Nhu Y IELTS 8.5 Online Course, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Nhu Y IELTS 8.5 Online Course in Ho Chi Minh City. Khóa học IELTS ONLINE chất lượng với giáo viên 8.0-8.5 IELTS, có nhiều kinh nghiệm

Một số cấu trúc phổ biến giúp đạt 8.0 Writing ✍️ #YesIELTS

Other Nhu Y IELTS 8.5 Online Course videos

Một số cấu trúc phổ biến giúp đạt 8.0 Writing ✍️ #YesIELTS

Một số từ đồng nghĩa cho các từ vựng phổ biến cho bài IELTS task 2 ✍️

3 common phrases in band 8.0 Essay 💕 #IELTS

5 words to upgrade your essays 💕

5 idioms giúp nâng band IELTS Speaking ❤️

Tips để đạt 8.5 Speaking 💓

IELTS Speaking Band 6.0 vs Band 8.0 💯