Trường tiểu học Lê Ngọc Hân quận 1

Đây là facebook chính thức của trường tiểu học Lê Ngọc Hân quận 1 thành phố

Operating as usual

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022 – 2025 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 08/09/2022

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022 – 2025 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

https://lengochan.edu.vn/dai-hoi-chi-bo-nhiem-ki-2022-2025/

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022 – 2025 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022 – 2025 CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN PHƯỜNG BẾN THÀNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KÌ 2022 – 2025 Ngày 07/9/2...

THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 30/08/2022

THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/thong-bao-lich-hoat-dong-dau-nam-hoc-2022-2023/

THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN THÔNG BÁO LỊCH HOẠT ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023 LNH TB so 3 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcCHÀO ĐÓN CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 lengochan

CHÀO ĐÓN CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 22/08/2022

CHÀO ĐÓN CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/chao-don-hoc-sinh-lop-1-nam-hoc-2022-2023/

CHÀO ĐÓN CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN CHÀO ĐÓN CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 Sáng nay, 22/8/2022, đại gia đình Lê Ngọc Hân vui mừng chào đón gần 200 “Thiên Thần Nhí” lớp Một. Tạm biệt trường mầm non để bước vào lớp Một, không gian lớp học thay đổi, môi t...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 18/08/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

https://lengochan.edu.vn/thong-bao-ve-viec-tap-trung-hoc-sinh-nam-hoc-2022-2023/

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG HỌC SINH NĂM HỌC 2022 – 2023 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcTHÔNG BÁO SỐ 1 – DÀNH CHO HỌC SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 lengochan

THÔNG BÁO SỐ 1 – DÀNH CHO HỌC SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 01/08/2022

THÔNG BÁO SỐ 1 – DÀNH CHO HỌC SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/thong-bao-so-1-danh-cho-hoc-sinh-lop-mot-nam-hoc-2022-2023/

THÔNG BÁO SỐ 1 – DÀNH CHO HỌC SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN THÔNG BÁO SỐ 1 – DÀNH CHO HỌC SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 TB HS lớp 1 22-23   Link tải File Sơ yếu lý lịch học sinh: https://docs.google.com/document/d/1ELjmYXwFtqwKA36D03w3gBJVssq7i0zP/edit?usp=sharing&ouid=115540665375104576393&rtpof=true&sd=true Chia sẻ Fac...

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 01/08/2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

https://lengochan.edu.vn/danh-sach-hoc-sinh-lop-1-nam-hoc-2022-2023/

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023 DS HS lop 1 2022 - 2023 LNH Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcTHÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN HỌC TẠI QUẬN 1Bài tiếp theoTHÔNG BÁO SỐ 1 – DÀNH CHO H.....

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN HỌC TẠI QUẬN 1 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 15/07/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN HỌC TẠI QUẬN 1 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/thong-bao-ve-viec-chuyen-truong-den-hoc-tai-quan-1/

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN HỌC TẠI QUẬN 1 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐẾN HỌC TẠI QUẬN 1 TB ve viec chuyen truong 20220712 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcTUYỂN SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 lengochan

TUYỂN SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 03/07/2022

TUYỂN SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

TUYỂN SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN TUYỂN SINH LỚP MỘT NĂM HỌC 2022 – 2023 Tuyển sinh 22-23 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcDANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG LÊ NGỌC HÂN PHÂN TUYẾN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023 lengochan

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG LÊ NGỌC HÂN PHÂN TUYẾN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 01/07/2022

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG LÊ NGỌC HÂN PHÂN TUYẾN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/danh-sach-hoc-sinh-truong-le-ngoc-han-phan-tuyen-vao-lop-6-nam-hoc-2022-2023/

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG LÊ NGỌC HÂN PHÂN TUYẾN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG LÊ NGỌC HÂN PHÂN TUYẾN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2022 – 2023 LNH-DS HS PHÂN TUYẾN LỚP 6 NH 2021-2022 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcKẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2022 – 2023 lengochan

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 01/07/2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

https://lengochan.edu.vn/ke-hoach-tuyen-sinh-vao-cac-lop-dau-cap-nam-hoc-2022-2023/

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2022 – 2023 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2022 – 2023 3348-QĐ-UBND Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcChuyên đề Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường – Năm học 2021 – 2022 lengochan

Thông báo các khoản thu năm học 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 26/05/2022

Thông báo các khoản thu năm học 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/thong-bao-cac-khoan-thu-nam-hoc-2021-2022/

Thông báo các khoản thu năm học 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Thông báo các khoản thu năm học 2021 – 2022 Thông báo các khoản thu 21 - 22 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcLịch kiểm tra định kì Cuối kì II năm học 2021 – 2022 lengochan

19/05/2022
06/05/2022
Thầy trò trường Lê Ngọc Hân nhớ ngày giỗ Tổ | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 04/05/2022

Thầy trò trường Lê Ngọc Hân nhớ ngày giỗ Tổ | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

https://lengochan.edu.vn/thay-tro-truong-le-ngoc-han-nho-ngay-gio-to-2/

Thầy trò trường Lê Ngọc Hân nhớ ngày giỗ Tổ | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Thầy trò trường Lê Ngọc Hân nhớ ngày giỗ Tổ Thầy trò trường Lê Ngọc Hân nhớ ngày giỗ Tổ “Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba.” Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày mà mỗi người dân Việt Nam – mọi trái t...

CHUYÊN ĐỀ HỌC THÔNG QUA CHƠI | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 04/05/2022

CHUYÊN ĐỀ HỌC THÔNG QUA CHƠI | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/chuyen-de-hoc-thong-qua-choi/

CHUYÊN ĐỀ HỌC THÔNG QUA CHƠI | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN CHUYÊN ĐỀ HỌC THÔNG QUA CHƠI CHUYÊN ĐỀ HỌC THÔNG QUA CHƠI “Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới” là những gì tập thể giáo viên trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã và đang hướng tới. Mỗi tiết học đều là một cơ hội cho ...

04/04/2022
15/03/2022
15/03/2022
15/03/2022
23/02/2022
13/02/2022
NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG CỦA CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 11/02/2022

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG CỦA CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/ngay-dau-tien-den-truong-cua-cac-thien-than-nhi-lop-1/

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG CỦA CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG CỦA CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG CỦA CÁC THIÊN THẦN NHÍ LỚP 1 Hôm nay, ngày 11/02/2022, đại gia đình Lê Ngọc Hân vui mừng chào đón gần 200 Thiên Thần Nhí bé bỏng khối 1 ngày đầu tiên...

Niềm vui ngày trở lại trường | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 10/02/2022

Niềm vui ngày trở lại trường | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

Niềm vui ngày trở lại trường

Niềm vui ngày trở lại trường | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Niềm vui ngày trở lại trường Niềm vui ngày trở lại trường Sau những tháng ngày dài nghỉ dịch và học online, hôm nay ngày 10/2/2022 thầy trò trường Lê Ngọc Hân trở lại trường với niềm hân hoan của mùa xuân mới để chuẩn bị vào học...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 07/01/2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/ke-hoach-to-chuc-kiem-tra-dinh-ki-cuoi-hoc-ki-1-nam-hoc-2021-2022/

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2021-2022 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcSáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm lengochan

Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 31/12/2021

Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/sang-tac-tranh-co-dong-tuyen-truyen-doi-mu-bao-hiem/

Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcĐại hội hội viên Hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Lê Ngọc Hân nhiệm kỳ 2021 – 2026 lengochan

Đại hội hội viên Hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Lê Ngọc Hân nhiệm kỳ 2021 – 2026 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 28/12/2021

Đại hội hội viên Hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Lê Ngọc Hân nhiệm kỳ 2021 – 2026 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

https://lengochan.edu.vn/dai-hoi-hoi-vien-hoi-chu-thap-do-truong-tieu-hoc-le-ngoc-han-nhiem-ky-2021-2026/

Đại hội hội viên Hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Lê Ngọc Hân nhiệm kỳ 2021 – 2026 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Đại hội hội viên Hội Chữ thập đỏ trường Tiểu học Lê Ngọc Hân nhiệm kỳ 2021 – 2026 Đại hội hội viên Hội Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân Nhiệm kỳ 2021 – 2026 Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; thực h...

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2021-2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 01/12/2021

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2021-2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-hoc-2021-2022/

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2021-2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2021-2022 Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm học 2021-2022 Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Liên đoàn Lao động quận 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận...

Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 01/12/2021

Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/le-ket-nap-dang-vien-moi-2021/

Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII c...

Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 01/12/2021

Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/le-ket-nap-dang-vien-moi-2021/

Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân Lễ Kết nạp Đảng viên mới – Chi bộ trường tiểu học Lê Ngọc Hân Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII c...

30/11/2021

TRÂN TRỌNG CHÚC MỪNG CÔ NGUYỄN ÁNH PHƯƠNG NAM - GV TRƯỜNG LÊ NGỌC HÂN ĐÃ VINH DỰ ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG VÕ TRƯỜNG TOẢN LẦN THỨ 24 NĂM 2021.
https://www.sggp.org.vn/giai-thuong-vo-truong-toan-tiep-noi-mach-chay-778252.html

KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH VÀ LÀM THIỆP CHÀO MỪNG 20/11 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 20/11/2021

KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH VÀ LÀM THIỆP CHÀO MỪNG 20/11 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/ket-qua-hoi-thi-ve-tranh-va-lam-thiep-chao-mung-20-11/

KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH VÀ LÀM THIỆP CHÀO MỪNG 20/11 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN KẾT QUẢ HỘI THI VẼ TRANH VÀ LÀM THIỆP CHÀO MỪNG 20/11 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcTHƯ CHÚC MỪNG 20-11 lengochan

19/11/2021
Kết quả xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 15/11/2021

Kết quả xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/ket-qua-xet-chon-giai-thuong-vo-truong-toan-nam-2021/

Kết quả xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Kết quả xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021 Kết quả xét chọn giải thưởng Võ Trường Toản năm 2021 thong-bao-ket-qua-xet-chon-giai-vtt-nam-2021_12112021194624 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcKế hoạch kiểm tra định kì GK1 năm học 2021 ...

Kế hoạch kiểm tra định kì GK1 năm học 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 13/11/2021

Kế hoạch kiểm tra định kì GK1 năm học 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/ke-hoach-kiem-tra-dinh-ki-gk1-nam-hoc-2021-2022/

Kế hoạch kiểm tra định kì GK1 năm học 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Kế hoạch kiểm tra định kì GK1 năm học 2021 – 2022 Kế hoạch Tổ chức kiểm tra định kì giữa học kì 1 Năm học 2021 – 2022 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcKiểm tra giữa kì môn toán lengochan

Thông báo cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 01/11/2021

Thông báo cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/thong-bao-cuoc-thi-ve-tranh-chiec-o-to-mo-uoc/

Thông báo cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN Thông báo cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcTRUNG THU MÙA GIÃN CÁCH lengochan

TRUNG THU MÙA GIÃN CÁCH | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 20/09/2021

TRUNG THU MÙA GIÃN CÁCH | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/trung-thu-mua-gian-cach/

TRUNG THU MÙA GIÃN CÁCH | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN TRUNG THU MÙA GIÃN CÁCH TRUNG THU MÙA GIÃN CÁCH Vẫn tròn, trăng tối Trung Thu Vẫn mơ gặp chiếc đèn cù kéo quân Chị Hằng nhớ cõi hồng trần Các em nhớ tiếng trống lân rộn ràng Mong ngày Thành phố bình an Không còn đại dịch, ngập tràn niềm ...

CHÀO NĂM HỌC MỚI! | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 08/09/2021

CHÀO NĂM HỌC MỚI! | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/chao-nam-hoc-moi-2021-2022/

CHÀO NĂM HỌC MỚI! | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN CHÀO NĂM HỌC MỚI! Chào năm học mới! Ngày hôm nay, một ngày đầu Thu, Thầy – Trò trường Lê Ngọc Hân đã chính thức bước vào năm học mới – Năm học 2021-2022. Có lẽ, trong cuộc đời, đây là ngày tựu trường đặc biệt nhất, khi mà Th...

Giới thiệu GVCN các lớp năm học 2021 - 2022 07/09/2021

Giới thiệu GVCN các lớp năm học 2021 - 2022

https://www.youtube.com/watch?v=XpdAfolKLdU

Giới thiệu GVCN các lớp năm học 2021 - 2022 Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu Giáo viên Chủ nhiệm các lớp năm học 2021 - 2022

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2021 -2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 04/09/2021

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2021 -2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/danh-sach-hoc-sinh-cac-lop-21-22/

DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2021 -2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP NĂM HỌC 2021 -2022 DANH SÁCH HS Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcTHƯ ĐẦU NĂM HỌC 2021 – 2022 lengochan

04/09/2021
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 04/09/2021

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

https://lengochan.edu.vn/danh-sach-hoc-sinh-lop-1/

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT DANH SÁCH HS lớp 1 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcTHÔNG BÁO CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2021 – 2022 lengochan

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 03/09/2021

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/thong-bao-chuan-bi-nam-hoc-2021-2022/

THÔNG BÁO CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN THÔNG BÁO CHUẨN BỊ NĂM HỌC 2021 – 2022 Thông báo đầu năm 21-22 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcKẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 lengochan

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 02/07/2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcKẾ HOẠCH TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021 – 2022 lengochan

24/06/2021

Nhằm hỗ trợ thông tin, chuẩn bị cho các em học sinh vào lớp 6, kính mời Quý Phụ huynh và các em học sinh truy cập vào trang Web của trường Tiểu học Lê Ngọc Hân tại địa chỉ:
http://lengochan.edu.vn/

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN 24/06/2021

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN

http://lengochan.edu.vn/ke-hoach-tuyen-sinh-cac-lop-dau-cap-nam-hoc-2021-2022/

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021 – 2022 | TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ NGỌC HÂN KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẦU CẤP NĂM HỌC 2021 – 2022 Chia sẻ Facebook Twitter Bài trướcTỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 – 2021 lengochan

Videos (show all)

Thương tặng các bạn nhỏ Trường Lê Ngọc Hân! Chúc các con sẽ tự làm ra được những sản phẩm thật dễ thương và sinh động nh...
Tiết mục văn nghệ "4000 năm rực rỡ gấm hoa" do tập thể Giáo viên - Phụ huynh thực hiện
Truong Le Ngoc Han - 4000 Nam Ruc Ro Gam Hoa
Bắc Kim Thang Remix - Trường tiểu học Lê Ngọc Hân Q1
Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2015-2016       Sáng ngày 16/3/2016, vòng 3 Hội thi giáo viên giỏi Tiểu học cấp...
CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC IC3 SPARK NĂM HỌC 2015 - 2016 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH    Cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark (còn gọ...

Location

Telephone

Address


12 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
Ho Chi Minh City
084

Other Elementary Schools in Ho Chi Minh City (show all)
Học viện siêu trí tuệ Dr.brain - Toán soroban Học viện siêu trí tuệ Dr.brain - Toán soroban
96/6 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Binh
Ho Chi Minh City, 70000

Đào tạo toán siêu trí tuệ cho các bé từ 5-15 tuổi

Hệ Thống Trường Mầm Non - Tiểu Học ICS Hệ Thống Trường Mầm Non - Tiểu Học ICS
915 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

ICS (I Can School) là là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam được vận hành theo mô hình I Can School. Đến với ICS, con được đồng hành và trao gửi niềm tin “Con có thể”.

Trường tiểu học An Hạ - Huyện Bình Chánh - TP HCM Trường tiểu học An Hạ - Huyện Bình Chánh - TP HCM
ấp 6 Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh
Ho Chi Minh City

Ấp 6, xã Phạm Văn Hai

Trường Hội Nhập Quốc Tế B'School_Cơ sở 1_Tân Phú Trường Hội Nhập Quốc Tế B'School_Cơ sở 1_Tân Phú
41 Đoàn Hồng Phước, Hoà Thanh, Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 70000

Tại Bamboo School, chúng tôi giúp trẻ trở thành những công dân toàn cầu chính trực chủ động– giàu khát vọng, nhưng vẫn gìn giữ tấm lòng hiếu thảo và tình yêu thương gia đình.

Dạy thêm, Học thêm OCA Dạy thêm, Học thêm OCA
Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City, 770000

Lớp dạy thêm, học thêm cho học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, bán trú hè. Tiếng Anh, Toán, Tiếng Việt, Luyện chữ đẹp, Lý, Hoá, Luyện thi chuyển cấp, đại học, thi vào trường chuyên.

Trường Tình Thương Ái Linh Trường Tình Thương Ái Linh
119 Đường 154
Ho Chi Minh City

Luyện chữ đẹp Trung Nam - Cơ sở Bình Tân - Tân Phú Luyện chữ đẹp Trung Nam - Cơ sở Bình Tân - Tân Phú
105 đường Số 4, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, TP. Hồ
Ho Chi Minh City, 700000

Dạy kèm Luyện chữ đẹp cho bé từ 5 tuổi trở lên. Học kèm Toán - Tiếng việt

Liên đội TH Nguyễn Thái Học - Quận 1 Liên đội TH Nguyễn Thái Học - Quận 1
71 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1
Ho Chi Minh City

Tổ chức thực hiện các chủ chương của Đội. Nơi giúp các em đội viên rèn luyện, tự rèn luyện phấn đấu và trường thành hơn.

Trường Tiểu Học Vĩnh Hội - Vinh Hoi Elementary School Trường Tiểu Học Vĩnh Hội - Vinh Hoi Elementary School
4 Đường Tôn Thất Thuyết
Ho Chi Minh City

Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Du - Quận 12 Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Du - Quận 12
A36 NGUYỄN VĂN QUÁ, PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN QUẬN 12
Ho Chi Minh City

Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Du - Quận 12 - TP.HCM.

Trường Tiểu học An Lạc 2 Trường Tiểu học An Lạc 2
121 Phùng Tá Chu, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân
Ho Chi Minh City, 763710

Trang mạng xã hội chính thức cập nhật các hoạt động của Trường Tiểu học An Lạc 2

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Q.1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Q.1
81 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Ho Chi Minh City, 700000

Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM

x

Other Elementary Schools in Ho Chi Minh City (show all)

Kích hoạt não giữa Thần đồng Trí Tuệ Việt Dạy con tư duy Liên đội TH Nguyễn Thái Học - Quận 1 GK Arts Club Pronunciation English DNTN Hồng Tuấn Trường học Gia đình DoryEnglish Trường Tiểu Học Bình Hòa Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo Q.1 Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, Q1 Trường tiểu học Hòa Bình - quận 1 Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ Q10 Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn Trung tâm dạy nấu ăn chay