Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc, Ho Chi Minh City Video January 23, 2022, 7:19am

Videos by Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc in Ho Chi Minh City. A world-class education with the world in your class

🌸SPRING FESTIVAL 2022 - NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY🌸

Other Hệ Thống Trường Quốc Tế Tây Úc videos

TUẦN LỄ DU HỌC MỸ 2022

Video Chúc Tết của Ban Giám hiệu và các em học sinh Tây Úc

🌸SPRING FESTIVAL 2022 - NGÀY XUÂN LONG PHỤNG SUM VẦY🌸

🌸SPRING FESTIVAL 2022 - HAPPY NEW YEAR🌸

🌸SPRING FESTIVAL 2022 - TẾT HÀ HÁ HA🌸

️🎉️🎊SPRING FESTIVAL 2022 IS COMING!!!️️🎊🎉

Silent Night

Dynamite

Sẻ chia từng khoảnh khắc

Việt Nam tử tế

Điều phi thường nhỏ bé

Teaser - Light up the Hearts

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Nguyen Huu Thanh Tam 3G

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Pham Anh Quan 2H

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Le Ngoc Xuan Quynh 2C

Rotacon YouTube Challenge 2021 - Phan Anh Dung 3C

Rotacon YouTube Challenge 2021 - Nguyen Xuan Phu Phat 3G & Nguyen Xuan Giap 2K

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Tran Cao Thanh Hai 4I & Tran Cao Khanh Ngoc 2J

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Doan Le Xuan Huong 2C

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Sao Khue & Minh Nghi WA4

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Tran Chi Vinh 4J & Tran Moc An Nhien 3H

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Vo Khai Tri 3D

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Nguyen Tien Hung 4A

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Duong Minh Khoi 5A

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Huynh Hoang P**c 5A

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Lu Xuan Thuy & Nguyen Phuoc Gia An 5C

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Phạm Nguyễn Hoàng Khang 2I

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Duong Hoang Minh Tri 3F

Robotacon YouTube Challenge 2021 - Nguyen Le Duc Tri 4F