Vượt Vũ Môn Education, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Vượt Vũ Môn Education in Ho Chi Minh City. Trung tâm Giáo dục Vượt Vũ Môn - Nơi tin cậy giúp các em học sinh vượt vũ môn thành công. 0906 597 928 (Thầy Phước)

Hôm này thầy up tiếp phần 2 - Bài ráp vật lý 12 . Chúc các e học tốt !
Thầy Duẩn ( sưu tầm )

Other Vượt Vũ Môn Education videos

Hôm này thầy up tiếp phần 2 - Bài ráp vật lý 12 . Chúc các e học tốt !Thầy Duẩn ( sưu tầm )

Rap-VẬT LÝ 12 ( phần 1 ) .Giúp các em dễ nhớ hơn về lý thuyết khi làm bài tập trắc nghiệm .Vừa xem,vừa học, và vừa rap ...

About   Privacy   Login C