2 SaoStar Videos

Videos by 2 SaoStar. Kết nối tri thức Việt dưới góc nhìn toàn cầu Email: [email protected]

...

Chiến tranh dù ở đâu cũng đều gây đau thương cho con người! Bà tôi cũng mất vì bom đạn, ông chú tôi cũng ngã xuống cho bình yên của Tổ quốc và nằm lại mãi mãi trong lòng đất Điện Biên.

Có điều, cảm giác đau đớn rồi sẽ qua đi, thời gian sẽ chữa lành tất cả, chỉ nỗi buồn miên man thì sẽ còn lại mãi, song hành cùng ký ức, trở thành một phần của chính tâm hồn con người...

Click to enable sound

Other 2 SaoStar videos

...
Chiến tranh dù ở đâu cũng đều gây đau thương cho con người! Bà tôi cũng mất vì bom đạn, ông chú tôi cũng ngã xuống cho b...

nghệ thuật đóng bìa sách
Không chỉ đơn giản là đóng một cuốn sách đó còn là một nghệ thuật.#2SAOSTARFORUM

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C