Cadasa E-learning, Ho Chi Minh City Video December 16, 2011, 6:05pm

Videos by Cadasa E-learning in Ho Chi Minh City. CADASA.VN - Đường đến tri thức mới

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HOC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI
Phỏng vấn ông Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng cục Công Nghệ Thong Tin - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, Ông Nguyễn Thế Hùng-Tổng giám đốc công ty Cp Đào tạo Nghiên cứu & Ứng dụng CNTT CADASA- công ty đi tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng CNTT vào giáo dục. Hiện nay công đang đã và đang đầu tư vào hệ thống dạy trực tuyến http://www.cadasa.vn/

Click to enable sound

Other Cadasa E-learning videos

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HOC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘIPhỏng vấn ông Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng cục Côn...

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HOC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỜI SỐNG CỦA ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘIPhỏng vấn ông Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng cục Cô...

C