nổi tâm Sân. Người càng có địa vị xã hội càng cao thì cái Ngã trong bản thân càng lớn. Bước qua cái Ngã, cái tôi của bản thân là điều rất khó nhưng khi đã bước qua thì được các lợi ích cho chính bản thân là - Được sự yêu thương từ Quý Thầy, Sư và các bạn đạo - Được nghe và học những điều hay và mới trong giáo lý Phật. - Hoàn thiện bản thân mình tốt hơn - Đặc biệt là yếu tố tiên quyết để diệt trừ tận gốc Tâm Sân, từ đó hình thành các trạng thái tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả có cơ hội phát triển trong con người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. kính bút Thiện Tâm
NIỆM PHẬT CẦU SANH TỊNH ĐỘ LÀ VIỆC ĐẠI SỰ DUY NHẤT TRONG ĐỜI. Chính mình thường trách móc tại sao công phu của bản thân không đắc lực, lấy niệm Phật để nói thì có người niệm ba năm, năm năm, chẳng có một tí hiệu nghiệm nào hết! Ấn Quang đại sư dạy: “Khi niệm Phật, vọng niệm xen tạp vào đấy thì đó là hiện tượng bình thường, chẳng cần phải bận lòng lo lắng. Hễ nó khởi lên, cứ mặc kệ nó, chỉ chú ý vào Phật hiệu”. Dẫu có vọng niệm cũng có thể nhờ nó để trắc nghiệm công phu của chính mình. Nói chung, ai trong khoảng thời gian tàn một cây hương (một tiếng rưỡi) mà có dăm ba vọng niệm thì công phu đã khá lắm rồi. Công phu như vậy cần phải mất ba năm. Nếu chẳng tích cực thì niệm ba mươi năm cũng chẳng đạt được! Nếu thật sự hiểu rõ sự thật, sẽ nhất định coi cầu sanh Tịnh Độ là đại sự bậc nhất trong một đời, ắt phải tinh tấn, không ăn cơm cũng chẳng sao, không có áo mặc cũng chẳng trở ngại gì, không có việc làm cũng không quan trọng, chứ không niệm Phật là không được. Dùng tinh thần ấy để niệm Phật, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Xã hội này khổ nạn quá nhiều, lo buồn chẳng thể giải quyết được, hết thảy vọng tưởng, chấp trước, so đo đều chẳng thể giải quyết vấn đề. Nhất là sống trong thời đại này, khiến cho chúng ta cảm thấy đời người khó khăn, khổ sở. Nếu chẳng cầu thoát lìa thì chỉ có liên tục chịu tội mà thôi! Hòa Thượng Tịnh Không. XIN THƯƠNG NIỆM PHẬT & LẠY PHÂT: NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT 🙏🙏🙏
GIỮ QUY LUẬT Nói “ngoài việc trường trai niệm Phật ra, nên giữ quy luật”, chính là tận sức hiếu [với cha mẹ], hòa thuận [cùng anh em], chuyên chú trọn hết luân thường, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, chẳng để lòng động niệm nơi tà vạy, hư ngụy, hễ làm việc cho người bèn trọn hết chức trách, gặp kẻ hữu duyên bèn khuyên lơn khiến cho nhập đạo. Những hành tướng ấy chẳng cần phải nêu ra hết, chỉ khuyên ông nên đọc Ấn Quang Văn Sao và An Sĩ Toàn Thư sẽ tự biết. Phải biết: Làm đệ tử Phật, phàm những hành vi đều phải vượt trỗi những hành vi thế tục, thì chính mình mới hưởng lợi ích thật sự, khiến cho người ta trông vào thấy là lành. Nếu miệng nói tu hành, tâm ôm ấp những điều bất thiện, đối với cha mẹ, anh em và hết thảy mọi người trên cõi đời chưa thể trọn hết bổn phận thì người như thế gọi là thiện nhân giả dối, nhân địa đã hư ngụy, làm sao đạt lợi ích thật sự cho được! Cái học của thánh hiền đều khởi đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, huống chi muốn liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ư? Trích sách "Tu Học Bắt Đầu Từ Gia Đình". Ấn Quang đại sư khai thi. Như Hòa chuyển ngữ. XIN THƯỜNG NIỆM PHẬT & LẠY PHẬT: NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏

CẬP NHẬT NHỮNG BÀI PHÁP MỚI NHẤT CỦA THẤY MINH NIỆM

Mission: Mục đích đưa đạo Phật vào đời sống. Đưa ánh sáng Phật Pháp đến với mọi người. Giới thiệu tác phương pháp Thiền ứng dụng với cuộc sống hàng ngày.

youtube.com

MINH NIỆM | Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG | SP 13: Nhìn phiền não với con mắt bình yên và trong trẻo

Mô Phật!
Mời mọi người cùng nghe radio pháp thoại.

Radio BÌNH YÊN GIỮA BIẾN ĐỘNG Số phụ 13: Nhìn phiền não với con mắt bình yên và trong trẻo Thầy Minh Niệm & Cộng đồng Thiền tâm lý trị liệu - Miền Tỉnh Thức ...

youtube.com

Quá Khứ Đừng Vấn Vương Vì Tương Lai Chỉ Có Mặt Ở Hiện Tại | Nghe Để Chân Quý Những Gì Ta Đang Có

Quá khứ đã qua rồi
Tương lai thì chưa đến
Ta chỉ thực sự sống
Trong giây phút hiện tại

https://youtu.be/rZXS0wFcmU4

Kính chúc quý vị luôn nhiều an yên!

youtube.com Có người hỏi thiền sư: “Ngài có thể nói rõ được điều kỳ lạ của con người hay không?”. Thiền sư trả lời: “Họ nóng lòng trưởng thành, sau đó lại kêu than đã đá...

Cẩn trọng từng bước chân
đặt vào lòng thực tại
muốn đi đâu về đâu
chờ bình yên thức dậy

#Thầy_Minh_Niệm

Quý hành giả đang trên đường thực tập khơi dậy hiểu biết từ lời Thầy.

“Hãy chuyên cần thực tập những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng, vững chãi, đỉnh đạc, để vừa có thể cảm nhận được đôi bàn chân thật nguyên vẹn, vừa giúp tâm ý có một điểm tựa mà an trú.

Mỗi bước chân là một cơ hội để sống, để cảm nhận, để bình an, nên ta không bao giờ bỏ bước chân này để đi tìm bước chân khác…”

Cũng như hãy giữ vững niềm tin và thực hành sâu sắc một phương pháp Bạn sẽ có niềm vui sống

Kính chúc Quý hành dù đi đâu về đâu trong cuộc mưu sinh, luôn giữ được sự thường trực tỉnh thức trong từng bước chân mình.

Ngồi thiền như ngồi chơi
Tiếp xúc với mây trời
Buông cái tôi bé nhỏ
Thấy mình hiện muôn nơi

#SƯ_MINH_NIỆM

Giữ bàn tay cho khéo
Tiếp nhận nếp tổ tiên
Trao truyền cho con cháu
Cùng tìm hướng đi lên

#SƯ_MINH_NIỆM

Đừng lỗi hẹn với cuộc sống
Đúng là không ai có thể đoán biết hết tất cả những yếu tố tạo nên sự thành công. Nhưng nếu ta đã nắm chắc vài kinh nghiệm căn bản, cộng với những điều kiện thuận lợi đang có sẵn, đặc biệt là một tinh thần vững chãi để đón nhận rủi ro hay thất bại có thể sẽ xảy ra thì ta cứ mạnh dạn quyết định. Sự liều lĩnh ấy chính là cái gan lớn giúp làm nên sự nghiệp lớn. Cái gan ấy, dĩ nhiên, phải được sản sinh từ nền tảng kinh nghiệm và nhận thức sáng suốt chứ không phải là thứ mộng tưởng hão huyền. Nhưng chính niềm tin vào bản thân - tin vào khả năng đương đầu với mọi thất bại để khám phá bí ẩn cuộc sống và khám phá tiềm lực của chính mình - mới là yếu tố quan trọng giúp ta dám đi tới những quyết định táo bạo. Nếu thiếu cái gan đó, dù những điều kiện thuận lợi đã quy tụ gần như đầy đủ trong tay, thì ta cũng vẫn cứ do dự và lại tiếp tục chờ đợi những điều kiện tốt hơn thế nữa. Ta đừng quên, nhân duyên vốn thay đổi không ngừng như một dòng nước chảy, phút giây sau không còn là phút giây trước, như triết gia Heraclitus đã từng nói: "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Nếu ta vẫn cứ ngồi ỳ ra đó để phân tích, so sánh, đắn đo toan tính mãi thì ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội quý giá trong đời. Rồi ta sẽ phải hối
tiếc.
Cơ hội quý giá nhất của đời người đó chính là sự sống. Đã bao lần ta giật mình nhìn thấy tuổi xuân của mình đang lững lờ trôi qua, nên lòng cứ dặn lòng sẽ cố gắng quay trở về chăm sóc lại tâm hồn để sống hài hòa và sâu sắc hơn. Và cũng chừng ấy lần ta đã lỗi hẹn. Ta không chiến thắng nổi cảm xúc yêu thích tiện nghi vật chất và sự ngưỡng mộ của kẻ khác, nên ta đã tiêu phí không biết bao nhiêu thời gian và năng lực cho nó. Nhưng ta đâu có hai ba trăm năm để sống, sao giờ này ta vẫn còn thả trôi đời mình trong đam mê, quên lãng? Cụ Nguyễn Du đã từng nhắc: "Bây giờ rõ mặt đôi ta/ Biết đâu rồi nữa chẳng làchiêm bao". Nào ai biết được ngày mai ta và những người thân yêu có còn gặp nhau nữa không. Nếu ta vẫn còn nhân danh sự bận rộn mà chưa chịu dừng lại để nhìn nhau tận mặt, mở lòng ra tha thứ và nâng đỡ thì ngày mai tất cả chỉ còn là giấc mộng mà thôi. Mộng là do chính sự u mê và thái độ do dự của ta tạo ra. Đó không phải là bản chất của cuộc sống.
Để thiết lập thói quen sống sâu sắc trong từng khoảnh khắc, ta hãy bắt đầu thực tập ngay từ những sinh hoạt bình thường nhất. Mỗi sáng thức dậy ta đừng vội bước xuống giường. Hãy ngồi lại cho ngay ngắn, thở vài hơi thật sâu để ý thức rằng ta đang vẫn còn đây và sự sống vẫn còn đó. Thầm cảm ơn đất trời cho ta thêm một ngày nữa để sống, một ngày hoàn toàn tinh khôi mà ta có quyền đem hết con người của mình ra để sống. Ngày hôm qua có thể ta còn nhiều vụng về trong khi nói năng, hành động hay suy tư, nên đã khiến cho ta và người ta thương đều không có hạnh phúc. May mắn thay ta có thêm một ngày nữa để sửa chữa những lầm lỡ đó. Ta tự hứa với lòng sẽ sử dụng trọn vẹn hết một ngày, không để cho những lo lắng, phiền muộn làm sứt mẻ hay hư hao thêm bất kỳ giờ phút nào nữa.
Bắt đầu một ngày mới bằng nụ cười tươi tắn trên môi sẽ đem tới cho ta nhiều an lạc và sức sống. Ta nên viết sẵn chữ "cười" dán trên vách, hay cắm một cành hoa ngay bên giường ngủ làm dấu hiệu nhắc nhở ta mỉm cười ngay khi thức dậy để chào mừng sự sống. Ta sẽ nhớ ra rằng, hôm nay mình có hẹn cùng sự sống với tư cách là sứ giả của tình thương. Bất cứ ở nơi đâu và bất cứ lúc nào ý thức mình đang sống thì ta hãy nở một nụ cười, tinh thần sẽ được nhẹ nhàng và các cơ bắp trên gương mặt cũng được thư giãn. Nụ cười sẽ giúp cho ta được sống với chính mình trong giây phút hiện tại, vì khi cười thì mọi suy tư đều không còn nữa. Nụ cười sẽ đánh thức những năng lượng bình yên trong ta và kẻ khác, nên nụ cười còn giúp ta gần gũi hơn với mọi người và cả vạn vật xung quanh.
Đó là những điều rất thiết thực mà ta không cần phải đắn đo hay suy tính mới làm được. Khi ta đã thật sự nắm bắt sự sống, không để cho những cảm xúc thích hay không thích trong nhất thời tiếp tục dìm ta vào những cơn mê bất tận thì ta sẽ có đủ sự sáng suốt, niềm tin và sức mạnh để đi tới những quyết định to lớn khác. Hãy đừng quên rằng, do dự không bao giờ có trong thực đơn của những người biết thưởng thức cuộc sống.
-------------Trích từ cuốn sách “Hiểu Về Trái Tim” --------------

Chọn lựa nào đúng đắn?

"Cuộc sống đôi khi đưa đẩy ta đến những nhân duyên bất ngờ và khiến ta phải đứng trước những chọn lựa có thể tạo ra khúc quanh mới cho cuộc đời mình. Vì không biết rõ khúc quanh ấy sẽ như thế nào, nên ta phải luôn cân nhắc kỹ càng để không quyết định lầm lẫn và đáng tiếc. Tuy nhiên, có khi đã biết rất rõ giá trị đích thực của con đường mình phải đi, nhưng ta vẫn không thể quyết định được vì ta không vượt qua nổi những hạn chế của chính mình. Có thể vì nhút nhát, không đủ niềm tin vào bản thân, nên ta lo sợ mình sẽ chọn sai hay không đủ sức ứng phó để cuối cùng phải chịu nhiều tổn thất. Cũng có khi vì lòng tham, muốn "bắt cá hai tay", nên ta không nỡ buông bỏ cảm xúc tốt mà mình cũng rất yêu thích. Lẽ dĩ nhiên, khi đứng trước sự lựa chọn mà cả hai đều là đối tượng ta yêu thích thì ta phải chấp nhận có sự phân vân, giằng xé. Đó thật sự là một cuộc chiến mà ta phải dùng tới thái độ hy sinh mới giải quyết được. Nhưng nếu tình thế bắt buộc phải quyết định mà ta vẫn cứ ngập ngừng, cân phân, do dự mãi thì năng lượng trong ta sẽ mau chóng bị tiêu hủy. Không những chẳng được gì, mà ta còn bị hao tổn hay mất trắng.

Một vị thiền sư nọ tình cờ thấy một con chó bị trọng thương nằm bất động bên lề đường, nên thương tình đem về chữa trị và nuôi dưỡng. Thiền sư thương yêu và dạy dỗ nó rất tận tình. Ông đặt cho nó cái tên Tu Đi như gửi gắm ước mong nó ở lại chuyên tâm tu hành để có đời sống thanh thản. Đáp lại, nó cũng yêu mến thiền sư như cha mẹ, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh. Khi thiền sư xuống phố hóa độ thì nó cũng lẽo đẽo theo sau. Khi thiền sư tĩnh tọa thì nó cũng nằm lim dim kề cận. Một hôm trong lúc thiền sư đang tĩnh tọa, con chó bỗng nghe mùi thịt xào quen thuộc từ đâu bay tới. Nó vừa định chồm dậy, nhưng lại nghĩ mình ở đây tu hành với thiền sư đã nhiều năm rồi thì không nên làm như thế. Vì vậy nó đành nằm lại và cố gắng quên đi. Nhưng mùi thịt xào càng lúc càng tăng. Con chó cựa mình nhiều lần và rồi nó nghĩ mình cũng nên đi xem hư thực thế nào chứ nhất định không đụng tới. Không ngờ mùi thịt xào càng lúc càng quyến rũ. Bản năng xưa trỗi dậy khiến nó không đủ sức kiềm chế, vì vậy nó quyết định lội qua bên kia sông thử một lần cho biết.

Thiền sư nghe tiếng con chó nhảy xuống sông, ông đoán biết sự tình nên vội vàng chạy ra can ngăn: "Tu Đi ơi! Đừng qua bên kia. Nguy hiểm lắm". Nghe tiếng thầy gọi, con chó giật mình và ngoan ngoãn quay lại. Nhưng vừa lúc đó, nó cảm nhận món thịt xào đang rất gần và sự thèm thuồng cũng dâng lên cao độ. Nó đành ngoảnh mặt lầm lũi bơi tiếp. Thiền sư lại khẩn thiết gọi: "Tu Đi ơi! Về lại với thầy đi con. Nơi này tuy sống thanh đạm nhưng vẫn yên ổn hơn con ơi!". Bấy giờ tâm trí nó bỗng xuất hiện những hình ảnh ân tình của thiền sư dành cho nó trong suốt thời gian qua, nhưng lại bị cạnh tranh bởi hình ảnh hấp dẫn của món thịt xào mà từ bấy lâu nay nó không được thưởng thức. Vì thế, nó cứ lội qua lội lại mà không dứt khoát được. Cuối cùng, nó kiệt sức và chết chìm giữa dòng sông.

Chưa chắc khi con chó lội qua bờ sông bên kia thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Thiền sư chỉ dựa trên kiến thức phổ thông hay kinh nghiệm quá khứ của con chó đã từng bị trọng thương mà lo lắng và cảnh báo như thế thôi. Không hẳn đó là sự thật. Cho dù đó là sự thật, nhưng với sự thông minh và bản lĩnh thì con chó vẫn có thể tự bảo vệ và còn hoán chuyển mọi tình thế một cách ngoạn mục. Cho nên, không phải lúc nào ta cũng có thể thấu hiểu hết con đường mình đã chọn ngay khi thực hiện quyết định. Chỉ cần tiên đoán chính xác hơn một nửa là may lắm rồi, phần còn lại ta phải tiếp tục khám phá trong suốt cuộc hành trình.

Trong hành trình ấy, đôi khi ta lại thấy mình không cần phải sớm về tới đích. Vì bản thân con đường cũng đã mang lại rất nhiều kinh nghiệm quý giá làm hành trang để ta vươn tới mục đích khác sâu sắc hơn. Thế nên, có những trường hợp ta cũng không cần bỏ ra quá nhiều năng lượng để đắn đo, chọn lựa. Con đường nào cũng được cả nếu ta đủ tin tưởng vào bản lĩnh có thật của mình, hoặc ta có chủ trương tích lũy kinh nghiệm và đào luyện bản thân chứ không phải tranh đấu vì sự thành bại. Giữ được tinh thần như thế, ta sẽ không bao giờ tự biến mình trở thành tín đồ của "chủ nghĩa do dự". Chọn lầm đường thì chưa chắc nguy hiểm, nhưng do dự mãi thì sẽ xói mòn hết những cơ hội cho tương lai.

Những người quyết định chọn tình mà bỏ lại hiếu, hay chọn lý tưởng mà bỏ lại gia đình thì chắc chắn tâm trạng của họ rất đau xót, luyến tiếc và có khi rất hụt hẫng. Tuy nhiên, họ không thể ngờ rằng khi họ hoàn thành tốt con đường đã chọn thì cũng có nghĩa là họ đã đồng hành với con đường bỏ lại. Nếu họ sống có hạnh phúc trong tình yêu, biết ứng dụng những kinh nghiệm quý báu mà cha mẹ đã trao truyền để gầy dựng một gia đình bền vững, luôn tìm cách hàn gắn sự rạn nứt đổ vỡ với cha mẹ hoặc hướng dẫn con cái biết tưởng nhớ đến ông bà, thì hành động đó có khi còn xứng đáng hơn là ở bên
cha mẹ mà cứ ngỗ nghịch hay làm khổ cha mẹ. Ngay cả khi chấp nhận phụ tình một người để chọn người khác thì họ vẫn có cách để bù đắp hay chia sớt nỗi đau với người bị bỏ lại, nếu họ luôn ý thức tôn thờ ân tình của người ấy ở một vị trí cao quý nào đó trong tim.

Dù họ dành cả cuộc đời để phụng sự xã hội, đem tới sự an lành và hạnh phúc cho mọi người thì trong sâu xa họ vẫn đang tích cực phụng sự cho gia đình. Vì khi lòng họ hướng về gia đình, tức là năng lượng tích tụ từ việc phụng sự ở trong họ cũng được truyền tới những người thân. Năng lượng ấy có khả năng xoa dịu và chở che những rủi ro bất trắc. Hình ảnh này được khắc họa rất đẹp trong bài thơ Tống biệt hành của thi sĩ Thâm Tâm: "Mẹ thà coi như chiếc lá bay/ Chị thà coi như là hạt bụi/ Em thà coi như hơi rượu say". Người chiến sĩ nghĩ rằng đây có thể là lần ra đi vĩnh viễn, nên xin người thân yêu hãy xem mình không còn nữa mà đừng nhớ thương, luyến tiếc. Nhưng kể từ mốc thời gian ấy, hình ảnh của anh mới thật sự in đậm trong tâm tưởng họ hơn bao giờ hết. Thái độ bịn rịn, không dứt khoát ra đi, sẽ không thể tạo được thứ tình cảm thiêng liêng như thế.

Cho nên ta đừng quá lo lắng cho con đường mình đã chọn hay phải chọn, vì thái độ bước đi trên con đường ấy mới thật sự là quan trọng. Dù khởi điểm không mấy tốt đẹp, nhưng theo thời gian ta cũng sẽ học được cách chấp nhận và tìm thấy "linh hồn" của con đường mình đã chọn. Bởi không có con đường nào tuyệt đẹp và cũng không có con đường nào hoàn toàn xấu. Vấn đề là ta có đủ khả năng để sử dụng được con đường ấy phục vụ cho mục đích chính hay không mà thôi. Thiếu tài năng, thiếu bản lĩnh thì nhìn đâu cũng thấy gian nan cách trở, con đường đã chọn dù rất tốt cũng sẽ hóa tầm thường. Và ngay cả khi ta rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" - tới hay lui cũng đầy khó khăn - thì ta hãy cứ chọn lấy một con đường. Khi đi sâu vào bên trong ta sẽ thấy nó hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, và càng đi sâu vào bên trong ta càng phát hiện ra tiềm lực vĩ đại của mình.

Cho nên, có khi ta thấy mình đang tiến nhưng kỳ thực là ta đang lùi, có khi ta quyết định lùi mà thực chất là ta bắt đầu tiến. Dù tiến hay lùi, phẩm chất tâm hồn mới là điều quan trọng".
-------------Trích từ cuốn sách “Hiểu Về Trái Tim” --------------

youtube.com

Vấn Đáp Thầy Minh Niệm Mới Nhất 21.12.2019 | Quan Âm Tu Viện Phú Nhuận

CHÚNG CON KÍNH MỜI QUÝ VỊ LẮNG LÒNG NGHE VẤN ĐÁP CỦA SƯ MINH NIỆM MỚI NHẤT VÀO NGÀY 21/12/2019 TẠI QUAN ÂM TU VIỆN - PHÚ NHUẬN - HCM

https://youtu.be/kBUVkHtv8f0

Được quay về thực tại
Trãi lòng giữa thênh thang
Vượt qua những nấc thang
Thăng trầm trong cuộc sống

Người có nhiều nội lực
Nụ hàm tiếu xinh tươi
Bạn hãy ngồi cùng Tôi
Hướng đến đời Nâng đỡ

CHÚNG CON KÍNH CHÚC ĐẠI CHÚNG LUÔN GẶT HÁI NHIỀU HOA TRÁI TRONG CON ĐƯỜNG CHUYỂN HOÁ THÂN TÂM-()-

---------★★★★★---------- ➤ Quý vị đừng quên Like, Share hoặc đăng ký (Subscribe) để cùng nhau góp phần chuyển tải những bài Pháp hữu ích của Thầy Minh Niệm đ...

Tin mình

"Thật khó có thể chấp nhận rằng, khi ta đánh mất niềm tin vào con người hay cuộc đời này là do ta đã không có đủ niềm tin vào chính mình. Nhưng đó lại là sự thật. Vì ta tin rằng những điều kiện thuận lợi may mắn từ bên ngoài sẽ mang tới sự an toàn và hạnh phúc lâu bền, nên ta mới ra sức rượt đuổi, nắm bắt, nâng niu và bám chặt vào nó. Bỏ tâm chạy theo cảnh như thế, nên khi cảnh bị dao động hay biến mất thì tâm trở nên bơ vơ lạc lõng cũng là lẽ đương nhiên. Dù biết rằng ta không thể sống tách rời với ngoại cảnh, nhưng ta phải cố gắng luyện tập cho mình khả năng bớt lệ thuộc vào sự may rủi của hoàn cảnh bằng cách tin tưởng vào chính bản thân mình. Tất nhiên, phải hiểu được giá trị đích thực của mình thì ta mới tin tưởng mình được. Còn lỡ như không thấu hiểu hết con người của mình thì ta cũng nên nhờ những bậc có hiểu biết lớn chỉ điểm cho. Để từ đó ta tìm cách phát huy những ưu điểm nổi bật và tìm cách khơi dậy những năng lượng tiềm ẩn. Tin sâu vào thực lực chính mình, ta sẽ có đủ bản lĩnh để đương đầu với mọi tình huống.

Người trẻ bây giờ thường làm ra vẻ rất tự tin, nhưng niềm tự tin của họ thật đơn điệu. Chỉ vì kiến thức của họ được một ngôi trường danh tiếng xác nhận qua bằng cấp, tài nói năng của họ mang lại nhiều mối quan hệ tốt, vóc dáng cao ráo của họ được nhiều người để ý, hay chỉ vì quần áo của họ thuộc hàng hiệu đắt tiền là họ đã tràn đầy tự tin và vênh mặt trước mọi người. Thật tội nghiệp! Những kẻ chỉ thấy được giá trị của mình qua sự công nhận hời hợt của người khác thì phải đành chấp nhận thường xuyên lạc mất cái tôi linh thiêng của mình thôi. Vì nhận xét và tình cảm của người khác cũng rất vô thường, luôn biến đổi. Huống chi, khi ta chỉ tập trung vào những điểm chỉ đem lại cảm xúc yêu thích từ kẻ khác trong nhất thời thì thế nào ta cũng sẽ bỏ bê những giá trị sâu sắc bên trong. Sống giữa cuộc đời đầy biến động này mà lại thiếu đi những đức tính quan trọng như bình tĩnh, nhẫn nại, khiêm cung, bao dung, lạc quan, uyển chuyển...thì làm sao ta đứng vững được?

Cho nên tin vào chính mình là tin vào tài năng và cả đức hạnh của mình nữa. Tài năng không chỉ để kiếm được nhiều tiền hay khiến người khác ngưỡng mộ, mà còn phải đem tới nhiều an vui cho chính mình và những người thân sống bên cạnh. Tài năng mà không có đức hạnh, chỉ để phục vụ cho cái tôi ích kỷ bé nhỏ của mình thôi thì tài năng ấy sớm muộn gì cũng sẽ đưa ta đến chỗ hủy diệt vì sự chủ quan và kiêu ngạo. Đức hạnh mà không có tài năng thì tuy không làm nên sự nghiệp lớn hay không giúp đỡ được nhiều người về phương diện vật chất, nhưng chính đức hạnh mới đem lại giá trị bình an và hạnh phúc bền vững trong tâm hồn. Khi ta có bình an và hạnh phúc thật sự, tự nó sẽ tỏa chiếu đến mọi người xung quanh qua thái độ sống của mình. Điều ấy không nhất thiết phải có nhiều tài năng mới làm được. Hãy bình tâm nhìn lại! Đừng mê mải chạy theo xu hướng chung nữa. Hãy quay về khơi dậy giá trị chân thật của mình để vững tin đi tới.

Nên nhớ, tâm mới là nguồn gốc sinh ra mọi cảm giác hạnh phúc hay khổ đau, còn hoàn cảnh chỉ đóng vai trò tác nhân mà thôi. Thay vì cứ chạy theo những vọng tưởng điên đảo, vắt kiệt sức ra để chụp bắt hết đối tượng này đến đối tượng khác, thì ta hãy trở về làm tan biến đi những đòi hỏi không cần thiết hay không hợp lý của tâm mình. Dù trong giờ phút này tâm ta đang rất xáo động hay đang rớt xuống những cung bậc rất thấp vì đã lỡ gây ra rất nhiều lầm lỗi, nhưng với quyết tâm mạnh mẽ quay về chính mình cộng với những bài thực tập rèn luyện thân tâm đúng đắn, thì chắc chắn ta sẽ mau chóng chữa lành những vết thương ấy và khôi phục lại vị trí làm chủ cuộc đời mình. Hãy tin vào bản chất thanh tịnh và mầu nhiệm vốn có của mình. Nó không bao giờ bị hư hao hay hủy diệt".

------- Trích từ cuốn sách “Hiểu Về Trái Tim” --------

Chia sẻ Phật Pháp

Với mục đích chia sẻ Phật Pháp và đưa Đạo Phật đến với mọi người. Fan Page là tập hợp những bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm được lấy từ hai kênh trên Youtube của thầy là:

Thiền hiểu biết: https://www.youtube.com/channel/UCKnf79c-8s58mEPBeCDQM6g

và Understanding Meditation:

https://www.youtube.com/channel/UCDtqoixvvruteJE8Myno75A

Mỗi bài pháp thoại của Thầy như một liều thuốc tinh thần giúp chúng ta có thể nhận ra và tìm được cho mình những giải pháp hợp lý để chữa lành những căn bệnh về tinh thần đang phổ biến trong đời sống của chúng ta hiện nay như: lo âu, sợ hãi, trầm cảm, stress...

Nam mô a di đà phật ! Chúc quý vị nghe pháp đầy hoan hỷ và an lạc.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Làm Sao Để Người Bệnh Có Thêm Năng Lượng Bình An ? || Vấn Đáp Thầy Minh Niệm
Tại sao khi hành thiền bị phóng tâm, buồn ngủ ?
Làm chủ cơn giận bằng năng lực chánh niệm ?
Làm thế nào với người chồng ghen tuông hoang tưởng ?
Ba mẹ làm thế nào để hướng dẫn con trẻ xử lý cơn giận?
Bao Nhiêu Khổ Đau Đều Do Tâm Mà Ra
Sự Có Mặt Của Người Thân Là Một Điều Kiện Của Hạnh Phúc
Bao Nhiêu Khổ Đau Đều Do Tâm Mà Ra
Thầy Minh Niệm 2019 - Bao Nhiêu Khổ Đau Đều Do Tâm Mà Ra
Thầy Minh Niệm 2019 - Xây Dựng Sức Mạnh Ở Bên Trong
Mỗi Một Lần Khổ Đau Là Bài Học Cần Thiết Trong Cuộc Sống
Ngồi Thiền Thấy Các Hiện Tượng Lạ Thì Phải làm Sao - Vấn đáp Sư Minh Niệm 2018

Location

Category

Address

Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Họa viên kiến trúc Online Họa viên kiến trúc Online
37 Trần Quý Khoách, P Tân Định, Q1
Ho Chi Minh City, 70000

Trường Kiến Trúc TQM Leaders chuyên đào tạo và cung cấp nguồn họa viên chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

Kỹ năng Công nghệ Thông tin Kỹ năng Công nghệ Thông tin
Lầu 2 Tòa Nhà CIENCO 585, Số 88,88A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Facebook Fanpage kynangcntt.info

Hochiminh Meditation Hochiminh Meditation
Đường D4, P. Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City, 72912

Môn thiền hạnh phúc dành cho tất cả mọi người.

Certified Hospitality Facilities Executive Certified Hospitality Facilities Executive
9A – 9B Thi Sach Street, Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City

Quantum Leap - Bước Đại Nhảy Vọt Quantum Leap - Bước Đại Nhảy Vọt
Tầng 4, Nguyễn Lâm Tower, 133 Dương Bá Trạc
Ho Chi Minh City, 70000

QUANTUM LEAP – BƯỚC ĐẠI NHẢY VỌT là khóa học sẽ giúp bạn thực hiện một bước đại nhảy vọt cho cuộc đời mình.

MẦM NON HI5 MẦM NON HI5
531 Nguyễn Duy Trinh - Cao Ốc Thịnh Vượng
Ho Chi Minh City, 700000

Những trò chơi học tập, bài giảng dành cho Giáo viên mầm non được thiết kế bằng powerpoint nhằm thu hút và kích thích trẻ học tốt hơn.

Trung tâm Ôn luyện thi Kỳ thi Quốc Gia tại Tp. Hồ Chí Minh Trung tâm Ôn luyện thi Kỳ thi Quốc Gia tại Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Trung tâm Ôn luyện thi Kỳ thi Quốc Gia Uy tín tại Tp. Hồ Chí Minh. Chiêu sinh Khóa Ôn luyện Kỳ thi Quốc Gia hằng năm dành cho tất cả các bạn có nhu cầu.

Gia Sư Dương Minh Gia Sư Dương Minh
219/19 Mai Xuân Thưởng, Phường 6, Quận 6
Ho Chi Minh City

Trung tâm gia sư Dương Minh nhận dạy kèm tại nhà các môn Toán Lý Hóa Văn Anh từ cấp 1 tới cấp 3, đảm bảo uy tín chất lượng.

Hope Education Vietnam Hope Education Vietnam
Tầng 7, T.nhà Hoàng Đan, 241 Điện Biên Phủ, P6, Q3,
Ho Chi Minh City, 08

Tư vấn Du học Mỹ,Canada, Úc, Thụy sĩ, UK,Malaysia,Singapore IELTS and English Training Tin cậy - Hiệu quả. Study Abroad Counseling to USA, Canada, Australia,UK, Swizerland, Malaysia, Singapore

Anh Văn Giao Tiếp-INTIC Anh Văn Giao Tiếp-INTIC
69/2/6 đường D2
Ho Chi Minh City

Đào tạo Bán hàng online Inhouse - MOA Đào tạo Bán hàng online Inhouse - MOA
2 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

MOA chuyên đào tạo bán hàng online Inhouse chuyên nghiệp nhất tại TPHCM. Hãy liên hệ ngay với Học Viện MOA để được tư vấn miễn phí 0903 488 343

123hocnua.vn 123hocnua.vn
Ho Chi Minh City, 084

123hocnua.vn: Thư viện Video chia sẻ, hướng dẫn, tutorial, training, tài liệu, ebook, giáo trình cho lĩnh vực công nghệ thông tin đặc biệt ngành lập trình website

About   Contact   Privacy   Login C