Tiếng Anh Kế Toán

Tiếng Anh Kế Toán

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com Tiếng Anh thực hành dành cho các bạn kế toán. Clb Tiếng Anh sinh hoạt mỗi tuần với các chuyên đề xoay quanh các vấn đề về kế toán - tài chính - thuế.

Operating as usual

tienganhketoan.com

Hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

Hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành kế toán kiểm toán

Hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành kế toán kiểm toán. Tình huống: Charles (Giám gốc quản lý) và Sally (Giám đốc tài chính) đang nói chuyện về khoản nợ của công ty.

http://tienganhketoan.com/threads/h%E1%BB%99i-tho%E1%BA%A1i-giao-ti%E1%BA%BFp-ti%E1%BA%BFng-anh-chuy%C3%AAn-ng%C3%A0nh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-ki%E1%BB%83m-to%C3%A1n.1774/

tienganhketoan.com [IMG] Hội thoại giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành kế toán kiểm toán Tình huống: Charles (Giám gốc quản lý) và Sally (Giám đốc tài chính) đang nói...

tienganhketoan.com

Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán cho thủ kho

Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán cho thủ kho

Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán dành cho thủ kho
Thủ kho là một vị trí rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Người làm thủ kho phải tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn do đó phải biết sử dụng tiếng anh thành thạo để có thể chủ động và linh hoạt trong công việc của mình. Dưới đây là 35 thuật ngữ trong từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán cơ bản và phổ biến dành cho thủ kho mà bạn không nên bỏ qua:

http://tienganhketoan.com/threads/t%E1%BB%AB-%C4%91i%E1%BB%83n-ti%E1%BA%BFng-anh-chuy%C3%AAn-ng%C3%A0nh-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-cho-th%E1%BB%A7-kho.1775/

tienganhketoan.com [IMG] Từ điển tiếng anh chuyên ngành kế toán dành cho thủ kho Thủ kho là một vị trí rất quan trọng trong một doanh nghiệp. Người làm thủ kho phải tiếp...

tienganhketoan.com

Thuật ngữ tiếng anh dành cho kế toán

Thuật ngữ tiếng anh dành cho kế toán

Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán cho người đi làm chuyên nghiệp!

http://tienganhketoan.com/threads/thu%E1%BA%ADt-ng%E1%BB%AF-ti%E1%BA%BFng-anh-d%C3%A0nh-cho-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n.1776/

tienganhketoan.com [IMG] Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán cho người đi làm chuyên nghiệp! Capture /ˈkæp.tʃɚ/: Nắm được, giành được, chiếm được Issue of...

tienganhketoan.com

Tình huống về giới thiệu phòng kế toán trong tiếng anh

Tình huống về giới thiệu phòng kế toán trong tiếng anh

Tình huống về giới thiệu phòng kế toán trong tiếng anh. Secretary: Mr Martens will be with you in a moment. He’s just finishing a phone call. Ông Martens sẽ đến gặp anh trong ít phút nữa. Ông ấy vừa kết thúc một cuộc điện thoại.

http://tienganhketoan.com/threads/t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-v%E1%BB%81-gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-ph%C3%B2ng-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-trong-ti%E1%BA%BFng-anh.1778/

tienganhketoan.com [IMG] Tình huống về giới thiệu phòng kế toán trong tiếng anh Secretary: Mr Martens will be with you in a moment. He’s just finishing a phone call....

tienganhketoan.com

Hội thoại tiếng anh chủ đề kế toán thuế giúp học tiếng anh hiệu quả

Hội thoại tiếng anh chủ đề kế toán thuế giúp học tiếng anh hiệu quả

Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới đọc giả một video hội thoại tiếng anh chủ đề kế toán thuế vô cùng ngắn gọn và đơn giản, giúp am hiểu thêm về chuyên ngành kế toán và cách giao tiếp tiếng anh khi nói về chuyên ngành này. Mời đọc giả cùng chúng tôi theo dõi video và bài viết dưới đây.

http://tienganhketoan.com/threads/h%E1%BB%99i-tho%E1%BA%A1i-ti%E1%BA%BFng-anh-ch%E1%BB%A7-%C4%91%E1%BB%81-k%E1%BA%BF-to%C3%A1n-thu%E1%BA%BF-gi%C3%BAp-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-anh-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3.1780/

tienganhketoan.com Trong bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới đọc giả một video hội thoại tiếng anh chủ đề kế toán thuế vô cùng ngắn gọn và đơn giản, giúp am hiểu...

tienganhketoan.com

Tình huống nhắc nhở và khen ngợi

Tình huống nhắc nhở và khen ngợi

Nhân viên làm việc sẽ có lúc tốt, lúc không tốt, đó là khi người quản lý cần khen ngợi hoặc cảnh cáo để nhắc nhở nhân viên. Chính vì vậy, đây là tình huống tiếng Anh văn phòng thông dụng, có thể diễn ra hàng ngày, hàng tuần. Bạn có thể theo dõi hội thoại tiếng Anh giao tiếp văn phòng sau đây cùng aroma!

http://tienganhketoan.com/threads/t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-nh%E1%BA%AFc-nh%E1%BB%9F-v%C3%A0-khen-ng%E1%BB%A3i.1795/

tienganhketoan.com Nhân viên làm việc sẽ có lúc tốt, lúc không tốt, đó là khi người quản lý cần khen ngợi hoặc cảnh cáo để nhắc nhở nhân viên. Chính vì vậy, đây là tình...

tienganhketoan.com

Tình huống xin lỗi khách hàng

Tình huống xin lỗi khách hàng

Trong quá trình làm việc, đôi lúc đồng nghiệp hoặc chính bạn có sai sót với khách hàng. Với những khách hàng khó tình, thật khó để vãn hồi và giữ mối quan hệ tốt đẹp. Vậy bạn sẽ giải quyết trường hợp này như thế nào? Hãy cùng tham khảo tình huống tiếng Anh giao tiếp trong công sở khi cần giải quyết khách hàng khiếu nại trực tiếp nhé.

http://tienganhketoan.com/threads/t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-xin-l%E1%BB%97i-kh%C3%A1ch-h%C3%A0ng.1796/

tienganhketoan.com Trong quá trình làm việc, đôi lúc đồng nghiệp hoặc chính bạn có sai sót với khách hàng. Với những khách hàng khó tình, thật khó để vãn hồi và giữ mối...

tienganhketoan.com

Tình huống đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp

Tình huống đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp

Tại môi trường công sở, phần lớn thời gian bạn sẽ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tạo dựng mỗi quan hệ tốt ngay tại nơi làm việc với các đồng nghiệp sẽ giúp thời gian công tác của bạn trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn. Một trong những cách thực hiện điều đó chính là đề nghị giúp đỡ đồng nghiệp. Bạn sẽ giao tiếp tiếng Anh trong công sở như thế nào phù hợp với môi trường làm việc nhất? Hãy tham khảo đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp sau đây nhé!

http://tienganhketoan.com/threads/t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-%C4%91%E1%BB%81-ngh%E1%BB%8B-gi%C3%BAp-%C4%91%E1%BB%A1-%C4%91%E1%BB%93ng-nghi%E1%BB%87p.1797/

tienganhketoan.com Tại môi trường công sở, phần lớn thời gian bạn sẽ tiếp xúc với đồng nghiệp. Tạo dựng mỗi quan hệ tốt ngay tại nơi làm việc với các đồng nghiệp sẽ giúp...

tienganhketoan.com

Tình huống yêu cầu giúp đỡ lịch sự

Tình huống yêu cầu giúp đỡ lịch sự

Tại nơi làm việc, có nhiều trường hợp bạn cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp: xem xét tài liệu, chỉnh sửa thông tin, sửa chữa đồ dùng văn phòng, bê vác đồ… Những việc này đều cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp nếu bạn chưa am hiểu. Vậy nếu bạn cần sự giúp đỡ của người khác, bạn sẽ nói như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài học tiếng Anh công sở sau đây nhé!

http://tienganhketoan.com/threads/t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-gi%C3%BAp-%C4%91%E1%BB%A1-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%B1.1798/

tienganhketoan.com Tại nơi làm việc, có nhiều trường hợp bạn cần sự giúp đỡ của đồng nghiệp: xem xét tài liệu, chỉnh sửa thông tin, sửa chữa đồ dùng văn phòng, bê vác đồ…...

tienganhketoan.com

Tình huống ăn trưa ở văn phòng

Tình huống ăn trưa ở văn phòng

Đã là đồng nghiệp trong cùng nhóm, văn phòng, công ty, bạn sẽ có những giây phút thoải mái trong giờ nghỉ trưa. Nhiều người đã cùng đi ăn trưa. Vậy bạn sẽ nói gì để bắt chuyện, mời đi ăn trưa và trò chuyện trong bữa ăn? Hãy cùng tham khảo ngay bài học tiếng Anh công sở thông dụng kỳ này nhé!

http://tienganhketoan.com/threads/t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-%C4%83n-tr%C6%B0a-%E1%BB%9F-v%C4%83n-ph%C3%B2ng.1799/

tienganhketoan.com Đã là đồng nghiệp trong cùng nhóm, văn phòng, công ty, bạn sẽ có những giây phút thoải mái trong giờ nghỉ trưa. Nhiều người đã cùng đi ăn trưa. Vậy bạn...

tienganhketoan.com

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

Cách đặt câu hỏi trong tiếng Anh

Kể từ lúc bắt đầu học tiếng Anh, chúng ta đã được làm quen với dạng câu hỏi căn bản như câu hỏi yes/no và câu hỏi wh. Tuy vậy nhiều bạn vẫn chưa biết cách đặt câu hỏi cho đúng. Hôm nay, hãy cùng VOCA tìm hiểu tất tần tật về câu hỏi trong tiếng Anh nhé!

http://tienganhketoan.com/threads/c%C3%A1ch-%C4%91%E1%BA%B7t-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-trong-ti%E1%BA%BFng-anh.1815/

tienganhketoan.com Kể từ lúc bắt đầu học tiếng Anh, chúng ta đã được làm quen với dạng câu hỏi căn bản như câu hỏi yes/no và câu hỏi wh. Tuy vậy nhiều bạn vẫn chưa biết...

tienganhketoan.com

Các cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày (Phần 1)

Các cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày (Phần 1)

Dưới đây là bài hoc tieng Anh về những cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày mà bạn nên biết.

http://tienganhketoan.com/threads/c%C3%A1c-c%E1%BB%A5m-t%E1%BB%AB-l%C3%B3ng-th%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng-trong-giao-ti%E1%BA%BFp-h%C3%A0ng-ng%C3%A0y-ph%E1%BA%A7n-1.1830/

tienganhketoan.com Dưới đây là bài hoc tieng Anh về những cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày mà bạn nên biết. [IMG] A According to .... :...

tienganhketoan.com

Các cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày (Phần 2)

Các cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày (Phần 2)

Dưới đây là những cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày mà bạn nên biết (tiếp theo)

http://tienganhketoan.com/threads/c%C3%A1c-c%E1%BB%A5m-t%E1%BB%AB-l%C3%B3ng-th%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng-trong-giao-ti%E1%BA%BFp-h%C3%A0ng-ng%C3%A0y-ph%E1%BA%A7n-2.1831/

tienganhketoan.com [IMG] Dưới đây là những cụm từ lóng, thông dụng trong giao tiếp hàng ngày mà bạn nên biết (tiếp theo): I I see : Tôi hiểu It's all the same : Cũng...

tienganhketoan.com

30 cách thể hiện quan điểm cá nhân

30 cách thể hiện quan điểm cá nhân

Dưới đây là 30 cụm từ thể hiện quan điểm cá nhân khi giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh. Bạn sẽ không còn phải lúng túng nữa.

http://tienganhketoan.com/threads/30-c%C3%A1ch-th%E1%BB%83-hi%E1%BB%87n-quan-%C4%91i%E1%BB%83m-c%C3%A1-nh%C3%A2n.1836/

tienganhketoan.com Dưới đây là 30 cụm từ thể hiện quan điểm cá nhân khi giao tiếp tiếng Anh trong kinh doanh. Bạn sẽ không còn phải lúng túng nữa. [IMG] I think…Tôi...

tienganhketoan.com

Mở đầu và kết thúc cuộc họp bán hàng trong tiếng anh thương mại (P1)

Mở đầu và kết thúc cuộc họp bán hàng trong tiếng anh thương mại

Để tôi tóm tắt những ý chính của buổi họp trước. Chúng ta bắt đầu cuộc họp bằng cách đưa ra những thay đổi trong hệ thống báo cáo doanh thu bàn hôm 31 tháng 5. Sau khi nghiên cứu những thay đổi có thể xảy ra, chúng ta chuyển sang phần nghiên cứu liên quan đến cải thiện hỗ trọ khách hàng

http://tienganhketoan.com/threads/m%E1%BB%9F-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-b%C3%A1n-h%C3%A0ng-trong-ti%E1%BA%BFng-anh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-p1.1848/

tienganhketoan.com [IMG] INTRODUCTIONS: GIỚI THIỆU Meeting Chairman (MC): If we are all here, let’s get started. First of all, I’d like you to join me and welcome Jack...

tienganhketoan.com

Mẫu câu tiếng anh dùng trong cuộc họp (P1)

Mẫu câu tiếng anh dùng trong cuộc họp (P1)

OPENING THE MEETING (mở đầu cuộc họp). Mời người tham gia bằng cụm từ ngắn và bắt đầu cuộc họp.

http://tienganhketoan.com/threads/m%E1%BA%ABu-c%C3%A2u-ti%E1%BA%BFng-anh-d%C3%B9ng-trong-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-p1.1850/

tienganhketoan.com [IMG] OPENING THE MEETING (mở đầu cuộc họp) Mời người tham gia bằng cụm từ ngắn và bắt đầu cuộc họp. Good morning/afternoon, everyone. (Chào buổi...

tienganhketoan.com

Mẫu câu tiếng anh thương mại sử dụng khi bàn việc trong cuộc họp (P2)

Mẫu câu tiếng anh thương mại sử dụng khi bàn việc trong cuộc họp (P2)

Chắc bạn còn nhớ chúng tôi đã từng giới thiệu đến các bạn phần mở đầu và kết thúc một cuộc họp chốt doanh số. Hôm nay, Aroma sẽ mang đến phần chính của cuộc họp – phần bàn luận. Chắc chắn bạn sẽ bổ sung thêm một khối lượng lớn từ vựng và ngữ pháp chuyên ngành business english tieng anh thuong mai.

http://tienganhketoan.com/threads/m%E1%BA%ABu-c%C3%A2u-ti%E1%BA%BFng-anh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-s%E1%BB%AD-d%E1%BB%A5ng-khi-b%C3%A0n-vi%E1%BB%87c-trong-cu%E1%BB%99c-h%E1%BB%8Dp-p2.1849/

tienganhketoan.com [IMG] Chắc bạn còn nhớ chúng tôi đã từng giới thiệu đến các bạn phần mở đầu và kết thúc một cuộc họp chốt doanh số. Hôm nay, Aroma sẽ mang đến phần...

tienganhketoan.com

Đàm thoại tiếng anh thương mại thực tế

Đàm thoại tiếng anh thương mại thực tế

Đàm thoại tiếng anh thương mại là một lĩnh vực khá rộng, bao gồm nhiều tình huống phong phú, đa dạng. Với mỗi tình huống, mỗi chủ đề khác nhau thì từ vựng và cấu trúc lại khác nhau.

http://tienganhketoan.com/threads/%C4%90%C3%A0m-tho%E1%BA%A1i-ti%E1%BA%BFng-anh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-th%E1%BB%B1c-t%E1%BA%BF.1851/

tienganhketoan.com [IMG] Đàm thoại tiếng anh thương mại là một lĩnh vực khá rộng, bao gồm nhiều tình huống phong phú, đa dạng. Với mỗi tình huống, mỗi chủ đề khác nhau...

tienganhketoan.com

Mẫu câu đàm phán thực dụng nhất trong tiếng anh

Mẫu câu đàm phán thực dụng nhất trong tiếng anh

Đàm phán là một kỹ năng quan trọng trong công việc, và tiếng Anh là một công cụ tối quan trọng để bạn tự tin bước vào phòng đàm phán. Hãy cùng chúng tôi nắm bắt những mẫu câu đàm phán thực dụng nhất trong tiếng Anh qua bài học hôm nay.

http://tienganhketoan.com/threads/m%E1%BA%ABu-c%C3%A2u-%C4%91%C3%A0m-ph%C3%A1n-th%E1%BB%B1c-d%E1%BB%A5ng-nh%E1%BA%A5t-trong-ti%E1%BA%BFng-anh.1852/

tienganhketoan.com [IMG] Đàm phán là một kỹ năng quan trọng trong công việc, và tiếng Anh là một công cụ tối quan trọng để bạn tự tin bước vào phòng đàm phán. Hãy cùng...

tienganhketoan.com

Học tiếng anh thương mại với 20 mẫu câu tình huống thông dụng

Học tiếng anh thương mại với 20 mẫu câu tình huống thông dụng

Để giúp các bạn học tiếng anh thương mại ngày một hiệu quả hơn, các tài liệu mà chúng tôi gửi tới đọc giả cũng ngày một đa dạng hơn, từ các danh sách từ vựng đến các đoạn hội thoại, bài luận dài hơn.

http://tienganhketoan.com/threads/h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-anh-th%C6%B0%C6%A1ng-m%E1%BA%A1i-v%E1%BB%9Bi-20-m%E1%BA%ABu-c%C3%A2u-t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-th%C3%B4ng-d%E1%BB%A5ng.1855/

tienganhketoan.com Để giúp các bạn học tiếng anh thương mại ngày một hiệu quả hơn, các tài liệu mà chúng tôi gửi tới đọc giả cũng ngày một đa dạng hơn, từ các danh sách...

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc ăn chơi ca hát Year End Party của Cộng đồng Dân kế toán - CleverCFO tổ chức ngày 3/1/2019 tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới Unique.

Anh chị nào chưa kịp đăng ký liên hệ Mr. Vinh 0903 322 247 để hỗ trợ nhé

Đã khá lâu CleverCFO - Cộng đồng Dân kế toán không tổ chức các buổi ăn uống ca hát mà chủ yếu là các buổi chia sẻ chuyên môn miễn phí...

Và chúng tôi biết rằng nếu anh chị có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn thì biết đâu anh chị có cơ hội có thể tìm thêm cho mình một người đồng nghiệp mới, một sếp mới, một trợ thủ mới cho công ty của anh chị. Hay chỉ đơn thuần là giúp nhau khi khó khăn trong công việc...

Vì hiện giờ nếu anh chị dạo một vòng tuyển dụng thấy có quá nhiều cơ hội nhưng dường như cung không gặp được cầu. Thay vì tự để “tuỳ duyên” thì mình có thể chủ động tạo ra cơ hội...

Đó chính là cách các anh chị làm chủ cuộc đời mình...

Và CleverCFO - Cộng đồng Dân kế toán hy vọng sẽ gặp được các anh chị tại buổi Year End Party. Nơi có thể kéo gần chúng ta lại...

Dàn lễ tân trai xinh gái đẹp của bên em đã sẵn sàng cho ct Year End Party ngày 3/1/2019 ạ❤️❤️❤️

Anh chị nào chưa đăng ký kịp thì liên hệ với Mr.Vinh 0903 322 247 ạ❤️

tienganhketoan.com

Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán – bảng cân đối kế toán (P5)

[Mỗi Ngày Một Chủ Đề]
Ngành kế toán tài chính đang đòi hỏi một đội ngũ nhân sự giàu năng lực với trình độ tiếng Anh tốt. Ngoài việc giao tiếp trong công việc, việc quản lí các sổ sách, chứng từ, hóa đơn, hợp đồng, thuế má bằng tiếng Anh cũng đòi hỏi người kế toán phải có một vốn tiếng Anh tốt.
Vì vậy, hôm nay, Tiếng Anh Kế Toán đưa đến cho các bạn một bài viết tổng hợp lại các thuật ngữ hay sử dụng về chủ đề "Tài Sản Dài Hạn - trong Bảng cân đối kế toán". Cùng tham khảo nhé. 😉

tienganhketoan.com [IMG] TÀI SẢN DÀI HẠN : LONG-TERM ASSETS /ˌlɔːŋ ˈtɜːrm/ /ˈæsetz/ 211 – Tài sản cố định hữu hình : Tangible fixed assets /ˈtændʒəbl/ /fɪkst/ /ˈæsetz/...

tienganhketoan.com

Các mục nợ phải trả – Tiếng anh trong bảng cân đối kế toán (P4)

[Mỗi Ngày Một Chủ Đề]
Kế toán là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay, tuy nhiên yêu cầu tuyển dụng ngành này của các công ty, tập đoàn lớn cũng rất khắt khe và tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán là một trong những kỹ năng bắt buộc mà các bạn ứng viên phải nắm vững nếu muốn làm việc và thăng tiến trong môi trường hội nhập quốc tế.
Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng về chủ đề "Các mục nợ phải trả trong Bảng cân đối kế toán" nhé. 😉

tienganhketoan.com [IMG] NỢ PHẢI TRẢ – LIABILITIES /ˌlaɪəˈbɪlət̮is/ (Chi tiết theo đối tượng) 311 – Vay ngắn hạn : Short-term loan /ˌʃɔːrt ˈtɜːrm/ /loʊn/ 315 – Nợ dài...

tienganhketoan.com

Các tài khoản loại 6,8,9,0 trong tiếng anh về bảng cân đối kế toán (P3)

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính kế toán về chủ đề “Tài khoản loại 6,8,9,0 trong tiếng anh về bảng cân đối kế toán". Cùng tìm hiểu và để lại góp ý của các bạn dưới bài viết sau nhé 👍

tienganhketoan.com [IMG] CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH – COST FOR PRODUCTION & BUSINESS 611 – Mua hàng: Purchase 6111 – Mua nguyên liệu, vật liệu: Raw material purchases...

tienganhketoan.com

Các khoản doanh thu – Tài liệu tiếng anh chuyên ngành kế toán (P2)

Bạn làm kế toán, thực tế bạn nghĩ rằng bạn chỉ tiếp xúc với những con số và sổ sách.
Vậy nếu bạn gặp một bảng cân đối của đối tác nước ngoài, bạn sẽ xử lý ra sao?
Cùng tham khảo bài viết sau để trau dồi thêm vốn từ vựng về các khoản doanh thu trong bảng cân đối kế toán nhé 😉

tienganhketoan.com [IMG] Trong bảng cân đối kế toán, các khoản doanh thu thường phát sinh trong kinh doanh như: bán hàng cho khách hàng, cho nhân viên nội bộ, cung cấp...

tienganhketoan.com

Từ vựng về vốn chủ sở hữu – Tiếng anh trong bảng cân đối kế toán (P1)

Vốn chủ sở hữu chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà có tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với nợ phải trả khác nhau.
Bài viết sau viết về từ vựng về vốn chủ sở hữu (Resources) – Tiếng anh trong bảng cân đối kế toán (P1)
Các bạn cùng tham khảo nhé.

tienganhketoan.com [IMG] Vốn chủ sở hữu chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tùy vào loại hình doanh nghiệp mà có tỷ lệ vốn...

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế Toán phần 2
Tiếng anh chuyên ngành kế toán bai 1

Location

Category

Telephone

Address


17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City
083

General information

Fan page của cộng đồng học Tiếng Anh chuyên ngành Kế Toán
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Abeo International Abeo International
Floor 9 Vina Building, 131 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

The leading provider in business consulting and enterprise solutions across Asia (SAP ERP) - SAP Retail Expert

HIỆP CHÂU HIỆP CHÂU
29 Nguyen Huy Tu, District 1
Ho Chi Minh City, 70000

Art.s Corner Art.s Corner
107/11 Vườn Chuối, P.4, Q.3
Ho Chi Minh City, 08

Have fun, play & learn with Art.s Corner Hotline: 0918 504 556

English everyday English everyday
439/67/1 đường Cây Trâm, Phường 8, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 084

Tốt nghiệp trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn.

Học lái xe nhanh Học lái xe nhanh
Km 18 XLHN, Linh Trung, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 1234567

Học Viên được học và thi trên xe, sân sát hạch Đại Học An Ninh Nhân Dân Học trên xe cảm biến đầu bằng tỉ lệ đỗ cao.

Home Bee Home Bee
275/43, Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp nông sản, mỹ phẩm Hàn Quốc. Tuyển NPP, đào tạo sale,marketing và xây dựng hệ thống bền vững

HCM Toastmasters HCM Toastmasters
English Town, 34 Tran Quoc Thao Street
Ho Chi Minh City, 7000

Providing a mutually supportive environment in which every member has opportunity to be themselves to develop communication and leadership skills.

CLB Lý Luận Trẻ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM CLB Lý Luận Trẻ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM
227, Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Ho Chi Minh City

Đây là fanpage chính thức của CLB Lý Luận Trẻ Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG - HCM

Cornerstone Institute Cornerstone Institute
426 Pham Thai Buong Street, My Toan2
Ho Chi Minh City

The leading experts in education, curriculum development, and admission consulting. Through a true Academic English environment, we proudly have been educating students in Vietnam and in International Schools in Ho Chi Minh City since 2013.

The Alpha Schools - Vietnam The Alpha Schools - Vietnam
Ho Chi Minh City

The Alpha Schools - Vietnam currently operates two international-standard kindergartens for Vietnamese and expatriate children in Ho Chi Minh City.

TAKA BOOKS JSC TAKA BOOKS JSC
25 đường 47, Khu Phố 3, Phường Bình An, Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Công ty chúng tôi chuyên phát hành sách và bút chấm đọc.

CLB Tiếng anh cho người mất căn bản - Chuyển tiền đi nước ngo CLB Tiếng anh cho người mất căn bản - Chuyển tiền đi nước ngo
58 Hữu Nghị, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 70999

Học lại từ đầu Tiếng Anh, Tiếng Anh rất dễ, hàng ngàn người đã giao tiếp lưu loát tiếng anh, giờ là lượt của bạn! Lượt chơi nhất định phải thắng!

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C