Mầm Non Chong Chóng Xinh, Ho Chi Minh City Video November 1, 2013, 2:59am

Videos by Mầm Non Chong Chóng Xinh in Ho Chi Minh City. Bạn Ấn Nút Tiềm Năng, Chúng Tôi Làm Phần Còn Lại

THỰC HÀNH NÈ....

Other Mầm Non Chong Chóng Xinh videos

GIỜ THỂ DỤC LỚP MÌNH

- Video dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về vị trí các ngón tay tương ứng các số đếm theo phương pháp Finger Math.- Mầm...

Mời các bạn xem thêm bé làm toán khi ứng dụng phương pháp Finger Math xem hiệu quả như thế nào nhé.

THỰC HÀNH NÈ....

Phương pháp dạy bé học toán Finger Math .

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C