VAschools Tiểu Học Gò Vấp, Ho Chi Minh City Video January 20, 2020, 9:03am

Videos by VAschools Tiểu Học Gò Vấp in Ho Chi Minh City.

Other VAschools Tiểu Học Gò Vấp videos

VĂN NGHỆ HỘI XUÂN 2019
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh lớp 3

VĂN NGHỆ HỘI XUÂN
Tiết mục văn nghệ của các em học sinh lớp 1B

HỘI THAO HỌC SINH KHỐI 1
Với sự cổ vũ nhiệt tình từ các anh chị khối 2,3,4,5. với những đôi chân nhanh nhẹn các bạn lớp 1A đã chiến thắng vòng th...

HAPPY HALLOWEEN
LỄ HỘI HÓA TRANG LỚP 3

HAPPY HALLOWEEN
LỄ HỘI HÓA TRANG LỚP 1A

HAPPY HALLOWEEN
LỄ HỌI HÓA TRANG LỚP 3

HAPPY HAIIOWEEN
LỄ HỘI HÓA TRANG LỚP 2A

VUI HỌC TIẾNG ANH
Vui học Tiếng Anh cùng các bạn Lớp 1

HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ - TIẾT MỤC DỰ THI "The golden star fruit tree" các học sinh lớp 3,4
HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ - TIẾT MỤC DỰ THI "The golden star fruit tree" các học sinh lớp 3,4

HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ - TIẾT MỤC DỰ THI "Three daughters" các học sinh lớp 2
HỘI THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ - TIẾT MỤC DỰ THI "Three daughters" các học sinh lớp 2

Văn nghệ lớp 3 - Hội thi hùng biện Tiếng Anh Hệ thống trường Việt mỹ

Ngoại khóa HKII năm học 2017-2018
Giao lưu văn nghệ tại vườn trường của hai lớp 1A và 1B

C