Liên đội THCS Kiến Thiết - Quận 3, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Liên đội THCS Kiến Thiết - Quận 3 in Ho Chi Minh City. Phong trào học sinh trường Kiến Thiết Quận 3

Sinh hoạt của đội trống.

Other Liên đội THCS Kiến Thiết - Quận 3 videos

Sinh hoạt của đội trống.

Năm học mới: Hân hoan chào đón các em học sinh Khối 6!