Little Stars Kindergarten, Ho Chi Minh City Video October 7, 2019, 2:33pm

Videos by Little Stars Kindergarten in Ho Chi Minh City. Little Star Kindergarten emphasizes learning through all five senses, not just through listening, watching, or reading we also include STEM curriculum to balance the development of child's learning.

馃巶馃巶 HAPPY BIRTHDAY B脡 NU 馃巶馃巶

H么m nay l脿 th么i n么i c峄 Nu, c谩c c么 ch煤c con mau 膬n ch贸ng l峄沶. Y锚u con 鉂わ笍鉂わ笍鉂わ笍

Other Little Stars Kindergarten videos

CH峄 T岷綯 QU脢 EM
"Xu芒n n脿y kh谩c h岷硁 xu芒n qua Ph煤c l峄檆 膽瓢a nhau 膽岷縩 t峄玭g nh脿 V脿i l峄漣 cung ch煤c t芒n ni锚n m峄沬 V岷 s峄 an khang v岷 s峄 l脿nh." Nh芒n d峄媝 t岷縯 Nguy锚n 膼谩n Canh T媒 n膬m 2020 tr瓢峄漬g M岷 non Song ng峄 Montessori Ng么i Sao Nh峄 xin g峄璱 膽岷縩 to脿n th峄 qu媒 ph峄 huynh v脿 c谩c em h峄峜 sinh l峄漣 ch煤c th岷璽 nhi峄乽 "S峄ヽ kh峄廵 - H岷h ph煤c - An khang - Th峄媙h v瓢峄g". Ch煤c c谩c b岷 nh峄 膽贸n xu芒n th岷璽 " Vui - Kh峄廵 - 膼谩ng y锚u".

馃巹馃巹鉂勶笍馃巺馃徎馃ざ馃徎馃馃徎鈥嶁檧锔 C谩c b岷 nh峄 膽谩ng y锚u, d峄 th瓢啤ng c峄 Little Stars 膽茫 chu岷﹏ b峄 s岷祅 s脿ng 膽峄 膽贸n Gi谩ng Sinh c霉ng 么ng gi脿 Noel ch瓢a???馃巹馃巹鉀勶笍鈽冿笍馃馃徎鈥嶁檧锔忦煄咅煆火煠娥煆 H岷筺 c谩c b岷 v脿o 16:30 ng脿y 21.12.2019 t岷 tr瓢峄漬g Little Stars nh茅! 馃槝馃槝馃槝

馃巶馃巶 HAPPY BIRTHDAY B脡 NU 馃巶馃巶 H么m nay l脿 th么i n么i c峄 Nu, c谩c c么 ch煤c con mau 膬n ch贸ng l峄沶. Y锚u con 鉂わ笍鉂わ笍鉂わ笍

M峄檛 bu峄昳 c岷痬 tr岷 膽锚m c峄 c么 v脿 b茅

馃尯馃尯馃尯C脕C HO岷燭 膼峄楴G C岷甅 TR岷營 膼脢M C峄 NG脭I SAO NH峄
馃尰馃尰馃尰 C脕C HO岷燭 膼峄楴G C岷甅 TR岷營 膼脢M C峄 NG脭I SAO NH峄: TR脪 CH茽I T岷琍 TH峄, 膼峄孋 S脕CH CHI岷綰 B脫NG, BBQ...鉂わ笍鉂わ笍鉂わ笍

Tr貌 ch啤i chuy峄乶 banh 膽瓢峄 k岷縯 h峄 v峄沬 h谩t d芒n ca t岷 n锚n b岷 kh么ng kh铆 vui t瓢啤i, gi煤p c谩c b茅 r猫n luy峄噉 tinh th岷 膽o脿n k岷縯, v脿 l脿m quen v峄沬 c谩c ho岷 膽峄檔g nh贸m m峄檛 c谩ch s么i n峄昳.

馃対馃対Good night everyone 馃槝馃槝 猸愶笍猸愶笍猸愶笍Little Stars猸愶笍猸愶笍猸愶笍

馃尰Ho岷 膽峄檔g b岷痶 c谩 c峄 ch煤ng m矛nh 馃尰 馃崉馃崉Tr岷 nghi峄噈 tham quan N么ng tr岷 Ong V脿ng 馃悵馃悵

馃悋馃悋B岷痶 v峄媡 xong r峄搃 m矛nh cho m岷 b茅 th峄 膬n nh茅 !!! 馃尰馃尰 馃崉馃崉Tr岷 nghi峄噈 tham quan N么ng tr岷 Ong V脿ng 馃悵馃悵

馃尲馃尲B峄 m岷 啤i, h么m nay ch煤ng con 膽瓢峄 cho c谩c b岷 th峄 v脿 heo 膬n n脿y 馃惙馃惤 馃崉馃崉Tr岷 nghi峄噈 tham quan N么ng tr岷 Ong V脿ng 馃悵馃悵

M矛nh c霉ng thi b岷痶 v峄媡 n脿o 馃馃馃馃 (Part 1) 馃崉馃崉Tr岷 nghi峄噈 tham quan N么ng tr岷 Ong V脿ng 馃悵馃悵

ART AND CRAFT WITH DINOSAUR 馃馃馃馃馃馃

馃槝馃尯馃崁馃尰膼峄 c谩c b茅: ai c貌n nh峄 ng脿y International Day tr瓢峄漬g m矛nh c贸 t峄昻g c峄檔g bao nhi锚u m贸n n猫...!!! 馃嚠馃嚫 馃嚮馃嚦 馃嚨馃嚲 馃嚡馃嚨 馃嚥馃嚲 馃嚚馃嚘 馃嚙馃嚜馃対馃嵐馃馃崷馃崏馃崌馃崚馃挅

International Day ( part 2) Thank you very much for all parents' contributing for our International Day 2019. All food, your photo and video from parents make our day fantastic. Kids was amazing, they enjoyed so much. I believe that our children will proud of their parents, and they will keep all nice memories in this day in their mind forever. Again, thank you so much, and I hope you enjoy the our kids clip.

International Day ( part 1) Ch芒n th脿nh c岷 啤n qu铆 ph峄 huynh 膽茫 膽岷縩 nhi峄噒 t矛nh tham d峄 v脿 膽贸ng g贸p c谩c m贸n 膬n d峄 th瓢啤ng v脿o ng脿y h峄檌 qu峄慶 t岷. C谩m 啤n c谩c con v峄沬 m脿n tr矛nh di峄卬 s么i 膽峄檔g v脿 膽谩ng y锚u. Ch煤c c谩c con c霉ng gia 膽矛nh v脿 ng瓢峄漣 th芒n k峄 ngh峄 l峄 岷 谩p v脿 h岷h ph煤c nh茅. See you tommorow all lovely kids ^;^

M峄漣 qu铆 ph峄 huynh v脿 c谩c b茅 xem l岷 c谩c ti岷縯 m峄 b茅 bi峄僽 di峄卬 v膬n ngh峄 m峄玭g Xu芒n K峄 H啤i 2019 nha

N脿o ch煤ng ta c霉ng nh岷 nh茅....!!! 膼芒y l脿 ti岷縯 m峄 game cho qu媒 ph峄 huynh ah, vui l岷痬 ... d霉 m峄噒 m脿 ai c农ng nh岷 nhi峄噒 t矛nh qu锚n m矛nh, c谩c con v脿 ph峄 huynh kh谩c th矛 h脿o h峄﹏g c峄 v农 峄g h峄. Mong l岷 sau s岷 c贸 nhi峄乽 dip ph峄 huynh m矛nh s岷 tham gianhi峄乽 tr貌 ch啤i h啤n c霉ng con nh茅 ^:^

FullMoon 2018
B茅 vui t岷縯 trung thu 2018

Performance by Lion class at Happy Children Event
Our children have lot of fun and well performance with D锚 Tr岷痭g D锚 膼en drama at the Happy Children's Day 1-6, Hoang Anh Gold House. They have the opportunity to create, imagine, confident and pullic speaking. They're so cute, aren't they...!!! Thank you for your concern & support always...鉂わ笍馃挍馃挋馃挅馃拹馃尫馃尯馃尲

Performance by Lion class: B峄憂g b峄憂g bang bang dance
L峄沺 Lion ch煤ng con h芒n h岷h 膽瓢峄 tr矛nh di峄卬 ti岷縯 m峄 m煤a B峄憂g b峄憂g bang bang v峄沬 c谩c b岷 nh峄 峄 chung c瓢 m峄玭g Qu峄慶 T岷 thi岷縰 nhi 1-6 v峄玜 qua...!!!

L峄沺 Kitty di峄卬 k峄媍h: Nh峄 C峄 C岷 L岷 膽岷 ti锚n c谩c con di峄卬, c貌n nhi峄乽 l煤ng t煤ng nh瓢ng v岷玭 膽谩ng y锚u v脿 d峄 th瓢啤ng ph岷 kh么ng Ba M岷...!!!

Ti岷縯 m峄 m煤a " Vui 膽岷縩 tr瓢峄漬g " c峄 c谩c Ng么i Sao Nh铆 膽岷縩 t峄 l峄沺 Bunny...!!!

M煤a t岷璸 th峄: Kissy

Di峄卬 k峄媍h l峄沺 Kitty: Nh峄 C峄 C岷... M峄漣 脭ng B脿, Cha M岷 theo d玫i ti岷縯 m峄 ph峄慽 h峄 di峄卬 k峄媍h: Nh峄 C峄 C岷 c峄 c谩c b茅 Kitty. Ba M岷 xem con di峄卬 c贸 膽谩ng y锚u kh么ng n脿o...!!!!

C谩c con tr瓢峄漬g m岷 non Ng么i Sao Nh峄 xin g峄璱 l峄漣 ch煤c t峄沬 t岷 c岷 m峄峣 ng瓢峄漣 mong n膬m m峄沬 m峄峣 膽i峄乽 may m岷痭, An Khang V岷 S峄 Nh瓢 脻 . 膼芒y l脿 1 trong nh峄痭g ti岷縯 m峄 c谩c con v脿 c么 膽茫 chu岷﹏ b峄 膽峄 m峄玭g xu芒n M岷璾 Tu岷. Ba M岷 xem con m煤a c贸 d峄 th瓢啤ng kh么ng...!!!

Santa Clause is coming to town. Love and all the best wishes for you our little stars and evryone 鉂も潳鉂

Merry Christmas Everyone馃槝馃槝馃槝

About   Privacy   Login