Muse DJ Academy, Ho Chi Minh City Video May 2, 2020, 6:42am

Videos by Muse DJ Academy in Ho Chi Minh City. Chuyên Cung Cấp Các Khoá Học DJ và Producer từ Cơ Bản Tới Nâng Cao. Specializes in Providing Dj and Producer courses from Basic to Advanced.

Lễ lộc này các bạn tập tành tới đâu rồi ạ 💽
Nguồn: Digital DJ Tips

Other Muse DJ Academy videos

[WOMAN SCHOLARSHIP]
[WOMAN SCHOLARSHIP]MUSE INC cảm ơn các bạn nữ thứ 7 tuần vừa qua đã tham gia chương trình WOMAN SCHOLARSHIP. Hy vọng lớp...

[MUSE INC] REVIEW HỌC VIÊN
[MUSE INC] REVIEW HỌC VIÊNMUSE INC luôn muốn đào tạo nên những thế hệ DJ tương lai trẻ, với chất lượng giảng dạy thật tố...

Practice makes perfect, guys🤘😉

Đi học lại nhưng vẫn nhớ làm DJ
Đi học lại nhưng vẫn nhớ làm DJ 😢 nói chứ các bạn đi học có vui không ạ ?👨🏻‍💻Cre: Đạt Van#hocthu #DJ #MuseDJAcademy #DJC...

Lễ lộc này các bạn tập tành tới đâu rồi ạ 💽Nguồn: Digital DJ Tips

𝗛Ọ𝗖 𝗗𝗝, 𝗡𝗛Ậ𝗡 𝗤𝗨À 𝗞𝗛Ủ𝗡𝗚 𝗟𝗜Ề𝗡 𝗧𝗔𝗬
🎁🎁𝗛Ọ𝗖 𝗗𝗝, 𝗡𝗛Ậ𝗡 𝗤𝗨À 𝗞𝗛Ủ𝗡𝗚 𝗟𝗜Ề𝗡 𝗧𝗔𝗬 🎁🎁Lần đầu tiên tại Muse DJ Academy, khi bạn đăng ký các khóa học sau sẽ được tặng ngay...

Có anh em DJ nào mần như vầy chưa??🤣🤣
Có anh em DJ nào mần như vầy chưa??🤣🤣Cre: Qayum Khan

Tình hình “chung” của các DJ khi các fest/NightClub đóng cửa vì dịch...Credits: Sound Rush#MuseDJAcademy #DJ

ĐĂ𝗡𝗚 𝗞Ý 𝗛Ọ𝗖 𝗡𝗚𝗔𝗬, 𝗡𝗛Ậ𝗡 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝟙𝟘,𝟘𝟘𝟘,𝟘𝟘𝟘đ
😳ĐĂ𝗡𝗚 𝗞Ý 𝗛Ọ𝗖 𝗡𝗚𝗔𝗬, 𝗡𝗛Ậ𝗡 𝗡𝗚𝗔𝗬 𝟙𝟘,𝟘𝟘𝟘,𝟘𝟘𝟘đ 💰🤑🔥🔥Không phải là voucher mà là 𝘁𝗶ề𝗻 𝗺ặ𝘁 trị giá MƯỜI TRIỆU ĐỒNG🔥🔥Ngoài ra còn ...

DJ Phát Performance - Graduation Show - MF 35
Màn biểu diễn tốt nghiệp của học viên khoá MF35 - DJ Phát#MuseInc #MuseDJAcademy #OpenFormatClass #DJClass #Graduation #...

DJ T-Shin Performance - Graduation Show - MF 35
Màn biểu diễn tốt nghiệp của học viên khoá MF35 - DJ T-Shin#MuseInc #MuseDJAcademy #OpenFormatClass #DJClass #Graduation...

Open Format DJ Class by Phatbeatz
𝗞𝗵ơ𝗶 𝗻𝗴𝘂ồ𝗻 𝗰ả𝗺 𝗵ứ𝗻𝗴 𝘁𝗿ở 𝘁𝗵à𝗻𝗵 𝗗𝗝 𝗰ù𝗻𝗴 𝘁𝗵ầ𝘆 Phatbeatz 🚩Khi đến với MUSE bạn sẽ được: 👉Theo đuổi và phát triển đam mê của ...

Production Class - Aʙʟᴇᴛᴏɴ Cᴏᴜʀꜱᴇ - Wolf Bui 💻
💻Aʙʟᴇᴛᴏɴ Cᴏᴜʀꜱᴇ: quản lý, sắp xếp, sản xuất âm nhạc chuyên sâu về phần mềm Ableton (Giảng viên chính: Wolf Wolf)🚩Khi đến...

[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] 𝐃𝐉 𝐀𝐃𝐌𝐂 𝐚𝐭 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗
[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] 𝐃𝐉 𝐀𝐃𝐌𝐂 𝐚𝐭 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐢𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝟐𝟎𝟏𝟗Video: A-Trak #MuseInc #DJ #Academy #scratching #thursday #GoldieAwa...

[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] 𝐑𝐞𝐢 𝐁𝐮𝐥𝐥 𝐒𝐡𝐮𝐫 - 𝐄𝐦𝐢𝐧𝐞𝐦 𝐱 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐢 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐞𝐫𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐡 𝐔𝐩
[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] 𝐑𝐞𝐢 𝐁𝐮𝐥𝐥 𝐒𝐡𝐮𝐫 - 𝐄𝐦𝐢𝐧𝐞𝐦 𝐱 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐢 𝐏𝐞𝐩𝐩𝐞𝐫𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐡 𝐔𝐩Video: Official Rane DJ#MuseInc #DJ #Academy #scrath...

𝐃𝐉 𝐒𝐧𝐚𝐤𝐞, 𝐉 𝐁𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧, 𝐓𝐲𝐠𝐚 - 𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨 - 𝐃𝐉 𝐁𝐢 𝐋𝐞𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐥𝐞𝐠
𝐃𝐉 𝐒𝐧𝐚𝐤𝐞, 𝐉 𝐁𝐚𝐥𝐯𝐢𝐧, 𝐓𝐲𝐠𝐚 - 𝐋𝐨𝐜𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨 - 𝐃𝐉 𝐁𝐢 𝐋𝐞𝐞 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐥𝐞𝐠Một sản phẩm 𝐁𝐨𝐨𝐭𝐥𝐞𝐠 từ DJ Bi Lee Official 📍Chi tiết khóa học...

𝐇Ã𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐍𝐇 [𝐑𝐄𝐌𝐈𝐗] 𝐒ơ𝐧 𝐓ù𝐧𝐠 𝐌-𝐓𝐏 𝐱 𝐌𝐢𝐞 𝐗 𝐁𝐢 𝐋𝐞𝐞
𝐇Ã𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐎 𝐂𝐇𝐎 𝐀𝐍𝐇 [𝐑𝐄𝐌𝐈𝐗] 𝐒ơ𝐧 𝐓ù𝐧𝐠 𝐌-𝐓𝐏 𝐱 𝐌𝐢𝐞 𝐗 𝐁𝐢 𝐋𝐞𝐞Một sản phẩm REMIX từ DJ Bi Lee Official kết hợp cùng với DJ Mie. 📍...

[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] - DJ Fong Fong
[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] - DJ Fong FongVideo: Phase

[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] - 𝐃𝐉 𝐒𝐥𝐲𝐜𝐞 𝟏𝟗𝟗𝟕 𝐃𝐌𝐂
[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] - 𝐃𝐉 𝐒𝐥𝐲𝐜𝐞 𝟏𝟗𝟗𝟕 𝐃𝐌𝐂Old school DJ skills 📍Source: DJ K-SWIZZ#DJ #throwback #oldschool #MuseInc #DJ ...

[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] - DJ Lady Style
[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲] Source: DJ Lady Style

[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲]- 𝐃𝐉 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 & 𝐃𝐉 𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤 (𝐃𝐚𝐝)
[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲]Scratching cùng con gái 𝐃𝐉 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐥𝐞 & 𝐃𝐉 𝐒𝐡𝐨𝐜𝐤 (𝐃𝐚𝐝)#Skill #MuseInc #DJ #Academy #Scratching #HipHo...

[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲]
[𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲]Khi bạn thích DJ nhưng ba mẹ bắt đi làm cảnh sát#Skill #MuseInc #DJ #Academy #Scratching #HipHop #P...

DJ Jazzy Jeff + DJ Scratch + Skratch Bastid "merry-go-round" freestyle
𝐃𝐉 𝐉𝐚𝐳𝐳𝐲 ,𝐃𝐉 𝐒𝐜𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐯à 𝐒𝐤𝐫𝐚𝐭𝐜𝐡 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐢𝐝 với thể loại trình diễn "merry-go-round" freestyle tại 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬𝐞𝐭 𝐅𝐞𝐬𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥. Soucr...

Concentrate #MuseDJAcademy

Beatmatching #musedjacademy #dj #class

[Daily] Một buổi học tại Muse DJ Academy
Đào tạo ra những DJ chuyên nghiệp luôn là tiêu chí của 𝐌𝐮𝐬𝐞 𝐃𝐉 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲. Vì thế các giảng viên của 𝐌𝐮𝐬𝐞 𝐃𝐉 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 luôn ...

Self Study...#MuseDJAcademy

[Recap] Turntablist Workshop with Earwa###
Cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ trong buổi Turntablist Workshop cùng với DJ Earwa### #MuseInc #DJ #academy #turnta...

About   Contact   Privacy   Login C