Tuan Manh - Phi Phi Piano Performing Art Studio, Ho Chi Minh City Videos

Videos by Tuan Manh - Phi Phi Piano Performing Art Studio in Ho Chi Minh City. Biến ĐAM MÊ TRÌNH DIỄN thành HIỆN THỰC.

Đã từng nhát đàn trước ống kính hay trước bạn bè, thế mà bây giờ…

Phụng chia sẻ:
“Đã từng nhát đàn trước ống kính hay trước bạn bè, thế mà bây giờ nhờ thầy cô truyền cảm hứng mà em tự tin đàn cho bạn bè nghe khi đi cafe.”

Other Tuan Manh - Phi Phi Piano Performing Art Studio videos

Đã từng nhát đàn trước ống kính hay trước bạn bè, thế mà bây giờ…
Phụng chia sẻ: “Đã từng nhát đàn trước ống kính hay trước bạn bè, thế mà bây giờ nhờ thầy cô truyền cảm hứng mà em tự ti...

Thầy Mạnh đệm cho Kim Kim đàn quá vui. Đang đàn thì… (Xem sẽ biết cái kết)
Thầy Mạnh đệm cho Kim Kim đàn quá vui.Đang đàn thì…(Xem sẽ biết cái kết)

Đăng Quang, một bạn trẻ đam mê piano và yêu quý Mạnh Piano đã từ Hà Nội vào Sài Gòn để gặp gỡ và chơi đàn thật vui cùng Mạnh.
Đăng Quang, một bạn trẻ đam mê piano và yêu quý Mạnh Piano đã từ Hà Nội vào Sài Gòn để gặp gỡ và chơi đàn thật vui cùng ...

🎵 Khi học trò thử thách Mạnh Piano vừa đàn vừa cười ‘DANCE MONKEY’ | Tones & I | Piano Challenge
🎵 Khi học trò thử thách Mạnh Piano vừa đàn vừa cười ‘DANCE MONKEY’ | Tones & I | Piano Challenge

Đây là cách học viên của thầy Mạnh và cô Phi Phi warmup trước giờ học:
Đây là cách học viên của thầy Mạnh và cô Phi Phi warmup trước giờ học:

𝐍𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐨̛̉ 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨
𝐍𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐨̛̉ 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨Cô Cathy: Con học bài gì dài xỉu vậy con?Kimmi: Còn bài khác dài hơn như Sớ Táo Quân nè cô ...

Học Viên Luyện Ngón ở MP Studio
Học Viên Luyện Ngón ở MP Studio