Đỗ Thị Mỹ Oanh - Oanhdtm, Ho Chi Minh City Video June 11, 2020, 8:54am

Videos by Đỗ Thị Mỹ Oanh - Oanhdtm in Ho Chi Minh City. Coach/ trainer/ tâm lý gia đình

Nhà mình nghe thử nhé!
Xem có đúng thế không nha!
Đúng thì áp dụng
Chưa đúng thì góp ý cùng nhau chỉnh cho nó đúng nhé!
Love all.

Other Đỗ Thị Mỹ Oanh - Oanhdtm videos

Phi vụ đầu tư quan trọng.
Vụ đầu tư quan trọng quyết định cuộc đời của tỷ Phú người Mỹ .Ngừoi giàu thứ 2 thế Giới.Nghe đi nhà mình ơi..!😂😂

Nhà mình nghe thử nhé!Xem có đúng thế không nha! Đúng thì áp dụngChưa đúng thì góp ý cùng nhau chỉnh cho nó đúng nhé!Lov...

Mc Công bố lý do buổi toạ đàm.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C