Easy American Pronunciation, Ho Chi Minh City Video October 30, 2020, 4:38am

Videos by Easy American Pronunciation in Ho Chi Minh City. Phát Âm ĐÚNG - Giao Tiếp HIỆU QUẢ

Tác dụng của rừng

Other Easy American Pronunciation videos

NC3_A176 - Final Exam (Mai Huyền - Mỹ Ánh - Hải Vy)

Tác dụng của rừng

Và màn xin lỗi bá đạo nhất quả đất! 🙂 🙂 :-)

Bồng Bông Ngoại Truyện (V1 & V2)
Bồng Bông Ngoại Truyện (Tập 1: V1 & V2)

Con nhà người ta <3

😊😊😊 Không phải bạn nói dở, mà là bạn chưa biết nói như thế nào cho đúng. 👉🏻 Đến EZAP, bạn sẽ được hướng dẫn từ những âm ...

EZAP_Giải trí cuối tuần
Bỗng dưng nhớ đến đứa bạn ngồi bàn kế bên. Không biết hắn có còn nói tiếng Anh "giỏi" như xưa?!?!... :-)

Nhớ Tra Từ Điển
Thanh niên nghe O-U-G-H trong từ BOUGH được nói thành "ao"... cứ thế mà "ráp vần" "ao" vào tất cả những chỗ có chữ viết ...

Phát Âm ĐÚNG - Giao Tiếp HIỆU QUẢ
Quan trọng là Phát Âm ĐÚNG. "Trích đoạn" tả thực tình cảnh giao tiếp khó khăn, vất vả của "lớp lớp thanh niên" phát âm k...

Vườn sao mai - Kỳ 32 - 9-8-2017 - #VSM HTV
Học ngoại ngữ:Từ vựng, ngữ pháp hay phát âm để nghe, hiểu và tương tác tốt?#EZAP trong chương trình Vườn sao mai - Kỳ 32...

Thi cuối khoá: Lồng tiếng phim

EZAP_16-12-2016

'500 anh em EZAP' chúc mừng 20/11 :)

/ˈlɪsən, raɪt daʊn en trænˈskraɪb ˈɪntu: ˌaɪpi:ˈeɪ.(1) We were hunters...wi wɜ:r ˈhʌntərz.... (2)________________.(3)___...

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C