Hsslink-Dịch vụ kế toán

Hsslink-Dịch vụ kế toán

- Tư vấn dịch vụ kế toán trọn gói, kế toán thuế, rà soát sổ sách dữ liệu. - Tư vấn và xây dựng hệ thống quản trị. - Đào tạo kế toán

Operating as usual

Bảng tin thuế hàng tháng - T6.2020

Bảng tin thuế tháng 5-2020. Đây là những công văn hướng dẫn về thuế mới nhất. Nếu cần nhận công văn đi kèm bảng tin này vui lòng share, like , để lại email Hsslink sẽ gởi cho bạn hàng tháng

Bảng tin thuế tháng 5-2020. Đây là những công văn hướng dẫn về thuế mới nhất. Nếu cần nhận công văn đi kèm bảng tin này vui lòng share, like , để lại email Hsslink sẽ gởi cho bạn hàng tháng

Dạng báo cáo Doanh thu theo mặt hàng.
Bằng cách hiển thị chi tiết các chỉ tiêu 12 tháng trong năm và 5 năm gần nhất nhà quản trị sẽ thấy các chỉ tiêu chính doanh thu theo mặt hàng hoặc dòng hàng bao gồm số lượng hàng bán ra và doanh thu nhằm cân đối, lên kế hoạch cho các năm tiếp theo hoặc tập trung đạt kế hoạch năm dựa trên số liệu trên báo cáo nhằm đảm bảo lợi nhuận tối ưu ngoài ra xây dựng kế hoạch và chiến lược bán và phát triển sản phẩm phù hợp theo nhu cầu thị trường.
Truy cập: https://hsslink.com/template/ để tải file excel.

Mẫu báo cáo Kết quả kinh doanh 5 năm dành cho nhà quản trị
Mẫu báo cáo hiển thị chi tiết các chỉ tiêu 5 năm trong quá khứ và 5 năm kế hoạch nhà quản trị sẽ thấy các chỉ tiêu chính nhằm kiểm soát và lên kế hoạch lợi nhuận, tăng trưởng Công ty trong tương lai, kế toán hay CFO/Kế toán trưởng sẽ nắm được thông tin rõ hơn để tư vấn tài chính và quản trị.

Các khoản mục chi phí giúp các nhà quản trị cũng như kế toán có thể kiểm soát được dòng chi phí và các chỉ tiêu khác. Lên kế hoạch và kiểm soát trong tương lai hay thực tế tài thời điểm để giúp doanh nghiệp có được lợi nhuận tối ưu và giảm rủi ro lớn nhất.
Link để tải về : https://hsslink.com/mau-bao-cao-ket-qua-kinh-doanh-5-nam-danh-cho-nha-quan-tri/
#hsslink #hsslinkcom #hsslink_dichvuketoan #ketoanquantri

Bảng tin thuế hàng tháng - T6.2020

Bảng tin thuế tháng 5-2020. Đây là những công văn hướng dẫn về thuế mới nhất. Nếu cần nhận công văn đi kèm bảng tin này vui lòng share, like , để lại email Hsslink sẽ gởi cho bạn hàng tháng

Bảng tin thuế tháng 5-2020. Đây là những công văn hướng dẫn về thuế mới nhất. Nếu cần nhận công văn đi kèm bảng tin này vui lòng share, like , để lại email Hsslink sẽ gởi cho bạn hàng tháng

Hsslink-Dịch vụ kế toán

[03/20/20]   Hỏi:
Kính gửi : Tổng Cục Thuế Công ty tôi rất mong quí Tổng cục tư vấn trả lời giúp như sau :

Công ty tôi Là Công ty TNHH có 2 thành viên góp vốn đã góp đủ vốn. Công ty tôi chuyên về kinh doanh thương mại và không liên kết với bất kỳ doanh nghiệp hay cá nhân nào bên ngoài . Nay Theo nghị định Số: 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT.
Tại điều 5 mục g có viết :”
g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột và cháu ruột;
Và tại Điều 8 mục 3 có viết : “3.Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.”
Theo nội dung trên của nghị định Số: 20/2017/NĐ-CP Tôi muốn hỏi quí BTC đối với Công ty tôi như sau:
1.- Công ty tôi vay vốn cá nhân của Ông Nguyễn Văn A không làm ở Công ty tôi và không có bất cứ quan hệ trực hệ nào như mục g điều 5 trên đây với các cá nhân chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty ? 2.- Việc xác định lãi vay được trừ khi xác định thuế TNDN trả cho Anh Nguyễn Văn A Công ty có phải áp theo mục 3 điều 8 của thông tư 20//2017CP không . Hay toàn bộ lãi vay Công ty trả cho Ông Nguyễn Văn A đều được trừ khi xác định thuế TNDN Rất mong Quí Tổng Cục sớm tạo điều kiện giải thích giúp và gửi qua email [email protected] để Công ty thực hiện đúng luật định. Trân trọng cảm ơn./
(21/08/2018)

Trả lời:
- Căn cứ Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+Tại Khoản 3 Điều 4 hướng dẫn về giải thích từ ngữ như sau:

“3. “Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.”

+ Tại Điều 5 quy định về các bên có quan hệ liên kết như sau:

“1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

2. Các bên liên kết tại khoản 1 Điều này được quy định cụ thể như sau:…”

- Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) quy định:

“ Điều 6.Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:…

2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Độc giả theo nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty của Độc giả và Ông Nguyễn Văn A là các bên không có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên thì giao dịch vay vốn giữa Công ty và ông Nguyễn Văn A không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Khoản chi phí lãi vay đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty (gửi kèm hồ sơ liên quan) để được xem xét, hướng dẫn.

[03/20/20]   Hỏi: Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Chi tiết câu hỏi :

Trường hợp tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, đồng chi trả trong năm hết 6 tháng lương cơ sở (từ ngày 1/7/2019 là 8.940.000 đồng) thì khi vào bệnh viện dù là bệnh gì cũng chỉ được thanh toán bằng hoặc thấp hơn số tiền nêu trên không?

Trả lời :
Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP về mức hưởng BHYT đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật BHYT thì người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật BHYT, Khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.
Như vậy, trường hợp ông tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, khi đi khám chữa bệnh (đúng tuyến) nếu tổng giá trị các hóa đơn thanh toán tiền cùng chi trả của các lần khám chữa bệnh trong một năm dương lịch lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (từ ngày 1/7/2019 là 8.940.000 đồng) thì những lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm ông sẽ được hưởng 100% chi phí trong phạm vi thanh toán BHYT (không phải đóng tiền cùng chi trả nữa).
#hsslink

Hsslink-Dịch vụ kế toán's cover photo

[03/19/20]   CÓ HAI MÃ SỐ THUẾ TNCN XỬ LÝ THẾ NÀO?

Chi tiết câu hỏi :

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết vướng mắc về mã số thuế đối với 2 trường hợp tại đơn vị của tôi, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Cá nhân đã được cấp mã số thuế theo Chứng minh nhân dân 9 số nhưng sau đó làm thêm Chứng minh nhân dân 12 số và vẫn tiếp tục sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số để giao dịch (vì chưa hết hạn). Nay, cá nhân muốn thay đổi thông tin mã số thuế theo số chứng minh nhân dân mới. Vậy, trường hợp này có thể thực hiện khai báo thông qua cơ quan chi trả thu nhập không và có bị phạt không?

Trường hợp 2: Cá nhân có một mã số thuế được cấp theo Chứng minh nhân dân 9 số và một mã số thuế cấp theo Chứng minh nhân dân 12 số/căn cước công dân. Vậy, trường hợp này thì phải xử lý thế nào?

Trả lời :
Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:
Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế
Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định việc cấp và sử dụng mã số thuế:

“1. Cấp mã số thuế
Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:…
b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước”.
Tại Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế:
“Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:…

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi…
b) Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế thì khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện cập nhật các thông tin thay đổi cho người nộp thuế.
c) Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm”.
Và Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 95/2016/TT-BTC có quy định về hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.
Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Công văn số 896/TCT-KK ngày 8/3/2016 của Tổng cục Thuế có hướng dẫn về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân.

Về việc xác định thời điểm phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ gia đình, cá nhân; ngày 30/9/2016 Tổng cục Thuế có Công văn số 4534/TCT-KK. Theo đó: “… trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì ngày phát sinh thay đổi để xác định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp là ngày ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân cộng thêm số ngày cụ thể như sau:
1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.
2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.
3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại”.
Căn cứ các quy định nêu trên, cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế) của cá nhân thì cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.
Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất, không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó và dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà cá nhân phải nộp.
Trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số và Chứng minh nhân dân 12 số/Căn cước công dân để đăng ký) thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Nguồn: http://chinhsachonline.chinhphu.vn

[03/19/20]   Hỏi: Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần quyết định nghỉ việc không?

Chi tiết câu hỏi :
Tôi ký hợp đồng lao động từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2019 nộp đơn xin nghỉ việc. Công ty đồng ý và chốt sổ BHXH cho ông từ ngày 1/11/2019 với nội dung “Giải quyết chế độ thôi việc cho nhân viên gồm các khoản tiền được hưởng khi thôi việc và thuế TNCN” không có Quyết định nghỉ việc hay thỏa thuận nghỉ việc. Vậy tôi nộp hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp gồm: Hợp đồng lao động 1 năm đã ký với công ty và giấy Giải quyết chế độ thôi việc cho nhân viên để thay thế quyết định nghỉ việc có được không? Thời hạn nộp hồ sơ trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì có được kéo dài thêm thời hạn nộp hồ sơ để nhận trợ cấp thất nghiệp qua tháng 2/2020 không?

Trả lời :
Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:
Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp: Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:
- Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó;

- Sổ BHXH.

Trường hợp công ty không lập Quyết định nghỉ việc thì hợp đồng lao động là thủ tục làm căn cứ giải quyết trợ cấp thất nghiệp.

Trường hợp của ông nghỉ việc từ tháng 9/2019 mà đến ngày 1/11/2019 công ty mới giải quyết và chốt sổ thì ông chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

Về thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm quy định: Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

Do đó, thời hạn nộp hồ sơ tính từ tháng 9/2019, không phải tháng 11/2019.

Trường hợp ngày cuối cùng nộp hồ sơ mà rơi vào ngày nghỉ và ngày lễ, Tết thì sẽ được tính vào ngày làm việc liền kề tiếp theo.
Nguồn: http://chinhsachonline.chinhphu.vn/

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Services

Catering Outdoor Takeout

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Toeic Ielts Giao tiếp Tiếng Anh Hàng Không ANA Toeic Ielts Giao tiếp Tiếng Anh Hàng Không ANA
4 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

0933 5858 20. Liên hệ với giáo viên tận tình, làm việc với một chữ TÂM của nghề giáo khi bạn có nhu cầu chinh phục tiếng Anh. English with love :D

TFPro Event Club, Faculty of Tourism, UFM TFPro Event Club, Faculty of Tourism, UFM
Khoa Du Lịch, Trường Đại Học Tài Chính - Marketing
Ho Chi Minh City, 760000

TFPro Event Club, Khoa Du Lịch, Trường Đại học Tài chính - Marketing Tiền thân là Đội Cộng tác viên Khoa Du Lịch 29|10|2016 Rise, Shine, Permanent

Ielts-Toeic 4 kỹ năng - Minh Khang Ielts-Toeic 4 kỹ năng - Minh Khang
Ho Chi Minh City

Chuyển tải những thông tin , kiến thức, kinh nghiệm về IELTS và TOEIC 4 kỹ năng đến những ai quan tâm để cùng nhau tiến bộ.

Viện Nghệ thuật Văn Hiến Viện Nghệ thuật Văn Hiến
665-667-669 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 1
Ho Chi Minh City, 84

Viện Nghệ thuật Văn Hiến là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Văn Hiến

Học tiếng Anh giao tiếp tại British English Club Học tiếng Anh giao tiếp tại British English Club
R4-86 Hưng Gia 1, Phường Tân Phong, Quận 7
Ho Chi Minh City, 70000

Lóp tiếng anh giao tiếp cho mọi đối tượng ở quận 7.Học với giáo viên nước ngoài giúp bạn nâng cao khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn.

STEP - Getting Things Done STEP - Getting Things Done
Thiên Sơn Plaza, 800 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Q. 7
Ho Chi Minh City

Công ty TNHH Giáo dục và Đào tạo STEP là ĐỐI TÁC ĐỘC QUYỀN với công ty David Allen (Mỹ), sở hữu nhượng quyền khoá huấn luyện GTD - Getting Things Done® tại Việt Nam.

IQS Center IQS Center
96 Cao Thắng, P.4, Q.3
Ho Chi Minh City, 084

Nhà nhượng quyền ActionCOACH từ Hoa Kỳ, hệ thống có mặt trên 84 quốc gia từ 28 năm.

Hỏi-Đáp Du học cùng Chiba-kun Hỏi-Đáp Du học cùng Chiba-kun
3/57 Thành Thái, Hẻm Số 3, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City

Cung cấp thông tin chính xác nhất về các trường học, ngành học tại Nhật Bản, gồm các bậc học từ trung học lớp 10-11-12, trường tiếng Nhật dự bị ĐH, và ĐH.

The OlymBook Companies The OlymBook Companies
24A Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Kiến thức là một tài sản mới.

BOS Training BOS Training
156 Phan Xích Long, P2, Q. Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 70000

Chúng tôi tạo ra khóa học BOS Training để giúp mọi người định hình rõ ràng về bức tranh tổng thể của 1 hệ thống kinh doanh online.

LHP's Chinese Culture and Art LHP's Chinese Culture and Art
Nguyễn Văn Cừ
Ho Chi Minh City

Ngôi nhà dành cho những ai yêu thích văn hóa và nghệ thuật Trung Hoa <3

Learning English Daily Learning English Daily
Cong Hoa
Ho Chi Minh City, 84

Học, học nữa, học mãi!

About   Privacy   Login C