Vượt Vũ Môn Education, Ho Chi Minh City Video October 10, 2013, 3:33pm

Videos by Vượt Vũ Môn Education in Ho Chi Minh City. Trung tâm Giáo dục Vượt Vũ Môn - Nơi tin cậy giúp các em học sinh vượt vũ môn thành công. 0906 597 928 (Thầy Phước)

Rap-VẬT LÝ 12 ( phần 1 ) .Giúp các em dễ nhớ hơn về lý thuyết khi làm bài tập trắc nghiệm .Vừa xem,vừa học, và vừa rap nhé.
Đây là phần 1 , cuối tuần thầy upload thêm phần 2 .
Thầy Duẩn ( sưu tầm từ nguồn youtube)

Other Vượt Vũ Môn Education videos

Hôm này thầy up tiếp phần 2 - Bài ráp vật lý 12 . Chúc các e học tốt !Thầy Duẩn ( sưu tầm )

Rap-VẬT LÝ 12 ( phần 1 ) .Giúp các em dễ nhớ hơn về lý thuyết khi làm bài tập trắc nghiệm .Vừa xem,vừa học, và vừa rap ...

About   Privacy   Login C