Hoạ Sĩ, Ho Chi Minh City Video August 4, 2018, 9:29pm

Videos by Hoạ Sĩ in Ho Chi Minh City. Hoạ Sĩ là dạy vẽ thư giản miễn phí, dành cho những người lớn tuổi. Họa Sĩ hiện đã có mặt ở tất cả các quận TPHCM. Liên hệ: 0971313915

Previous Click to enable sound Next

Other Hoạ Sĩ videos

KHÓA HỌC VẼ ONLINE ĐƯỢC RẤT NHIỀU BẬC CHA MẸ ĐĂNG KÝ CHO CON

Cà phê Hoạ Sĩ-Lớp Vẽ Thư Giản Miễn Phí( Miễn Học Phí)

Tranh In hay Tranh Vẽ???

Một siêu nhân của nước Mỹ

Hết hồn với cô ấy chưa?

Hoạ Sĩ-Tượng Thạch Cao

This artist 'paints' with fabric By Benjamin Shine

hoạ sĩ

hướng dẫn màu nước cơ bản

Cô ấy đưa tôi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác

.

^0^

^_^. Chúc mừng U23 Việt Nam!