Rehmi Institute, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Rehmi Institute in Ho Chi Minh City. Economic Research & Human Management Institute

Hãy biết trân trọng những gì mình đang có,

Click to enable sound

Other Rehmi Institute videos

Hãy biết trân trọng những gì mình đang có,

Cà Rốt, Trứng hay Hạt Cà Phê?
Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biế...

Trái tim con người đôi khi chật hẹp lắm ♥Người này chưa bước ra thì người khác sẽ không len vào được ....!

C