Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc, Ho Chi Minh City Video December 24, 2021, 11:33am

Videos by Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc in Ho Chi Minh City. A world-class education with the world in your class

Other Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc videos

TUẦN LỄ DU HỌC MỸ 2022

Video Chúc Tết của Ban Giám hiệu và các em học sinh Tây Úc

🌸SPRING FESTIVAL 2022 - NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY🌸

🌸SPRING FESTIVAL 2022 - HAPPY NEW YEAR🌸

🌸SPRING FESTIVAL 2022 - TẾT HÀ HÁ HA🌸

️🎉️🎊SPRING FESTIVAL 2022 IS COMING!!!️️🎊🎉

Silent Night

Dynamite

Sẻ chia từng khoảnh khắc

Việt Nam tử tế

Điều phi thường nhỏ bé

Teaser - Light up the Hearts

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Nguyen Huu Thanh Tam 3G

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Pham Anh Quan 2H

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Le Ngoc Xuan Quynh 2C

Rotacon YouTube Challenge 2021 - Phan Anh Dung 3C

Rotacon YouTube Challenge 2021 - Nguyen Xuan Phu Phat 3G & Nguyen Xuan Giap 2K

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Tran Cao Thanh Hai 4I & Tran Cao Khanh Ngoc 2J

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Doan Le Xuan Huong 2C

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Sao Khue & Minh Nghi WA4

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Tran Chi Vinh 4J & Tran Moc An Nhien 3H

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Vo Khai Tri 3D

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Nguyen Tien Hung 4A

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Duong Minh Khoi 5A

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Huynh Hoang P**c 5A

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Lu Xuan Thuy & Nguyen Phuoc Gia An 5C

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Phạm Nguyễn Hoàng Khang 2I

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Duong Hoang Minh Tri 3F

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Nguyen Le Duc Tri 4F