TDC - Khoa Điện - Điện tử, Ho Chi Minh City Video April 11, 2019, 3:00pm

Videos by TDC - Khoa Điện - Điện tử in Ho Chi Minh City. Fanpage chính thức của khoa Điện - Điện tử, trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

Sinh viên khoa Điện - Điện tử tham gia Hội thi HSSV giỏi nghề lần thứ 11, năm 2019

Khoa Điện - Điện tử có 3 sinh viên tham gia Hội thi HSSV Giỏi nghề lần thứ 11 năm 2019, nghề Điện Công Nghiệp. Cả 3 sinh viên đều hoàn thành tốt bài thi. Trong đó có 2 em nằm trong top 5/33 thí sinh đạt kết quả xuất sắc.

Other TDC - Khoa Điện - Điện tử videos

Thực tập Lắp đặt điện
Môn học Thực tập Lắp đặt điện, dành cho sinh viên bậc Cao đẳng, ngành Điện Công Nghiệp và Điện Tử Công Nghiệp

HỘI THI TÌM HIỂU TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG - NĂM 2019
Hội thi "Tìm hiểu tiết kiệm năng lượng, năm 2019"

Sinh viên khoa Điện - Điện tử tham gia Hội thi HSSV giỏi nghề lần thứ 11, năm 2019
Khoa Điện - Điện tử có 3 sinh viên tham gia Hội thi HSSV Giỏi nghề lần thứ 11 năm 2019, nghề Điện Công Nghiệp. Cả 3 sinh...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C